Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2015 /Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2016/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-12-28

  znak sprawy: GPIR.z.271.11.2015

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn w roku 2016聰

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  1)    Marian Pogorzelski, Ewa Warywoda. 聞Wojmar聰 s.c. Handel Produktami Ropopochodnymi 38-242 Sko艂yszyn. Cena brutto: 201 292,00 z艂. Odleg艂o艣膰 od stacji paliw: 0,5 km. Punktacja:  cena - 97 pkt, odleg艂o艣膰 od stacji paliw 聳
  3 pkt. Og贸艂em 聳 100 pkt.

   

          

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Marian Pogorzelski, Ewa Warywoda 聞Wojmar聰 s.c. Handel Produktami Ropopochodnymi 38-242 Sko艂yszyn

   

  Umowa z Wykonawc膮 mo偶e zosta膰 zawarta bez zachowania termin贸w, o kt贸rych mowa 
  w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z p贸聼n.zm.).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1204
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 3

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 聳64

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-12-21

  znak: GPIR.z.271.11.2015

                    

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

                                               

  dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 聞Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w
  i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2016聰

   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸聼n. zm.) Zamawiaj膮cy przekazuje pytania i odpowiedzi na zadane przez Wykonawc贸w zapytania dotycz膮ce post臋powania:

   

  Tre艣膰 zapyta艅:

  1.      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 dokonywania zakupu paliwa w formie bezgot贸wkowej przy u偶yciu kart paliwowych 聳 mikroprocesorowych kart paliwowych? Karty wydane zosta艂yby w ci膮gu 7 dni roboczych od przed艂o偶enia wniosku/zam贸wienia na karty przez Zamawiaj膮cego po podpisaniu umowy. Natomiast w trakcie realizacji umowy karty wydane by艂yby w ci膮gu 15 dni roboczych od przed艂o偶enia wniosku/zam贸wienia w przypadku blokady danej karty - utrata, zmiana danych i itp., lub zam贸wienia nowej karty), przy jednoczesnej akceptacji op艂aty za karty:

  *    0 z艂 netto za kart臋 now膮,

  * 10 z艂 netto za kart臋 wymienn膮 (na skutek zagubienia, kradzie偶y, zmiany dotychczasowych danych etc.)

  2.      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zmian臋  zapisu w  搂 3 ust. 5 dotycz膮cego rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki i zast膮pienia:,,聟 z dnia 9 pa聼dziernika 2015 r. w sprawie wymaga艅 jako艣ciowych dla paliw ciek艂ych (Dz. U. z  23 pa聼dziernika 2015 roku, poz. 1680)聮聮?

  3.      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza po wyborze oferty mo偶liwo艣膰 zmiany zapisu 搂  5 ust   3 i 搂  8 ust 1 poprzez zaakceptowanie poni偶szego sposobu ewidencjonowania transakcji bezgot贸wkowych:

  聞Ka偶da transakcja bezgot贸wkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgot贸wkowej, daty, miejsca, warto艣ci i ilo艣ci zakupionych produkt贸w lub us艂ug. dokonanie przez u偶ytkownika kart flotowych transakcji bezgot贸wkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. U偶ytkownik kart flotowych, sprawdzi prawid艂owo艣膰 danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.聰

  Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w zwi膮zku z czym nie ma konieczno艣ci potwierdzania dokumentu. Poprawno艣膰 dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: 聰KOD PIN POPRAWNY聰.

  Ponadto Wykonawca informuje, 偶e za艂膮cznik do faktury stanowi膮cy jej integraln膮 cz臋艣膰 zawiera wykaz  wszystkich zakup贸w z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczeg贸lne karty paliwowe , t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazd贸w, ilo艣膰 i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczb臋 towar贸w i us艂ug, warto艣膰 (netto, brutto, VAT) paliw (towar贸w i us艂ug), pozycj臋 faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest warto艣膰 brutto przed opustem, wielko艣膰 opustu, warto艣膰 (brutto, VAT, netto)  po opu艣cie.

  Imi臋 i nazwisko kierowcy nie jest wskazywane w za艂膮czniku do faktury a wy艂膮cznie na bilingu elektronicznym dost臋pnym za po艣rednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty wydane by艂yby na nazwiska i imiona u偶ytkownik贸w (karty typu K).

  Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 zakodowania nazwisk os贸b kieruj膮cych pojazdami w tzw. MPK (miejsca powstawania koszt贸w), kt贸re mog艂yby by膰 przypisane na sta艂e do kart.?

  4.      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zmiany zapisu w 搂 5 ust 3 i  zaakceptowania okres贸w rozliczeniowych: od 01 do 15 dnia miesi膮ca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesi膮ca kalendarzowego oraz doprecyzowania, 偶e . ,,Wykonawca b臋dzie wystawia艂 faktury dla Zamawiaj膮cego po zako艅czeniu ka偶dego okresu rozliczeniowego.聰?

  5.      Czy Zamawiaj膮cy wyrazi zgod臋 na zmian臋 搂 6  ust. 2 na proponowan膮 tre艣膰:

  聞Sprzeda偶 paliw przy u偶yciu kart paliwowych odbywa膰 si臋 b臋dzie po cenach detalicznych brutto obowi膮zuj膮cych na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzgl臋dnieniu sta艂ego upustu w wysoko艣ci 聟. PLN na paliwa (od ceny brutto).聰?

  Upust w tej wysoko艣ci naliczany b臋dzie na ka偶dej fakturze VAT wystawionej za okres                 rozliczeniowy dla  Zamawiaj膮cego

  6.      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zmiany zapisu 搂 8 ust 2 i zaakceptowania poni偶szego:,, Zaakceptowania terminu p艂atno艣ci 30 dni od daty sprzeda偶y, przy czym za dat臋 sprzeda偶y uznaje si臋 ostatni dzie艅 danego okresu rozliczeniowego聰 ?

   W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgot贸wkowych termin p艂atno艣ci od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak mo偶liwo艣ci rejestrowania daty wp艂ywu faktury do siedziby Zamawiaj膮cego i zwi膮zanej z tym windykacji nale偶no艣ci w przypadku wyst臋puj膮cych przeterminowa艅.

  W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje mo偶liwo艣膰 otrzymywania przez Zamawiaj膮cego faktury sprzeda偶y (w tym faktury koryguj膮cej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 

  E-faktura posiada tak膮 sam膮 warto艣膰 prawn膮, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w zwi膮zku z czym zast臋puje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie jeden dzie艅 roboczy po wystawieniu w systemie rozliczeniowo - ksi臋gowym Wykonawcy.

  7.      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza po wyborze oferty mo偶liwo艣膰 zmiany zapisu 搂 8 ust 5, poniewa偶 nie ma zastosowania przy u偶yciu kart paliwowych ?

  8.      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia spod obowi膮zku zap艂aty kary umownej, o kt贸rej mowa w 搂 10 ust.1 pkt. 1 przypadk贸w awarii sytemu obs艂ugi, modernizacji stacji paliw oraz przyj臋cia paliwa na stacj臋 paliw?

  9.      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza odst膮pienie od zapisu 搂 10 ust.1 pkt. 2, poniewa偶  w przypadku faktur obowi膮zuje  proces reklamacyjny.?

  Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza odst膮pienie od zapisu 搂 10 ust.1 pkt. 4 poprzez zmniejszenie wysoko艣ci kary do 10%, poniewa偶  zdaniem Wykonawcy wysoko艣膰 kar jest zbyt wyg贸rowana ?

  10.  Czy Zamawiaj膮cy zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: 聞W sprawach  nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si臋 przepisy Og贸lnych Warunk贸w Sprzeda偶y i U偶ywania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014 r. Zamawiaj膮cy potwierdza dor臋czenie mu Og贸lnych Warunk贸w Sprzeda偶y i U偶ywania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014r?

  11.  Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert do dnia 28.12.2015?

   

  Odpowiedzi na zapytania:

  Ad.1, Ad.3, Ad.5, Ad.7

  Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody na wprowadzenie zakupu paliwa przy u偶yciu kart paliwowych. Informacja taka zosta艂a zawarta w og艂oszeniu o zam贸wieniu oraz SIWZ. W zwi膮zku z powy偶szym na pytania nr 1, 3, 5, 7 Zamawiaj膮cy udziela negatywnej odpowiedzi.       

  Ad.2.

