Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r. /Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-05-12

   

  GPIR.zm.271.5.2016

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich聰

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  1

  Zak艂ad Us艂ug Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony 艢rodowiska GEOTECH Sp. z o.o. 35-317 Rzesz贸w, ul. Budziwojska 79

  61 500,00

  Oferta kpl

   

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez Zak艂ad Us艂ug Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony 艢rodowiska GEOTECH Sp. z o.o. 35-317 Rzesz贸w, ul. Budziwojska 79, z cen膮: 61 500,00 z艂 brutto.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 936
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-05-02

  GPIR.zm.271.5.2016

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich聰.

  Termin wykonania zadania:   

  Etap I: Opracowanie koncepcji wykonania zabezpieczenia osuwiska wraz ze wst臋pnymi zgodami mieszka艅c贸w i szacunkowym kosztem inwestycji 聳 do 30 dni od podpisania umowy.

  Etap II: Przed艂o偶enie materia艂贸w do uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego (wraz z opini膮 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las贸w Pa艅stwowych w Kro艣nie) 聳 do 30 dni od zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiaj膮cego.

  Etap III: Opracowanie dokumentacji budowlanej 聳 do 90 dni od otrzymania prawomocnej decyzji
  o lokalizacji celu publicznego od Zamawiaj膮cego, jednak nie p贸聼niej ni偶 do dnia 30 listopad
  2016 r.

  Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: 聞Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich聰. Zamawiaj膮cy posiada opracowan膮 dla w/w osuwiska kart臋 dokumentacyjn膮 osuwiska (KDO 18-05-092) oraz opracowan膮 w 2015 r. dokumentacj臋 geologiczno 聳 in偶yniersk膮.

  Zadanie jest wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Ministerstwa Spraw Wewn臋trznych i Administracji,
  w formie dotacji celowej z bud偶etu Pa艅stwa na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych.
  W zwi膮zku z tym przedmiot zam贸wienia musi spe艂nia膰 wszelkie warunki postawione przez MSWiA, w tym mi臋dzy innymi posiada膰 uzgodnienia Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego oraz opini臋 Wojew贸dzkiego Zespo艂u Nadzoruj膮cego Realizacj臋 Zada艅 w Zakresie Przeciwdzia艂ania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutk贸w przy Wojewodzie Podkarpackiem w Rzeszowie. Zamawiaj膮cy zleca opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w miejscu wyst臋powania czynnego osuwiska 聳 szczeg贸艂y w dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej  聳 Za艂膮cznik 4 do zapytania.

  1.     Zakres opracowania przedmiotu zam贸wienia obejmuje:

  1)       Wykonanie mapy sytuacyjno-wysoko艣ciowej dla cel贸w projektowych w skali 1:500 oraz ewentualnie projekt贸w podzia艂u nieruchomo艣ci dla potrzeb realizacji zadania wraz
  z wypisami z rejestru grunt贸w, dla dzia艂ek obj臋tych przedmiotowym zadaniem.

  2)       Przed艂o偶enie Zamawiaj膮cemu do uzgodnienia koncepcji w formie opisowej i rysunkowej.

  3)       Przygotowanie materia艂贸w w celu uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz
  z uzyskaniem w imieniu Zamawiaj膮cego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las贸w Pa艅stwowych z siedzib膮
  w Kro艣nie, w zwi膮zku z realizacj膮 inwestycji cz臋艣ciowo na gruntach le艣nych.

  4)       Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w pi臋ciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

  5)       Wykonanie projektu budowlanego w pi臋ciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

  6)       Opracowanie projektu wykonawczego w pi臋ciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

  7)       Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami w Starostwie Powiatowym w Ja艣le w trzech egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna, je偶eli zachodzi膰 b臋dzie konieczno艣膰 jego opracowania.

  8)       Wykonanie przedmiaru rob贸t w dw贸ch egzemplarzach + wersja elektroniczna oraz kosztorysu inwestorskiego i 艣lepego w wersji papierowej w dw贸ch egzemplarzach i w wersji elektronicznej.

  9)       Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t w dw贸ch egzemplarzach + wersja elektroniczna.

  10)    Rozpoznanie usytuowania urz膮dze艅 obcych koliduj膮cych z realizacj膮 przedmiotowego zadania i ewentualne opracowanie projekt贸w ich prze艂o偶enia, je偶eli z uzyskanych warunk贸w wyniknie konieczno艣膰 ich przebudowy oraz uwzgl臋dnienie tych prac w kosztach realizacji projektu.

