Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r. /Odbi贸r i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Sko艂yszyn - etap II/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 4

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-07-05

  GPIR.zm.271.17.2016

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: 聞Odbi贸r i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Sko艂yszyn - etap II聰

  W odpowiedzi na zaproszenie do z艂o偶enia ofert wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  1

  P.P.U.H. EKO-GRUNT Wojciech Wieczorek ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Bia艂a

  286,20

  Oferta kompletna

  2

  P.H.U.P. EURO-GAZ Sp. j. Zg贸rsko ul. Le艣na 48, 26-052 Nowiny

  318,60

  Oferta kompletna

  3

  RAMID Sp. j. ul. Na Skraju 109A, 05-090 Raszyn

  529,20

  Oferta kompletna

  4

  RENOVO S.C. Krzysztof 艁ozi艅ski, Piotr Malinowski ul. Studzi艅skiego 48 m. 8, 91-498 艁贸d聼

  428,76

  Brak projektu umowy

  5

  GRUPA AZOTY Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarn贸w

  300,24

  Oferta kompletna

  6

  TONSMEIER WSCH脫D Sp. z o.o. ul. Wroc艂awska 3, 26-600 Radom

  331,56

  Oferta kompletna

   

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez: P.P.U.H. EKO-GRUNT Wojciech Wieczorek ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Bia艂a, z cen膮:  286,20 z艂 brutto / 1 Mg.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 955
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski    wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-06-21

  GPIR.271.zm.17.2016

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Odbi贸r i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Sko艂yszyn - etap II聰.

   

  I.         Przedmiot zam贸wienia obejmuje:

  1)       Odbi贸r zdemontowanych p艂yt azbestowo - cementowych z miejsc ich tymczasowego z艂o偶enia (p艂yt azbestowo 聳 cementowych falistych i p艂askich o kodzie 17 06 05),  wed艂ug sporz膮dzonego przez Zamawiaj膮cego pisemnego 聞Zbiorczego zestawienia ilo艣ci eternitu na terenie Gminy Sko艂yszyn zdemontowanego, przeznaczonego do odbioru i utylizacji w 2016 r. 聳 stan na dzie艅 04-03-2016 r.聰 聳 po wcze艣niejszym zg艂oszeniu tego zamiaru w艂a艣ciwemu organowi budowlanemu (Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob贸w i warunk贸w bezpiecznego u偶ytkowania i usuwania wyrob贸w  zawieraj膮cych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z p贸聼n. zm. )) Wykaz ten dodatkowo zawiera adresy posesji oraz numery ewidencyjne dzia艂ek, na kt贸rych eternit jest zmagazynowany. Zamawiaj膮cy przeka偶e przedmiotowy wykaz wy艂onionemu Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

  Przewidywana ilo艣膰 p艂yt azbestowych do odbioru: 9074,90 m2 聳 136,12 Mg z 68 punkt贸w - gospodarstw

  2)     Poinformowanie mieszka艅c贸w o dok艂adnym terminie odbioru odpad贸w zawieraj膮cych azbest.

  3) Odbi贸r, za艂adunek i wa偶enie odpad贸w przy u偶yciu w艂asnych maszyn i urz膮dze艅.

  4) Wyw贸z odpad贸w w艂asnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

  5)     Przekazanie   odpad贸w  zawieraj膮cych   azbest  do   unieszkodliwienia   na   sk艂adowisko zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami.

  6)     Wa偶enie  odbieranych  p艂yt  azbestowo - cementowych  ma  odby膰  si臋 w  obecno艣ci oddaj膮cego eternit oraz przedstawiciela Zamawiaj膮cego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiaj膮cego o dniu odbioru; Wykonawca dokonuje wa偶enia przy u偶yciu w艂asnych    urz膮dze艅. Z przeprowadzonej czynno艣ci wa偶enia Wykonawca ka偶dorazowo ma obowi膮zek spisa膰 protok贸艂, kt贸ry ma zawiera膰 co najmniej nast臋puj膮ce informacje: nazw臋 zadania, nazw臋 Wykonawcy, imi臋 i nazwisko osoby od kt贸rej odbierane s膮 odpady, wskazanie  miejsca  odbioru  odpad贸w,  dat臋  odbioru, ilo艣膰  odebranych odpad贸w (w m2 / Mg), 艂膮czny koszt odbioru i utylizacji odebranego eternitu.

