Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2016 /Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Siepietnica i 艢wi臋cany/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-04-29

  znak sprawy: GPIR.271.2.2016

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞Opracowanie dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Siepietnica i 艢wi臋cany聰

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  2;  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta Nr 1:

  Przedsi臋biorstwo Urz膮dze艅 Ochrony 艢rodowiska BIOTOP Sp. z o.o. ul. Jasna 4/4
  22-400 Zamo艣膰
  . Warto艣膰 oferty brutto: 139 076,01 z艂.

  Termin wykonania zadania:

         opracowanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej: 60 dni od podpisania umowy;

         przed艂o偶enie materia艂贸w do uzyskania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji i lokalizacji celu publicznego: 21 dni od podpisania umowy;

         opracowanie dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej: 60 dni od podpisania umowy.

  Okres gwarancji: 25 miesi臋cy.

  Oferta Nr 2:

  Geokart 聳 International  Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44 35-113 Rzesz贸w. Warto艣膰 oferty brutto: 163 165,97 z艂.

  Termin wykonania zadania:

           opracowanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej: 50 dni od podpisania umowy;

           przed艂o偶enie materia艂贸w do uzyskania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji i lokalizacji celu publicznego:  14 dni od podpisania umowy;

           opracowanie dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej: 30 dni od podpisania umowy.

  Okres gwarancji: 60 miesi臋cy.

  OCENA OFERT WG KRYTERI脫W OCENY:

  Oferta Nr 1:

  Punktacja:

           Cena:  139076,01/139076,01 = 1 x 85 = 85,00 pkt

           Termin wykonania zam贸wienia:  0 pkt, w tym:

        opracowanie koncepcji: 0 pkt;

        przed艂o偶enie materia艂贸w do uzyskania decyzji lokalizacyjnej: 0 pkt;

        opracowanie dokumentacji projektowej: 0 pkt.

           Okres gwarancji: 25/60 = 0,42 x 5 = 2,10 pkt

           OG脫艁EM:   87,10 pkt

  Oferta Nr 2:

  Punktacja:

           Cena:  139076,01/163165,97 = 0,8523 x 85 = 72,44 pkt

           Termin wykonania zam贸wienia:  8,00 pkt, w tym:

        opracowanie koncepcji: 1 pkt;

        przed艂o偶enie materia艂贸w do uzyskania decyzji lokalizacyjnej: 3 pkt;

        opracowanie dokumentacji projektowej: 4 pkt.

           Okres gwarancji: 60/60 = 1 x 5 = 5,00 pkt

           OG脫艁EM:   85,44 pkt

  Wybrano ofert臋 Nr 1: Przedsi臋biorstwa Urz膮dze艅 Ochrony 艢rodowiska BIOTOP Sp. z o.o.
  ul. Jasna 4/4 22-400 Zamo艣膰

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), umowa z Wykonawc膮 mo偶e zosta膰 zawarta bez zachowania termin贸w okre艣lonych w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1640
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi


  Nowa strona 4

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

   

  Sko艂yszyn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Siepietnica i 艢wi臋cany
  Numer og艂oszenia: 90480 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy:

  V

  zam贸wienia publicznego

   

  zawarcia umowy ramowej

   

  ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Siepietnica i 艢wi臋cany.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Zam贸wienie obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno - ci艣nieniowej) oraz przy艂膮czy do budynk贸w dla miejscowo艣ci Siepietnica i 艢wi臋cany (wed艂ug wskazanego na za艂膮czniku graficznym zakresu obejmuj膮cego cz臋艣膰 miejscowo艣ci) wraz z uzgodnieniami niezb臋dnymi w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budow臋. Dokumentacja winna r贸wnie偶 zawiera膰 przedmiary rob贸t, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych w rozbiciu na sie膰 i przy艂膮cza. Rozwi膮zania projektowe nale偶y nawi膮za膰 do wykonanej w ramach III etapu w 2009 r. kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Sko艂yszyn - Lis贸wek. W ramach zam贸wienia Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek wykona膰: 1) Map臋 sytuacyjno - wysoko艣ciow膮 do cel贸w projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 niezb臋dn膮 do wykonania zam贸wienia. 2) Map臋 ewidencyjn膮 jako za艂膮cznik do decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji. 3) Wypisy uproszczone lub informacj臋 z rejestru grunt贸w jako za艂膮czniki w prowadzonym post臋powaniu administracyjnym. 4) Geotechniczne warunki posadowienia obiekt贸w lub w razie potrzeby dokumentacj臋 geologiczno-in偶yniersk膮. 5) Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacyjnej i przy艂膮czy kanalizacyjnych dla miejscowo艣ci Siepietnica i 艢wi臋cany (cz臋艣膰) z odprowadzeniem 艣ciek贸w do oczyszczalni 艣ciek贸w w Przysiekach, w nast臋puj膮cym zakresie: - szacowana d艂ugo艣膰 sieci grawitacyjnej - 10 - 12 km, - szacowana ilo艣膰 przy艂膮czy - ok. 180; - ilo艣膰 mieszka艅c贸w - ok. 750; - przewidywana ilo艣膰 przepompowni 艣ciek贸w - minimum 3 szt. - przekroczenia drogi powiatowej i dr贸g gminnych - wed艂ug potrzeb; - przekroczenia potoku Olszynka i jego dop艂yw贸w - wed艂ug potrzeb. UWAGA: Potok Olszynka obj臋ty jest form膮 ochrony przyrody Natura 2000. Rozwi膮zanie projektowe musi uwzgl臋dnia膰 mo偶liwo艣膰 dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowo艣ci 艢wi臋cany jak r贸wnie偶 modernizacj臋 funkcjonuj膮cej przepompowni w miejscowo艣ci Sko艂yszyn (przysi贸艂ek Lis贸wek) 6) Zaprojektowanie przy艂膮czy doprowadzonych do 艣ciany budynku. Nale偶y wykona膰 dokumentacj臋 dla przy艂膮czy budynk贸w istniej膮cych, w trakcie budowy oraz innych dzia艂ek wskazanych przez Zamawiaj膮cego. 7) Zaprojektowanie przepompowni 艣ciek贸w w zale偶no艣ci od warunk贸w lokalnych wraz z uzyskaniem warunk贸w zasilania energetycznego i projektu przy艂膮cza energetycznego. 8) Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob贸t. 9) Przygotowanie materia艂贸w w celu uzyskania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji (wraz z raportem o oddzia艂ywaniu inwestycji na 艣rodowisko - je偶eli b臋dzie wymagany w prowadzonym post臋powaniu) oraz lokalizacji celu publicznego. 10) Uzyskanie w imieniu Zamawiaj膮cego zg贸d w艂a艣cicieli dzia艂ek na przebieg sieci kanalizacji w formie um贸w u偶yczenia oraz uzyskanie decyzji od administrator贸w dr贸g, ciek贸w wodnych na przekroczenie sieci膮 kanalizacyjn膮 wraz z opracowaniem projekt贸w odbudowy dr贸g, ciek贸w wodnych. 11) Opracowanie wszelkich innych dokumentacji oraz wykonanie niezb臋dnych czynno艣ci wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenia na budow臋. 12) Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych w rozbiciu na sie膰 i przy艂膮cza oraz bezp艂atna ich aktualizacja przez okres co najmniej 24 miesi臋cy od ich wykonania. Zamawiaj膮cy po podpisaniu umowy przedstawi szczeg贸艂owe dane dotycz膮ce rozbicia kosztorysu na sie膰 i przy艂膮cza, z uwzgl臋dnieniem wytycznych instytucji wsp贸艂finansuj膮cych projekt. 13) Pe艂nienie nadzoru autorskiego przez ca艂y okres realizacji rob贸t (bez dodatkowego wynagrodzenia). 2. Spos贸b, etapy opracowania dokumentacji: I etap: 1) Wykonawca w terminie do 60 dni od podpisania umowy przed艂o偶y do uzgodnienia koncepcj臋 w formie opisowej i rysunkowej przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wst臋pnymi zgodami mieszka艅c贸w na projektowany przebieg kanalizacji oraz szacunkowym kosztem inwestycji. 2) Po pozytywnym zaopiniowaniu koncepcji przez Zamawiaj膮cego w terminie 10 dni od daty z艂o偶enia koncepcji, Wykonawca przed艂o偶y w terminie do 21 dni - materia艂y do uzyskania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji oraz lokalizacji celu publicznego. 3) Materia艂y przed艂o偶one do uzyskania w/w decyzji musz膮 zawiera膰: zgody mieszka艅c贸w na projektowany przebieg kanalizacji w formie nieodp艂atnych um贸w u偶yczenia z za艂膮cznikiem graficznym, warunki wykonania przekrocze艅 dr贸g, kolizji z innymi urz膮dzeniami.
  4) W przypadku konieczno艣ci wykonania raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko ustala si臋 termin jego wykonania na 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia o obowi膮zku jego sporz膮dzenia. II etap: 1) Opracowanie w terminie nie d艂u偶szym ni偶 60 dni od otrzymania prawomocnej decyzji lokalizacji celu publicznego projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzgodnieniami niezb臋dnymi do uzyskania decyzji na budow臋 oraz dokumentacji kosztorysowej. 2) Dokumentacja projektowo kosztorysowa ma by膰 zrealizowana zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, a w szczeg贸lno艣ci:
  a) Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z p贸聼n.zm.) b) Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); c) Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno - u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p贸聼n.zm.); d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p贸聼n.zm.); d) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z p贸聼n.zm.); e) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p贸聼n.zm.) 3) Dokumentacj臋 nale偶y opracowa膰 w nast臋puj膮cych formach: a) dokumentacj臋 projektow膮 nale偶y sporz膮dzi膰 w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (CD - PDF); b) dokumentacj臋 kosztorysow膮 (przedmiar rob贸t, kosztorys inwestorski, STWiORB) nale偶y sporz膮dzi膰 w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (CD - PDF). 4) Wykonawca w okresie co najmniej 24 m-cy od daty uzyskania pozwolenia na budow臋 b臋dzie zobowi膮zany do aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby Zamawiaj膮cego, po wcze艣niejszym powiadomieniu (aktualizacja cen, podzia艂 kosztorysu na elementy - w przypadku podzia艂u zadania na etapy), bez dodatkowego wynagrodzenia. 3. Przedmiot zam贸wienia klasyfikowany jest jako us艂uga. 4. Obszar, kt贸ry nale偶y uwzgl臋dni膰 przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zawiera za艂膮czona mapa, na kt贸rej naniesiono orientacyjne zakresy projektowania - za艂膮cznik Nr 7 do SIWZ. 5. Przed z艂o偶eniem oferty Wykonawca jest zobowi膮zany dokona膰 wizji lokalnej terenu inwestycji. 6. Prace projektowe stanowi膮ce przedmiot zam贸wienia powinny by膰 zaopatrzone w wykaz opracowa艅 oraz pisemne o艣wiadczenie Wykonawcy, 偶e s膮 one wykonane zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, obowi膮zuj膮cymi ustawami i rozporz膮dzeniami, i 偶e zosta艂y wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, kt贸remu ma s艂u偶y膰. 7. Dokumentacja powinna by膰 uzgodniona przez wszystkie instytucje wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz inne przepisy aktualnie obowi膮zuj膮ce.

