Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r. /Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2016/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-03-03

   

  GPIR.zm.271.2.2016

   

  INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Dotyczy zadania pn.: 聞Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2016聰

   

   

  Z powodu o艣wiadczenia Wykonawcy: P.P.H.U. Skrijka Piotr H艂omcza 6, 38-503 Mrzyg艂贸d w sprawie lokalizacji sprzeda偶y kruszywa w miejscowo艣ci Wr贸blowa, z艂o偶ona oferta na kwot臋 18 327,00 z艂 brutto - zostaje odrzucona w zwi膮zku nie spe艂nieniem wymaga艅 okre艣lonych w zapytaniu ofertowym.

  Do udzielenia zam贸wienia zostaje wybrana kolejna oferta z艂o偶ona przez Sp贸艂dzielni臋 Us艂ug Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD 38-242 Sko艂yszyn 11, z cen膮: 21 832,50 z艂 brutto

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 901
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-02-22

   

  GPIR.zm.271.1.2016

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: 聞Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2016聰

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  oferty z艂

  Ocena oferty

  Uwagi

  1

  Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa ul. Partynicka 34D/17 53-031 Wroc艂aw

  24 723,00

  Oferta kpl

  -

  2

  P.P.H.U. Skrijka Piotr H艂omcza 6 38-503 Mrzyg艂贸d

  18 327,00

  Oferta kpl

  -

  3

  Sp贸艂dzielnia Us艂ug Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD 38-242 Sko艂yszyn 11

  21 832,50

  Oferta kpl

  -

   

   

  Wybrano ofert臋  z艂o偶on膮 przez P.P.H.U. Skrijka Piotr H艂omcza 6 38-503 Mrzyg艂贸d, z cen膮: 18 327,00 z艂.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 950
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-02-11

  GPIR.zm.271.2.2016

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2016聰

   

  Zakres zam贸wienia obejmuje sukcesywn膮 sprzeda偶 Zamawiaj膮cemu kruszywa kruszonego o frakcji od 0 do 63 mm, zwanego dalej kruszywem. Kruszywo powinno by膰 wolne od zanieczyszcze艅 obcych i spe艂nia膰 kryteria okre艣lone aktualnymi normami. Minimalny stopie艅 przekruszenia kruszywa: 50%.  

  艁膮czna ilo艣膰 zamawianego kruszywa: 500 t. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 nie wykorzystania zak艂adanej ilo艣ci zamawianego kruszywa.

  Warunki sprzeda偶y kruszywa:

  Wykonawca musi zapewni膰 lokalizacj臋 sprzeda偶y, odbioru zamawianego kruszywa na terenie gminy Sko艂yszyn zapewniaj膮c膮 mo偶liwo艣膰 zmagazynowania co najmniej 200 t kruszywa oraz zwa偶enia i swobodnego za艂adunku samochodu ci臋偶arowego w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy. Sprzeda偶 kruszywa b臋dzie nast臋powa膰 sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiaj膮cego, w miejscu magazynowania kruszywa przez Wykonawc臋 w terminie do 3 dni od zlecenia. Wykonawca jest zobowi膮zany dokona膰 za艂adunku zamawianej ilo艣ci kruszywa na podstawiony przez Zamawiaj膮cego 艣rodek transportu, dokona膰 dok艂adnego zwa偶enia za艂adowanego kruszywa i przekaza膰 dow贸d (kwit) z wa偶enia kierowcy podstawionego pojazdu.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: od podpisania umowy do dnia 30 listopad 2016 r.

  Wykonawca jest zobowi膮zany dokona膰 sprzeda偶y kruszywa sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiaj膮cego, w miejscu magazynowania kruszywa przez Wykonawc臋
  w terminie do 3 dni od otrzymania zlecenia.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania. W ofercie nale偶y poda膰 艂膮czny koszt netto i brutto zakupu i za艂adunku 500 t kruszywa oraz koszt brutto zakupu i za艂adunku 1 t kruszywa.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  19 luty 2016 r.  do godz. 15:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt zakupu kruszywa.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1001
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 - Projekt Umowy.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.107 sekund