Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2016 /Komleksowa bankowa obs艂uga bud偶etu Gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 2

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-03-10

  znak sprawy: GPIR.271.1.2016

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn:

  聞Kompleksowa bankowa obs艂uga bud偶etu Gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych聰

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta nr 1:

  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu, 38-340 Biecz ul. Rynek 15  

  Oddzia艂 Sko艂yszyn 38-242 Sko艂yszyn 250

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty:  

            koszt wykonywania bankowej obs艂ugi bud偶etu: 16 100,00 z艂;

            koszt udzielenia kredytu w rachunku bie偶膮cym: 85 200,00 z艂;

            wysoko艣膰 oprocentowania 艣rodk贸w pieni臋偶nych gromadzonych na rachunkach bankowych: 0,43% (sta艂y wska聼nik 0,3).

  Do udzielenia zam贸wienia wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu, kt贸ra
  w zwi膮zku z tym, 偶e by艂a jedyn膮 ofert膮 bior膮c膮 udzia艂 w post臋powaniu, uzyska艂a maksymaln膮 ilo艣膰 100 pkt, w tym:

            kryterium -  cena: 30 pkt;

            kryterium - oprocentowanie kredytu w rachunku bie偶膮cym: 40 pkt;

            kryterium - oprocentowanie 艣rodk贸w pieni臋偶nych gromadzonych na rachunkach bankowych: 30 pkt.

  Umowa mo偶e zosta膰 zawarta bez zachowania termin贸w, o kt贸rych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.  

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1164
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

  www.bip.skolyszyn.pl/

   

  Sko艂yszyn: Kompleksowa bankowa obs艂uga bud偶etu Gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych
  Numer og艂oszenia: 20301 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy:

  V

  zam贸wienia publicznego

   

  zawarcia umowy ramowej

   

  ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Kompleksowa bankowa obs艂uga bud偶etu Gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje kompleksow膮 bankow膮 obs艂ug臋 bud偶etu Gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych. Us艂uga bankowej obs艂ugi bud偶etu obejmowa膰 b臋dzie: 1) Otwarcie i prowadzenie: a) rachunk贸w: bie偶膮cego Gminy Sko艂yszyn i rachunk贸w pomocniczych Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, b) rachunk贸w bie偶膮cych i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych: - Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie; - 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach; - Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie; - Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie; - Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie. Wykonawca musi zagwarantowa膰 te same warunki prowadzenia rachunk贸w dla Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiaj膮cego. Oprocentowanie 艣rodk贸w na rachunkach bankowych oparte b臋dzie na zmiennej stawce WIBID dla jednomiesi臋cznych z艂otowych depozyt贸w mi臋dzybankowych, wyliczonej jako 艣rednia z jednego miesi膮ca poprzedzaj膮cego okres obrachunkowy, skorygowane o sta艂y wska聼nik zaoferowany przez Wykonawc臋 (podany z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku), kt贸ry b臋dzie niezmienny przez ca艂y okres obowi膮zywania umowy. Do cel贸w por贸wnania ofert brana b臋dzie pod uwag臋 stawka WIBID 1M wed艂ug notowania z miesi膮ca stycznia 2016 r. (warto艣膰 艣rednia), kt贸ra wynosi: 1,4257, skorygowana o sta艂y wska聼nik zaoferowany przez Wykonawc臋 (podany z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku). Uwaga: Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo otwarcia rachunk贸w bankowych dla gminnych jednostek organizacyjnych, kt贸re mog膮 powsta膰 w okresie obowi膮zywania umowy, na warunkach okre艣lonych w ofercie wybranej w niniejszym post臋powaniu. - 艁膮czna ilo艣膰 rachunk贸w bie偶膮cych - 6 szt. - 艁膮czna ilo艣膰 rachunk贸w pomocniczych - 25 szt. 2) Realizacj臋 polece艅 przelew贸w w dniu z艂o偶enia zlecenia p艂atniczego. Zlecenia p艂atnicze mog膮 by膰 sk艂adane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Bank ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkody powsta艂e z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawid艂owej realizacji zlecenia p艂atniczego zamawiaj膮cego. Mo偶liwo艣膰 prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 12:00. - Ilo艣膰 przelew贸w do obcego banku realizowanych w formie papierowej - 100 szt. rocznie. - Ilo艣膰 przelew贸w realizowanych do obcych bank贸w w systemie home banking: 20 000 szt. rocznie. 3) Prowadzenie punktu obs艂ugi kasowej (agencji) na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn, zapewniaj膮cego pe艂n膮 obs艂ug臋 bankow膮 w zakresie operacji got贸wkowych i bezgot贸wkowych. Punkt musi by膰 czynny w godzinach 8:00 do 15:00 we wszystkie dni robocze. Koszt uruchamiania, wyposa偶enia oraz prowadzenia punktu, ponosi Wykonawca. Zamawiaj膮cy nie dysponuje lokalem, kt贸ry m贸g艂by udost臋pni膰 na prowadzenie punktu kasowego w miejscowo艣ci Sko艂yszyn. Obowi膮zkiem Wykonawcy jest znalezienie odpowiedniego lokalu na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn, jego uruchomienie i wyposa偶enie. Zamawiaj膮cy nie wymaga szczeg贸lnej lokalizacji punktu, usytuowanie punktu kasowego powinno umo偶liwia膰 bezpieczny dojazd samochodem osobowym, punkt powinien by膰 odpowiednio zabezpieczony przed dost臋pem os贸b trzecich. 4) Przyjmowanie wp艂at got贸wkowych. Ilo艣膰 wp艂at got贸wkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 2 600 000 z艂 rocznie i zawiera wszystkie wp艂aty dokonywane przez Zamawiaj膮cego (w tym przez jednostki organizacyjne), 艂膮cznie z wp艂atami os贸b trzecich. Kwota wp艂at os贸b trzecich dokonywanych bezpo艣rednio na konta Zamawiaj膮cego w stosunku rocznym to ok. 500 000 z艂. 5) Dokonywanie wyp艂at got贸wkowych. Ilo艣膰 wyp艂at got贸wkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 1 500 000 z艂 rocznie. Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa膰, i偶 rachunki Zamawiaj膮cego b臋d膮 obci膮偶ane-uznawane dok艂adnie w dniach, kiedy Wykonawca b臋dzie obci膮偶any-uznawany w wyniku rozlicze艅 mi臋dzybankowych oraz wp艂at-wyp艂at realizowanych bezpo艣rednio u Wykonawcy. 6) Potwierdzenie stanu salda za ka偶dy dzie艅 roboczy najp贸聼niej do godz. 12:00 nast臋pnego dnia roboczego. 7) Telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego (na 偶膮danie Zamawiaj膮cego). 