Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r. /Budowa Domu Kultury Wiejskiej w miejscowo艣ci Kunowa 聳 fundamenty 聳 etap I/
  Infoirmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                                 Sko艂yszyn, dn. 2014-08-19

   

  GPIR.z.m.271.20.2014

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.:Budowa Domu Kultury Wiejskiej w miejscowo艣ci Kunowa 聳 etap 聳 fundamenty 聳 I etap

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  oferty z艂

  Ocena oferty

  Uwagi

  1

  GOR-BUD s.c. 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 120

  113 855,10

  Oferta kpl

  -

  2

  Firma Budowlano 聳 Remontowa MAD-BUD in偶. Madej Grzegorz D膮br贸wka 115 38-211 Jas艂o

  107 394,01

  Oferta kpl

  -

   

   

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez Firm臋 Budowlano 聳 Remontow膮 MAD-BUD in偶. Madej Grzegorz D膮br贸wka 115 38-211 Jas艂o, z cen膮 oferty 107 394,01 z艂.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Rejestr zmian odwiedzin: 1593
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski  wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                                 Sko艂yszyn, dn. 2014-08-08

  GPIR.z.m.271.20.2014

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Budowa Domu Kultury Wiejskiej w miejscowo艣ci Kunowa 聳 fundamenty 聳 etap I聰

   Zakres zam贸wienia obejmuje budow臋 nowego budynku Domu Kultury Wiejskiej w miejscowo艣ci Kunowa, tj.  wykonanie fundament贸w 聳 etap I.

  Projektowany budynek b臋dzie posadowiony cz臋艣ciowo w miejscu starego drewnianego budynku pe艂ni膮cego funkcj臋 Domu Ludowego, kt贸ry zosta艂 niedawno rozebrany.

  Opis projektowanego budynku:

  Budynek parterowy, cz臋艣ciowo podpiwniczony.

  Powierzchnia zabudowy: 437,31 m2.

  Powierzchnia u偶ytkowa: 381,6 m2

  Kubatura: 1211,93 m3.

  Wysoko艣膰 budynku: 4,18 m.

  Zadanie obejmuje wykonanie I etapu fundament贸w wraz z cz臋艣ci膮 podpiwniczon膮.

  W ramach umowy nale偶y wykona膰:

  1)     Pomiary geodezyjne 聳 wytyczenie budynku.

  2)     Niwelacj臋 istniej膮cego terenu, rozbi贸rka pozosta艂o艣ci fundament贸w po starym rozebranym budynku Domu Ludowego.

  3)     Wykopy pod fundamenty.

  4)     呕elbetowe 艂awy fundamentowe.

  5)     艢ciany fundamentowe, 艣ciany no艣ne podpiwniczenia.

  6)     Izolacj臋 przeciwwilgociowa fundament贸w.

  7)     Drena偶 opaskowy.

  8)     Podk艂ady pod posadzki w cz臋艣ci podpiwniczonej.

  9)     Powykonawcz膮 inwentaryzacj臋 geodezyjn膮.

   

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 zgodnie z za艂膮czonym projektem budowlanym, decyzj膮 pozwolenia na budow臋, przedmiarem rob贸t oraz specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych (za艂. Nr 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).

  Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany zapewni膰 kierownictwo budowy przez osob臋 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno艣ci.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 10 pa聼dziernika 2014 r.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z za艂膮czonym wykazem cen (za艂. nr 1a).

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania oraz kserokopi臋 uprawnie艅 wskazanego w umowie kierownika budowy wraz
  z za艣wiadczeniem z w艂a艣ciwej OIIB.

  W celu spe艂nienia warunku udzia艂u w post臋powaniu Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 w latach 2010 聳 2014, co najmniej 2 roboty zwi膮zane z wykonaniem fundament贸w budynk贸w b臋d膮cych obiektami u偶yteczno艣ci publicznej.

  Na potwierdzenie wykonania w/w rob贸t wykonawca musi wype艂ni膰 i z艂o偶y膰 z ofert膮 za艂膮czony do zapytania wykaz rob贸t (za艂. Nr 5) wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi nale偶yte wykonanie rob贸t (referencje, protoko艂y odbioru).

  Ofert臋 nale偶y przygotowa膰 w oparciu o za艂膮czony przedmiar rob贸t (za艂. Nr 3.1), specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych (za艂. Nr 3.2) oraz projekt budowlany i pozwolenie na budow臋 (za艂. Nr 4.1, 4.2, 4.3).

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  18 sierpie艅 2014 r.  do godz. 14:30. 

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰:

  -   wype艂niony i podpisany wykaz cen b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 1a do zapytania;

  -   wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania;

  -  kserokopi臋 uprawnie艅 wskazanego w umowie kierownika budowy wraz z za艣wiadczeniem
      z w艂a艣ciwej OIIB;

  -  wykaz wykonanych rob贸t budowlanych z艂o偶ony na za艂膮czniku nr 5 wraz z dokumentami
      potwierdzaj膮cymi nale偶yte wykonanie rob贸t (referencje, protoko艂y odbioru).

   

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie
  w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30.

  Oferta powinna by膰 podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wszystkie za艂膮czniki do oferty (kserokopie) powinny by膰 potwierdzone przez Wykonawc臋 za zgodno艣膰 z orygina艂em.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty (nie z艂o偶one na formularzu, bez wykazu cen, bez projektu umowy, wykazu rob贸t, referencji, uprawnie艅 kierownika budowy) lub nie podpisane przez Wykonawc臋 -  zostan膮 odrzucone. Dotyczy to r贸wnie偶 ofert, kt贸re nie potwierdzaj膮 spe艂niania warunku udzia艂u w post臋powaniu.

  Wyb贸r oferty nast膮pi do dnia:  30 sierpie艅 2014 r.

   

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje procedury uzupe艂niania oferty.

   

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.    Formularz ofertowy.

  2.    Projekt umowy.

  3.1   Przedmiar rob贸t.

  3.2   Kosztorys 艣lepy.

  3.3   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  4.1.  Projekt budowlany.

  4.2. Opinia do projektu

  4.3. Pozwolenie na budow臋

  4.4  Aneks do projektu.

  5.  Wykaz rob贸t.  Rejestr zmian odwiedzin: 1719
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen
  Za艂.Nr 2 - Projekt umowy
  Za艂.Nr 3.1 - Przedmiar rob贸t
  Za艂.Nr 3.2 - Kosztorys 艣lepy
  Za艂.Nr 3.3 - STWiORB
  Za艂.Nr 4.1 - Projekt budowlany
  Za艂.Nr 4.2 - Opinia do projektu
  Za艂.Nr 4.3 - Pozwolenie na budow臋
  Za艂.Nr 4.4 - Aneks do projektu
  Za艂.Nr 5 - Wykaz rob贸t
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.120 sekund