Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2016 /ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ/
  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Nowa strona 1

  Warszawa, dnia 27.07.2016 r.

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego

  New Power Sp. z o.o.

  ul. Che艂m偶y艅ska 180a

  04-464 Warszawa

  Reprezentuj膮cy:

  Gmin臋 Sko艂yszyn,

  Sko艂yszyn 12,

  38 聳 242 Sko艂yszyn

   

  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY

  (wyniku licytacji elektronicznej)

   

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity: DZ. U. Z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia si臋, 偶e :

   

  I W post臋powaniu na 聞Zakup energii elektrycznej聰 prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zosta艂a wybrana oferta z艂o偶ona przez:

   NOVUM S.A.

   ul. Rac艂awicka 146

   02 聳 117 Warszawa

   

            cena (warto艣膰 brutto) zaoferowana w tej ofercie wynosi: 570 000 z艂

            Cena jednostkowa netto wybranej oferty: 0,2160 z艂/kWh (oblicza si臋 na podstawie ilorazu oferty i szacownego zu偶ycia energii elektrycznej pomniejszonego o wielko艣膰 podatku VAT)

  II Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

            Zgodnie z kryterium wyboru ofert: najni偶sza z艂o偶ona oferta w toku licytacji elektronicznej

   

  III Nie wykluczono 偶adnego z Wykonawc贸w.

   

  IV Nie odrzucono 偶adnej oferty.

   

  Justyna Korytko

   /-/

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego  Rejestr zmian odwiedzin: 1027
  Wersja do druku Wersja do druku  ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWC脫W


  Nowa strona 2

  Warszawa, dnia 18.07.2016 r.

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego:

  New Power Sp. z o.o.

  ul. Che艂m偶y艅ska 180 A

  04-464 Warszawa

  Reprezentuj膮cy:

  Gmin臋 Sko艂yszyn,

  Sko艂yszyn 12,

  38 聳 242 Sko艂yszyn 

   

  ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWC脫W

   

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego 聳 Gminy Sko艂yszyn, prowadz膮c post臋powanie o udzieleniu zam贸wienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizacj臋 zadania : 聞Zakup energii elektrycznej聰  przesy艂a niniejszym pismem tre艣膰 Pa艅stwa zapyta艅,  kt贸re drog膮 elektroniczn膮 w dniu 15.07.2016 r. wp艂yn臋艂y do Pe艂nomocnika Zamawiaj膮cego, dotycz膮cych przedmiotowego post臋powania wraz z odpowiedziami, w celu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych og艂oszenia nr BZP 133213 - 2016.

   

  Pytanie 1

  Projekt umowy 搂 2 ust. 2 - Informujemy, 偶e zgodnie z zapisami IRiESD OSD oraz Generalnych Um贸w Dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Wykonawca nie mo偶e, zatem ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za ewentualne uchybienia ze strony OSD. W zwi膮zku z powy偶szym, zwracamy si臋 z pro艣b膮 o usuni臋cie przedmiotowego zapisu.

   

  Odpowied聼 1

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e zdaje sobie spraw臋, 偶e dane pomiarowo 聳 rozliczeniowe udost臋pniane s膮 Wykonawcy przez OSD. Zapis pozostaje bez zmian.

   

  Pytanie 2

  Projekt Umowy 搂 6 ust. 1-Wykonawca informuje, i偶 w 艣wietle przepis贸w prawa energetycznego i akt贸w wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawc贸w danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punkt贸w poboru energii (PPE). Spos贸b ustalania danych przez OSD okre艣lony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie maj膮 wp艂ywu na regulacje w tym zakresie wynikaj膮ce z um贸w dystrybucyjnych Zamawiaj膮cego i zgodnie z przepisami przyjmuj膮 do rozlicze艅 dane przekazane przez OSD.  W zwi膮zku z powy偶szym zwracamy si臋 z pro艣b膮 o wyja艣nienie czy Zamawiaj膮cy uwzgl臋dni obowi膮zuj膮ce przepisy prawa energetycznego i akt贸w wykonawczych w zakresie prowadzenia rozlicze艅 na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

   

  Odpowied聼 2

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e ma wiedz臋, 偶e dane pomiarowo 聳 rozliczeniowe udost臋pniane s膮 przez OSD, dlatego Zamawiaj膮cy uwzgl臋dni obowi膮zuj膮ce przepisy prawa energetycznego i akt贸w wykonawczych w zakresie prowadzenia rozlicze艅 na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD.

