Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2015 /艢wiadczenie us艂ug magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w miesi膮cach od I do XI 2016 roku/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 2
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-10-26

  znak sprawy: GPIR.z.271.6.2015

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞艢wiadczenie us艂ug sukcesywnego wywozu
  i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych
  z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn
  w miesi膮cach od I do XI 2016 r.聰

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert:

   

  1)    Firma Us艂ugowo 聳 Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310.  
  Liczba otrzymanych pkt: cena 聳 95 pkt, czas realizacji odbioru osadu 聳 5 pkt.
  Og贸艂em 聳 100 pkt

          

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Firm臋 Us艂ugowo 聳 Handlow膮 Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310.

   

  Umowa z Wykonawc膮 mo偶e zosta膰 zawarta bez zachowania termin贸w, o kt贸rych mowa 
  w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z p贸聼n.zm.).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1217
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

  Sko艂yszyn: 艢wiadczenie us艂ug magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w miesi膮cach od I do XI 2016 roku
  Numer og艂oszenia: 147423 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy:

  V

  zam贸wienia publicznego

  zawarcia umowy ramowej

  ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艢wiadczenie us艂ug magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w miesi膮cach od I do XI 2016 roku.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest magazynowanie, za艂adunek, wyw贸z i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych o kodzie 19 08 05 pochodz膮cych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach w okresie od 1 stycznia do 31 listopada 2016 r. - w ilo艣ci ok. 1200 Mg z tym, 偶e: - zagospodarowanie osad贸w poprzez stosowanie na gruntach mo偶e nast膮pi膰 w miesi膮cach od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r., - w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. osady b臋d膮 magazynowane na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach, z mo偶liwo艣ci膮 wyd艂u偶enia tego okresu z uwagi na niesprzyjaj膮ce warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce zagospodarowanie osad贸w na gruntach, z przeznaczeniem do wywozu i zagospodarowania przez Wykonawc臋 po tym okresie czasu. Wykonawca realizuj膮c przedmiot zam贸wienia jest zobowi膮zany spe艂ni膰 wymogi okre艣lone przepisami: Ustaw膮 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z p贸聼n. zm.), Rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osad贸w 艣ciekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257), Rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzor贸w dokument贸w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad贸w (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238 z p贸聼n. zm.), Rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2011 r. Nr 86 poz. 476), Ustaw膮 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo偶eniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z p贸聼n. zm.), Dyrektyw膮 Rady nr 91/676/EEC z dnia 12.12.1991 r. dotycz膮c膮 ochrony w贸d przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wydanym w 2004 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo 艢rodowiska w Warszawie. Zmiany w ww. aktach prawnych w trakcie stosowania osad贸w 艣ciekowych zobowi膮zuj膮 Wykonawc臋 do zastosowania si臋 do tych zmian i ich przestrzegania. Zamawiaj膮cy wymaga przed z艂o偶eniem oferty dokonania ogl臋dzin na obiekcie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach w celu zapoznania si臋 ze szczeg贸艂owymi warunkami miejsca magazynowania, odbioru, za艂adunk贸w, prze艂adunk贸w