Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
  • Strona g艂贸wna
  • Info o jednostce
  • Opinie RIO
  • Gazeta
  • Prawo
  • Rada Gminy
  • W艂adze
  • Referaty
  • O艣wiad. maj膮tkowe
  • Ochr. 艣rodowiska
  • Maj膮tek gminy
  • Sprawozdania
  • Podleg艂e jednostki
  • Praca
  • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2017 r.
  • Konsultacje
  • Strategia
  • Moja sprawa
  • Programy
  • Wyniki kontroli
  • Og艂oszenia
  • Przetargi 2008
  • Przetargi 2009
  • Przetargi 2010
  • Przetargi 2011
  • Z.Publiczne 2008
  • Z.Publiczne 2009
  • Z.Publiczne 2010
  • Z.Publiczne 2011
  • Z.Publiczne 2012
  • Z.Publiczne 2013
  • Z.Publiczne 2014
  • Z.Publiczne 2015
  • Z.Publiczne 2016
  • Z.Publiczne 2017
  • Z.Publiczne 2018
  • Konkurs ofer
  • Konkurs ofer 2016
  • Konkurs ofert 2017
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
  • Zbycie mienia
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
  • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
  • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
  • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
  • Obwieszczenia
  • Odpady komunalne
  •   INNE
  • Instrukcja Obs艂ugi
  • Redakcja BIP
  • Nieudost臋pn. w BIP
  • CKNONW
  • OSP Sko艂yszyn
  • LGD LIWOCZ
  • Ponowne wykorzystanie
  •   Mapa
  • Mapa serwisu
  • Galeria
  •   Szukaj
    Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r. /Wykonanie cz膮stkowego remontu dr贸g gminnych na terenie Gminy Sko艂yszyn o nawierzchni bitumicznej, emulsj膮 asfaltow膮 i grysami naturalnymi (bazaltem) w ilo艣ci oko艂o 10 t./
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


    Nowa strona 8

    GMINA SKO艁YSZYN

    38-242 SKO艁YSZYN 12

    powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

    tel./fax (013) 4491062 聳 064

    www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

     

                            Sko艂yszyn, dn. 2014-06-02

     

    GPIR.z.m.271.10.2014

     

     

     

     

    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

    Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Wykonanie cz膮stkowego remontu dr贸g gminnych na terenie Gminy Sko艂yszyn o nawierzchni bitumicznej, emulsj膮 asfaltow膮 i grysami naturalnymi (bazaltem)w ilo艣ci oko艂o 10 t

     

    W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

     

    Nr oferty

    Nazwa i adres firmy

    Cena brutto

    wbudowania 1 tony emulsji

    1.

    PRDM Sp. z o.o. w Ja艣le, ul. Jana Paw艂a II 30 38-200 Jas艂o

    5 289,00 z艂

    2.

    Zak艂ad Us艂ugowo Sprz臋towy  R-BUD J贸zef Ra艣 Rzepnik 4 38-473 艁臋ki Strzy偶owskie

    4 575,60 z艂

    3.

    Przedsi臋biorstwo Handlowo 聳 Us艂ugowe TRANSSPRZ臉T Czes艂aw Grz膮dziel Zab艂otce 51 38-500 Sanok

    4 700,00 z艂

     

    Wybrano ofert臋 Nr 2 z艂o偶on膮 przez: Zak艂ad Us艂ugowo Sprz臋towy  R-BUD J贸zef Ra艣 Rzepnik 4 38-473 艁臋ki Strzy偶owskie, z cen膮 :  4 575,60 z艂 brutto / 1 t emulsji.

     

     

    Zenon Szura

    W贸jt Gminy Sko艂yszyn    Rejestr zmian odwiedzin: 1123
    Wersja do druku Wersja do druku    Zapytanie ofertowe


    Nowa strona 8

    GMINA SKO艁YSZYN

    38-242 SKO艁YSZYN 12

    powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

    tel./fax (13) 4491062 聳 064

    www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

     

                            Sko艂yszyn, dn. 2014-05-26

     

    GPIR.z.m.271.10.2014

     

    ZAPYTANIE OFERTOWE

     

                Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym wykonania cz膮stkowego remontu dr贸g gminnych na terenie Gminy Sko艂yszyn o nawierzchni bitumicznej, emulsj膮 asfaltow膮 i grysami naturalnymi (bazaltem) w ilo艣ci oko艂o 10 t.

    Zakres prac obejmuje:

    1)   Oczyszczenie ubytk贸w w nawierzchni bitumicznej dr贸g.

    2)   Skropienie emulsj膮 i uzupe艂nienie ubytk贸w (skropienie pod艂u偶nych i poprzecznych sp臋ka艅 nawierzchni bitumicznej oraz uzupe艂nienie ubytk贸w o g艂臋boko艣ci do 10 cm) grysami bazaltowymi i emulsj膮 asfaltow膮.

    3)   Wykonanie zam贸wienia polega膰 b臋dzie na: oczyszczeniu ubytk贸w, usuni臋ciu wszelkich zanieczyszcze艅 (偶wiru, piasku, py艂u), usuni臋cie wody i osuszenie ubytk贸w, usuni臋cie lu聼nych okruch贸w nawierzchni bitumicznej, przekropienie oczyszczonej nawierzchni emulsj膮 asfaltow膮 i uzupe艂nienie ubytk贸w grysami bazaltowymi. Przekropienie i uzupe艂nienie ubytk贸w grysem nale偶y ponawia膰 a偶 do ca艂kowitego wyr贸wnania ubytku do niwelety nawierzchni drogi. 艢rednia g艂臋boko艣膰 ubytk贸w wynosi ok. 5 cm.

    4)  Jednostk膮 rozliczeniow膮 b臋dzie ilo艣膰 u偶ytej emulsji asfaltowej niezb臋dnej do wykonania remontu na warunkach okre艣lonych w zapytaniu. Przewidywana Ilo艣膰 emulsji  przeznaczonej do wykonania remontu 聳 10 t. Warto艣膰 ta mo偶e ulec zmniejszeniu lub zwi臋kszeniu w zale偶no艣ci od ceny zaoferowanej przez wy艂onionego Wykonawc臋 do kwoty posiadanej przez Zamawiaj膮cego.

     

    Termin wykonania zam贸wienia: 

    Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 31 lipca 2014 r.

     

    Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

    Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

    W ofercie nale偶y poda膰 cen臋 jednostkow膮 (netto i brutto) wbudowania 1 tony emulsji (zgodnie z w/w zakresem rob贸t) w drogi gminne zlokalizowane na terenie Gminy Sko艂yszyn, wskazane na etapie realizacji przez Zamawiaj膮cego.

    Ostateczna ilo艣膰 emulsji u偶ytej do remontu dr贸g uwarunkowana b臋dzie od ceny jednostkowej wy艂onionego Wykonawcy rob贸t.

     

    Spos贸b z艂o偶enia oferty:

    Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  2 czerwiec 2014 r.  do godz. 12:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

    Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

     

    Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

    Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

    Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

    Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

     

    Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
    2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

     

    Za艂膮czniki:

    1. Formularz ofertowy.
    2. Projekt umowy.

    Zenon  Szura

    W贸jt Gminy Sko艂yszyn    Rejestr zmian odwiedzin: 1230
    Wersja do druku Wersja do druku
    Za艂膮czniki
    Za艂.Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
    Za艂.Nr 2 - projekt umowy.doc
    PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

    Tworzenie strony: 0.059 sekund