Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /ARCHIWUM - WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE DS. INWESTYCJI, O艢WIETLENIA I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ/
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 2

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko  do spraw inwestycji, oswietlenia I gospodarki mieszkaniowej.

   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂 wybrany   Pan Waldemar Jarek, zam. w Ja艣le.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Wybrany kandydat  z艂o偶y艂  aplikacj臋 spe艂niaj膮c膮 wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykaza艂a, 偶e  w najpe艂niejszym stopniu wymagania niezb臋dne i po偶膮dane okre艣lone w konkursie ofert  spe艂nia艂 Pan Waldemar Jarek. Posiadana wiedza i umiej臋tno艣ci gwarantuj膮 prawid艂owe wykonywanien zada艅 na stanowisku na kt贸re prowadzony by艂 nab贸r. 

   

   

  W脫JT
  mgr Zenon Szura

   

  Sko艂yszyn, dnia  30 lipca 2018 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 790
  Wersja do druku Wersja do druku  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE


  Nowa strona 5

  LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE

   

  naboru na stanowisko  do spraw inwestycji, oswietlenia i gospodarki mieszkaniowej.

   

  Informujemy, 偶e w wyniku wst臋pnej selekcji dokument贸w aplikacyjnych na w/w stanowisko do nast臋pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali  si臋 :

   

  1.        Pani Ewelina Dyba艣, zam. w Harklowej,

  2.        Pani Sylwia Bara, zam. w 艢wi臋canach,

  3.        Pan Jacek Majewski, zam. w Harklowej,

  4.        Pani Jolanta Karda艣, zam. w Siepietnicy,

  5.        Pan Waldemar Jarek, zam. w Ja艣le.

   

  Ww. kandydaci spe艂nili wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze.

   

  Rozmowa kwalifikacyjna odb臋dzie si臋 w  dniu 30 lipca 2018 r.  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie ? pok贸j nr 7.   O dok艂adnym terminie rozmowy kandydaci zostani膮 powiadomieni telefonicznie.

   

  W脫JT
   mgr Zenon Szura

  Sko艂yszyn, dnia 23 lipca 2018 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 949
  Wersja do druku Wersja do druku  Nab贸r


  OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE ?

  do spraw inwestycji, o艣wietlenia i gospodarki mieszkaniowej.

   

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN OG艁ASZA OTWARTY NAB脫R

  NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

  DS. INWESTYCJI, O艢WIETLENIA I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

   

  1.     Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w:

  1)     Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2)     Wykszta艂cenie wy偶sze.

  3)      Niekaralno艣膰 prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

  4)     Posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych.

  5)     Posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na stanowisku.

   

  2.     Wymagania dodatkowe:   

  1)     Do艣wiadczenie zawodowe w administracji samorzadowej.

  2)     Znajomo艣膰 proces贸w inwestycyjnych z zakresu przygotowania, realizacji, eksploatacji i rozlicze艅 o艣wietlenia drogowego.

  3)     Znajomo艣膰 ustaw: o samorz膮dzie gminnym, o pracownikach samorz膮dowych, Prawo zam贸wie艅 publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz przepis贸w wykonawczych do tej ustawy, ustawy ? Prawo o ruchu drogowym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy ? Prawo energetyczne, ustawy ? o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy - o ochronie praw lokator贸w i zasobie mieszkaniowym gminy,

  4)     Wysoka kultura osobista. Umiej臋tno艣膰 komunikacji interpersonalnej i odporno艣膰 na stres. Umiej臋tno艣膰 planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji. Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole. Komunikatywno艣膰. Terminowo艣膰, samodzielno艣膰, rzetelno艣膰, dok艂adno艣膰, odpowiedzialno艣膰. Dobra znajomo艣膰 aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przegl膮darek internetowych i poczty elektronicznej).

