Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /ARCHIWUM - WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE DS. DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ, ROLNICTWA I LE艢NICTWA/
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 3

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko  do spraw dzia艂alno艣ci gospodarczej, rolnictwa i le艣nictwa.

   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana   Pani Klaudia Mitoraj, zam. w Jab艂onicy.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Klaudia Mitoraj spe艂ni艂a wymagania formalne, okre艣lone w og艂oszeniu o naborze. W trakcie post臋powania konkursowego wykaza艂a si臋 znajomo艣ci膮 przepis贸w z zakresu okre艣lonego w og艂oszeniu. Dotychczasowe do艣wiadczenie zawodowe zdaniem Komisji Rekrutacyjnej pomog膮 kandydatce szybko wdro偶y膰 si臋 w zakres powierzonych obowi膮zk贸w.

   

   

  W脫JT
   mgr Zenon Szura

   

  Sko艂yszyn, dnia  30 lipca 2018 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 648
  Wersja do druku Wersja do druku  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE


  Nowa strona 4

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE

  naboru na stanowisko do spraw dzia艂alno艣ci gospodarczej, rolnictwa i le艣nictwa.
  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowisko do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si臋 :
  1. Pani Gra偶yna Jasiewicz-Duran, zam. w Lisowie,
  2. Pani Jolanta Karda艣, zam. w Siepietnicy,
  3. Pani Klaudia Mitoraj, zam. w Jab艂onicy.

  Ww. kandydatki spe艂niaj膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.

  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w dniu 30 lipca 2018 r. w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie ? pok贸j nr 7. O dok艂adnym terminie rozmowy kandydatki zostan膮 powiadomione telefonicznie.
   

  W脫JT
  mgr Zenon Szura
   

  Sko艂yszyn, dnia 23 lipca 2018 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 813
  Wersja do druku Wersja do druku  Nab贸r


  OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE ?

  do spraw dzia艂alno艣ci gospodarczej, rolnictwa i le艣nictwa.

   

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN OG艁ASZA OTWARTY NAB脫R

  NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

  DS. DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ, ROLNICTWA I LE艢NICTWA

   

  1.     Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w:

  1)     Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2)     Wykszta艂cenie wy偶sze o kierunku : ochrona 艣rodowiska, administracja, rolnictwo

  3)      Niekaralno艣膰 prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

  4)     Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych.

  5)     Posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na stanowisku.

   

  2.     Wymagania dodatkowe:   

  1)     Do艣wiadczenie zawodowe w administracji publicznej.

  2)     Znajomo艣膰 ustaw: o samorz膮dzie gminnym, o pracownikach samorz膮dowych, o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej, prawo ochrony 艣rodowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o ochronie zwierz膮t, ustawa o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach, ustawa prawo 艂owieckie, kodeks postepowania administracyjnego.

  3)     Wysoka kultura osobista. Umiej臋tno艣膰 komunikacji interpersonalnej i odporno艣膰 na stres. Umiej臋tno艣膰 planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji. Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole. Komunikatywno艣膰. Terminowo艣膰, samodzielno艣膰, rzetelno艣膰, dok艂adno艣膰, odpowiedzialno艣膰. Dobra znajomo艣膰 aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przegl膮darek internetowych i poczty elektronicznej).

   

  3.     Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  Sprawy z zakresu dzia艂alno艣ci gospodarczej :

  1)     Przyjmowanie wniosk贸w CEIDG-1 dotycz膮cych wpis贸w do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, zmian, wykre艣lenia zawieszenia i wznowienia dzia艂alno艣ci gospodarczej,

  2)     Sprawdzanie wniosk贸w pod wzgl臋dem poprawno艣ci wype艂nienia,

  3)     Wprowadzanie danych z wniosku do centralnej ewidencji,

  4)     Uzupe艂nianie brakuj膮cych danych we wpisach ju偶 istniej膮cych,

  5)     Weryfikacja wniosku wprowadzonego do CEIDG,

  6)     Elektroniczne podpisywanie wniosku i jego przes艂anie,

  7)     Wydruk potwierdzenia wys艂ania wniosku,

  8)     Wydruk potwierdzenia dokonania wpisu, zmiany, wykre艣lenia, zawieszenia, wznowienia dzia艂alno艣ci,

   

  Sprawy z zakresu rolnictwa:

  Inicjowanie przedsi臋wzi臋膰 na rzecz wzrostu produkcji rolnej, nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiew贸w lub nasadze艅 nieodpowiedniej zdrowotno艣ci,

  1)     Przyjmowanie informacji o pojawianiu si臋 chor贸b, szkodnik贸w i chwast贸w oraz wzywanie do wykonywania w tym zakresie okre艣lonych czynno艣ci lub wykonanie zast臋pcze,

  2)     Nakazywanie w艂a艣cicielom grunt贸w sprz膮tanie plon贸w w oznaczonym terminie z teren贸w zmeliorowanych w urz膮dzenia nawadniaj膮ce,

