Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /Archiwum - Stanowisko pracy w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie Starszy Inspektor do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy 聳 1/2 etatu/
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 1

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko starszy  inspektor do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy 聳 ½ etatu.

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂  wybrany Pan Rados艂aw Ramut, zam. w Skurowej.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Oferta Pana Rados艂awa Ramut spe艂nia wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu. Kandydat, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana, wykaza艂 si臋 odpowiednimi kwalifikacjami oraz  wiedz膮 i do艣wiadczeniem niezb臋dnym do wykonywania pracy na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy. Ponadto zaprezentowa艂 si臋 jako osoba kulturalna  i komunikatywna.

   Sko艂yszyn, dnia 1 lipca 2015 r.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2284
  Wersja do druku Wersja do druku  Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne.


  Nowa strona 2

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE

   na stanowisko  Starszy Inspektor do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy 聳 ½ etatu

   

  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowisko do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si臋 :

   

  1.      Pan Rados艂aw Ramut, zam. w Skurowej,

  2.      Pan Krzysztof Knapik, zam. w Przysiekach.

   

  Ww. kandydaci spe艂nili wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.

   

  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w  dniu  30 czerwca 2015 r. w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok贸j nr 7. O dok艂adnym terminie rozmowy kandydaci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2413
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o wyd艂u偶eniu terminu naboru


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE

  聽聽聽 W贸jt Gminy Sko艂yszyn zawiadamia, 偶e zosta艂 przed艂u偶ony termin sk艂adania dokument贸w na stanowisko starszego inspektora do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy - 1/2 etatu.

  Stosowne dokumenty tj. 偶yciorys, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie 艣wiadectw pracy, kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie, inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci, o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo umy艣lne, o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych, za艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮ce na zatrudnienie na stanowisku oraz zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych kandydata nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie lub przes艂a膰 na adres Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12

  w terminie do 25 czerwca 2015 r. do godz. 15 00.

  Pozosta艂e informacje zawarte w og艂oszeniu pozostaj膮 bez zmian.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2449
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze


  Nowa strona 1

  Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze.
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn 聳 38-242 Sko艂yszyn 12
  og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie

  Starszy Inspektor do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy 聳 ½ etatu

  Wymagania niezb臋dne:

  聽聽聽聽聽聽聽聽 wykszta艂cenie i sta偶 pracy - zaw贸d technika bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 - letni sta偶 pracy w s艂u偶bie bhp lub wy偶sze wykszta艂cenie o kierunku lub specjalno艣ci w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystania z pe艂ni praw publicznych;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 nieposzlakowana opinia;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 znajomo艣膰 przepis贸w podstawowych na danym stanowisku pracy:
  znajomo艣膰 ustaw: o samorz膮dnie gminnym, o samorz膮dzie powiatowym, Kodeksu pracy z zakresu bhp 聳 dzia艂 dziesi膮ty, znajomo艣膰 rozporz膮dze艅: w sprawie s艂u偶by bezpiecze艅stwa i聽higieny pracy, w聽sprawie og贸lnych przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze艅stwa i聽higieny pracy, w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe, w sprawie przeprowadzania bada艅 lekarskich pracownik贸w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze艅 lekarskich wydawanych do cel贸w przewidzianych w Kodeksie pracy, w sprawie ustalania okoliczno艣ci i聽przyczyn wypadk贸w przy pracy, w sprawie profilaktycznych posi艂k贸w i napoj贸w,

  聽聽聽聽聽聽聽聽 wiedza na temat zada艅 i funkcjonowania Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie oraz gminnych jednostek organizacyjnych,聽

  聽聽聽聽聽聽聽聽 predyspozycje i umiej臋tno艣ci kandydata: bardzo dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera i聽urz膮dze艅 biurowych, umiej臋tno艣膰 pracy w zespole, du偶a komunikatywno艣膰, samodzielno艣膰 wykonywaniu powierzonych czynno艣ci, umiej臋tno艣膰 analitycznego my艣lenia, dobra organizacja pracy, rzetelno艣膰, staranno艣膰 i聽terminowo艣膰 w wykonywaniu powierzonych zada艅.

