Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /Archiwum - Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 聳 Referent ds. windykacji nale偶no艣ci./
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 1

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko referent do spraw windykacji nale偶no艣ci.

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana Pani Ewa Stachaczy艅ska, zam. w Kunowej.
  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
   

  Oferta Pani Ewy Stachaczy艅skiej spe艂nia艂a wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane w og艂oszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂a si臋 bardzo dobra znajomo艣ci膮 zagadnie艅 z zakresu ustaw : o samorz膮dzie gminnym, ordynacja podatkowa, o podatkach i op艂atach lokalnych, o finansach publicznych, o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks post臋powania administracyjnego, Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba komunikatywna, zorganizowana oraz odznaczaj膮ca si臋 wysok膮 kultur膮 osobist膮. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej spe艂nia oczekiwania niezb臋dne do podj臋cia pracy na powierzonym stanowisku.

  Sko艂yszyn, dnia 30 lipca 2016 r.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn|
  mgr Zenon Szura
     Rejestr zmian odwiedzin: 2078
  Wersja do druku Wersja do druku  LISTA聽KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ慕CYCH聽WYMAGANIA聽FORMALNE


  Nowa strona 1

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE
  naboru na stanowisko do spraw windykacji nale偶no艣ci.
   

  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowisko do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si臋 :

  Pan Piotr Kopera, zam. w Brzyskach,
  Pani Ilona Podkulska, zam. w Sko艂yszynie,
  Pan Daniel Bednarz, zam. w Bieczu,
  Pani Halina Kr贸l, zam. w Szerzynach,
  Pani Ewa Stachaczy艅ska, zam. w Kunowej,
  Pani Anna Stygar, zam. w Harklowej,
  Pan S艂awomir Giera, zam. w Lubli,
  Pani Marzena 艢wi臋drych, zam. w Czermnej,
  Pani Anna Szarek, zam. w Grudnej K臋pskiej.

  Ww. kandydaci spe艂nili wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.
  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w dniu 28 lipca 2016 r. w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok贸j nr 7. O dok艂adnym terminie rozmowy kandydaci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.
   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2932
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 聳 Referent ds. windykacji nale偶no艣ci.


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE 聳 REFERENT DS. WINDYKACJI NALE呕NO艢CI

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN OG艁ASZA OTWARTY NAB脫R
  NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
  REFERENT DS. WINDYKACJI NALE呕NO艢CI 聳 1 etat

  1. Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w:

  1) wykszta艂cenie wy偶sze - ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,
  2) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  3) pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych,
  4) niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwa 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwa skarbowe,
  5) kandydat powinien posiada膰 znajomo艣膰 przepis贸w z zakresu ustaw : o samorz膮dzie gminnym, ordynacja podatkowa, o podatkach i op艂atach lokalnych, o finansach publicznych, o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks post臋powania administracyjnego,
  6) nieposzlakowana opinia,
  7) stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na ww. stanowisku.聽

  2. Wymagania dodatkowe:

  1) preferowany sta偶 pracy w jednostkach samorz膮du terytorialnego, jednostkach zwi膮zanych z funkcjonowaniem samorz膮du terytorialnego,
  2) posiadanie cech osobowo艣ci i umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych: wysoka kultura osobista, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zada艅, terminowo艣膰, punktualno艣膰, komunikatywno艣膰, odporno艣膰 na stres, umiej臋tno艣膰 korzystania z przepis贸w prawa,
  3) bieg艂a znajomo艣膰 obs艂ugi sprz臋tu komputerowego.

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  1) Prowadzenie spraw z zakresu podatku od 艣rodk贸w transportowych: wymiar, upomnienia, tytu艂y, egzekucja,
  2) Prowadzenie rachunkowo艣ci 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego 聳 prawid艂owa ewidencja przypis贸w, odpis贸w wp艂at zwrot贸w i zalicze艅 nadp艂at z tytu艂u podatk贸w od os贸b fizycznych,
  3) Prowadzenie rachunkowo艣ci w zakresie podatk贸w i op艂at jednostek prawnych,
  4) Sprawdzanie terminowo艣ci wp艂at nale偶no艣ci przez podatnik贸w,
  5) Podejmowanie czynno艣ci zmierzaj膮cych do zastosowania 艣rodk贸w egzekucyjnych- upomnienia, tytu艂y wykonawcze,
  6) Dokonywanie rozlicze艅 podatnik贸w z tytu艂u wp艂at, nadp艂at i zaleg艂o艣ci,
  7) Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo 聳 ksi臋gowego inkasent贸w,
  8) Obliczanie wynagrodzenia dla inkasent贸w ( so艂tys贸w),
  9) Analiza realizacji wp艂yw贸w,
  10) Przygotowywanie i sporz膮dzanie sprawozda艅 w tym zakresie,
  11) Wydawanie za艣wiadcze艅 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzaj膮cych zaleg艂o艣膰,
  12) Wsp贸艂dzia艂anie z pracownikiem merytorycznym w zakresie prowadzenia ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych.

  4. Wymagane dokumenty:

  1. 偶yciorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. inne kserokopie dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, umiej臋tno艣ciach, uprawnieniach, jednocze艣nie potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych i dodatkowych,
  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie,
  6. kserokopia 艣wiadectw pracy lub inne dokumenty聽 potwierdzaj膮ce zatrudnienie i sta偶 pracy,
  7. o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
  8. o艣wiadczenie o stanie zdrowia,
  9. spis wszystkich dokument贸w sk艂adanych w ofercie przez kandydata.

  5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce pracy: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie.

  Stanowisko pracy: Stanowisko zwi膮zane z prac膮 przy komputerze i wykorzystaniem innych urz膮dze艅 biurowych, kontakty bezpo艣rednie i telefoniczne z klientami
  Wska聼nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska聼nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6 %.聽

  Wymiar czasu pracy: praca na pe艂ny etat,

  Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracownik贸w Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  6. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Urz臋du Gminy, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: gmina@skolyszyn.pl w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres: Urz膮d Gminy w聽 Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 w zamkni臋tej kopercie 聽z dopiskiem 聞Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. Windykacji nale偶no艣ci聰 w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 15.30.
  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du Gminy w Sko艂yszynie po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Osoby, kt贸rych aplikacje przejd膮 pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostan膮 zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.

  Planowane zatrudnienie - od 1 sierpnia 2016 r.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.
  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy w ramach pe艂nego etatu z mo偶liwo艣ci膮 zawarcia kolejnej umowy na czas nieokre艣lony.
  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego przed艂o偶enia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.聽
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: 聞Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ) oraz Ustaw膮 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)聰.

  Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia konkursu.

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 3349
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.104 sekund