Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r. /Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 8

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                                 Sko艂yszyn, dn. 2014-09-17

   

  GPIR.z.m.271.21.2014

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: 聞Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego

   

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto z艂

  Uwagi:

  1

  L-Concept Leszek Karasi艅ski 54-512 Wroc艂aw, ul. Rumiankowa 57B/1

  98 154,00

  Oferta kpl

  2

  PROWEKS Sp贸艂ka z o.o. 22-600 Tomasz贸w Lubelski, ul. Rynek Solny 1

  59 040,00

  Oferta kpl

  3

  In偶ynieria Sanitarna Projektowanie i Nadz贸r Pawe艂 Zawada, 38-200 Jas艂o Nieg艂owice 233

  57 195,00

  Oferta kpl

  4

  Przedsi臋biorstwo Us艂ugowo 聳 Produkcyjno 聳 Handlowe 聞OTECH聰 Sp. z o.o. 38-300 Gorlice,
  ul. Dukielska 83

  59 040,00

  Oferta kpl

   

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: In偶ynieria Sanitarna Projektowanie i Nadz贸r Pawe艂 Zawada, 38-200 Jas艂o Nieg艂owice 233

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1911
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski聽聽聽聽 wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl聽聽聽 e-mail: gmina@skolyszyn.pl

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Sko艂yszyn, dn. 2014-09-08

  GPIR.z.m.271.20.2014

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym realizacji zadania pn.: 聞Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego聰

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej dotycz膮cej wykonania przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie oraz modernizacja uk艂adu technologicznego.

  Projekt zagospodarowania winien r贸wnie偶 uwzgl臋dnia膰 wymian臋 istniej膮cego ogrodzenia oraz urz膮dzenie plac贸w manewrowych i dr贸g dojazdowych.

  Obecnie stacja uzdatniania wody w Sko艂yszynie stanowi I etap procesu uzdatniania 聳 od偶elazianie. Etap II 聳 odmanganianie prowadzony jest na stacji kontenerowej zlokalizowanej przy zbiorniku magazynowym wody.

  Etap I prowadzony jest na 2 szt. od偶elaziaczy stalowychprodukcji Fabryki Urz膮dze艅 Wodnych i Wiertniczych 聞PROWODROL聰 w Sulechowie o 艣rednicy 1400 mm, p艂ukanie r臋czne w przeciwpr膮dzie.

  W procesie uzdatniania wody wykorzystywane jest wapno chlorowane聳 w celu ca艂kowitego usuni臋cia 偶elaza.

  Wydajno艣膰 stacji wynosi: 10 m3/h, 200 m3/d.

  Zamierzeniem inwestora jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie wraz z modernizacj膮 uk艂adu technologicznego.

  Istniej膮cy budynek Stacji Uzdatniania Wody o wymiarach: 17,32 x 6,45 m sk艂adaj膮cy si臋 z: dy偶urki, magazynu, kot艂owni, hali filtr贸w nale偶y rozbudowa膰 i przebudowa膰 pod potrzeby pe艂nego procesu uzdatniania wody (od偶elazianie i odmanganianie) oraz jej dezynfekcji (podchlorynem sodu).

  Zak艂adana wydajno艣膰 stacji uzdatniania wody聽聽 - 15 m3/hpracuj膮ca w automatyce,
  z mo偶liwo艣ci膮 zwi臋kszenia przepustowo艣ci zaprojektowanego uk艂adu do 20 m3h (po uruchomieniu dodatkowych studni).

  Podczas projektowania rozbudowy budynku nale偶y mie膰 na uwadze konieczno艣膰 wyodr臋bnienia pomieszczenia chlorowni, warsztatowo 聳 magazynowego jak r贸wnie偶 pomieszczenia kot艂owni.

  Podczas projektowania nale偶y mie膰 na uwadze konieczno艣膰 pracy uj臋cia, dopuszczalne jest okresowe wy艂膮czenie z eksploatacji.

