Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /ARCHIWUM - STANOWISKO URZ臉DNICZE DO SPRAW BUDOWNICTWA/
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 1

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

   

  na stanowisko  do spraw budownictwa.

   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂 wybrany   Pan Maciej Jastrz膮b, zam. w Przysiekach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Oferta Pana Macieja Jastrz臋bia spe艂nia艂a wszystkie okre艣lone wymagania formalne wskazane  w og艂oszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂 si臋 bardzo dobr膮 znajomo艣ci膮  zagadnie艅 z zakresu przepis贸w prawa budowlanego oraz przepis贸w wykonawczych do tej ustawy. Posiada do艣wiadczenie zawodowe na stanowiskach pracy zwi膮zanych z budownictwem. Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba komunikatywna, zorganizowana oraz odznaczaj膮ca si臋 wysok膮 kultur膮 osobist膮. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej spe艂nia oczekiwania niezb臋dne do podj臋cia pracy na powierzonym stanowisku.

   

   

  W脫JT
  mgr Zenon Szura

   

  Sko艂yszyn, dnia  30 lipca 2018 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 543
  Wersja do druku Wersja do druku  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE


  Nowa strona 6

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE

   

   naboru na stanowisko  do spraw budownictwa.

   

  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowisko do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowa艂  si臋 :

   

  1.        Pan Maciej Jastrz膮b, zam. w Przysiekach.

   

  Ww. kandydat spe艂ni艂a wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.

   

  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w  dniu  30 lipca 2018 r.  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie ? pok贸j nr 7.   O dok艂adnym terminie rozmowy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

   

  W脫JT
  mgr Zenon Szura

  Sko艂yszyn, dnia 23 lipca 2018 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 640
  Wersja do druku Wersja do druku  Nab贸r


  OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE ?

  do spraw budownictwa

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN OG艁ASZA OTWARTY NAB脫R

  NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE DO SPRAW BUDOWNICTWA

  1.聽聽聽聽 Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w:

  1)聽聽聽聽 Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2)聽聽聽聽 Wykszta艂cenie wy偶sze o kierunku : budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura.

  3)聽聽聽聽 Posiadanie sta偶u pracy na stanowiskach zwi膮zanych z budownictwem.

  4)聽聽聽聽 Niekaralno艣膰 prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

  5)聽聽聽聽 Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych.

  6)聽聽聽聽 Posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na stanowisku.

  2.聽聽聽聽 Wymagania dodatkowe:聽聽聽

  1)聽聽聽聽 Do艣wiadczenie zawodowe w administracji publicznej.

  2)聽聽聽聽 Znajomo艣膰 ustaw: o samorz膮dzie gminnym, o pracownikach samorz膮dowych, prawo budowlane oraz przepis贸w wykonawczych do tej ustawy, o zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomo艣ciami, kodeks post臋powania administracyjnego.

  3)聽聽聽聽 Wysoka kultura osobista. Umiej臋tno艣膰 komunikacji interpersonalnej i odporno艣膰 na stres. Umiej臋tno艣膰 planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji. Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole. Komunikatywno艣膰. Terminowo艣膰, samodzielno艣膰, rzetelno艣膰, dok艂adno艣膰, odpowiedzialno艣膰. Dobra znajomo艣膰 aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przegl膮darek internetowych i poczty elektronicznej).

  3.聽聽聽聽 Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  1.聽聽聽聽 Przygotowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla wszystkich inwestycji i聽remont贸w kapitalnych w Gminie, niezb臋dnej do wydania pozwolenia lub zg艂oszenia, 艂膮cznie z uzyskaniem pozwolenia lub zg艂oszenia na realizacje zada艅 dla obiekt贸w kubaturowych.

  a)聽聽聽聽聽 przygotowywanie i kompletowanie dokument贸w ( pozwole艅, o艣wiadcze艅) dla inwestycji gminnych i doprowadzenie do pozwolenia na budow臋,

  b)聽聽聽聽聽 wykonywanie kosztorys贸w dla pozyskania 艣rodk贸w finansowych z fundacji oraz kosztorys贸w dla inwestycji i remont贸w prowadzonych w gminie,

  c)聽聽聽聽聽 udzia艂 w organizowanych przegl膮dach technicznych obiekt贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy, sporz膮dzanie wst臋pnych kalkulacji, planowanie remont贸w kapitalnych i聽bie偶膮cych mi臋dzy innymi na etapie opracowania projektu bud偶etu, wyst臋powanie z wnioskami finansowymi w聽zakresie inwestycji do W贸jta Gminy,

  d)聽聽聽聽聽 udzia艂 w komisyjnych odbiorach rob贸t wykonywanych na obiektach Gminnych systemem zleconym,

  e)聽聽聽聽 przygotowanie i kompletowanie dokument贸w zwi膮zanych zako艅czeniem inwestycji, realizacja zg艂osze艅 zako艅czenia inwestycji, uzyskanie pozwolenia na u偶ytkowanie obiektu.

  2.聽聽聽聽 Prowadzenie ksi膮偶ek obiekt贸w stanowi膮cych mienie komunalne gminy, dokonywanie przegl膮d贸w obiekt贸w budowlanych.

  3.聽聽聽聽 Prowadzenie spraw w oparciu o ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami ? wydawanie postanowie艅 i decyzji w sprawie:

  a)聽聽聽聽 podzia艂u grunt贸w,

  b)聽聽聽聽 rozgranicze艅 dzia艂ek,

  c)聽聽聽聽 wydawanie za艣wiadcze艅 o po艂o偶eniu dzia艂ek,

  d)聽聽聽聽 wydawanie za艣wiadcze艅 pod zalesienie dzia艂ek,

  Ponadto szczeg贸艂owy zakres czynno艣ci zostanie okre艣lony przez pracodawc臋 po nawi膮zaniu stosunku pracy

  4. Wymagane dokumenty:

  1. 偶yciorys (CV), 2. list motywacyjny, 3. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe, 4. inne kserokopie dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, umiej臋tno艣ciach, uprawnieniach, jednocze艣nie potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych i dodatkowych, 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie, 6. kserokopia 艣wiadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie i sta偶 pracy, 7. o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie, 8. o艣wiadczenie o stanie zdrowia, 9. spis wszystkich dokument贸w sk艂adanych w ofercie przez kandydata.

  5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urz臋du Gminy, na II pi臋trze;
  2) praca odbywa si臋 w systemie jednozmianowym, w pe艂nym wymiarze czasu pracy;
  wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie;
  praca administracyjno-biurowa i w terenie;
  3) u偶ytkowanie sprz臋tu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokument贸w);
  4) praca przy monitorze ekranowym powy偶ej 4 godzin;
  5) o艣wietlenie naturalne i sztuczne;
  6) obs艂uga klienta zewn臋trznego i wewn臋trznego w tym kontakty bezpo艣rednie, telefoniczne, e-mailowe;
  7) miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych (brak windy);
  wykonywanie zada艅 pod presj膮 czasu.

  Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6 %.

  6. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Urz臋du Gminy, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: gmina@skolyszyn.pl w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa? w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 15.30.

  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Osoby, kt贸rych aplikacje przejd膮 pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostan膮 zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.

  Planowane zatrudnienie - od 1 sierpnia 2018 r.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy w ramach ca艂ego etatu z mo偶liwo艣ci膮 zawarcia kolejnej umowy na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego przed艂o偶enia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.聽

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: ?Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz Ustaw膮 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)?.

  Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia konkursu.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  W贸jt Gminy
  mgr Zenon Szura


  Rejestr zmian odwiedzin: 810
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.148 sekund