8) Dostarczanie wyci膮g贸w w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Elektroniczny system bankowo艣ci internetowej oferowany przez Wykonawc臋 powinien zapewnia膰 mo偶liwo艣膰 drukowania dowolnej ilo艣ci wyci膮g贸w elektronicznych. Jednak Zamawiaj膮cy r贸wnie偶 wymaga od Wykonawcy dostarczania wyci膮g贸w w formie papierowej bez ponoszenia dodatkowych op艂at. Uwaga: Zamawiaj膮cy zastrzega sobie obowi膮zek do艂膮czania do wyci膮gu bankowego dokument贸w 聼r贸d艂owych, b膮d聼 innych dokument贸w potwierdzaj膮cych operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych bez ponoszenia dodatkowych op艂at. - Ilo艣膰 przekazywanych dowod贸w ksi臋gowych - ok. 10 000 szt. rocznie. 9) Wydawanie blankiet贸w czekowych. Zamawiaj膮cy nie wyklucza w przysz艂o艣ci mo偶liwo艣ci wprowadzenia realizacji wyp艂at got贸wkowych za pomoc膮 r贸wnowa偶nego systemu wyp艂at elektronicznych opr贸cz blankiet贸w czekowych. Jednak w chwili obecnej oraz na potrzeby z艂o偶enia oferty wyp艂aty got贸wkowe realizowane b臋d膮 przez Zamawiaj膮cego za pomoc膮 blankiet贸w czekowych. W zwi膮zku z powy偶szym w ofercie nale偶y uwzgl臋dni膰 op艂at臋 za wydanie blankiet贸w czekowych w ilo艣ci wprowadzonej w formularzu. - Ilo艣膰 realizowanych blankiet贸w czekowych - ok. 450 rocznie. 10) Wydawanie opinii bankowych na pisemne zlecenie Zamawiaj膮cego (1 opinia w ka偶dym roku kalendarzowym). 11) Udzielenie kredytu w rachunku bie偶膮cym do 7 dni od z艂o偶enia wniosku do kwoty 1 000 000 PLN w ka偶dym roku kalendarzowym (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych). Kredyt w rachunku bie偶膮cym b臋dzie zabezpieczony wekslem w艂asnym in blanco. Kredyt w nast臋pnych latach obj臋tych umow膮 mo偶e ulec zmianie w przypadku, gdy uchwa艂a na dany rok bud偶etowy okre艣la膰 b臋dzie inny limit zaci膮ganego kredytu. Kredyt b臋dzie ewidencjonowany w rachunku bie偶膮cym bud偶etu gminy. Zamawiaj膮cy mo偶e dysponowa膰 艣rodkami do wysoko艣ci przyznanego limitu zad艂u偶enia, natomiast ka偶dy wp艂yw na rachunek bankowy b臋dzie powodowa艂 zmniejszenie salda zad艂u偶enia. Oprocentowanie kredytu oparte b臋dzie na zmiennej stawce WIBOR dla jednomiesi臋cznych z艂otowych depozyt贸w mi臋dzybankowych, wyliczonej jako 艣rednia z jednego miesi膮ca poprzedzaj膮cego dat臋 przyznania kredytu, powi臋kszonej o sta艂膮 mar偶臋 banku. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci pobierania op艂at i prowizji bankowych od zaanga偶owania kredytu tj. od salda niewykorzystanej cz臋艣ci kredytu. Na uruchomienie kredytu kr贸tkoterminowego w rachunku bie偶膮cym Zamawiaj膮cy podpisze odr臋bn膮 umow臋 kredytow膮 na warunkach okre艣lonych w niniejszym post臋powaniu i dokona wszystkich czynno艣ci bankowych zwi膮zanych z udzieleniem kredytu. Do wyceny oferty nale偶y przyj膮膰, 偶e Zamawiaj膮cy zaci膮gnie w ka偶dym roku kalendarzowym kredyt w wysoko艣ci 1 000 000 PLN. Do wyliczenia kosztu odsetek nale偶y przyj膮膰 艣redni膮 stawk臋 WIBOR 1M z wszystkich notowa艅 w miesi膮cu stycze艅 2016 r., kt贸ra wynosi: 1,6257%, powi臋kszon膮 o sta艂膮 mar偶臋 Wykonawcy (Banku) z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku. 12) Udost臋pnienie elektronicznego systemu typu -home banking-, Us艂uga typu -home banking- w szczeg贸lno艣ci winna obejmowa膰: a) zainstalowanie, na pisemne zlecenie stanowisk do obs艂ugi systemu (czas instalacji jednego stanowiska - do 7 dni od przyj臋cia zlecenia), b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiaj膮cego oraz jednostek organizacyjnych) w zakresie obs艂ugi systemu wskazanych przez zamawiaj膮cego os贸b, c) bie偶膮ce doradztwo i pomoc techniczn膮 z zakresu obs艂ugi systemu, d) bie偶膮c膮 obs艂ug臋 techniczn膮 systemu (pomoc techniczna w godzinach od 7:30 do 15:30, a w przypadku wyst膮pienia awarii systemu wymagane jest bezzw艂oczne podj臋cie dzia艂a艅 w celu jej usuni臋cia) oraz umo偶liwia膰 na ka偶dym zainstalowanym stanowisku: e) wprowadzanie, aktualizowanie, przegl膮danie, drukowanie i archiwizowanie zlece艅 p艂atniczych. f) uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunk贸w bankowych zamawiaj膮cego (wysoko艣膰 salda, dokonywane operacje). Wykonawca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 finansow膮 za wszelkie szkody wynik艂e z nienale偶ytego zabezpieczenia systemu przed dzia艂aniem os贸b nieupowa偶nionych. - Planowana ilo艣膰 stanowisk home banking - 10 stanowisk. 13) Bezp艂atne doradztwo bankowe. 14) Wyzerowanie wskazanych rachunk贸w bie偶膮cych Gminy i jednostek organizacyjnych polegaj膮cych na przekazaniu 艣rodk贸w z rachunk贸w bankowych wskazanych przez Zamawiaj膮cego na wskazany przez Zamawiaj膮cego rachunek - w ostatnim dniu roku kalendarzowego. 15) Obs艂uga wyp艂at zasi艂k贸w z pomocy spo艂ecznej, 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz 艣wiadcze艅 wychowawczych na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn..