  11)    Wykonanie wszystkich niezb臋dnych opracowa艅 oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnie艅 i opinii, a w szczeg贸lno艣ci opinii Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojew贸dzkiego Zespo艂u Nadzoruj膮cego Realizacj臋 Zada艅 w Zakresie Przeciwdzia艂ania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutk贸w przy Wojewodzie Podkarpackiem w Rzeszowie

  12)    Uzyskanie w imieniu Zamawiaj膮cego zg贸d w艂a艣cicieli dzia艂ek, na kt贸rych prowadzone b臋d膮 prace zwi膮zane z zabezpieczeniem osuwiskaw  formie um贸w u偶yczenia oraz uzyskanie decyzji od administrator贸w dr贸g, ciek贸w wodnych.

  13)    Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy 聳 w czterech egzemplarzach.

  14)    Uzyskanie pozytywnej opinii geotechnicznej dla przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowo 聳 budowlanej rozwi膮za艅;

  15)    Przygotowanie innych niezb臋dnych dokument贸w, oraz uzyskanie wszelkich uzgodnie艅 niezb臋dnych do uzyskania przez Gmin臋 decyzji pozwolenia na budow臋.

  16)     Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji na podstawie tej dokumentacji.

  17)      Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do nieodp艂atnego i niezw艂ocznego udzielania wyja艣nie艅 na ewentualne zapytania wykonawc贸w, z艂o偶one w toku przetargu na realizacj臋 zadania na podstawie wykonanej dokumentacji budowlanej, a tak偶e zajmowania stanowiska w przypadku z艂o偶enia odwo艂ania.

  18)      Dokumentacja projektowa obj臋ta zam贸wieniem powinna by膰 wykonana zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowi膮zuj膮cymi na dzie艅 przekazania dokumentacji, kt贸re pozwol膮 na fizyczne wykonanie zadania w spos贸b nadaj膮cy si臋 do eksploatacji bez wad.

  19)      Przed przyst膮pieniem do wykonania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowi膮zany do wykonania obliczenia stabilno艣ci stoku osuwiska.

  20)      Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o post臋pie prac i przyj臋tych rozwi膮zaniach w trakcie projektowania, jak r贸wnie偶 prawa do zg艂aszania swoich uwag, kt贸re Wykonawca uwzgl臋dni w dalszych pracach nad projektem.

  21)      Dokumentacja powinna by膰 sporz膮dzona m.in. w oparciu o:

  a.       ustaw臋 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸聼n.zm.);

  b.       Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

  c.       Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz program funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p贸聼n. zm.);

  d.      ustaw膮 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p贸聼n. zm.);

  e.       Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p贸聼n.zm.);

  f.        Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
  w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p贸聼n. zm.);

  g.      Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
  w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogowe obiekty in偶ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z p贸聼n. zm.).

  h.       ustaw膮 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 460 z p贸聼n. zm.);

  i.        ustaw膮 z dnia 10 kwietnia 2003 o szczeg贸艂owych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z p贸聼n. zm.);

  j.        ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 艢rodowiska (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p贸聼n. zm.);

  k.       ustaw膮 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651
  z p贸聼n. zm.).

  22)    Dodatkowe wytyczne do opracowania przedmiotu zam贸wienia.

  a.       Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne),
  w specyfikacjach technicznych, przedmiarach rob贸t i kosztorysach nie b臋dzie u偶ywa艂 nazw w艂asnych wyrob贸w, nazw producent贸w materia艂贸w czy urz膮dze艅 ani te偶 nie b臋dzie podawa艂 typ贸w, nazw fabrycznych, 聼r贸de艂 i innych oznacze艅 mog膮cych jednoznacznie wskazywa膰 na dany wyr贸b, a jedynie szczeg贸艂owe parametry techniczne takich materia艂贸w czy urz膮dze艅 okre艣laj膮ce ich standardy jako艣ciowe. W przypadku, gdy nie jest mo偶liwe jednoznaczne okre艣lenie jako艣ci danego wyrobu poprzez podanie szczeg贸艂owych parametr贸w technicznych, dopuszcza si臋 podanie typu lub producenta, lecz z wyra聼nym zaznaczeniem, i偶 jest to rozwi膮zanie przyk艂adowe, s艂u偶膮ce jedynie do okre艣lenia jako艣ci urz膮dzenia czy materia艂u, o kt贸rym mowa. Dopuszcza si臋 stosowanie wyrob贸w o r贸wnowa偶nych parametrach;

  b.       Przedmiar rob贸t winien stanowi膰 opis rob贸t w kolejno艣ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg贸艂owym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cennik贸w dla potrzeb kosztorysowania oraz podaniem oblicze艅 ilo艣ci przedmiarowych rob贸t. Ilo艣ci rob贸t w przedmiarze powinny by膰 wyliczone na podstawie dokumentacji projektowej i obejmowa膰 zestawienie wszystkich rob贸t i czynno艣ci wynikaj膮cych z projekt贸w;