  Wymagania dodatkowe :

  聽聽聽聽聽聽聽聽 preferowane do艣wiadczenie zawodowe w zakresie wykonywania zada艅 s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy w samorz膮dzie;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 odpowiedzialno艣膰 i samodzielno艣膰;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 dyspozycyjno艣膰 i terminowo艣膰;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 umiej臋tno艣膰 redagowania pism

  聽聽聽聽聽聽聽聽 umiej臋tno艣ci analityczne i interpersonalne;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 umiej臋tno艣膰 nawi膮zywania kontakt贸w i wsp贸艂pracy z instytucjami zewn臋trznymi;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 umiej臋tno艣膰 stosowania odpowiednich przepis贸w.

  Zakres wykonywanych zada艅 :

  Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 2 wrze艣nia 1997 r , w sprawie s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.109, poz.704 z p贸聼n. zmianami) :

  1)聽聽聽聽聽 przeprowadzanie kontroli warunk贸w pracy oraz przestrzegania przepis贸w i zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  2)聽聽聽聽聽 bie偶膮ce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagro偶eniach zawodowych, wraz z聽wnioskami zmierzaj膮cymi do usuwania tych zagro偶e艅,

  3)聽聽聽聽聽 sporz膮dzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy zawieraj膮cych propozycje przedsi臋wzi臋膰 technicznych i聽organizacyjnych maj膮cych na celu zapobieganie zagro偶eniom 偶ycia i聽zdrowia pracownik贸w oraz popraw臋 warunk贸w pracy,

  4)聽聽聽聽聽 udzia艂 w opracowywaniu plan贸w modernizacji i rozwoju zak艂adu pracy oraz przedstawianie propozycji dotycz膮cych uwzgl臋dnienia w tych planach rozwi膮za艅 techniczno-organizacyjnych zapewniaj膮cych popraw臋 stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  5)聽聽聽聽聽 udzia艂 w ocenie za艂o偶e艅 i dokumentacji dotycz膮cych modernizacji zak艂adu pracy albo jego cz臋艣ci, a tak偶e nowych inwestycji, oraz zg艂aszanie wniosk贸w dotycz膮cych uwzgl臋dnienia wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy w tych za艂o偶eniach i聽dokumentacji,

  6)聽聽聽聽聽 udzia艂 w przekazywaniu do u偶ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiekt贸w budowlanych albo ich cz臋艣ci, w kt贸rych przewiduje si臋 pomieszczenia pracy, urz膮dze艅 produkcyjnych oraz innych urz膮dze艅 maj膮cych wp艂yw na warunki pracy i bezpiecze艅stwo pracownik贸w,

  7)聽聽聽聽聽 przedstawianie pracodawcy wniosk贸w dotycz膮cych zachowania wymaga艅 ergonomii na聽stanowiskach pracy,

  8)聽聽聽聽聽 udzia艂 w opracowywaniu zak艂adowych uk艂ad贸w zbiorowych pracy, wewn臋trznych zarz膮dze艅, regulamin贸w i instrukcji og贸lnych dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz w聽ustalaniu zada艅 os贸b kieruj膮cych pracownikami w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  9)聽聽聽聽聽 opiniowanie szczeg贸艂owych instrukcji dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy na聽poszczeg贸lnych stanowiskach pracy,

  10)udzia艂 w ustalaniu okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w przy pracy oraz w opracowywaniu wniosk贸w wynikaj膮cych z badania przyczyn i okoliczno艣ci tych wypadk贸w oraz zachorowa艅 na choroby zawodowe, a tak偶e kontrola realizacji tych wniosk贸w,

  11)prowadzenie rejestr贸w, kompletowanie i przechowywanie dokument贸w dotycz膮cych wypadk贸w przy pracy, stwierdzonych chor贸b zawodowych i podejrze艅 o takie choroby, a聽tak偶e przechowywanie wynik贸w bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia w聽艣rodowisku pracy,

  12)doradztwo w zakresie stosowania przepis贸w oraz zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  13)udzia艂 w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, kt贸re wi膮偶e si臋 z wykonywan膮 prac膮,

  14)doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na kt贸rych wyst臋puj膮 czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci膮偶liwe, oraz doboru najw艂a艣ciwszych 艣rodk贸w ochrony zbiorowej i indywidualnej,

  15)wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi jednostkami organizacyjnymi lub osobami, w szczeg贸lno艣ci w聽zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole艅 w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w艂a艣ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracownik贸w,

