Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r. /Remont schod贸w w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie/
  Infoirmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

                                 Sko艂yszyn, dn. 2014-08-18

   

  GPIR.z.m.271.19.2014

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.:聞Remont schod贸w w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie聰

   

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  oferty z艂

  Ocena oferty

  1

  Firma Budowlano 聳 Remontowa MAD 聳 BUD in偶. Grzegorz Madej, D膮br贸wka 115 38-211 Jas艂o

  25 100,00

  Oferta kpl

   

   

  Oferta Firmy Budowlano 聳 Remontowej MAD 聳 BUD in偶. Grzegorz Madej, D膮br贸wka 115
  38-211 Jas艂o zosta艂a wybrana do realizacji zadania.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1432
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2014-07-31

  GPIR.z.m.271.19.2014

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.:
  Remont schod贸w w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie聰.

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie nast臋puj膮cych zada艅:

  1.     Remont schod贸w wej艣ciowych do poczty znajduj膮cej si臋 w budynku Urz臋du Gminy
  w Sko艂yszynie.

  2.     Remont schod贸w wewn臋trznych w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Opis techniczny zada艅:

  1.     Remont schod贸w wej艣ciowych do poczty znajduj膮cej si臋 w budynku Urz臋du Gminy
  w Sko艂yszynie.

  1)     Rozbi贸rka, skucie zniszczonych stopni i cokoliku z betonu.

  2)     Rozbi贸rka daszku nad wej艣ciem, rozbi贸rka barierek ochronnych.

  3)     Uzupe艂nienie skutych powierzchni stopni i cokolika betonem.

  4)     U艂o偶enie p艂ytek gresowych antypo艣lizgowych na stopniach i policzkach wykonanej p艂yty.

  5)     Monta偶 nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej (wz贸r do uzgodnienia
  z Zamawiaj膮cym).

  6)     Wykonanie i monta偶 nowego daszku nad wej艣ciem (wz贸r do uzgodnienia
  z Zamawiaj膮cym).

  7)     Wykonanie tynk贸w cementowo 聳 wapiennych na powierzchni s艂up贸w i p艂yty pod schodami.

  2.     Remont schod贸w wewn臋trznych w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie

  1)     Zerwanie posadzki z lastryka na cz臋艣ci schod贸w.

  2)     Demonta偶 barierek ochronnych.

  3)     U艂o偶enie p艂ytek gresowych na schodach, policzkach i spocznikach (wz贸r, kolor p艂ytek do uzgodnienia z Zamawiaj膮cym).

  4)     Monta偶 nowych barierek ze stali nierdzewnej (wz贸r do uzgodnienia z Zamawiaj膮cym).

  5)     Malowanie 艣cian i sufitu klatki schodowej.

   

  Szczeg贸艂y wykonania zam贸wienia zawiera za艂膮czony do zapytania przedmiar rob贸t, b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 3 do zapytania.

  UWAGA !

  Wykonawca musi zapewni膰 komunikacj臋 w budynku Urz臋du oraz doj艣cie do poczty w czasie wykonywania rob贸t 聳 w godzinach pracy urz臋d贸w.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 15 wrzesie艅 2014 r.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 nale偶y przygotowa膰 w oparciu o w/w opis zam贸wienia oraz za艂膮czony przedmiar rob贸t
  (za艂. Nr 3).

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik
  Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  11 sierpie艅 2014 r.  do godz. 14:30. 

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰:

  -  wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania;

  Ofert臋 mo偶na z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie
  w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30.

  Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y sk艂ada膰 na adres e-mai: przetargi@skolyszyn.pl
  w terminie do dnia 11 sierpie艅 2014 r. do godz. 14:30. Nale偶y przes艂a膰 podpisany skan formularza ofertowego wraz z wymaganymi za艂膮cznikami.

   

  Oferta powinna by膰 podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wszystkie za艂膮czniki do oferty (kserokopie) powinny by膰 potwierdzone przez Wykonawc臋 za zgodno艣膰 z orygina艂em.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje 艂膮czny najni偶szy koszt wykonania obydwu zada艅.

  Niekompletne oferty (nie z艂o偶one na formularzu, bez projektu umowy, nie podpisane przez Wykonawc臋)  zostan膮 odrzucone. Dotyczy to r贸wnie偶 ofert, kt贸re nie potwierdzaj膮 spe艂niania warunku udzia艂u w post臋powaniu.

  Wyb贸r oferty nast膮pi do dnia:  20 sierpie艅 2014 r.

   

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje procedury uzupe艂niania oferty.

   

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

                                                                               

                                                                                Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.    Formularz ofertowy.

  2.    Projekt umowy.

  3.    Przedmiar rob贸t.

                                                                                                 

     Rejestr zmian odwiedzin: 1560
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - Projekt umowy
  Za艂.Nr 3 - Przedmiar rob贸t
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.106 sekund