  3)     Wydawanie za艣wiadcze艅 o kwalifikacjach rolniczych przy nabywaniu grunt贸w rolnych,

  4)     Wsp贸艂dzia艂anie z Agencja Nieruchomo艣ci Rolnych Skarbu Pa艅stwa,

  5)     Organizowanie bada艅 gleb w gminie,

  6)     Wsp贸艂dzia艂anie z Okr臋gow膮 Stacj膮 Chemiczno-Rolnicz膮 w Rzeszowie,

  7)     Udzia艂 w pracach Komisji dotycz膮cych zakresu ilo艣ciowego, szacowania strat powsta艂ych w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych,

   

  Sprawy w zakresie 艂owiectwa:

  1)     wsp贸艂dzia艂anie z dzier偶awc膮 lub zarz膮dc膮 obwodu 艂owieckiego w zagospodarowaniu 艂owieckich obszar贸w gminy, w szczeg贸lno艣ci w zakresie ochrony zwierzyny bytuj膮cej na jej terenie,

  2)     przeznaczenie kwot otrzymanych z czynszu dzier偶awnego za obw贸d 艂owiecki na cele spo艂eczne gminy oraz na hodowle i ochron臋 zwierz膮t,

  3)     prowadzenie rejestru sp贸艂ek le艣nych,

  4)     koordynacja dzia艂a艅 w zakresie opracowania i realizacji plan贸w urz膮dze艅 las贸w niepa艅stwowych,

  5)     wsp贸艂dzia艂anie ze specjalista ds. las贸w niepa艅stwowych,

  6)     przyjmowanie poda艅 na pozyskiwania drewna w lasach celem uzyskania zezwolenia na wyr膮b drewna.

  Wsp贸艂praca z Rejonowym Zwi膮zkiem Sp贸艂ek Wodnych.

  Przyjmowanie i przekazywanie zg艂osze艅 o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierz膮t na chorob臋 zara藕liw膮, a w przypadku wa艂臋sania si臋 psa chorego lub podejrzanego o w艣cieklizn臋, podj臋cie stara艅 maj膮cych na celu jego schwytanie, a w razie niemo偶liwo艣ci dokonania tego ? powiadomienie s膮siednich gmin i najbli偶szego komisariatu policji.

  Wyznaczanie bieg艂ych do wyceniania zwierz膮t zabijanych lub pad艂ych w zwi膮zku z wyst膮pieniem choroby zaka藕nej.

  Podawanie do wiadomo艣ci os贸b zainteresowanych lub do wiadomo艣ci publicznej o zarz膮dzonych przez pa艅stwowego lekarska weterynarii tymczasowych 艣rodk贸w w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.

  Likwidacja wa艂臋saj膮cych bezdomnych zwierz膮t, umieszczanie ich w schroniskach.

  Organizowanie odbioru pad艂ych zwierz膮t na terenie gminy zgodnie z zawartymi umowami w tej sprawie.

  Sporz膮dzanie rejestru oczyszczalni przydomowych oraz osadnik贸w bezodp艂ywowych dla terenu gminy.

   

  Ponadto szczeg贸艂owy zakres czynno艣ci zostanie okre艣lony przez pracodawc臋 po nawi膮zaniu stosunku pracy

   

  4. Wymagane dokumenty:

  1. 偶yciorys (CV), 2. list motywacyjny, 3. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe, 4. inne kserokopie dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, umiej臋tno艣ciach, uprawnieniach, jednocze艣nie potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych i dodatkowych, 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie, 6. kserokopia 艣wiadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie i sta偶 pracy, 7. o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie, 8. o艣wiadczenie o stanie zdrowia, 9. spis wszystkich dokument贸w sk艂adanych w ofercie przez kandydata.

   

  5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urz臋du Gminy, na II pi臋trze;
  2) praca odbywa si臋 w systemie jednozmianowym, w 1/2 wymiaru czasu pracy;
  3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie;
  4) praca administracyjno-biurowa i w terenie;
  5) u偶ytkowanie sprz臋tu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokument贸w);
  6) praca przy monitorze ekranowym;
  7) o艣wietlenie naturalne i sztuczne;
  8) obs艂uga klienta zewn臋trznego i wewn臋trznego w tym kontakty bezpo艣rednie, telefoniczne, e-mailowe;
  9) miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych (brak windy);
  10) wykonywanie zada艅 pod presj膮 czasu.

  Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6 %. 

   

  6. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Urz臋du Gminy, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: gmina@skolyszyn.pl w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko ds. dzia艂alno艣ci gospodarczej, rolnictwa i le艣nictwa? w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 15.30.

  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Osoby, kt贸rych aplikacje przejd膮 pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostan膮 zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.

  Planowane zatrudnienie - od 1 sierpnia 2018 r.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

   

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy w ramach ca艂ego etatu z mo偶liwo艣ci膮 zawarcia kolejnej umowy na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego przed艂o偶enia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego. 

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: ?Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz Ustaw膮 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)?.

   

  Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia konkursu.

   

  W贸jt Gminy
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 1039
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.091 sekund