Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r. /Opracowanie koncepcji budowy parkingu w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego im. 艢w. Anny w 艢wi臋canach przy drodze gminnej nr G-1, zlokalizowanego na dzia艂kach nr. ewid 1590/1, 1590/2 oraz 1590/4 w miejscowo艣ci 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn, z uwzgl臋dnieniem rozwi膮zania systemu odprowadzenia w贸d opadowych i roztopowych w nawi膮zaniu do istniej膮cych urz膮dze艅/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 4

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 11-08-2016

  GPIR.zm.271.20.2016

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: 聞Opracowanie koncepcji budowy parkingu w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego im. 艢w. Anny w 艢wi臋canach przy drodze gminnej nr G-1, zlokalizowanego na dzia艂kach nr. ewid 1590/1, 1590/2 oraz 1590/4 w miejscowo艣ci 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn, z uwzgl臋dnieniem rozwi膮zania systemu odprowadzenia w贸d opadowych i roztopowych w nawi膮zaniu do istniej膮cych urz膮dze艅 聰

   

   

   

  W odpowiedzi na zapytanie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  Liczba pkt

  1

  Firma Projektowa PROJEKT Sp. z o.o.

  ul. Nagawczyna 439, 39-200 D臋bica

  13 407,00

  Oferta kpl.

  2

  聞Projektowanie Konstrukcyjno 聳 In偶ynieryjne聰 Bronis艂aw Waluga ul. H. Modrzejewskiej 16/15

  41-712 Ruda 艢l膮ska

  11 070,00

  Oferta kpl.

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez: 聞Projektowanie Konstrukcyjno 聳 In偶ynieryjne聰 Bronis艂aw Waluga ul. H. Modrzejewskiej 16/15 41-712 Ruda 艢l膮ska z najni偶sz膮 cen膮: 11 070,00 z艂 brutto.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 795
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski聽聽聽聽 wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl聽聽聽 e-mail: gmina@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2016-07-28

  GPIR.zm.271.20.2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Opracowanie koncepcji budowy parkingu w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego im. 艢w. Anny w 艢wi臋canach przy drodze gminnej nr G-1, zlokalizowanego na dzia艂kach nr. ewid 1590/1, 1590/2 oraz 1590/4 w聽miejscowo艣ci 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn, z uwzgl臋dnieniem rozwi膮zania systemu odprowadzenia w贸d opadowych i roztopowych w nawi膮zaniu do istniej膮cych urz膮dze艅 聰

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie koncepcji urz膮dzenia parkingu wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z zarz膮dc膮 drogi, jak r贸wnie偶 administratorami urz膮dze艅 podziemnych w rejonie planowanego parkingu (ruroci膮g gazowy, wodoci膮g, przewody teletechniczne).

  Opracowana koncepcja stanowi膰 b臋dzie podstaw臋 do wszcz臋cia post臋powania administracyjnego 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w celu wydania decyzji o realizacji inwestycji celu publicznego.

  W oparciu o powy偶sze materia艂y Wykonawca okre艣li szacunkowe koszty urz膮dzenia przedmiotowego parkingu.

  Wytyczne dla projektant贸w:

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gmina Sko艂yszyn posiada tytu艂 w艂asno艣ci dzia艂ek o nr ewid. 1590/1, 1590/2 i 1590/4 zlokalizowanych w聽okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego w 艢wi臋canach z przeznaczeniem pod planowany parking.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dla dzia艂ek obj臋tych inwestycj膮 Gmina Sko艂yszyn nie posiada obowi膮zuj膮cego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dzia艂ki przeznaczone pod inwestycje znajduj膮 si臋 poza strefa zagro偶enia powodziowego.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Koszty wszelkich uzgodnie艅 pokrywa Wykonawca - dzia艂aj膮c w oparciu o upowa偶nienie W贸jta Gminy Sko艂yszyn do reprezentowania Zamawiaj膮cego.

  Zadanie obj臋te zam贸wieniem obejmuje:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 Wykonanie wszelkich pomiar贸w, ekspertyz niezb臋dnych dla prawid艂owego opracowania koncepcji.

  2.聽聽聽聽聽聽聽 Wykonanie koncepcji zagospodarowania dzia艂ki dla realizacji inwestycji na podk艂adzie sytuacyjno - wysoko艣ciowym.

  3.聽聽聽聽聽聽聽 Uzyskanie warunk贸w technicznych i uzgodnie艅 z zarz膮dc膮 drogi.

  4.聽聽聽聽聽聽聽 Przygotowanie dokumentacji do z艂o偶enia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycjicelu publicznego.

  5.聽聽聽聽聽聽聽 Przedstawienie wst臋pnej kalkulacji koszt贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia z uwzgl臋dnieniem koszt贸w uzyskania uzgodnie艅.

  6.聽聽聽聽聽聽聽 Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Artur Hajnosz 聳 podinspektor UG Sko艂yszyn tel. 13 4491751, Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyntel. 13 4491742.

  7.聽聽聽聽聽聽聽 Koncepcje budowy parkingu Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 4 egzemplarzach, natomiast kalkulacj臋 w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

  Termin opracowania koncepcji i kalkulacji:30 wrze艣nia 2016 r.

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnejdo dnia:8 sierpnia 2016 r.do godz. 15:00.

  Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy Urz臋du od 7:30 do 15:30.

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt brutto wykonania kompletnej koncepcji i kalkulacji uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji.

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania dokumentacji.

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia z艂o偶onych ofert.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, projektu umowy) lub z艂o偶one po terminie - nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.聽聽聽聽 Formularz ofertowy.

  2.聽聽聽聽 Projekt umowy.  Rejestr zmian odwiedzin: 959
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy
  Mapka
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.137 sekund