  II.1.5)

   

  przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

  • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.10.00.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 03.04.2020.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 10 000,00 (dziesi臋膰 tysi臋cy) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi przedstawi膰 zezwolenie na utworzenie i rozpocz臋cie przez bank dzia艂alno艣ci wynikaj膮cej z ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z p贸聼n.zm.) - (dotyczy bank贸w utworzonych po 1 stycznia 1998 r.) lub inny dokument uprawniaj膮cy do wykonywania czynno艣ci bankowych.
  • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - co najmniej jedn膮 us艂ug臋: bankowej obs艂ugi bud偶etu prowadzonej dla jednostki samorz膮du terytorialnego, wykonywan膮 przez okres co najmniej 24 m-cy. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiada膰 oddzia艂 banku, punkt obs艂ugi kasowej (agencj臋) na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn zapewniaj膮cy pe艂n膮 obs艂ug臋 bankow膮 w zakresie operacji got贸wkowych i bezgot贸wkowych (w przypadku braku takiego punktu Zamawiaj膮cy 偶膮da zapewnienia Wykonawcy o utworzeniu w/w punktu najp贸聼niej w dniu 31 marzec 2016 r.). Wykonawca przedk艂ada informacj臋 jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

  • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
  • wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
  • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

  • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia lub zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia oraz nast臋puj膮ce dokumenty okre艣laj膮ce co najmniej: a) zakres udost臋pnianych zasob贸w; b) charakter stosunku, jaki b臋dzie 艂膮czy艂 Wykonawc臋 z podmiotem; c) zakres i okres udzia艂u podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia. Powy偶sze wymogi dotycz膮 r贸wnie偶 wskazanych przez Wykonawc臋 podwykonawc贸w, je偶eli Wykonawca wykazuj膮c spe艂nienie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu powo艂uje si臋 na zasoby podwykonawcy. Je偶eli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zg艂osi zmian臋 lub rezygnacj臋 z podwykonawcy, na kt贸rego zasoby powo艂ywa艂 si臋 na zasadach okre艣lonych w art. 26 ust. 1 - to Wykonawca jest zobowi膮zany wykaza膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 proponowany inny podwykonawca samodzielnie spe艂nia je w stopniu nie mniejszym ni偶 wymagany w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