   

  Pytanie 3

  Projekt Umowy 搂6 ust. 2- Informujemy, 偶e w przypadkach okre艣lonych przepisami Prawa energetycznego i akt贸w wykonawczych, OSD ma prawo przekaza膰 sprzedawcy dane szacowane, a Wykonawca w 艣wietle ww. przepis贸w wystawia faktur臋 w oparciu o dane pomiarowo- rozliczeniowe otrzymane od OSD. Wykonawca nie mo偶e ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za spos贸b pozyskania danych przez OSD. Zwracamy si臋 z pro艣b膮 o usuni臋cie przedmiotowych zapis贸w, gdy偶 w obecnym brzmieniu mog膮 one prowadzi膰 do sk艂adania nieuzasadnionych reklamacji, stanowi膮c ryzyko po stronie wykonawc贸w.

   

  Odpowied聼 3

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e w sytuacji, gdy OSD udost臋pni dane pomiarowo 聳 rozliczeniowe i b臋d膮 to dane szacunkowe Wykonawca winien wystawi膰 faktur臋 podstawie tych danych. Zapis 搂 6 ust. 2 pozostaje bez zmian.

   

  Pytanie 4

  Projekt Umowy 搂6 ust.8- Wykonawca zwraca si臋 z pro艣ba o usuni臋cie przedmiotowego zapisu, bowiem korekty faktur b臋d膮 wystawione na podstawie cen okre艣lonych w Formularzu Ofertowym Sprzedawcy oraz w 搂5 ust. 1 Projektu Umowy. W przedmiotowym post臋powaniu nie ma mo偶liwo艣ci zastosowania innych cen gdy偶 te s膮 ustalane indywidualnie ze wzgl臋du na specyfik臋 przedmiotu.

   

  Odpowied聼 4

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e zapis 搂 6 ust. 8 pozostaje bez zmian.

   

  Pytanie 5

  Projekt umowy 搂 6 ust. 9 zd.1 Z uwagi na fakt, 偶e faktury VAT s膮 wysy艂ane listem zwyk艂ym, Wykonawca nie jest w stanie dotrzyma膰 wskazanego terminu, co w konsekwencji mo偶e powodowa膰 komplikacje przy ustalaniu prawid艂owego terminu p艂atno艣ci oraz naliczania odsetek ustawowych. W zwi膮zku z powy偶szym zwracamy si臋 do Zamawiaj膮cego z zapytaniem, czy zgadza si臋 na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w nast臋puj膮cy spos贸b: 聞Nale偶no艣ci wynikaj膮ce z faktur VAT b臋d膮 p艂atne w terminie聟dni od daty wystawienia聰.

   

  Odpowied聼 5

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e zapis 搂 6 ust. 9 zd.1 pozostaje bez zmian.

   

  Pytanie 6

  Projekt umowy 搂 6 ust. 9 zd. 2  - Informujemy, 偶e obowi膮zek zap艂aty kar umownych mo偶e by膰 dyskryminuj膮cy dla Wykonawcy w przypadku braku uzyskania w terminie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Przypominamy, 偶e zgodnie z zapisami IRiESD OSD oraz Generalnych Um贸w Dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Wykonawca nie mo偶e, zatem ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za ewentualne uchybienia ze strony OSD. Zaznaczamy tak偶e, i偶 okre艣lona przez Zamawiaj膮cego wysoko艣膰 kar umownych, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do kary za ka偶dy dzie艅 op贸聼nienia w wystawieniu faktury, uznana mo偶e zosta膰 za ra偶膮co wysok膮 i w opinii Wykonawcy nie przek艂ada si臋 na ewentualn膮 szkod臋 Zamawiaj膮cego.