osadu oraz dojazdu. Ogl臋dziny mo偶liwe w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 8.00 do 12.00, po wcze艣niejszym um贸wieniu si臋 pod nr tel.: 13 42 41 206. Wykonawca realizuj膮c zadanie, w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. b臋dzie zobowi膮zany ka偶dorazowo wytworzony podczas prasowania osad prze艂adowywa膰 na sw贸j koszt z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 do zabezpieczonych przez siebie i na sw贸j koszt szczelnych, plandekowanych (zasuwanych) kontener贸w o pojemno艣ci min. 40 m3 i magazynowa膰 go na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach. Szacowania w tym okresie ilo艣膰 osadu do magazynowania to ok. 210 m3. Okres magazynowania mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰 z uwagi na warunki pogodowe, uniemo偶liwiaj膮ce stosowanie osad贸w na gruntach (grunty zamarzni臋te, pokryte 艣niegiem). W okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. Wykonawca zobowi膮zany jest sukcesywnie prze艂adowywa膰 osad z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 do szczelnych plandekowanych (zasuwanych) kontener贸w o pojemno艣ci min. 40 m3 i magazynowa膰 go przez okres czasu od 1 miesi膮ca do maksymalnie 2 miesi臋cy na terenie oczyszczalni 艣ciek贸w, a nast臋pnie zmagazynowany osad wywie聼膰 (zagospodarowa膰) po uprzednim telefonicznym zg艂oszeniu przez Zamawiaj膮cego. Wykonawca musi zapewni膰 na sw贸j koszt: - szczelne, zamykane (plandekowane) kontenery o pojemno艣ci min. 40 m3 na magazynowany osad w okresie od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. z uwzgl臋dnieniem przed艂u偶enia si臋 okresu od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. z uwagi na warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce zagospodarowanie osad贸w na gruntach, - prze艂adunki osadu, - wyw贸z zgromadzonego osadu i zagospodarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w trakcie realizacji zadania przepisami, - w przypadku braku mo偶liwo艣ci zagospodarowania osad贸w w procesie R10 w miesi膮cu pa聼dziernik i listopad z uwagi na to, 偶e dzia艂ki, kt贸rymi dysponuje Wykonawca s膮 terenami czasowo zamarzni臋tymi i pokrytymi 艣niegiem zagospodarowanie wytworzonego osadu przez podmiot w procesie R3 na terenie wojew贸dztwa podkarpackiego, kt贸ry to odzysk dopuszcza warunkowo Zamawiaj膮cy z uwagi na koniec okresu obowi膮zywania umowy. Zamawiaj膮cy dopuszcza zagospodarowanie odpad贸w jedynie zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - zagospodarowanie odpad贸w w procesie R10 - Obr贸bka na powierzchni ziemi przynosz膮ca korzy艣ci dla rolnictwa lub popraw臋 stanu 艣rodowiska w obr臋bie wojew贸dztwa podkarpackiego w my艣l art.20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. 1) Zgodnie z procesem R-10, osady mo偶na zagospodarowa膰 : 藝 W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich p艂od贸w rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, w艂膮czaj膮c w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, Do uprawy ro艣lin przeznaczonych do produkcji kompostu, 藝 Do uprawy ro艣lin nieprzeznaczonych do spo偶ycia i do produkcji pasz, 藝 Do rekultywacji teren贸w, w tym grunt贸w na cele rolne, 藝 Przy dostosowaniu grunt贸w do okre艣lonych potrzeb wynikaj膮cych z plan贸w gospodarki odpadami, plan贸w zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 2) W przypadku zagospodarowania osadu: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich p艂od贸w rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, lub w uprawach ro艣lin przeznaczonych do produkcji kompostu albo w uprawach ro艣lin nieprzeznaczonych do spo偶ycia i produkcji pasz Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do przed艂o偶enia Zamawiaj膮cemu w terminie nie p贸聼niej ni偶 do dnia 30.01.2016 r. dla ilo艣ci osadu wynosz膮cej, co najmniej 220 Mg zgodnie z ostatni膮 dawk膮, jaka zostanie zastosowana w roku 2015 nast臋puj膮cych dokument贸w: 藝 akt w艂asno艣ci, lub inny dokument okre艣laj膮cy tytu艂 prawny do dzia艂ki, na kt贸rych maj膮 by膰 stosowane osady wydany przez w艂a艣ciwy organ, w przypadku dzier偶awy - umowa dzier偶awy wraz z wypisem z ewidencji grunt贸w, w kt贸rym wpisana jest przedmiotowa dzier偶awa. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza dzier偶awionych grunt贸w tylko i wy艂膮cznie na podstawie um贸w dzier偶awy bez wpisu do ewidencji grunt贸w; 藝 wypis z ewidencji grunt贸w okre艣laj膮cy miejsce stosowania osad贸w wydany przez w艂a艣ciwy organ, kt贸ry zawiera nast臋puj膮ce dane: numer dzia艂ki(ek) wraz z podaniem miejscowo艣ci, gminy, powiatu, wojew贸dztwa, obr臋bu geodezyjnego jej po艂o偶enia, klasy gruntu, danych osobowych jej w艂a艣ciciela (oraz w przypadku dzier偶awy - danych osobowych dzier偶awcy), a tak偶e powierzchni dzia艂ki (ek); 藝 dokument wydany przez osob臋 uprawnion膮 lub przez gmin臋 (w贸jt, burmistrz) potwierdzaj膮cy, 偶e na terenie na kt贸rym maj膮 by膰 stosowane osady nie znajduj膮 si臋 obszary chronione oraz obszary zalewowe; 藝 dokument wydany przez Regionalny Zarz膮d Gospodarki Wodnej albo przez osob臋 uprawnion膮, po艣wiadczaj膮cy, 偶e dzia艂ka nie znajduje si臋 w obr臋bie wewn臋trznego terenu ochrony po艣redniej, stref ochronnych uj臋膰 wody oraz 偶e nie znajduje si臋 ona na terenach po艂o偶onych w odleg艂o艣ci nie mniejszej ni偶 100 m od uj臋cia wody; 藝 opracowanie przyrodnicze sporz膮dzone pod k膮tem braku przeciwwskaza艅, co do stosowania osadu 艣ciekowego pod k膮tem po艂o偶enia dzia艂ek w stosunku m.in. do istniej膮cej fauny i flory (gatunki chronione) na gruntach, w贸d powierzchniowych i podziemnych, g艂贸wnych zbiornik贸w w贸d podziemnych oraz szeroko rozumianych form ochrony przyrody z wykazaniem odleg艂o艣ci grunt贸w od tych form ochrony przyrody; 藝 o艣wiadczenie Wykonawcy, 偶e spe艂nione s膮 wszystkie warunki stosowania osad贸w okre艣lone w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywego o艣wiadczenia; 藝 o艣wiadczenie Wykonawcy, 偶e dana dzia艂ka, kompleks dzia艂ek przeznaczony do zagospodarowania w procesie R10 osadem jest przeznaczony tylko i wy艂膮cznie na ten cel dla Zamawiaj膮cego oraz podanie informacji o wcze艣niejszym stosowaniu (rodzaj i warto艣膰 dawki) lub niestosowaniu osad贸w na danej dzia艂ce, kompleksie dzia艂ek pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywego o艣wiadczenia. Szacuje si臋 wyw贸z ok. 5 - 6 partii obj臋to艣ci osadu 艣ciekowego, gdzie ka偶da partia obj臋to艣ci mo偶e liczy膰, co najmniej 220 Mg. Wykonawca zobowi膮zuje si臋 r贸wnie偶 w zale偶no艣ci od mo偶liwo艣ci magazynowych osadu w okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. do wywozu odpad贸w wed艂ug potrzeb Zamawiaj膮cego z tym, 偶e wyw贸z osad贸w musi odby膰 si臋 w terminie do 48 godzin od zg艂oszenia telefonicznego przez Zamawiaj膮cego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawc臋 lub innej osobie wskazanej przez Wykonawc臋. Przy zagospodarowaniu osadu z przeznaczeniem do rekultywacji teren贸w, w tym grunt贸w na cele rolne, przy dostosowaniu grunt贸w do okre艣lonych potrzeb wynikaj膮cych z plan贸w gospodarki odpadami, plan贸w zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Wykonawca jest zobowi膮zany przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu odpowiednie dokumenty potwierdzaj膮ce ww. cele przeznaczenia osadu (m.in. pozwolenie na odzysk) oraz w razie potrzeby inne dokumenty, kt贸re za偶膮da Zamawiaj膮cy przy realizacji niniejszego zadania w terminie 7 dni od dostarczenia pisemnego 偶膮dania Zamawiaj膮cego. Zamawiaj膮cy dopuszcza przy zagospodarowaniu osadu w procesie R10, przez Wykonawc臋 czasowe zagospodarowanie osadu w procesie R3 przez podmiot posiadaj膮cy stosown膮 decyzj臋 na odzysk z u偶yciem procesu R3, za wy艂膮czn膮 zgod膮 Zamawiaj膮cego tylko i wy艂膮cznie w miesi膮cu pa聼dziernik lub listopad, w przypadku kiedy dzia艂ki, kt贸rymi dysponuje Wykonawca s膮 terenami czasowo zamarzni臋tymi i pokrytymi 