  • 1 - Cena - 30
  • 2 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bie偶膮cym - 40
  • 3 - Oprocentowanie 艣rodk贸w pieni臋偶nych gromadzonych na rachunkach bankowych - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Istotne postanowienia umowy s膮 przedstawione w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego. 2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i wyp艂at transz kredyt贸w: a) uruchomienie kredytu w rachunku bie偶膮cym mo偶e nast臋powa膰 w ratach lub jednorazowo w pe艂nej wysoko艣ci lub tylko cz臋艣ci planowanego kredytu, w ka偶dym roku kalendarzowym w okresie trwania umowy, maksymalna wysoko艣膰 kredytu w danym roku kalendarzowym zale偶e膰 b臋dzie od podj臋tej uchwa艂y bud偶etowej na poszczeg贸lne lata. 3) Zmiany stawki oprocentowania kredytu: a) do umowy kredytowej przyjmuje, 偶e stawka WIBOR 1M b臋dzie mie膰 warto艣膰 艣redni膮 z miesi膮ca poprzedzaj膮cego, w kt贸rym przyznano kredyt i b臋dzie ulega膰 zmianie co jeden miesi膮c, pocz膮wszy od dnia podpisania umowy. Zmieniona stawka bazowa b臋dzie przez kolejny miesi膮c r贸wna stawce z dnia zmiany oprocentowania. Do ustalonej stawki WIBOR 1M doliczana b臋dzie warto艣膰 sta艂ej mar偶y zaoferowanej przez Wykonawc臋, kt贸ra nie b臋dzie ulega膰 zmianie przez ca艂y okres obowi膮zywania umowy; 4) Zmiany ilo艣ci prowadzonych rachunk贸w bie偶膮cych i pomocniczych, otwarcia rachunk贸w dla nowopowsta艂ych jednostek organizacyjnych w okresie trwania umowy. zmiany warto艣ci dokonywanych wp艂at, wyp艂at, ilo艣ci dowod贸w ksi臋gowych oraz pozosta艂ych element贸w ceny, kt贸re zosta艂y podane w ilo艣ci szacunkowej, jedynie na potrzeby sporz膮dzenia ofert przez Wykonawc贸w. 3. Ka偶da zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiaj膮cego i formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewa偶no艣ci. Niedopuszczalne s膮 jednak, pod rygorem niewa偶no艣ci, zmiany postanowie艅 zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie艅 do umowy, je偶eli przy ich uwzgl臋dnieniu nale偶a艂oby zmieni膰 tre艣膰 oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 偶e Zamawiaj膮cy przewidzia艂 mo偶liwo艣膰 dokonania takiej zmiany w og艂oszeniu o zam贸wieniu oraz okre艣li艂 warunki takiej zmiany.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 09.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: 艢RODKI OCHRONY PRAWNEJ: 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia.
  13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert.
  14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego. 17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej. INFORMACJE O MO呕LIWO艢CI WYKLUCZENIA WYKONAWCY: Zamawiaj膮cy wyklucza z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wykonawc臋, kt贸ry w okresie 3 lat przed wszcz臋ciem post臋powania, w spos贸b zawiniony powa偶nie naruszy艂 obowi膮zki zawodowe, w szczeg贸lno艣ci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia艂ania lub ra偶膮cego niedbalstwa nie wykona艂 lub nienale偶ycie wykona艂 zam贸wienie, co zamawiaj膮cy jest w stanie wykaza膰 za pomoc膮 dowolnych 艣rodk贸w dowodowych, je偶eli zamawiaj膮cy przewidzia艂 tak膮 mo偶liwo艣膰 wykluczenia wykonawcy w og艂oszeniu o zam贸wieniu, w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia lub
  w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiaj膮cy nie wyklucza z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wykonawcy, kt贸ry udowodni, 偶e podj膮艂 konkretne 艣rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, kt贸re maj膮 zapobiec zawinionemu i powa偶nemu naruszaniu obowi膮zk贸w zawodowych w przysz艂o艣ci oraz naprawi艂 szkody powsta艂e w wyniku naruszenia obowi膮zk贸w zawodowych lub zobowi膮za艂 si臋 do ich naprawienia.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1436
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -Bankowa obs艂uga bud偶etu 2016 r.pdf
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - szczeg贸艂owy formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz posiadanych oddzia艂贸w banku.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej.doc
  Za艂.Nr 8.1 do SIWZ - Uchwa艂a bud偶etowa na 2016 r.pdf
  Za艂.Nr 8.2 do SIWZ - Uchwa艂a o WPF 2016-2019 wraz z opini膮 RIO.pdf
  Za艂.Nr 8.3 do SIWZ - Opinia RIO o sprawozdaniu za 2014 r.pdf
  Za艂.Nr 8.4 do SIWZ - Sprawozdania Rb-N,Rb-Z,Rb_NDS za 2015r..pdf
  Za艂.Nr 8.5 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP.pdf
  Za艂.Nr 8.6 do SIWZ - Za艣wiadczenie o numerze Regon.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.111 sekund