  Zamawiaj膮cy wyra偶a zgod臋 na zmian臋 zapisu.

  Ad. 4.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza wprowadzenia zmiany zapisu.

  Ad.6.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza rozliczenia transakcji za pomoc膮 faktur elektronicznych, tzw. e-faktur.

  Ad.8.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza zmiany zapisu.

  Ad.9.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza zmiany zapisu.

  Ad.10.

  Zamawiaj膮cy akceptuje proponowany zapis.

  Ad.11.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

   

  W zwi膮zku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega og艂oszenie o zam贸wieniu.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 1388
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  OG艁OSZENIE O ZMIANIE OG艁OSZENIA.pdf  Ogloszenie o zam贸wieniu - dostawy


  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU 聳 dostawy

   

  Sko艂yszyn: Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2016
  Numer og艂oszenia: 184487 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy:

  V

  zam贸wienia publicznego


  zawarcia umowy ramowej


  ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2016.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych - w szacunkowych ilo艣ciach: - Etylina bezo艂owiowa Pb 95 - 3 500 litr贸w (dm3); - Olej nap臋dowy - 42 800 litr贸w (dm3). 2) Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zakupu mniejszej ilo艣ci paliw ni偶 podanych w pkt 1, bez mo偶liwo艣ci roszcze艅 finansowych ze strony Wykonawcy. 3) Benzyna bezo艂owiowa i olej nap臋dowy powinny spe艂nia膰 wymagania okre艣lone w Rozporz膮dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymaga艅 jako艣ciowych dla paliw ciek艂ych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1058 z p贸聼n.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 4) Dostawa polega膰 b臋dzie na tankowaniu pojazd贸w i urz膮dze艅 Zamawiaj膮cego na stacji paliw Wykonawcy znajduj膮cej si臋
  w odleg艂o艣ci do 20 km do siedziby Zamawiaj膮cego (38-242 Sko艂yszyn 12), liczonej najkr贸tsz膮 drog膮 publiczn膮 zezwalaj膮c膮 na przejazd samochod贸w ci臋偶arowych o masie ca艂kowitej do 18 000 kg.
  5) Odbi贸r paliwa odbywa膰 si臋 b臋dzie bezgot贸wkowo. Wykonawca b臋dzie wystawia艂 ka偶dorazowo faktury VAT, kt贸ra musi zawiera膰: dat臋 tankowania, rodzaj i ilo艣膰 pobranego paliwa, cen臋 jednostkow膮 brutto 1 l paliwa z uwzgl臋dnieniem upustu, mark臋 i Nr rej pojazdu, nazwisko i imi臋 osoby pobieraj膮cej, czytelny podpis osoby pobieraj膮cej. Zamawiaj膮cy dostarczy pisemny wykaz jednostek transportowych i sprz臋towych oraz jednostek i os贸b uprawnionych do tankowania, a w przypadku zmian b臋dzie je uaktualnia艂. 6) Z uwagi na brak mo偶liwo艣ci magazynowania paliw p艂ynnych, tankowanie pojazd贸w
  i urz膮dze艅 odbywa膰 si臋 b臋dzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiaj膮cego. Wykonawca musi zapewni膰 ci膮g艂o艣膰 dostaw paliwa. 7) Wykonawca musi dysponowa膰 co najmniej jedn膮 stacj膮 paliw zlokalizowan膮 w odleg艂o艣ci do 20 km od siedziby Zamawiaj膮cego (zgodnie z ppkt 4), umo偶liwiaj膮c膮 tankowanie samochod贸w ci臋偶arowych i autobus贸w, czynn膮 we wszystkie dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godz. od 7:00 do 16:00. 8) Zamawiaj膮cy nie dopuszcza dokonywania zakupu paliwa przy u偶yciu mikroprocesowych kart paliwowych.