艣niegiem. Zagospodarowanie osadu w procesie R3 mo偶e nast膮pi膰 tylko i wy艂膮cznie na terenie wojew贸dztwa podkarpackiego przy niezmiennej cenie zagospodarowania osadu jaka zosta艂a zapisana w umowie pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a Wykonawc膮. Wszelkie formalno艣ci zwi膮zane z zagospodarowaniem osadu w procesie R3 stoj膮 po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowi膮zany jest przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu kopi臋 decyzji na odzysk wydan膮 dla podmiotu prowadz膮cego odzysk osadu w procesie R3 oraz zobowi膮zany jest przekazywa膰 karty przekazania odpad贸w Zamawiaj膮cemu, na kt贸rych Wykonawca potwierdza wykonanie transportu, a podmiot zagospodarowuj膮cy osad w procesie R3 potwierdza wykonanie odzysku w procesie R3, za kt贸ry to odzysk koszty ponosi Wykonawca w艂膮czaj膮c w to r贸wnie偶 transport osadu. W przypadku kiedy Wykonawca nie b臋dzie w stanie zagospodarowa膰 osad贸w w procesie R10 w miesi膮cu pa聼dziernik i listopad z uwagi na to, 偶e dzia艂ki, kt贸rymi dysponuje Wykonawca s膮 terenami czasowo zamarzni臋tymi i pokrytymi 艣niegiem oraz nie zastosuje si臋 do ww. procedury post臋powania z osadami w贸wczas Zamawiaj膮cy w ci膮gu 7 dni po ww. okresie czasu zleca zagospodarowanie osadu innemu podmiotowi prowadz膮cemu odzysk w procesie R3, za kt贸re to zagospodarowanie wraz z kosztami prze艂adunku, za艂adunku i wa偶enia jest obci膮偶ony Wykonawca. Obowi膮zek wykonania na sw贸j koszt bada艅 gruntu dla dzia艂ek podanych w wykazie ka偶dorazowo przed zastosowaniem komunalnych osad贸w 艣ciekowych zgodnie z 搂 6 ust. 2 rozporz膮dzenia w sprawie komunalnych osad贸w 艣ciekowych b臋dzie ci膮偶y艂 na wytw贸rcy osadu (Zamawiaj膮cym). Badania b臋d膮 wykonane zgodnie z zakresem okre艣lonym w 搂 6 ust. 1 ww. rozporz膮dzenia, a ich aktualne wyniki bada艅 wraz wyliczon膮 dawk膮 w opracowaniu agrochemicznym przekazywane odbiory osadu (Wykonawcy) w terminie 7 dni przed wywozem okre艣lonej obj臋to艣ci osadu 艣ciekowego. Pob贸r pr贸b gleby odbywa艂 si臋 b臋dzie ka偶dorazowo w obecno艣ci Wykonawcy na gruntach, kt贸re Wykonawca przedstawi艂 Zamawiaj膮cemu do zagospodarowania osadem. Obowi膮zek wykonania na sw贸j koszt bada艅 osadu 艣ciekowego przez laboratorium posiadaj膮ce akredytacj臋 Polskiego Centrum Akredytacyjnego zgodnie z okre艣lonym zakresem w 搂 5 ust. 1 rozporz膮dzenia w sprawie komunalnych osad贸w 艣ciekowych, b臋dzie ci膮偶y艂 na wytw贸rcy osadu (Zamawiaj膮cym). Osad 艣ciekowy b臋dzie badany nie rzadziej ni偶 2 razy w ci膮gu roku z uwzgl臋dnieniem planowanych do wywo偶enia obj臋to艣ci osadu 艣ciekowego ustalonych z Wykonawc膮. Dzia艂ki wskazane przez Wykonawc臋 do zagospodarowania osadu 艣ciekowego nie mog膮 by膰 zlokalizowane: 藝 na obszarach park贸w narodowych i rezerwat贸w przyrody; 藝 na terenach ochrony po艣redniej stref ochronnych uj臋膰 wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p贸聼n. zm.); 藝 w pasie gruntu o szeroko艣ci 50 m bezpo艣rednio przylegaj膮cego do brzeg贸w jezior i ciek贸w; 藝 na obszarach szczeg贸lnego zagro偶enia powodzi膮 oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych; 藝 na terenach czasowo zamarzni臋tych i pokrytych 艣niegiem; 藝 na gruntach o du偶ej przepuszczalno艣ci, stanowi膮cych w szczeg贸lno艣ci piaski lu聼ne i s艂abogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, je偶eli poziom w贸d gruntowych znajduje si臋 na g艂臋boko艣ci mniejszej ni偶 1,5 m poni偶ej powierzchni gruntu; 藝 na gruntach rolnych o spadku przekraczaj膮cym 10%; 藝 na obszarach ochronnych zbiornik贸w w贸d 艣r贸dl膮dowych w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 藝 na terenach obj臋tych pozosta艂ymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, je偶eli osady 艣ciekowe zosta艂y wytworzone poza tymi terenami; 藝 na terenach po艂o偶onych w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 100 m od uj臋cia wody, domu mieszkalnego lub zak艂adu produkcji 偶ywno艣ci; 藝 na gruntach, na kt贸rych rosn膮 ro艣liny