Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2016 /Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2017/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

   

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-12-21

  znak sprawy: GPIR.271.14.2016

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn w roku 2017聰

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  1)       Marian Pogorzelski, Ewa Warywoda. 聞Wojmar聰 s.c. Handel Produktami Ropopochodnymi 38-242 Sko艂yszyn. Cena brutto: 204 335,00 z艂.
  Punktacja:  cena - 100 pkt.

   

                 

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Marian Pogorzelski, Ewa Warywoda 聞Wojmar聰 s.c. Handel Produktami Ropopochodnymi 38-242 Sko艂yszyn

   

  Umowa z Wykonawc膮 mo偶e zosta膰 zawarta bez zachowania termin贸w, o kt贸rych mowa 
  w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z p贸聼n.zm.).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 806
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja z otwarcia ofert


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-12-19

  znak sprawy: GPIR.271.14.2016

   

   

   

   

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

   

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2017

   

   

  1)     Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia: 209 088,00 z艂.

  2)     Wykaz z艂o偶onych ofert:

             Oferta Nr 1: M.Pogorzelski E.Warywoda WOJMAR s.c. Handel Produktami Ropopochodnymi 38-242 Sko艂yszyn. Cena oferty brutto: 204 335,00 z艂.

          

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z p贸聼n.zm.).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 865
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawy


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Dostawy

  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia (je偶eli dotyczy):

  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=61

  Og艂oszenie nr 363496 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.

  Sko艂yszyn: Dostawa paliw p艂ynnych do pojazd贸w i urz膮dze艅 gminy Sko艂yszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2017

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska聼nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:

  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej 聳 maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:

  Informacje dodatkowe:

   

  wi臋cej...  Rejestr zmian odwiedzin: 926
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - ca艂y tekst
  SIWZ-dostawa paliwa 2017 r .
  Za艂.Nr 1 do SIWZ- formularz oferty
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz narz臋dzi. stacji paliw
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.144 sekund