  Jednocze艣nie nale偶y zaznaczy膰, i偶 przedmiotowe zapisy wp艂ywaj膮 na wzrost ryzyka zwi膮zanego z realizacj膮 kontraktu (umowy) po stronie Wykonawc贸w, co z kolei mo偶e negatywnie wp艂yn膮膰 na kalkulacj臋 ceny ofertowej dla Zamawiaj膮cego. Z uwagi na powy偶sze, Wykonawca zwraca si臋 z pro艣b膮 o wyra偶enie zgody na rezygnacj臋 z kar umownych oraz o okre艣lenie odpowiedzialno艣ci stron, jako odpowiedzialno艣膰 og贸ln膮 do wysoko艣ci poniesionej szkody (straty).

   

  Odpowied聼 6

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego nie wyra偶a zgody na zmian臋 w 搂 6 ust. 9 zd. 2 Projektu Umowy dotycz膮cego kary umownej. Jednocze艣nie podkre艣la, 偶e je偶eli Wykonawca pomimo stara艅 nie otrzyma odczyt贸w od OSD, i tym samym nie b臋dzie m贸g艂 wystawi膰 faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca b臋dzie jednak zobowi膮zany udowodni膰 na pi艣mie Zamawiaj膮cemu, i偶 nie m贸g艂 pozyska膰 danych i rzeczywi艣cie nie wystawi艂 faktury nie z w艂asnej winy.

   

  Pytanie 7

  Projekt umowy 搂 8 ust. 2 -Informujemy,  偶e zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowi膮zek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw dotyczy jedynie odbiorc贸w w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nak艂adaj膮 natomiast takiego obowi膮zku w przypadku pozosta艂ej grupy odbiorc贸w. W zwi膮zku z powy偶szym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do tre艣ci zgodnej z ustaw膮 Prawo energetyczne.

   

  Odpowied聼 7

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e zapis 搂 8 ust. 2 pozostaje bez zmian.

   

   

   

  Pytanie 8

  Projekt umowy 搂 11 ust. 3 - Informujemy, 偶e odpowiedzialno艣膰 za terminowo艣膰 i prawid艂owo艣膰 przekazanych danych niezb臋dnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotycz膮cych poszczeg贸lnych punkt贸w poboru energii, le偶y wy艂膮cznie po stronie Zamawiaj膮cego. Z uwagi
  na powy偶sze zwracamy si臋 z pro艣b膮 o usuni臋cie przedmiotowego zapisu.

  Jednocze艣nie informujemy, 偶e OSD mo偶e odrzuci膰 zg艂oszenia um贸w sprzeda偶y zawieraj膮ce b艂臋dne dane skutkiem, czego mo偶e by膰 konieczno艣膰 zakupu energii przez Zamawiaj膮cego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o kt贸rym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

   

  Odpowied聼 8

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e na podstawie 搂 11 pkt. 3 Wykonawca nie jest zobligowany do pozyskania powy偶szych danych niezb臋dnych do zg艂oszenia zmiany sprzedawcy, gdy偶 otrzyma je od Zamawiaj膮cego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzi膰 zmian臋 sprzedawcy zobowi膮zany jest natomiast do  kontaktu z OSD chocia偶by w kwestii negatywnych weryfikacji punkt贸w poboru. Maj膮c wiedze, i偶 w obr臋bie kt贸regokolwiek punktu poboru wyst臋puj膮 negatywne weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do niezw艂ocznego przekazania takiej informacji Zamawiaj膮cemu, aby ten m贸g艂 na bie偶膮co wyja艣nia膰 nieprawid艂owo艣ci. Zapis 搂 11 pkt. 3 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.

   

  Pytanie 9

  Wykonawca zwraca si臋 z pro艣b膮 o udzielenie informacji, czy Zamawiaj膮cy ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalno艣ciowych, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 zawarcie nowej umowy sprzeda偶owej w terminach przewidzianych w SIWZ? Je艣li tak - jakie s膮 terminy wypowiedze艅 um贸w/aneks贸w w ramach akcji promocyjnych/program贸w lojalno艣ciowych?

   

  Odpowied聼 9

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e Zamawiaj膮cy do obecnie obowi膮zuj膮cych um贸w nie przyj膮艂 ofert promocyjnych ani lojalizacyjnych.