  7)  Zbieranie pisemnych potwierdze艅 od os贸b, od kt贸rych odpady b臋d膮 odebrane.

  8) Dostarczenie Zamawiaj膮cemu dowodu unieszkodliwienia odpad贸w na sk艂adowisku tj.: kart przekazania odpad贸w, protoko艂贸w odbioru eternitu od os贸b uprawnionych z ramienia Wykonawcy oraz kwit贸w wagowych potwierdzaj膮cych wag臋 odebranych wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.

   

  Wszystkie prace musz膮 by膰 wykonane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob贸w i warunk贸w bezpiecznego u偶ytkowania i usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649); Wykonawca  poniesie  koszty  naprawy  ewentualnych  zniszcze艅, spowodowanych na szkod臋 Zamawiaj膮cego i os贸b trzecich, kt贸rych si臋 dopu艣ci艂 podczas wykonywania us艂ugi. 

   

  Niniejsze zam贸wienie jest wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Narodowego oraz Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

   

  Zamawiaj膮cy dopuszcza realizacj臋 przedmiotu umowy przez podwykonawc贸w.

   

  II.       Termin realizacji zam贸wienia:

  Przedmiot zam贸wienia musi zosta膰 zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia                    30 wrze艣nia 2016 r.

   

  III.      Warunki z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 w formie pisemnej wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 1 do zapytania - nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego (Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 聳 sekretariat w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30) do dnia 01 lipca 2016 r. do godz. 15:00.

  Dopuszcza si臋 z艂o偶enia oferty w formie elektronicznej pod warunkiem z艂o偶enia skanu podpisanej przez Wykonawc臋 oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiaj膮cego poni偶ej wymienionymi dokumentami. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.

  Do oferty Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰:

  -    wype艂niony i podpisany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania;

  -    wa偶n膮, posiadan膮 przez Wykonawc臋 decyzj臋 zatwierdzaj膮c膮 Program gospodarki odpadami wydan膮 przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa w艂a艣ciwego wed艂ug miejsca siedziby lub zamieszkania wytw贸rcy odpad贸w, zgodnie z art. 17 ust. 1a, art. 21b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z p贸聼n. zm.);

  -    wa偶n膮 decyzj臋 udzielaj膮c膮 Wykonawcy (lub podwykonawcy) zezwolenia na transport odpad贸w o kodzie 17 06 05 wydan膮 w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z p贸聼n. zm.);-  przez w艂a艣ciwy organ;

  -    wa偶n膮 umow臋 zawart膮 pomi臋dzy Wykonawc膮 (lub podwykonawc膮) a sk艂adowiskiem odpad贸w zajmuj膮cym si臋 utylizacj膮 odpad贸w niebezpiecznych, w tym o kodzie 17 06 05.

   

  IV.     Wyb贸r najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:

  Zamawiaj膮cy wybierze najkorzystniejsz膮 ofert臋 spo艣r贸d ofert z艂o偶onych w w/w terminie, kt贸re spe艂niaj膮 wymagania okre艣lone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie powiadomi wszystkich Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli oferty - e-mailem, faksem lub listownie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej gminy Sko艂yszyn: www.bip.skolyszyn.pl w zak艂adce 聞Zam.do14 tys. euro聰.

  W przypadku odmowy podpisania umowy przez wy艂onionego Wykonawc臋, Zamawiaj膮cy zawiera umow臋 z kolejnym Wykonawc膮, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 i spe艂nia warunki okre艣lone w zapytaniu.

   

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od zawarcia umowy, je偶eli:

  - cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwot臋, jak膮 Zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na realizacj臋 zam贸wienia;

  - wyst膮pi艂a istotna zmiana okoliczno艣ci powoduj膮ca, 偶e prowadzenie post臋powania lub wykonanie zam贸wienia nie le偶y w interesie publicznym;

  - podmiot finansuj膮cy niniejsze zam贸wienie odst膮pi艂 od przyznania dotacji.

   

  Szczeg贸艂owych informacji udziela Pan J贸zef Zabawa, tel. 13 4491729 lub Pan Grzegorz Sza艅ski, tel. 13 4491751.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z p贸聼n.zm.)

   

   

  Zenon Szura

  W贸jta Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz oferty.

  2.        Projekt umowy.  Rejestr zmian odwiedzin: 1098
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂膮cznik nr 1 - Formularz oferty
  Za艂膮cznik nr 2 - projekt umowy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.144 sekund