  c.       Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie nale偶y opracowa膰 odr臋bnie (lub wydzieli膰 elementami) dla: stabilizacji osuwiska, dla rob贸t drogowych i ewentualnie dla prze艂o偶enia sieci uzbrojenia terenu. Zamawiaj膮cy zwraca szczeg贸ln膮 uwag臋 na problem zgodno艣ci przedmiar贸w rob贸t z przyj臋tymi rozwi膮zaniami technicznymi. Winno si臋 do艂o偶y膰 szczeg贸lnej staranno艣ci w zapewnieniu ww. zgodno艣ci w celu unikni臋cia wzrostu koszt贸w rob贸t w trakcie realizacji a wynikaj膮ce z b艂臋d贸w dokumentacji technicznej;

  d.       Wymagania bran偶owe dla prze艂o偶enia sieci uzbrojenia terenu, zg艂oszone do uwzgl臋dnienia w dokumentacji technicznej, musz膮 by膰 uzgodnione z Zamawiaj膮cym przed rozpocz臋ciem projektowania;

  e.       Wszelkie op艂aty i koszty zwi膮zane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwole艅, uzgodnie艅 i opinii, niezb臋dnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca;

  f.         Dokumentacja powinna by膰 wykonana z uwzgl臋dnieniem nast臋puj膮cych opracowa艅:

  -          Karty dokumentacyjnej osuwiska;

  -          Dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej wraz z opini膮 Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojew贸dzkiego Zespo艂u Nadzoruj膮cego Realizacj臋 Zada艅 w Zakresie Przeciwdzia艂ania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutk贸w przy Wojewodzie Podkarpackim;

  g.    Wykonawca za艂膮czy do projektu o艣wiadczenie, 偶e projekt wykonany jest zgodnie
  z umow膮, obowi膮zuj膮cymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
  i wytycznymi oraz, 偶e zosta艂 wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma s艂u偶y膰;

  h.    Pe艂nomocnictwo do wyst臋powania w imieniu Zamawiaj膮cego, w zwi膮zku z realizacj膮 przedmiotowego zadania przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy;

  i.      Zaleca si臋, aby przed przyst膮pieniem do wyceny przysz艂ej us艂ugi projektowej Wykonawca dokona艂 wizji w lokalnej miejsca realizacji prac w terenie;

  j.      Zakres obowi膮zk贸w Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie obowi膮zk贸w, wynikaj膮cych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto wyja艣nianie w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych projektu i zawartych w nim rozwi膮za艅.

   

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y z艂o偶y膰 na za艂膮czonym formularzu ofertowym do dnia: 
  11 maj 2016 r.  do godz. 15:00.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W formularzu ofertowym wykonawca podaje og贸lny koszt wykonania kompletnej dokumentacji budowlanej zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w zapytaniu.

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do niniejszego zapytania.

  Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykaza艂 si臋 niezb臋dn膮 wiedz膮 i do艣wiadczeniem
  w zakresie rob贸t obj臋tym niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spe艂niania warunku wiedzy
  i do艣wiadczenia Wykonawca musi wykaza膰, 偶e w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy, w tym okresie
  - co najmniej dwa zadania polegaj膮ce na wykonaniu dokumentacji budowlanej obejmuj膮cej likwidacj臋 lub stabilizacj臋 osuwisk. Wykonawca musi za艂膮czy膰 do oferty wykaz wykonanych us艂ug zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 3 do niniejszego zapytania.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty z najni偶sz膮 cen膮 spe艂niaj膮c膮 wymagania okre艣lone
  w zapytaniu ofertowym.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  W przypadku z艂o偶enia przez kilku oferent贸w kompletnych ofert z identyczn膮 cen膮, do w/w oferent贸w zostan膮 wys艂ane wezwania do z艂o偶enia ofert dodatkowych.

  Przewidywany termin zawarcia umowy: 16 maja 2016 r.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

   W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura

  Za艂膮czniki:                                                                                                                          

  1.       Formularz ofertowy.

  2.       Projekt umowy.

  3.       Wykaz wykonanych us艂ug.

  4.       Dokumentacja geologiczno 聳 in偶ynierska.  Rejestr zmian odwiedzin: 1224
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy
  Za艂.Nr 3 - wykaz wykonanych us艂ug
  Za艂.Nr 4 -Dokument. geolog. in偶. Siedliska S艂.
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.126 sekund