Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r. /Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Lis贸w i 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn/
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-10-21

   

  GPIR.z.m.271.32.2015

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Lis贸w i 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn聰

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty og贸艂em z艂

  Ocena oferty

  1

  Grzegorz Byczek PROLUX, ul. R贸偶ana 2 38-200 Jas艂o

  21 648,00

  Oferta kpl

  2

  Zak艂ad Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych Elprol聰 Jan Juszczyk,

  ul. Krasi艅skiego 13/25 38-200 Jas艂o

  20 400,00

  Oferta kpl

  3

  Us艂ugi Projektowe EL-IN Stanis艂aw Antas,

  ul. 3 Maja 38/31 38-200 Jas艂o

  19 500,00

  Oferta kpl

  4

  ENTOM Tomasz T臋cza, ul. Ma艂a 1 38-200 Jas艂o

  11 850,00

  Oferta kpl

  5

  Luxtim Projekt Marta Gawron,

  ul. F.Armi艅skiego 17/6 34-600 Limanowa

  12 000,00

  Oferta kpl

   

  Wybrano ofert臋 Nr 4 z艂o偶on膮 przez ENTOM Tomasz T臋cza, ul. Ma艂a 1 38-200 Jas艂o
  z cen膮 : 11 850,00 z艂 brutto.

   

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 1608
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

                          Sko艂yszyn, dn. 2015-10-12

  GPIR.z.m.271.32.2015

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dot. realizacji zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Lis贸w i 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn聰.

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej dotycz膮cej wykonania n/w o艣wietle艅 drogowych.

  1.      Budowa o艣wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowo艣ci Lis贸w 聳 Zagumnie gm. Sko艂yszyn  聳 8 lamp

  2.      Budowa o艣wietlenia ulicznego przy drodze powiatowej Lipnica G贸rna 聳 Lis贸w 聳Sko艂yszyn Nr 1830R w miejscowo艣ci Lis贸w 聳 3 lampy

  3.      Budowa o艣wietlenia ulicznego przy drodze gminnej 聞Ryczak聰 Nr 113687R w miejscowo艣ci 艢wi臋cany - 6 lamp

   

  Wytyczne dla projektant贸w:

  Dla powy偶szych zada艅 zamawiaj膮cy posiada:

  - uzyskane warunki techniczne dotycz膮ce dostawy energii elektrycznej oraz sposobu jej   
      opomiarowania

  -  decyzje o lokalizacji celu publicznego;

  -  mapy sytuacyjno wysoko艣ciowe.

  W ramach zadania Wykonawca winien uzyska膰 zgody mieszka艅c贸w, na kt贸rych planowana jest inwestycja.

  Koszty wszelkich uzgodnie艅 pokrywa Wykonawca - dzia艂aj膮c w oparciu o upowa偶nienie W贸jta Gminy Sko艂yszyn do reprezentowania Zamawiaj膮cego.

   

  Dokumentacja projektowo 聳 kosztorysowa niezb臋dna do zrealizowania w/w zada艅 powinna obejmowa膰:

  1.         Wykonanie projektu budowlanego, z艂o偶enia odpowiednich wniosk贸w oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiaj膮cego wszelkich decyzji administracyjnych, warunk贸w, uzgodnie艅 niezb臋dnych do realizacji rob贸t budowlanych, opracowanie informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.

  2.         Uzyskanie pisemnych zg贸d mieszka艅c贸w, na kt贸rych planowana jest inwestycja z zaznaczeniem przebiegu projektowanej trasy.

  3.         Przygotowanie dokumentacji do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋 oraz w razie konieczno艣ci dokonywanie wszelkich zmian, uzupe艂nie艅, wyja艣nie艅 itp. dokumentacji projektowej w trakcie post臋powania administracyjnego zwi膮zanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow臋.

  4.         Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, uwzgl臋dniaj膮cego koszty rob贸t budowlanych.

  5.          Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  Opracowanie opisu przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych. Dokumentacja winna by膰 kompletna z punktu widzenia celu, kt贸remu ma s艂u偶y膰 oraz w przypadku dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust. 2 tak偶e skoordynowana mi臋dzybran偶owo.

  6.         Projekt budowlany, przedmiar rob贸t a tak偶e specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p贸聼n. zm.).

  7.         Kosztorys inwestorski nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporz膮dzaniu kosztorysu nale偶y uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 podzia艂u wykonania zada艅 na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiaj膮cego 艣rodk贸w finansowych.

  8.         Opis przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych, dostaw臋, monta偶 i uruchomienie instalacji nale偶y wykona膰 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych
  (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z p贸聼n.zm.) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 29 聳 31 ustawy.

  9.         Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyn  tel. 13 4491742.

  10.     Dokumentacj臋 projektow膮 (do pozwolenia na budow臋) Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar rob贸t, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 projektowo 聳 kosztorysow膮 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

   

  Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej (do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋):   15 grudnia 2015 r.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej  do dnia:  19 pa聼dziernik 2015 r.  do godz. 15:00. 

  Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy Urz臋du od 7:30 do 15:30.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej dla poszczeg贸lnych zada艅, uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji oraz koszt brutto ca艂o艣ci zam贸wienia.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania wszystkich dokumentacji obj臋tych zam贸wieniem.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, koszt贸w realizacji zam贸wienia, projektu umowy) nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u  w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907  z p贸聼n.zm.).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.
  3. Decyzja ULCP droga Ryczak
  4. Decyzja ULCP droga Zagumnie


  Rejestr zmian odwiedzin: 1772
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 - Decyzja ULCP 艢wi臋cany Ryczak.pdf
  Za艂.Nr 4 - Decyzja ULCP Lis贸w Zagumnie.pdf
  Za艂.Nr 5- Decyzja ULICP Lipnica G贸rna.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.096 sekund