  II.1.5)

   

  przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

  • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.22.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 141.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 3 000,00 (trzy tysi膮ce) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 nale偶ycie w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - co najmniej dwie us艂ugi polegaj膮ce na zaprojektowaniu sieci kanalizacyjnej o 艂膮cznej d艂ugo艣ci co najmniej 5 km ka偶da - Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ
  • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

  • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia lub zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia oraz nast臋puj膮ce dokumenty okre艣laj膮ce co najmniej: a) zakres udost臋pnianych zasob贸w; b) charakter stosunku, jaki b臋dzie 艂膮czy艂 Wykonawc臋 z podmiotem; c) zakres i okres udzia艂u podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia. Powy偶sze wymogi dotycz膮 r贸wnie偶 wskazanych przez Wykonawc臋 podwykonawc贸w, je偶eli Wykonawca wykazuj膮c spe艂nienie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu powo艂uje si臋 na zasoby podwykonawcy. Je偶eli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zg艂osi zmian臋 lub rezygnacj臋 z podwykonawcy, na kt贸rego zasoby powo艂ywa艂 si臋 na zasadach okre艣lonych w art. 26 ust. 1 - to Wykonawca jest zobowi膮zany wykaza膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 proponowany inny podwykonawca samodzielnie spe艂nia je w stopniu nie mniejszym ni偶 wymagany w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

  • 1 - Cena - 85
  • 2 - Termin wykonania zam贸wienia - 10
  • 3 - Okres gwarancji na wykonan膮 dokumentacj臋 - 5

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy przedstawiony jest w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany termin贸w realizacji zam贸wienia w przypadku, gdy: a) zmianie uleg艂y przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) wyst膮pi艂a znaczna niezgodno艣膰 pomi臋dzy cz臋艣ci膮 opisow膮 a kartograficzn膮 ewidencji grunt贸w, c) przed艂u偶eniu uleg艂y procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnie艅, postanowie艅 i decyzji administracyjnych - Zamawiaj膮cy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, je偶eli procedury administracyjne uleg艂y przed艂u偶eniu w zwi膮zku z zaniedbaniami lub b艂臋dami Wykonawcy na etapie projektowania. 5) Wyd艂u偶enia terminu wykonania zam贸wienia z uwagi na wyst膮pienie nadzwyczajnych warunk贸w pogodowych nie pozwalaj膮cych na wykonanie zam贸wienia lub wyst膮pienia innych okoliczno艣ci niezale偶nych od Wykonawcy, pod warunkiem wyra偶eniem zgody przez Zamawiaj膮cego. Termin mo偶e ulec przed艂u偶eniu o czas trwania tych okoliczno艣ci. 6) Nast膮pi艂 sprzeciw w艂a艣cicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.). 7) Z uwagi na niezale偶ne od stron okoliczno艣ci (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotycz膮ce os贸b kluczowych dla realizacji umowy np. projektanta/ itp. oraz os贸b reprezentuj膮cych strony. 3. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu. 4. Ka偶da zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewa偶no艣ci. Niedopuszczalne s膮 jednak, pod rygorem niewa偶no艣ci, zmiany postanowie艅 zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie艅 do umowy, je偶eli przy ich uwzgl臋dnieniu nale偶a艂oby zmieni膰 tre艣膰 oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 偶e Zamawiaj膮cy przewidzia艂 mo偶liwo艣膰 dokonania takiej zmiany w og艂oszeniu o zam贸wieniu oraz okre艣li艂 warunki takiej zmiany.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:

  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=61
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 42, 19, tel. 134491742 lub 4491734 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: 艢RODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu;
  2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego.
  3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego. 17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1698
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa kanalizacji wsi Siepietnica, 艢wi臋cany.pdf
  Za艂.Nr 1do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie-spe艂nianie warunk贸w.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej.doc
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - Mapa z zakresem projektowania.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.106 sekund