Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Odpady komunalne /Informacje og贸lne/
  Informacje og贸lne


  Nowa strona 2

  Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi - Agnieszka Labut

  Nr pokoju 22 tel. 4491736

  1. Utworzenie i sta艂a aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych w miejscowo艣ci Przysieki, Pusta Wola, Siedliska S艂aw臋ci艅skie, S艂aw臋cin, Sko艂yszyn, 艢wi臋cany obj臋tych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

  2. Prowadzenie ewidencji op艂at przy pomocy oprogramowania komputerowego,

  3. Prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych w zakresie poboru op艂at za gospodarowanie odpadami,

  4. Prowadzenie weryfikacji z艂o偶onych deklaracji o wysoko艣ci op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  5. Przygotowywanie decyzji ustalaj膮cej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie z艂o偶enia deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych w膮tpliwo艣ci co do danych zawartych w deklaracji,

  6. Przygotowane projekt贸w odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosk贸w w zakresie prowadzonych zada艅,

  7. Prowadzenie ewidencji ksi臋gowej dotycz膮cej ca艂okszta艂tu spraw wynikaj膮cych z zakresu czynno艣ci,

  8. Wydawanie za艣wiadcze艅 o nie zaleganiu w op艂atach b膮d聼 stwierdzaj膮cych stan zaleg艂o艣ci,

  9. Opracowanie dokument贸w, projekt贸w uchwa艂 i akt贸w prawa miejscowego wymaganych ustaw膮 o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminie oraz sta艂a ich weryfikacja,

  10. Przygotowanie oraz przedk艂adanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozda艅, informacji i analiz dotycz膮cych gospodarowania odpadami komunalnymi,

  11. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w艣r贸d mieszka艅c贸w,

  12. Przygotowanie informacji wynikaj膮cych z prowadzonego zakresu do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

  13. Realizacja innych zada艅 i dzia艂a艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa lub dora聼nej potrzeby zwi膮zanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpad贸w komunalnych.


   

  Podmiotem odpowiedzialnym za odbi贸r odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn jest:

  P.H.U Ekomax Kotulak Jerzy ul. Hank贸wka 28 38-200 Jas艂o

  Zagospodarowaniem odpad贸w komunalnych zmieszanych, zielonych oraz pozosta艂o艣ciami z sortowania odpad贸w komunalnych przeznaczonych do sk艂adowania zajmuje si臋:

  RIPOK w Kro艣nie Zak艂ad Unieszkodliwiania Odpad贸w ul. Bia艂obrzeska 108

  Zagospodarowaniem odpad贸w komunalnych segregowanych z terenu Gminy Sko艂yszyn zajmuje si臋

  FHU Ekomax Kotulak Jerzy ul. Hank贸wka 28 38-200 Jas艂o

  Wykaz z rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w Gminie Sko艂yszyn :

  Lp.

  Nazwa

  Adres

  telefon

  Nr rejestrowy

  1.

  REMONDIS KROeko Sp.zo.o

  ul. Fredry 1 38-400 Krosno

  13 4748480

  GPIR.6233.4.2012.2014

  2.

  TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o

  ul.Krakowska 46

  33-100 Tarn贸w

  14 6263540

  14 6275973

  GPIR.6233.3.2012

  3.

  P.H.U. EKOMAX Jerzy Kotulak

  ul. Hank贸wka 28

  38-200 jas艂o

  609903310

  GPIR.6233.2.2012.2013.2015  Rejestr zmian odwiedzin: 1660
  Wersja do druku Wersja do druku  Poziomy recyklingu


  Nowa strona 1

  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 )

   

  Art. 3b. 

  1. Gminy s膮 obowi膮zane osi膮gn膮膰 do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  1)       poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia nast臋puj膮cych frakcji odpad贸w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a w wysoko艣ci co najmniej 50% wagowo;

  2)       poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami innych ni偶 niebezpieczne odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych w wysoko艣ci co najmniej 70% wagowo.

  Art. 3c. 

  1. Gminy s膮 obowi膮zane ograniczy膰 mas臋 odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania:

  1)       1)   do dnia 16 lipca 2013 r. 聳 do nie wi臋cej ni偶 50% wagowo ca艂kowitej masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania,

  2)       2)   do dnia 16 lipca 2020 r. 聳 do nie wi臋cej ni偶 35% wagowo ca艂kowitej masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania

  - w stosunku do masy odpad贸w wytworzonych w 1995 r.

