Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Praca /ARCHIWUM - KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKO艁YSZYNIE/
  Og艂oszenie z dn. 05.10.2018 r.


  Nowa strona 1

   

   OG艁OSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

  KIEROWNIKA

  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKO艁YSZYNIE

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  og艂asza konkurs na stanowisko

  kierownika

  Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie

   

   

  Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 160 ze zm.) oraz 搂 4 ust.l pkt 3, 搂 9 i 搂 12 Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt贸re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb臋d膮cym przedsi臋biorc膮 (Dz. U. z 2018 r., poz. 393) og艂aszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie.

   

  1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, kt贸rego konkurs dotyczy:

  Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 232.

   

  2. Stanowisko obj臋te konkursem:

  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie - stosunek pracy na podstawie umowy o prac臋 w 1/8 wymiaru czasu pracy.

   

  3. Niezb臋dne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

  1) wykszta艂cenie wy偶sze,

  2) wiedza i do艣wiadczenie daj膮ce r臋kojmi臋 prawid艂owego wykonywania obowi膮zk贸w Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie,

  3) co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy na stanowisku kierowniczym albo uko艅czone studia podyplomowe na kierunku zarz膮dzanie i co najmniej trzyletni sta偶 pracy,

  4) niekaralno艣膰 - brak prawomocnego skazania za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie.

   

  4. Wymagania preferowane kandydata :

  1) wykszta艂cenie medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza,

  2) dobra znajomo艣膰 problematyki ochrony zdrowia oraz zarz膮dzania s艂u偶b膮 zdrowia,

  3) umiej臋tno艣膰 kierowania zespo艂em i wsp贸艂pracy w zespole,

  4) umiej臋tno艣膰 podejmowania decyzji,

  5) umiej臋tno艣膰 motywowania podleg艂ych pracownik贸w,

  6) znajomo艣膰 przepis贸w w zakresie finans贸w publicznych oraz prawa pracy dotycz膮cych samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej.

   

  5. Wymagane dokumenty:

  1) podanie o przyj臋cie na stanowisko obj臋te konkursem,

  2) orygina艂y lub po艣wiadczone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza kopie dokument贸w stwierdzaj膮cych kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

   

  3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

  4) orygina艂y lub po艣wiadczone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez kandydata b膮d藕 notariusza kopie innych dokument贸w w szczeg贸lno艣ci potwierdzaj膮cych dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 miesi膮c przed dniem zg艂oszenia do konkursu,

  6) o艣wiadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania okre艣lonego stanowiska,

  7) o艣wiadczenie kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania post臋powania konkursowego na dane stanowisko,

  8) koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ w Sko艂yszynie.

   

  W przypadku przed艂o偶enia po艣wiadczonych za zgodno艣膰 przez kandydata b膮d藕 notariusza kopii dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt 2 i 4, na pro艣b臋 komisji konkursowej kandydat jest obowi膮zany przedstawi膰 orygina艂y w/w dokument贸w.

   

  6. Miejsce i termin sk艂adania dokument贸w:

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zaklejonej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza: - swoje imi臋 i nazwisko,

  - adres,

  - numer telefonu kontaktowego,

  - adnotacj臋 o tre艣ci: ?Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie?.

   

  Oferty nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie, lub przes艂a膰 drog膮 listown膮 na adres:

  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  do dnia 16 pa藕dziernika 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wp艂ywu do Urz臋du Gminy). Oferty, kt贸re wp艂yn膮 po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane przez komisj臋 konkursow膮. Oferty te zostan膮 zwr贸cone kandydatom bez otwierania kopert.

   

  7. Przewidywany miejsce oraz termin rozpatrzenia zg艂oszonych kandydatur:

  do dnia 22 pa藕dziernika 2018 r.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z kandydatem, z podaniem godziny zg艂oszenia si臋 na rozmow臋, kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie.

  Podczas indywidualnej rozmowy kandydat jest zobowi膮zany do przedstawienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie.

  Komisja konkursowa b臋dzie ocenia艂a r贸wnie偶 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci kandydata zwi膮zane z zarz膮dzaniem podmiotem leczniczym, w tym znajomo艣膰 przepis贸w prawnych.

   

  8. Materia艂y informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie b臋d膮 udost臋pnione w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. 14, w godzinach pracy tutejszej jednostki, tj.: w godz. 7.30 ? 15.30, na podstawie pisemnego wniosku.

   

  mgr Zenon Szura|
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 694
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.058 sekund