   

  Pytanie 10

  Czy Zamawiaj膮cy udzieli Wykonawcy stosownego pe艂nomocnictwa do zg艂oszenia w imieniu Zamawiaj膮cego zawartej umowy sprzeda偶y energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynno艣ci niezb臋dnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawc臋? W przypadku braku zgody na powy偶sze prosimy o wyja艣nienie czy Zamawiaj膮cy ponosi艂 b臋dzie odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 przedstawionego wzoru pe艂nomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

   

  Odpowied聼 10

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e Zamawiaj膮cy udzieli Wykonawcy pe艂nomocnictwa zgodnego z Za艂膮cznikiem nr 2 do projektu Umowy, jaki zosta艂 zamieszczony na stronie Zamawiaj膮cego (BIP).

   

  Pytanie 11

  W przypadku punkt贸w poboru energii, dla kt贸rych zmiana sprzedawcy b臋dzie przeprowadzana po raz pierwszy i braku zgody na udzielenie pe艂nomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawc臋 prosimy o informacj臋 czy Zamawiaj膮cy upowa偶ni Wykonawc臋 do zawarcia umowy dystrybucyjnej  z OSD na podstawie o艣wiadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pe艂nomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowi膮zuj膮cymi?   

   

  Odpowied聼 11

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e Zamawiaj膮cy udzieli Wykonawcy pe艂nomocnictwa zgodnego z Za艂膮cznikiem nr 2 do projektu Umowy, jaki zosta艂 zamieszczony na stronie Zamawiaj膮cego (BIP).

   

  Pytanie 12

  Informujemy, 偶e dla punkt贸w poboru energii, dla kt贸rych umowa dystrybucyjna nie zosta艂a zawarta na czas nieokre艣lony oraz braku zgody na wz贸r pe艂nomocnictwa zaproponowany przez Wykonawc臋, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pe艂nomocnictwie o艣wiadczenia woli uprawniaj膮cego Wykonawc臋 do zawarcia umowy z OSD lub braku mo偶liwo艣ci zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie o艣wiadczenia woli, Zamawiaj膮cy powinien wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e Wykonawca b臋dzie m贸g艂 zainicjowa膰 proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przes艂anie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przes艂aniu takiej umowy przez OSD klient powinien j膮 podpisa膰 i odes艂a膰 zwrotnie do OSD. Informujemy, 偶e w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zg艂oszenia przez Wykonawc臋 procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W zwi膮zku z powy偶szym zwracamy si臋 z zapytaniem czy Zamawiaj膮cy samodzielnie zawrze umow臋 z OSD w terminie umo偶liwiaj膮cym skuteczn膮 realizacj臋 procedury zmiany sprzedawcy?

   

  Odpowied聼 12

  Punkt c pe艂nomocnictwa, tj. Za艂膮cznika nr 2 do projektu Umowy upowa偶nia Wykonawc臋 do wykonania nast臋puj膮cych czynno艣ci::

   

  z艂o偶enia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wymaganego o艣wiadczenia wed艂ug wzoru   skutkuj膮cego zawarciem Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug Dystrybucji  pomi臋dzy Zamawiaj膮cym i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powo艂ane o艣wiadczenie z艂o偶one przez pe艂nomocnika w imieniu mocodawcy  zawiera膰 b臋dzie m.in.  bezwarunkow膮 zgod臋  na zawarcie pomi臋dzy mocodawc膮 a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikaj膮cych z projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowi膮zuj膮cej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak r贸wnie偶 w zakresie warunk贸w technicznych 艣wiadczenia us艂ugi dystrybucji na dotychczasowych warunkach oraz grupy taryfowej wskazanej poni偶ej.

