Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r. /聞Termomodernizacja 艣cian zewn臋trznych budynku Gminnego Przedszkola w Sko艂yszynie 聳 II etap/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 8

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                                 Sko艂yszyn, dn. 2014-06-26

   

  GPIR.z.m.271.12.2014

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.:Termomodernizacja 艣cian zewn臋trznych budynku Gminnego Przedszkola w Sko艂yszynie 聳 II etap

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  oferty z艂

  Ocena oferty

  1

  Firma Budowlano 聳 Remontowa MAD 聳 BUD in偶. Grzegorz Madej, D膮br贸wka 115 38-211 Jas艂o

  113 085,18

  Oferta kpl

   

   

  Oferta Firmy Budowlano 聳 Remontowej MAD 聳 BUD in偶. Grzegorz Madej, D膮br贸wka 115
  38-211 Jas艂o zosta艂a wybrana do realizacji zadania.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1624
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN 聳

  ZESP脫艁 SZK脫艁 PUBLICZNYCH W SKO艁YSZYNIE

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

   

  Sko艂yszyn, dn. 2014-06-18

  GPIR.z.m.271.12.2014

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Termomodernizacja 艣cian zewn臋trznych budynku Gminnego Przedszkola w Sko艂yszynie 聳 II etap聰

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie doko艅czenia termomodernizacji 艣cian zewn臋trznych budynku Przedszkola w Sko艂yszynie wraz z wykonaniem izolacji fundament贸w, chodnika i p艂ytki odbojowej oraz murku oporowego.

  W ramach zam贸wienia nale偶y m.in. wykona膰:

         Docieplenie 艣cian zewn臋trznych 聳 cz臋艣膰 niska i przewi膮zka - metod膮 lekk膮 聳 mokr膮
  z zastosowaniem p艂yt styropianowych i wykonaniem elewacji聳 kontynuacja (艣ciany - tynk akrylowy, cok贸艂 聳 tynk mozaikowo-偶ywiczny; monta偶 krat okiennych, obudowa rur c.o.).

         Izolacj臋 艣cian fundamentowych 聳 cz臋艣膰 niska i przewi膮zka;

         Docieplenie 艣cian zewn臋trznych z wykonaniem elewacji 聳 cz臋艣膰 wysoka metod膮 lekk膮 聳 mokr膮
  z zastosowaniem p艂yt styropianowych i wykonaniem elewacji (艣ciany - tynk akrylowy, cok贸艂 聳 tynk mozaikowo-偶ywiczny) z u偶yciem rusztowania;

         Izolacj臋 艣cian fundamentowych 聳 cz臋艣膰 wysoka;

         Nawierzchnie utwardzone wok贸艂 budynk贸w (chodnik wzd艂u偶 ni偶szej cz臋艣ci oraz p艂ytki odbojowe wok贸艂 cz臋艣ci wysokiej oraz cz臋艣ci ni偶szej i przewi膮zki 聳 z kostki brukowej gr. 6 cm);

         Zadaszenia nad wej艣ciami 聳 do cz臋艣ci ni偶szej i do piwnicy cz臋艣ci wy偶szej 聳 demonta偶 istniej膮cych oraz wykonanie i monta偶 nowych 艂ukowych daszk贸w pokrytych poliw臋glanem;

         Roboty zewn臋trzne: remont wej艣cia do piwnicy - remont schod贸w, ob艂o偶enie p艂ytkami gres, remont tarasu 聳 wykonanie tynk贸w;

         Murek oporowy i podwy偶szenie placu od zachodu: wykonanie nowego ogrodzenia
  z siatki na s艂upkach stalowych wraz z wykonaniem coko艂u betonowego, wykonanie 偶elbetowego murku  oporowego wraz z podwy偶szeniem i wyprofilowaniem placu.

   

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 zgodnie z za艂膮czon膮 dokumentacj膮 projektowo - kosztorysow膮 (za艂. Nr 3.1, 3.2, 3.3).

  Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany zapewni膰 kierownika rob贸t przez osob臋 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno艣ci.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 31 sierpie艅 2014 r.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z za艂膮czonym wykazem cen (za艂. nr 1a).

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  W celu spe艂nienia warunku udzia艂u w post臋powaniu Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂
  w latach 2010 聳 2014, co najmniej 2 roboty zwi膮zane z wykonaniem termomodernizacji budynk贸w b臋d膮cych obiektami u偶yteczno艣ci publicznej.

  Na potwierdzenie wykonania w/w rob贸t wykonawca musi wype艂ni膰 i z艂o偶y膰 z ofert膮 za艂膮czony do zapytania wykaz rob贸t (za艂. Nr 4) wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi nale偶yte wykonanie rob贸t (referencje, protoko艂y odbioru).

  Ofert臋 nale偶y przygotowa膰 w oparciu o za艂膮czony przedmiar rob贸t (za艂. Nr 3.1), kosztorys 艣lepy (za艂. Nr 3.2) specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych (za艂. Nr 3.3).

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  25 czerwca 2014 r.  do godz. 14:30. 

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰:

  -  wype艂niony i podpisany wykaz cen b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 1a do zapytania;

  -  wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania;

  -  wykaz wykonanych rob贸t budowlanych z艂o偶ony na za艂膮czniku nr 4 wraz z dokumentami
      potwierdzaj膮cymi nale偶yte wykonanie rob贸t (referencje, protoko艂y odbioru).

   

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie
  w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30.

  Oferta powinna by膰 podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wszystkie za艂膮czniki do oferty (kserokopie) powinny by膰 potwierdzone przez Wykonawc臋 za zgodno艣膰 z orygina艂em.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty (nie z艂o偶one na formularzu, bez wykazu cen, bez projektu umowy, wykazu rob贸t, referencji) lub nie podpisane przez Wykonawc臋 -  zostan膮 odrzucone. Dotyczy to r贸wnie偶 ofert, kt贸re nie potwierdzaj膮 spe艂niania warunku udzia艂u w post臋powaniu.

  Wyb贸r oferty nast膮pi do dnia:  30 czerwiec 2014 r.

   

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje procedury uzupe艂niania oferty.

   

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.    Formularz ofertowy.

  2.    Projekt umowy.

  3.1   Przedmiar rob贸t.

  3.2   Kosztorys 艣lepy.

  3.3   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  4.  Wykaz rob贸t.  Rejestr zmian odwiedzin: 1810
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen
  Za艂.Nr 2 - Projekt umowy
  Za艂.Nr 3.1 - Przedmiar rob贸t
  Za艂.Nr 3.2 - Kosztorys 艣lepy
  Za艂.Nr 3.3 - STWiORB
  Za艂.Nr 4 - Wykaz rob贸t
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.103 sekund