   

  3.     Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

  1.     O艣wietlenia drogowe:

  1)     bie偶膮ce utrzymanie oraz konserwacja urz膮dze艅 o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy,

  2)     ustalanie czasu 艣wiecenia lamp,

  3)     rozliczanie koszt贸w za zu偶ycie energii, konserwacj臋 o艣wietlenia z podzia艂em na poszczeg贸lne miejscowo艣ci,

  4)     wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z budowa o艣wietlenia (zapytania dot. projektowania i wykonawstwa),

   

  2.     Utrzymanie obiekt贸w stanowi膮cych mienie komunalne Gminy, przeprowadzanie przegl膮d贸w budynk贸w, planowanie remont贸w i bie偶膮cych napraw.

  3.     Prowadzenie post臋powa艅 w zakresie zapyta艅 ofertowych na roboty budowlane, dostawy, us艂ugi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zam贸wie艅 publicznych.

  4.     Dokonywanie zam贸wie艅 z wolnej r臋ki, zlecanych przez W贸jta Gminy, Sekretarza b膮d藕 Kierownika Referatu.

  5.     Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i u偶ytkowymi, a w szczeg贸lno艣ci : - prowadzenie rejestru gminnych zasob贸w mieszkaniowych, - prowadzenie spraw ze stosunku najmu tj. sporz膮dzanie um贸w najmu mieszka艅, lokali oraz innych pomieszcze艅, prowadzenie rejestru um贸w i sporz膮dzanie aneks贸w do um贸w, - bie偶膮ca ewidencja i analiza nalicze艅 i wp艂at za ww. us艂ugi, - bie偶膮ca analiza i likwidacja powsta艂ych zaleg艂o艣ci i nadp艂at.

  6. Prowadzenie spraw z zakresu transportu - wnioskowanie , opiniowanie i prognozowanie lokalnych i regionalnych sieci komunikacji pasa偶erskiej i rozk艂ad jazdy na tej sieci,

   

  Ponadto szczeg贸艂owy zakres czynno艣ci zostanie okre艣lony przez pracodawc臋 po nawi膮zaniu stosunku pracy

   

  4. Wymagane dokumenty:

  1. 偶yciorys (CV), 2. list motywacyjny, 3. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe, 4. inne kserokopie dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, umiej臋tno艣ciach, uprawnieniach, jednocze艣nie potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymaga艅 niezb臋dnych i dodatkowych, 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie, 6. kserokopia 艣wiadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie i sta偶 pracy, 7. o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie, 8. o艣wiadczenie o stanie zdrowia, 9. spis wszystkich dokument贸w sk艂adanych w ofercie przez kandydata.

   

   

  5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urz臋du Gminy, na II pi臋trze;
  2)praca odbywa si臋 w systemie jednozmianowym, w pe艂nym wymiarze czasu pracy;
  3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie;
  4) praca administracyjno-biurowa i w terenie;
  5) u偶ytkowanie sprz臋tu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokument贸w);
  6) praca przy monitorze ekranowym powy偶ej 4 godzin;
  7) o艣wietlenie naturalne i sztuczne;
  8) obs艂uga klienta zewn臋trznego i wewn臋trznego w tym kontakty bezpo艣rednie, telefoniczne, e-mailowe;
  9) miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych (brak windy);
  10) wykonywanie zada艅 pod presj膮 czasu.

  Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 opublikowania og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6 %. 

   

  6. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Urz臋du Gminy, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: gmina@skolyszyn.pl w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji, o艣wietlenia i gospodarki mieszkaniowej? w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 15.30.

  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Osoby, kt贸rych aplikacje przejd膮 pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostan膮 zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.

  Planowane zatrudnienie - od 1 sierpnia 2018 r.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostan膮 powiadomieni telefonicznie.

  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Z wy艂onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy w ramach ca艂ego etatu z mo偶liwo艣ci膮 zawarcia kolejnej umowy na czas nieokre艣lony.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry zostanie wy艂oniony w ramach procedury naboru nie podlegaj膮 zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸re w procesie naboru zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego etapu, zostan膮 umieszczone w protokole i b臋d膮 stanowi艂y za艂膮cznik do protoko艂u z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b mog膮 by膰 odbierane przez zainteresowane osoby.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego przed艂o偶enia za艣wiadczenia o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego. 

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: ?Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz Ustaw膮 z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)?.

   

  Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia konkursu.

                                                                

   

  W贸jt Gminy
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 1140
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.106 sekund