sadownicze i warzywa, z wyj膮tkiem drzew owocowych; 藝 na gruntach przeznaczonych pod upraw臋 ro艣lin jagodowych i warzyw, kt贸rych cz臋艣ci jadalne bezpo艣rednio stykaj膮 si臋 z ziemi膮 i s膮 spo偶ywane w stanie surowym - w ci膮gu 18 miesi臋cy poprzedzaj膮cych zbiory i w czasie zbior贸w; 藝 na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i 艂膮ki; 藝 na gruntach wykorzystywanych do upraw pod os艂onami. Warunki dla Wykonawcy: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z magazynowaniem, za艂adunkiem, wa偶eniem, transportem, wy艂adunkiem oraz prze艂adunkiem osad贸w, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz zwi膮zane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 2) Koszt prze艂adunku osadu 艂adowark膮 lub 艂adowarko-kopark膮 z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Zamawiaj膮cego do kontener贸w s艂u偶膮cych magazynowaniu osadu b臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Wykonawcy lub do podstawionego 艣rodka transportu, (samochodu, przyczepy ci膮gnikowej), lub te偶 pomi臋dzy kontenerami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Wykonawcy oraz pomi臋dzy kontenerami, a 艣rodkami transportu Wykonawcy w celu jego wywozu do zagospodarowania b臋dzie spoczywa艂 na Wykonawcy. Cz臋stotliwo艣膰 prze艂adunku z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 do ww. 艣rodk贸w magazynowych i transportu wynosi膰 b臋dzie ok. 4 razy w tygodniu. 3) Wykonawca przy magazynowaniu osadu w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. zobowi膮zuje si臋 na sw贸j koszt zabezpieczy膰 szczelne kontenery z plandek膮 lub zasuwane o pojemno艣ci, co najmniej 40 m3 ka偶dy - na magazynowany osad w ilo艣ci ok. 220 Mg. Okres ten mo偶e ulec wyd艂u偶eniu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce zagospodarowanie osad贸w na gruntach, na co Wykonawca powinien by膰 przygotowany ze wzgl臋du na konieczno艣膰 zabezpieczenia kolejnych kontener贸w na magazynowany osad. Osad mo偶e by膰 magazynowany tylko i wy艂膮cznie na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 3 miesi臋cy (chyba, 偶e warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮 wyw贸z), a nast臋pnie odebrany od Zamawiaj膮cego i zagospodarowany przez Wykonawc臋. W okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. Zamawiaj膮cy dopuszcza magazynowanie osadu na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach jednak nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 2 miesi臋cy, a nast臋pnie odebrany od Zamawiaj膮cego i zagospodarowany przez Wykonawc臋. Obs艂uga kontener贸w (plandekowanie, zasuwanie, rozsuwanie) s艂u偶膮cych do magazynowania osad贸w b臋dzie le偶e膰 po stronie Wykonawcy i musi odbywa膰 si臋 przy ka偶dym za艂adunku osadu. 4) Koszt wa偶enia ka偶dorazowej obj臋to艣ci wywo偶onego osadu spoczywa艂 b臋dzie na Wykonawcy. Wa偶enie b臋dzie odbywa膰 si臋 na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, mo偶liwie najbli偶ej budynku oczyszczalni 艣ciek贸w. 5) Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do wywozu odpad贸w wed艂ug potrzeb Zamawiaj膮cego z tym, 偶e wyw贸z osad贸w musi odby膰 si臋 w terminie do 48 godzin od zg艂oszenia telefonicznego przez Zamawiaj膮cego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawc臋 lub innej osobie wskazanej przez Wykonawc臋. 6) Odbi贸r osad贸w odbywa艂 si臋 b臋dzie w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 14:30, po wcze艣niejszym zg艂oszeniu Wykonawcy przez Zamawiaj膮cego o czym mowa w ppkt. 6). Natomiast ewentualne prze艂adunki osadu odbywa膰 si臋 b臋d膮 od poniedzia艂ku do soboty w godz. od 7:00 do 18:00. 8) Sprz臋t u偶yty przez Wykonawc臋 podczas us艂ugi musi by膰: 藝 szczelny (nie powodowa膰 wyciek贸w), 藝 sprawny technicznie, 藝 stabilny (uniemo偶liwiaj膮cy osuwanie si臋 osad贸w i przedostawanie si臋 poza pojazd), 藝 mie膰 艂adowno艣膰 i wytrzyma艂o艣膰 przystosowan膮 do wywozu osad贸w i pozwalaj膮c膮 na ich odbi贸r z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia..