  Powo艂ane o艣wiadczenie zawiera膰 b臋dzie tak偶e  zobowi膮zanie o przestrzeganiu przez Zamawiaj膮cego warunk贸w korzystania z us艂ug dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowi膮zanie do terminowej zap艂aty nale偶no艣ci za us艂ugi dystrybucyjne 艣wiadczone przez OSD. Nale偶no艣ci za us艂ugi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam Zamawiaj膮cy. Zamawiaj膮cy oraz inne podmioty, kt贸rym pe艂nomocnictwo zostanie przed艂o偶one przyjmuj膮 do wiadomo艣ci,  偶e pe艂nomocnik nie udziela za nie por臋czenia, w tym w zakresie d艂ugu przysz艂ego i sk艂adanego o艣wiadczenia nie mo偶na rozumie膰 w ten spos贸b, 偶e pe艂nomocnik takiego por臋czenia udzieli艂.

   

  Pytanie 13

  Czy Zamawiaj膮cy dopu艣ci zawarcie umowy drog膮 korespondencyjn膮?

   

  Odpowied聼 13

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e Zamawiaj膮cy dopuszcza podpisanie Um贸w drog膮 korespondencyjn膮.

   

   

   

  /-/ Justyna Korytko

        Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego  Rejestr zmian odwiedzin: 1253
  Wersja do druku Wersja do druku  ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWC脫W


  Nowa strona 1

  Warszawa, dnia 15.07.2016 r.

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego:

  New Power Sp. z o.o.

  ul. Che艂m偶y艅ska 180 A

  04-464 Warszawa

  Reprezentuj膮cy:

  Gmin臋 Sko艂yszyn,

  Sko艂yszyn 12,

  38 聳 242 Sko艂yszyn                                                                                                                                          

   

  ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWC脫W

   

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego 聳 Gminy Sko艂yszyn, prowadz膮c post臋powanie o udzieleniu zam贸wienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizacj臋 zadania : 聞Zakup energii elektrycznej聰  przesy艂a niniejszym pismem tre艣膰 Pa艅stwa zapyta艅,  kt贸re drog膮 elektroniczn膮 w dniu 14.07.2016 r. wp艂yn臋艂y do Pe艂nomocnika Zamawiaj膮cego, dotycz膮cych przedmiotowego post臋powania wraz z odpowiedziami, w celu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych og艂oszenia nr BZP 133213 - 2016.

   

  Zapytanie nr 1:

  Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

   

  Czy Zamawiaj膮cy przeka偶e Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezb臋dne
  do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek obj臋tych post臋powaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca b臋dzie potrzebowa艂 nast臋puj膮cych:

  a) danych:

  - adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki

  - numer NIP

  - numer REGON

  - adres punktu poboru 聳 (miejscowo艣膰, ulica, kod pocztowy)

  - przeznaczenie punktu poboru

  - grupa taryfowa

  - kod PPE

  - roczny wolumen energii elektrycznej

  - numer licznika

  - numer aktualnie obowi膮zuj膮cej umowy

  - numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy

  b) dokument贸w:

  - pe艂nomocnictwo

  - dokument nadania numeru NIP

  - dokument nadania numeru REGON

  - KRS lub inny dokument na podstawie, kt贸rego dzia艂a dana jednostka

  - dokument potwierdzaj膮cy umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzeda偶y energii elektrycznej oraz pe艂nomocnictwa

  - numer rachunku bankowego.

   

  Odpowied聼 1:

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e przeka偶e niezw艂ocznie po podpisaniu um贸w w wersji elektronicznej (Word, Excel) nast臋puj膮ce dane, kt贸re jest w stanie pozyska膰 z faktur i um贸w:

  - nazwa i adres firmy;

  - opis punktu poboru;

  - adres punktu poboru (miejscowo艣膰, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

  - grupa taryfowa (obecna i nowa);

  - moc umowna;

  - planowane roczne zu偶ycie energii;

  - numer licznika;

  - Operator Systemu Dystrybucyjnego;

  - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

  - numer aktualnie obowi膮zuj膮cej umowy;

  - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

  - numer ewidencyjny

   - numer PPE

   oraz dokumenty:

  -  Pe艂nomocnictwo,

  -  dokument nadania numeru NIP,

  -  dokument nadania numeru REGON,

  -  KRS lub inny dokument na podstawie kt贸rego dzia艂a dana jednostka

  dokument potwierdzaj膮cy umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzeda偶y energii elektrycznej oraz pe艂nomocnictwa.