  16)wsp贸艂praca z laboratoriami upowa偶nionymi, zgodnie z odr臋bnymi przepisami, do聽dokonywania bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia lub warunk贸w uci膮偶liwych, wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada艅 i pomiar贸w oraz sposob贸w ochrony pracownik贸w przed tymi czynnikami lub warunkami,

  17)wsp贸艂praca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmuj膮cymi si臋 pomiarami stanu 艣rodowiska naturalnego, dzia艂aj膮cymi w systemie pa艅stwowego monitoringu 艣rodowiska, okre艣lonego w聽odr臋bnego przepisach,

  18)wsp贸艂dzia艂anie z lekarzem sprawuj膮cym profilaktyczn膮 opiek臋 zdrowotn膮 nad pracownikami, a聽w szczeg贸lno艣ci przy organizowaniu okresowych bada艅 lekarskich pracownik贸w,

  19)wsp贸艂dzia艂anie ze spo艂eczn膮 inspekcj膮 pracy oraz z zak艂adowymi organizacjami zwi膮zkowymi przy:聽 podejmowaniu przez nie dzia艂a艅 maj膮cych na celu przestrzeganie przepis贸w oraz zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odr臋bnych przepisach,聽 podejmowanych przez pracodawc臋 przedsi臋wzi臋ciach maj膮cych na celu popraw臋 warunk贸w pracy, inicjowanie i rozwijanie na terenie zak艂adu pracy r贸偶nych form popularyzacji problematyki bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

  Miejsce pracy 聳 Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie oraz jednostki organizacyjne. Praca w聽pomieszczeniach biurowych usytuowanych w budynku Urz臋du Gminy oraz w terenie 聳 jednostki organizacyjne.

  Zatrudnienie 聳 ½ etatu.

  Narz臋dzia pracy 聳 telefon, komputer, fax, kserokopiarka, skaner.

  Praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie.

  Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) informuj臋, 偶e w miesi膮cu kwietniu br. wska聼nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w聽urz臋dzie gminy w Sko艂yszynie w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz聽 zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych聽 wynosi艂 ponad 6% og贸艂u zatrudnionych.

  Wymagane dokumenty :

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (wz贸r kwestionariusza zgodnie z聽za艂膮cznikiem nr 1 do rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 22聽czerwca 2006r. 聳 Dz.U. z 2006r. Nr 125, poz. 869),聽

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 kserokopie 艣wiadectw pracy dokumentuj膮ce sta偶 pracy,

  -聽聽聽聽聽聽聽 kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,

  -聽聽聽聽聽聽聽 inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci,

  -聽聽聽聽聽聽聽 o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo umy艣lne聽 (w聽przypadku zatrudnienia, kandydat przedk艂ada za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z聽Krajowego Rejestru Karnego),

  -聽聽聽聽聽聽聽 o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z聽pe艂ni praw publicznych,

  -聽聽聽聽聽聽聽 za艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮ce na zatrudnienie na stanowisku ,

  -聽聽聽聽聽聽聽 zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu naboru 聳 zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o聽ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸聼n. zm.), oraz ustaw膮 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).聽

  Termin i miejsce sk艂adania wymaganych dokument贸w:

  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie oznaczonej imieniem i聽nazwiskiem kandydata z dopiskiem: 聯Dotyczy naboru na stanowisko starszy inspektor do spraw bezpiecze艅stwa i聽higieny pracy聰 w terminie do dnia 10 czerwca聽 2015 r.聽 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn, pok. 9 w聽godzinach聽 pracy Urz臋du tj. poniedzia艂ek 聳 pi膮tek od 730 do 1530 lub przes艂a膰聽 na adres Urz膮d Gminy Sko艂yszyn,聽 38-242 Sko艂yszyn 12 .

  Dokumenty, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

  Inne informacje:

  Komisja powo艂ana przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn dzia艂a dwuetapowo :

  I etap 聳 zapoznanie si臋 z dokumentami z艂o偶onymi przez kandydat贸w, ustalenie czy zosta艂y spe艂nione kryteria okre艣lone w og艂oszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydat贸w dopuszczonych do聽drugiego etapu post臋powania.

  II etap 聳 przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

  Osoby, kt贸re spe艂ni膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze zostan膮 powiadomione osobi艣cie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do聽dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z聽przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2780
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.128 sekund