  II.1.5)

  V

  przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:

  • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
  • Zamawiaj膮cy przewiduje udzieli膰 zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu, rozszerzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.51.00.00-5, 90.40.00.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.11.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 3 000,00 (trzy tysi膮ce) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu;
  2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
  W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie.
  12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiada膰 zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie transportu odpad贸w
    (z wyszczeg贸lnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p贸聼n. zm.) przez w艂a艣ciwy organ (starosta) ze wzgl臋du na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpad贸w. 3) Wykonawca musi posiada膰 licencj臋 na krajowy transport drogowy rzeczy wydan膮 na podstawie ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1265 z p贸聼n. zm.). oraz w przypadku zagospodarowania osadu do: 藝 rekultywacji teren贸w, w tym grunt贸w na cele rolne, 藝 dostosowywaniu grunt贸w do okre艣lonych potrzeb wynikaj膮cych z plan贸w gospodarki odpadami, plan贸w zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 4) Wykonawca musi posiada膰 zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odzysku odpad贸w
    (z wyszczeg贸lnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p贸聼n. zm.) przez w艂a艣ciwy organ ze wzgl臋du na miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci
  • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 w okresie ostatnich trzech lat lub obecnie wykonuje przed wszcz臋ciem post臋powania, co najmniej jedno zadanie polegaj膮ce na zagospodarowaniu osad贸w 艣ciekowych w procesie R-10 o warto艣ci, co najmniej 100 000,00 PLN. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca posiada艂 urz膮dzenie do prze艂adunku osadu typu 艂adowarka lub koparko-艂adowarka, kt贸re zostanie wykorzystane do prze艂adunk贸w osadu. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

  • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
  • wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

  • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia lub zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia oraz nast臋puj膮ce dokumenty okre艣laj膮ce co najmniej: 1) zakres udost臋pnianych zasob贸w; 2) charakter stosunku, jaki b臋dzie 艂膮czy艂 Wykonawc臋 z podmiotem; 3) zakres i okres udzia艂u podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Czas realizacji odbioru osadu - 5

  IV.2.2)

  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilo艣ci (zmniejszenie lub zwi臋kszenie) osad贸w obj臋tych umow膮, kt贸re zosta艂y podane szacunkowo. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osad贸w pozostaje niezmienna. 3. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=57
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy..

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni 偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna 膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna 膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂a nie, z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je 偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je 偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak 偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w za m贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert 臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie 偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego.
  17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1463
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ osady na 2016.pdf
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprz臋tu.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz us艂ug.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.093 sekund