   

  Zapytanie nr 2:

  Dotyczy ofert promocyjnych

   

  Czy Zamawiaj膮cy do obecnie obowi膮zuj膮cych um贸w przyj膮艂 oferty promocyjne
  lub lojalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiaj膮cy korzysta z takich promocji to czy okres
  ich obowi膮zywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zam贸wienia?

   

  Odpowied聼 2

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e Zamawiaj膮cy do obecnie obowi膮zuj膮cych um贸w nie przyj膮艂 ofert promocyjnych ani lojalizacyjnych.

   

  Zapytanie nr 3:

  Dotyczy 搂 2 ust. 2 za艂膮cznika 聞Projekt umowy聰

   

  Wykonawca zwraca si臋 z pro艣b膮 o usuni臋cie przedmiotowego zapisu. Przy umowach rozdzielonych na dostaw臋 (sprzeda偶) i dystrybucj臋 energii elektrycznej obowi膮zek przekazania danych pomiarowo-rozliczeniowych w terminie 5 dni roboczych spoczywa po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca wystawia faktury rozliczeniowe w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe uzyskane od OSD.

   

  Odpowied聼 3

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e zdaje sobie spraw臋, 偶e dane pomiarowo 聳 rozliczeniowe udost臋pniane s膮 Wykonawcy przez OSD. Zapis pozostaje bez zmian.

   

   

  Zapytanie nr 4:

  Dotyczy 搂 6 ust. 1 za艂膮cznika 聞Projekt umowy聰

   

  Wykonawca zwraca si臋 z pro艣b膮 o zmian臋 przedmiotowego zapisu na nast臋puj膮cy:

   

  聞Strony ustalaj膮, 偶e rozliczenia za pobran膮 energi臋 elektryczn膮 odbywa膰 si臋 b臋d膮 zgodnie
  z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD dzia艂aj膮cym na danym terenie. Wykonawca otrzymywa膰 b臋dzie wynagrodzenie z tytu艂u realizacji niniejszej umowy
  w wysoko艣ci okre艣lonej w 搂 5 ust. 1 netto za 1 kWh zu偶ytej energii elektrycznej
  na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
  udost臋pnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiekt贸w Zamawiaj膮cego uj臋tych w za艂膮czniku nr 1 do niniejszej umowy, powi臋kszone o podatek VAT.聰

   

  Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzeda偶 energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednocze艣nie informujemy, 偶e Wykonawca nie ma dost臋pu do wskaza艅 uk艂adu pomiarowo-rozliczeniowego.

   

  Odpowied聼 4

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e zapis pozostaje bez zmian.

   

   

  Zapytanie nr 5:

  Dotyczy 搂 6 ust. 9 za艂膮cznika 聞Projekt umowy聰

   

  Wykonawca zwraca si臋 z pro艣b膮 o zmian臋 zapisu dotycz膮cego dor臋czenia faktury Zamawiaj膮cemu na nast臋puj膮cy:

   

  聞Wykonawca zobowi膮zany jest do dor臋czenia faktury, na co najmniej 14 dni przed okre艣lonym terminem p艂atno艣ci.聰

   

  Wykonawca zwraca si臋 ponadto z pro艣b膮 o usuni臋cie zapisu dotycz膮cego kary umownej
  w wysoko艣ci 10 PLN za ka偶dy punkt obj臋ty niniejsz膮 umow膮 za ka偶dy dzie艅 op贸聼nienia 
  po przekroczeniu 30 dni od pierwotnej daty wystawienia faktury.

  Wykonawca wyja艣nia, i偶 przy zachowaniu kar w podanej wysoko艣ci ryzyko ich poniesienia b臋dzie musia艂o zosta膰 uwzgl臋dnione przy indywidualnej wycenie i tym samym b臋dzie mia艂o wp艂yw na wysoko艣膰 ceny ofertowej gotowej do zaproponowania przez Wykonawc贸w w licytacji elektronicznej. Wykonawca ponadto przypomina, i偶 Zamawiaj膮cemu przys艂uguj膮 bonifikaty za niedotrzymanie standard贸w jako艣ciowych obs艂ugi.

