Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /Archiwum - Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 聳 referent ds. 艢wiadcze艅 wychowawczych/
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 1

  Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
  w Sko艂yszynie

   

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko referent do spraw 艣wiadcze艅 wychowawczych - 2 etaty.

   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂y wybrane;

   

  Pani Gabriela Janto艅, zam. w Sko艂yszynie

  Pani Zuzanna Kozio艂, zam. w Sko艂yszynie

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Oferty Pani Gabrieli Janto艅 i Pani Zuzanny Kozio艂 spe艂nia艂y wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂y si臋 bardzo dobra znajomo艣ci膮 zagadnie艅 z zakresu ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci oraz Kodeksu post臋powania administracyjnego. Ponadto zaprezentowa艂y si臋 jako osoby komunikatywne, zorganizowane oraz odznaczaj膮ce si臋 wysok膮 kultur膮 osobist膮. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej spe艂niaj膮 oczekiwania niezb臋dne do podj臋cia pracy na powierzonym stanowisku.

  Sko艂yszyn, dnia 17 marca 2016 r.

   

  KIEROWNIK

  Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
  w Sko艂yszynie


  mgr Joanna Dopart  Rejestr zmian odwiedzin: 2525
  Wersja do druku Wersja do druku  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE


  Nowa strona 1

  Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
  38-242 Sko艂yszynie

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE
  na stanowiska referenta do spraw 艣wiadcze艅 wychowawczych.
   

  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowiska do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si臋 :

  1. Pani Ewelina 艁yszczarz, zam. w B膮czalu G贸rnym,
  2. Pani Zuzanna Kozio艂, zam. w Sko艂yszynie,
  3. Pani Sylwia Miras, zam. w Pustej Woli,
  4. Pani Katarzyna 艢li偶, zam. w Krajowicach,
  5. Pani Natalia Gole艅, zam. w Sko艂yszynie,
  6. Pani Ewa Majewska, zam. w Harklowej,
  7. Pani Joanna Gomu艂a, zam. w Sko艂yszynie,
  8. Pani Justyna Str贸偶yk, zam. w Sko艂yszynie,
  9. Pani Marlena Jasion, zam. w Harklowej,
  10. Pani Urszula Drozdowicz, zam. w Sko艂yszynie,
  11. Pani Karolina Panek, zam. w Pustej Woli,
  12. Pani Marzena Pyzik, zam. w Brzyskach,
  13. Pani Bernadetta Gutkowska, zam. w Sko艂yszynie,
  14. Pan 艁ukasz Wo聼niak, zam. w Jareni贸wce,
  15. Pani Iwona My艣liwiec, zam. w Ja艣le,
  16. Pani Monika Pisula, zam. w Ja艣le,
  17. Pani Paulina Jarecka, zam. w Sko艂yszynie,
  18. Pani Irena Rewi艣, zam. w Harklowej,
  19. Pan Rafa艂 Sendecki, zam. w Binarowej,
  20. Pani Gabriela Wilk, zam. w Ja艣le,
  21. Pani Agnieszka Pilch, zam. w Korczynie,
  22. Pani Ewa Nizio艂ek, zam. w Lisowie,
  23. Pani Joanna Kosi艅ska, zam. w Gorlicach,
  24. Pani Anna 艢wierzowska, zam. w Kunowej,
  25. Pani Karolina Lig臋za, zam. w Tuchowie,
  26. Pani Katarzyna Wszo艂ek, zam. w Rac艂awicach,
  27. Pani Ma艂gorzata Zabawa, zam. w Siepietnicy,
  28. Pani Mariola Stygar, zam. w S艂aw臋cinie,
  29. Pani Joanna Radecka, zam. w 艢wi臋canach,
  30. Pani Beata Soko艂owska, zam. w Zarzeczu,
  31. Pani Kamila Warcho艂, zam. w Pustej Woli,
  32. Pani Urszula Soko艂owska-Bogdan, zam. w Kunowej,
  33. Pani Gabriela Janto艅, zam. w Sko艂yszynie,
  34. Pani Joanna Gole艅, zam. w Siepietnicy,
  35. Pani Ewa Kara艣, zam. w O艂pinach.
   

  Ww. kandydaci spe艂nili wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.
  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w dniach 11-15 marca 2016 r. w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok贸j nr 2 O dok艂adnym terminie rozmowy kandydaci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.
   

  Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
  w Sko艂yszynie

  mgr Joanna Dopart  Rejestr zmian odwiedzin: 4562
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o naborze


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE 聳

  REFERENT DS. 艢WIADCZE艃 WYCHOWAWCZYCH

  KIEROWNIK GMINNEGO O艢RODEKA POMOCY SPO艁ECZNEJ

  W SKO艁YSZYNIE

  OG艁ASZA OTWARTY NAB脫R

  NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

  REFERENT DS. 艢WIADCZE艃 WYCHOWAWCZYCH- 2 ETATY

  1. Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w:

  1) wykszta艂cenie minimum 艣rednie,

  2) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  3) pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych,

  4) niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwa 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwa skarbowe,

  5)kandydat powinien posiada膰 wiedz臋 z zakresu: ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy spo艂ecznej, ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w, Kodeksu Post臋powania Administracyjnego,

  6) nieposzlakowana opinia,

  7) stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na ww. stanowisku.聽

  2. Wymagania dodatkowe:

  1) preferowane wykszta艂cenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,

  2) preferowany sta偶 pracy w jednostkach samorz膮du terytorialnego, jednostkach zwi膮zanych z funkcjonowaniem samorz膮du terytorialnego,

  3) posiadanie cech osobowo艣ci i umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych: wysoka kultura osobista, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zada艅, terminowo艣膰, punktualno艣膰, komunikatywno艣膰, odporno艣膰 na stres, umiej臋tno艣膰 korzystania z przepis贸w prawa.

  4) bieg艂a znajomo艣膰 obs艂ugi sprz臋tu komputerowego w 艣rodowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office.

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  1) realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci, w tym przyjmowanie wniosk贸w, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projekt贸w decyzji, sporz膮dzanie projekt贸w za艣wiadcze艅, planowanie zapotrzebowania na 艣rodki finansowe,

  2) realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych, w tym przyjmowanie wniosk贸w, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projekt贸w decyzji, sporz膮dzanie projekt贸w za艣wiadcze艅,

  3)聽sporz膮dzanie sprawozdawczo艣ci w zakresie prowadzonych spraw,

  4) prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,

  5) przyjmowanie i obs艂uga klient贸w w sprawach 艣wiadcze艅,

  6) inne zadania przewidziane w ustawie o 艣wiadczeniach.

  4. Wymagane dokumenty:

  1. 偶yciorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em) potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe,

  4. inne kserokopie dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, umiej臋tno艣ciach, uprawnieniach, jednocze艣nie potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych i dodatkowych,

  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie,

  6. kserokopia 艣wiadectw pracy lub inne dokumenty聽 potwierdzaj膮ce zatrudnienie i sta偶 pracy,

  7. o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,

  8. o艣wiadczenie o stanie zdrowia,

  9. spis wszystkich dokument贸w sk艂adanych w ofercie przez kandydata.

  5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce pracy: Siedziba Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie.

  Stanowisko pracy: Stanowisko zwi膮zane z prac膮 przy komputerze i wykorzystaniem innych urz膮dze艅 biurowych, kontakty bezpo艣rednie i telefoniczne z klientami

  Wska聼nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska聼nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w GOPS w Sko艂yszynie w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6 %.

  Wymiar czasu pracy: praca na pe艂ny etat,

  Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie.

  6. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie GOPS, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: gopssko艂yszyn@skolyszyn.pl w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w聽 Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 317 w zamkni臋tej kopercie 聽z dopiskiem 聞Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych聰 w terminie do dnia 08 marca 2016 r. do godz. 15.30.

  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do GOPS w Sko艂yszynie po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Osoby, kt贸rych aplikacje przejd膮 pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostan膮 zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.聽 w terminie聽 od 10 - 15 marca 2016 r. Planowane zatrudnienie - od 21 marca 2016 r.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy w ramach pe艂nego etatu z mo偶liwo艣ci膮 zawarcia kolejnej umowy ostanie z ni膮 podpisana umowa na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego przed艂o偶enia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.聽

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: 聞Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ) oraz Ustaw膮 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)聰.

  Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia konkursu.

  Kierownik

  Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
  w Sko艂yszynie

  mgr Joanna Dopart  Rejestr zmian odwiedzin: 5268
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.104 sekund