Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /Archiwum - Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Gminnym Zespole Obs艂ugi Ekonomiczno - Administracyjnym Szk贸艂 w Sko艂yszynie./
  Informacja o wynikach naboru


  W za艂膮czeniu wyniku naboru

  Rejestr zmian odwiedzin: 3840
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Informacja o wynikach naboru  Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne.


  W za艂膮czeniu Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne.

  Rejestr zmian odwiedzin: 4075
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Lista kandydat贸w  Og艂oszenie o przed艂u偶eniu terminu sk艂adania dokument贸w.


  W za艂膮czeniu tre艣膰 og艂oszenia.

  Rejestr zmian odwiedzin: 4218
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Og艂oszenie o przed艂u偶eniu terminu sk艂adania dokument贸w  Og艂oszenie


  Nowa strona 2

  Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze.

  Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202, z p贸聼n.zm) Dyrektor Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Gminnym Zespole Obs艂ugi Ekonomiczno - Administracyjnym Szk贸艂 w Sko艂yszynie.

  Stanowisko 聳 kasjer

  Miejsce pracy: Gminny Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸l w Sko艂yszynie

  Wymiar czasu pracy: pe艂ny etat

  Rodzaj umowy: umowa o prac臋 (zgodnie z art.2 5 Kp)

  Pocz膮tek zatrudnienia: 1 kwiecie艅 2015

  Wymagania niezb臋dne:

  1. wykszta艂cenie minimum 艣rednie ekonomiczne,
  2. umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera,
  3. pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych,

  4. obywatelstwo polskie,
  5. stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na stanowisku kasjera,
  6. znajomo艣膰 ustawy o rachunkowo艣ci w zakresie gospodarki kasowej oraz o ochronie warto艣ci pieni臋偶nych, o finansach publicznych, ustawy o systemie o艣wiaty,

  Wymagania dodatkowe:

  1. do艣wiadczenie lub sta偶 w samorz膮dzie,
  2. uko艅czone szkolenia i kursy zwi膮zane z samorz膮dem i administracj膮,
  3. umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera - znajomo艣膰 program贸w biurowych Office: Word i Excel,
  4. komunikatywno艣膰,
  5. umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w grupie.

  Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  1. prowadzenie kasy 聳 wp艂aty i wyp艂aty na podstawie 聼r贸d艂owych dowod贸w kasowych dla bud偶etu i podleg艂ych jednostek o艣wiatowych oraz odprowadzanie ich na w艂a艣ciwy rachunek bankowych
  2. bie偶膮ce sporz膮dzanie raport贸w kasowych,
  3. bie偶膮ce prowadzenie ewidencji druk贸w 艣cis艂ego zarachowania (kwitariuszy, czek贸w got贸wkowych, rozrachunkowych druk贸w itp.) oraz sk艂adanie zapotrzebowania na poszczeg贸lne rodzaje druk贸w
  4. dokonywanie wyp艂at na podstawie zatwierdzonych dowod贸w( list p艂ac, list wyp艂at stypendi贸w i zasi艂k贸w szkolnych, delegacji, faktur, not itp.)
  5. przyjmowanie got贸wki do kasy z jednoczesnym wystawianiem pokwitowania,
  6. sporz膮dzanie przelew贸w za zakupione materia艂y i us艂ugi,
  7. prowadzenie sekretariatu,
  8. rozliczanie kart drogowych kierowc贸w,
  9. sporz膮dzanie not obci膮偶eniowych za do偶ywianie uczni贸w i dow贸z obiad贸w finansowanych przez GOPS,
  10. przygotowanie materia艂贸w oraz naliczenie i rozliczenie dotacji na wyposa偶enie szk贸艂 podstawowych w podr臋czniki,
  11. sporz膮dzanie wniosk贸w o przyznanie refundacji koszt贸w szkolenia pracownik贸w m艂odocianych,
  12. przygotowanie materia艂贸w oraz naliczenie i rozliczenie dotacji na dofinansowanie zada艅 w zakresie wychowania przedszkolnego,

  Wymagane dokumenty:

  - CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (wz贸r kwestionariusza zgodnie z za艂膮cznikiem nr 1 do rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. 聳 Dz. U. z 2006 r. nr 125, poz. 869)
  - kserokopie 艣wiadectw pracy dokumentuj膮ce sta偶 pracy,
  - kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenia,
  - inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci,
  - o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo umy艣lne ( w przypadku zatrudnienia, kandydat przedk艂ada za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego,)
  - o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych,
  - za艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮ce na zatrudnienie na stanowisku,
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu naboru 聳 zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182 z p贸聼n. zm.), oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

  Termin i miejsce sk艂adania wymaganych dokument贸w:

  Wymagane dokumenty kasowe nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: 聞Dotyczy naboru na stanowisko kasjera聰 w terminie do dnia 16 marca 2015 w sekretariacie Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno- Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie w godz. pracy tj. poniedzia艂ek 聳 pi膮tek od 730 do 1530 lub przes艂a膰 na adres GZOEAS, 38-242 Sko艂yszyn 215.

  Dokumenty, kt贸re wp艂yn膮 do Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno- Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

  Inne informacje:

  Komisja powo艂ana przez Dyrektora Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie dzia艂a dwuetapowo;

  I etap 聳 zapoznanie si臋 z dokumentami z艂o偶onymi przez kandydat贸w, ustalenie czy zosta艂y spe艂nione kryteria okre艣lone w og艂oszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydat贸w dopuszczonych do drugiego etapu post臋powania.

  II etap 聳 przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

  Osoby, kt贸re spe艂ni膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze zostan膮 powiadomione osobi艣cie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy oraz Gminnego Zespo艂u Ekonomiczno-Administracyjnego Szk贸艂 w Sko艂yszynie.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony 聳 6 miesi臋cy w ramach pe艂nego etatu. Je偶eli osoba b臋dzie dobrze wywi膮zywa艂a si臋 ze swoich obowi膮zk贸w, zostanie z ni膮 podpisana umowa na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

  Dyrektor GZEOAS
  Ewa R贸偶ycka  Rejestr zmian odwiedzin: 4409
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.113 sekund