  II.1.5)

   

  przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

  • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 4 000,00 PLN (cztery tysi膮ce z艂otych). 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiada膰 aktualn膮 koncesj臋 na obr贸t paliwami p艂ynnymi, zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z p贸聼n.zm.)
  • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca jest zobowi膮zany wykaza膰 偶e dysponuje co najmniej jedn膮 stacj膮 paliw usytuowan膮
    w odleg艂o艣ci do 20 km do siedziby Zamawiaj膮cego (38-242 Sko艂yszyn 12), liczon膮 najkr贸tsz膮 drog膮 publiczn膮 zezwalaj膮c膮 na przejazd samochod贸w ci臋偶arowych o masie ca艂kowitej do 18 000 kg, czynn膮 co najmniej we wszystkie dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godz. od 7:00 do 16:00. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

  • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

  • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia lub zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia,
  w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia oraz nast臋puj膮ce dokumenty okre艣laj膮ce co najmniej: a) zakres udost臋pnianych zasob贸w; b) charakter stosunku, jaki b臋dzie 艂膮czy艂 Wykonawc臋 z podmiotem; c) zakres i okres udzia艂u podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia. Powy偶sze wymogi dotycz膮 r贸wnie偶 wskazanych przez Wykonawc臋 podwykonawc贸w, je偶eli Wykonawca wykazuj膮c spe艂nienie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu powo艂uje si臋 na zasoby podwykonawcy. Je偶eli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zg艂osi zmian臋 lub rezygnacj臋 z podwykonawcy, na kt贸rego zasoby powo艂ywa艂 si臋 na zasadach okre艣lonych w art. 26 ust. 1 - to Wykonawca jest zobowi膮zany wykaza膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 proponowany inny podwykonawca samodzielnie spe艂nia je w stopniu nie mniejszym ni偶 wymagany w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

  • 1 - Cena - 97
  • 2 - Odleg艂o艣膰 od stacji paliw - 3

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilo艣ci zakupionego paliwa (zmniejszenie lub zwi臋kszenie, jednak zwi臋kszenie nie wi臋cej ni偶 20 % do ilo艣ci przewidywanej). 5) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy rob贸t mo偶e nast膮pi膰 na zasadach okre艣lonych w Rozdziale IX pkt 5 SIWZ. 3. Ka偶da zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiaj膮cego i formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewa偶no艣ci (z wyj膮tkiem w/w przypadku okre艣lonego w pkt 2 ppkt 4) . Niedopuszczalne s膮 jednak, pod rygorem niewa偶no艣ci, zmiany postanowie艅 zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie艅 do umowy, je偶eli przy ich uwzgl臋dnieniu nale偶a艂oby zmieni膰 tre艣膰 oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 偶e Zamawiaj膮cy przewidzia艂 mo偶liwo艣膰 dokonania takiej zmiany w og艂oszeniu o zam贸wieniu oraz okre艣li艂 warunki takiej zmiany

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=57
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy
  w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 11:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: 艢RODKI OCHRONY PRAWNEJ: 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej
  z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie.
  2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2.
  8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂anie,
  z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego.
  17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej. INFORMACJE O MO呕LIWO艢CI WYKLUCZENIA WYKONAWCY: Zamawiaj膮cy wyklucza z post臋powania
  o udzielenie zam贸wienia wykonawc臋, kt贸ry w okresie 3 lat przed wszcz臋ciem post臋powania, w spos贸b zawiniony powa偶nie naruszy艂 obowi膮zki zawodowe, w szczeg贸lno艣ci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia艂ania lub ra偶膮cego niedbalstwa nie wykona艂 lub nienale偶ycie wykona艂 zam贸wienie, co zamawiaj膮cy jest w stanie wykaza膰 za pomoc膮 dowolnych 艣rodk贸w dowodowych, je偶eli zamawiaj膮cy przewidzia艂 tak膮 mo偶liwo艣膰 wykluczenia wykonawcy w og艂oszeniu o zam贸wieniu,
  w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiaj膮cy nie wyklucza z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wykonawcy, kt贸ry udowodni, 偶e podj膮艂 konkretne 艣rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, kt贸re maj膮 zapobiec zawinionemu i powa偶nemu naruszaniu obowi膮zk贸w zawodowych w przysz艂o艣ci oraz naprawi艂 szkody powsta艂e w wyniku naruszenia obowi膮zk贸w zawodowych lub zobowi膮za艂 si臋 do ich naprawienia.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1418
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ-dostawa paliwa 2016 r.
  Za艂.Nr 1 do SIWZ- formularz oferty
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz stacji paliw
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.101 sekund