   

  Odpowied聼 5

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego nie wyra偶a zgody na zmian臋 w 搂 6 ust. 9 Projektu Umowy dotycz膮cego kary umownej. Jednocze艣nie podkre艣la, 偶e je偶eli Wykonawca pomimo stara艅 nie otrzyma odczyt贸w od OSD, i tym samym nie b臋dzie m贸g艂 wystawi膰 faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca b臋dzie jednak zobowi膮zany udowodni膰 na pi艣mie Zamawiaj膮cemu, i偶 nie m贸g艂 pozyska膰 danych i rzeczywi艣cie nie wystawi艂 faktury nie z w艂asnej winy.

   

   

  Zapytanie nr 6:

  Dotyczy 搂 11 ust. 3 za艂膮cznika 聞Projekt umowy聰

   

  Wykonawca zwraca si臋 z pro艣b膮 o usuni臋cie przedmiotowego zapisu.
  Obowi膮zek przekazania wszelkich niezb臋dnych danych do skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy le偶y po stronie Zamawiaj膮cego.

   

  Odpowied聼 6:

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e na podstawie 搂 11 pkt. 3 Wykonawca nie jest zobligowany do pozyskania powy偶szych danych niezb臋dnych do zg艂oszenia zmiany sprzedawcy, gdy偶 otrzyma je od Zamawiaj膮cego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzi膰 zmian臋 sprzedawcy zobowi膮zany jest natomiast do  kontaktu z OSD chocia偶by w kwestii negatywnych weryfikacji punkt贸w poboru. Maj膮c wiedze, i偶 w obr臋bie kt贸regokolwiek punktu poboru wyst臋puj膮 negatywne weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do niezw艂ocznego przekazania takiej informacji Zamawiaj膮cemu, aby ten m贸g艂 na bie偶膮co wyja艣nia膰 nieprawid艂owo艣ci. Zapis 搂 11 pkt. 3 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.

   

   

   

  /-/ Justyna Korytko

        Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 1099
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Numer og艂oszenia: 133213 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy:

  V zam贸wienia publicznego

  zawarcia umowy ramowej

  ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel.
  13 4491062 do 64, 13 4491751.

  Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:

  Przedmiotem zam贸wienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poni偶szych obiekt贸w w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 2 145 170,00 kWh. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e proces zmiany sprzedawcy w przypadku wi臋kszo艣ci punkt贸w poboru odbywa si臋 po raz kolejny. Wszystkie punkty, kt贸re przechodz膮 procedur臋 zmiany sprzedawcy po raz kolejny maj膮 rozdzielone umowy na sprzeda偶 i dystrybucj臋 energii elektrycznej.

  Umowy na dystrybucj臋 energii elektrycznej zawarte s膮 na czas nieokre艣lony. Punkty z pierwsz膮 zmian膮

  sprzedawcy posiadaj膮 zawart膮 umow臋 kompleksow膮 na czas nieokre艣lony z trzymiesi臋cznym okresem

  wypowiedzenia. Zamawiaj膮cy o艣wiadcza, 偶e posiada dostosowane uk艂ady pomiarowo-rozliczeniowe w

  grupie taryfowej Bxx. Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (netto) w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 493 389,10 z艂. Gmina Sko艂yszyn oraz jednostki wymienione w Szczeg贸艂owym Opisie Przedmiotu Zam贸wienia, zawr膮 odr臋bne umowy wynikaj膮ce z niniejszego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego.

   

  Szczeg贸艂y w za艂膮czeniu poni偶ej:

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1116
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  1-Og艂oszenie o zam贸wieniu - Platforma Licytacji - Gmina Sko艂yszyn
  2-Og艂oszenie o zam贸wieniu BZP - Gmina Sko艂yszyn
  3-Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia
  4-O艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  5-O艣wiadczenie o spe艂nienie warunk贸w
  6-O艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej
  7-Potwierdzenie nale偶ytego wykonania zam贸wienia
  8-Wykaz dostaw
  9-Projekt umowy sprzeda偶y energii elektrycznej
  10-Za艂膮cznik nr 1 do projektu umowy
  11-Za艂膮cznik nr 2 do projektu umowy - Pe艂nomocnictwo
  12-Wz贸r wniosku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.155 sekund