  Dokumentacja projektowo 聳 kosztorysowa niezb臋dna do zrealizowania w/w zada艅 powinna obejmowa膰:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 Wykonanie wszelkich pomiar贸w, inwentaryzacji i ekspertyz niezb臋dnych dla prawid艂owego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

  2.聽聽聽聽聽聽聽 Wykonanie projektu technologicznego SUW wraz z wszystkimi uzgodnieniami niezb臋dnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budow臋. (w tym operat wodnoprawny)

  3.聽聽聽聽聽聽聽 Wykonanie projektu budowlanego (architektonicznego, konstrukcyjnego oraz projektu zagospodarowania dzia艂ki na aktualnej mapie do cel贸w projektowych) dla realizacji zamierzenia obj臋tego zam贸wieniem.

  4.聽聽聽聽聽聽聽 Wykonanie projektu budowlanego wielobran偶owego (instalacja technologiczna SUW, wod. kan, c.o., instalacja gazowa, instalacja elektryczna, instalacja AKPiA), z艂o偶enia odpowiednich wniosk贸w oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiaj膮cego wszelkich decyzji administracyjnych, warunk贸w, uzgodnie艅 niezb臋dnych do realizacji rob贸t budowlanych,w tym warunk贸w przebudowy instalacji gazowej, uzgodnie艅 ze strony Urz臋du Dozoru Technicznego, Rzeczoznawcy ds. ppo偶., Rzeczoznawcy ds. BHP, opracowanie informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.

  5.聽聽聽聽聽聽聽 Przygotowanie dokumentacji do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋 oraz w razie konieczno艣ci dokonywanie wszelkich zmian, uzupe艂nie艅, wyja艣nie艅 itp. dokumentacji projektowej w trakcie post臋powania administracyjnego zwi膮zanego z uzyskaniem decyzji
  o pozwoleniu na budow臋.

  Uwaga: Dla dzia艂ek obj臋tych inwestycj膮 Gmina Sko艂yszyn posiada obowi膮zuj膮cy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

  6.聽聽聽聽聽聽聽 Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, uwzgl臋dniaj膮cego koszty rob贸t budowlanych, dostawy, monta偶u i uruchomienia instalacji technologicznych i instalacji wewn臋trznych oraz przedmiaru rob贸t.

  7.聽聽聽聽聽聽聽 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  Opracowanie opisu przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych, dostaw臋, monta偶 i uruchomienie instalacji technologicznych oraz wewn臋trznych SUW. Dokumentacja winna by膰 kompletna z punktu widzenia celu, kt贸remu ma s艂u偶y膰 oraz w przypadku dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust. 2 tak偶e skoordynowana mi臋dzybran偶owo. Zamawiaj膮cy wyja艣nia, 偶e dokumentacja pos艂u偶y mu do realizacji post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacji uk艂adu technologicznego w celu zwi臋kszenia jej wydajno艣ci i pracy w uk艂adzie automatycznym.

  8.聽聽聽聽聽聽聽 Projekt budowlany, przedmiar rob贸t a tak偶e specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p贸聼n. zm.).

  9.聽聽聽聽聽聽聽 Kosztorys inwestorski nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporz膮dzaniu kosztorysu nale偶y uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 podzia艂u wykonania zada艅 na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiaj膮cego 艣rodk贸w finansowych.

  10.聽聽聽 Opis przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych, dostaw臋, monta偶 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽i uruchomienie instalacji nale偶y wykona膰 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z p贸聼n.zm.) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 29 聳 31 ustawy.

  11.聽聽聽 Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Krzysztof Kozio艂聳 kierownik GZGK Sko艂yszyn tel. 13 4491733, Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyn tel. 13 4491742.

  12.聽聽聽 Przed przyst膮pieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu do zaakceptowania projektowane rozwi膮zanie techniczne wraz z szacunkow膮 wycen膮 realizacji zadania.

  13.聽聽聽 Dokumentacj臋 projektow膮 (do pozwolenia na budow臋) Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar rob贸t, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 projektowo 聳 kosztorysow膮 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

  Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej (do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋):聽聽 15 grudzie艅 2014 r.

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnejdo dnia:16 wrzesie艅 2014 r.do godz. 15:00.

  Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy Urz臋du od 7:30 do 15:30.

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji.

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania dokumentacji.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, koszt贸w realizacji zam贸wienia, projektu umowy) nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907z p贸聼n.zm.).

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.聽聽聽聽 Formularz ofertowy.

  2.聽聽聽聽 Projekt umowy.  Rejestr zmian odwiedzin: 2046
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty SUW
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy SUW
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.068 sekund