Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Podleg艂e jednostki /Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie/
  Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej


  GMINNY ZAK艁AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel. (013) 4491062 聳 65 w. 32 lub 33

  Kierownik : Krzysztof Kozio艂

  Godziny pracy:
  od poniedzia艂ku do pi膮tku:
  od godz. 7:30 do godz. 15:30

  Nowe godziny pracy w 2019 r. wi臋cej...

  Przedmiotem dzia艂alno艣ci Zak艂adu jest bie偶膮ce i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb spo艂ecznych mieszka艅c贸w gminy z zakresu us艂ug komunalnych tj.

  utrzymania, eksploatacji i konserwacji urz膮dze艅 komunalnych takich jak:

  • wodoci膮gi 聳 dostawa wody
  • kanalizacja - wnioskowanie i inspirowanie zamierze艅 inwestycyjnych zwi膮zanych z infrastruktur膮 komunaln膮 takich jak budowa kanalizacji, oczyszczalni 艣ciek贸w.

  Mieszka艅cy Gminy korzystaj膮 ponadto z us艂ug Zak艂adu w zakresie:

  • otrzymania warunk贸w technicznych do projektowania przy艂膮cza wodoci膮gowego i kanalizacyjnego,
  • uzgodnienia projektu budowlanego przy艂膮cza,

  • nadzoru technicznego nad budow膮 przy艂膮cza.  Rejestr zmian odwiedzin: 8428
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Sprawozdanie z wykonania bud偶etu GZGK w Sko艂yszynie 31 grudnia 2007 r.  Informacja Kierownika GZGK w Sko艂yszynie


  Nowa strona 1

  Informacja Kierownika Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie dotycz膮ca pozbywania si臋 艣ciek贸w opadowych i w贸d drena偶owych z terenu nieruchomo艣ci

  Kierownik Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie przypomina,

  o istniej膮cym zakazie dotycz膮cym odprowadzania 艣ciek贸w opadowych i w贸d drena偶owych do kanalizacji sanitarnej

  Zgodnie z art. 9聽ust.聽1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.聽o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋 i zbiorowym odprowadzaniu 艣ciek贸w (Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747 z p贸偶n. zm.) zabrania si臋 wprowadzania 艣ciek贸w bytowych i 艣ciek贸w przemys艂owych do urz膮dze艅 kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania w贸d opadowych, a tak偶e wprowadzania 艣ciek贸w opadowych i w贸d drena偶owych do kanalizacji sanitarnej.

  W przypadku wprowadzania 艣ciek贸w opadowych i w贸d drena偶owych do systemu kanalizacji sanitarnej gro偶膮 sankcje karne, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wy偶ej ustawy, czyli kara ograniczenia wolno艣ci albo grzywna do 10聽000 z艂.

  Maj膮c powy偶sze na uwadze, wzywam w艂a艣cicieli posesji, z kt贸rych 艣cieki opadowe i wody drena偶owe odprowadzane s膮 do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usuni臋cia istniej膮cych nieprawid艂owo艣ci.聽

  Ponadto informuj臋, 偶e upowa偶nieni przedstawiciele Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie b臋d膮 przeprowadzali kontrole w ww. zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych pod艂膮cze艅 艣ciek贸w opadowych i w贸d drena偶owych do kanalizacji sanitarnej, niezw艂ocznie zostanie wszcz臋te post臋powanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o kt贸rej mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wy偶ej ustawy.

  Kierownik Gminnego Zak艂adu

  聽Gospodarki Komunalnej

  w Sko艂yszynie

  Krzysztof Kozio艂  Rejestr zmian odwiedzin: 1551
  Wersja do druku Wersja do druku  Klauzula informacyjna


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn, dnia 24 maja 2018 r.

  Klauzula informacyjna
   

  Zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj臋, i偶:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GZGK z siedzib膮 w Sko艂yszynie,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@skolyszyn.pl
  3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji ustawowych zada艅 urz臋du -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.l lit. g og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2017 r. r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827);
  4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa;
  5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 w czasie okre艣lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮;
  6)  posiada Pani/Pan prawo 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie;
  7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8)  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustaw膮 z dnia 5 kwietnia 2017 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827); jest obligatoryjne.
   

  Kierownik
  Gminnego Zak艂adu
  Gospodarki Komunalnej
  w Sko艂yszynie

  Krzysztof Kozio艂  Rejestr zmian odwiedzin: 936
  Wersja do druku Wersja do druku

  Zakresy czynno艣ci


  Statut Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej


  Warunki monta偶u wodomierzy


  Sprawozdania z badania wody - 2017 rok
  Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋 i zbiorowym odprowadzaniu 艣ciek贸w - 2018 r.
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.104 sekund