   

  Poziomy osi膮gni臋te przez Gmin臋 Sko艂yszyn

   

  2013 rok

  2014 rok

  2015 rok

  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia nast臋puj膮cych frakcji odpad贸w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a

  15,9%

  24,2%

  28,3%

  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami innych ni偶 niebezpieczne odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych

  nie dotyczy

  nie dotyczy

   

  95,4%

  poziom ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania

  45,1%

  43,2%

  44,3%

     Rejestr zmian odwiedzin: 1645
  Wersja do druku Wersja do druku  Stawki i terminy p艂atno艣ci


  W贸jt Gminy Sko艂yszyn przypomina o obowi膮zku uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach : - za stycze艅, luty ,marzec 聳 do 15 marca 2016 r - za kwiecie艅 , maj , czerwiec 聳 do 15 maja 2016 r - za lipiec ,sierpie艅 ,wrzesie艅 聳 do 15 wrze艣nia 2016 r - pa聼dziernik ,listopad ,grudzie艅 聳 do 15 listopada 2016 r Op艂aty nale偶y uiszcza膰 bez wcze艣niejszego wezwania pisemnego: - w kasie Urz臋du Gminy - u so艂tys贸w - przelewem nr konta BS Biecz o/Sko艂yszyn 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001. Stawka op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w spos贸b selektywny : a) 7,00 z艂 miesi臋cznie od 1 osoby zamieszkuj膮cej dan膮 nieruchomo艣膰 w przypadku zamieszkiwania do 5 os贸b w艂膮cznie w danej nieruchomo艣ci b) 6,00 z艂 miesi臋cznie od 1 osoby zamieszkuj膮cej dan膮 nieruchomo艣膰 w przypadku zamieszkiwania powy偶ej 5 os贸b w danej nieruchomo艣ci Stawka op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z teren贸w zamieszka艂ych je偶eli odpady s膮 zbierane i odbierane w spos贸b nieselektywny : a) 12,00 z艂 miesi臋cznie od 1 osoby zamieszkuj膮cej dan膮 nieruchomo艣膰 Stawka op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z teren贸w ,na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy a powstaj膮 odpady komunalne 1. W przypadku zbierania i odbierania odpad贸w w spos贸b nieselektywny ustala si臋 stawk臋 wy偶sz膮: a) 14,00 z艂 za pojemnik o pojemno艣ci 110/120 litr贸w b) 28,00 z艂 za pojemnik o pojemno艣ci 240 litr贸w c) 70,00 z艂 za pojemnik o pojemno艣ci 1100 litr贸w d) 520,00 z艂 za kontener o pojemno艣ci 6m3 lub 7m3 2. W przypadku zbierania i odbierania odpad贸w w spos贸b selektywny: a) 7,00 z艂 za pojemnik o pojemno艣ci 110/120 litr贸w b) 14,00 z艂 za pojemnik o pojemno艣ci 240 litr贸w c) 35,00 z艂 za pojemnik o pojemno艣ci 1100 litr贸w d) 260,00 z艂 za kontener o pojemno艣ci 6m3 lub 7 m3

  Rejestr zmian odwiedzin: 1670
  Wersja do druku Wersja do druku  Zg艂aszanie uwag


  Nowa strona 4

  Przypadki niew艂a艣ciwego 艣wiadczenia us艂ug przez przedsi臋biorc臋 odbieraj膮cego odpady komunalne w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci powinien zg艂asza膰 w formie pisemnej lub elektronicznej gmina@skolyszyn.pl do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie. Informacja taka mo偶e by膰 przekazana r贸wnie偶 ustnie lub telefonicznie 13 4491736 w godzinach pracy urz臋du. . Nale偶y poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz czego dotyczy zg艂oszenie. Pracownik przyjmuj膮cy takie zg艂oszenie zobowi膮zany jest do sporz膮dzenia notatki s艂u偶bowej, a tak偶e do niezw艂ocznego poinformowania przedsi臋biorc臋 odbieraj膮cego odpady komunalne z terenu Gminy Sko艂yszyn o zaistnia艂ym zdarzeniu.

   

  WA呕NE!

  Zg艂oszenia anonimowe b膮d聼 zawieraj膮ce niepe艂ne informacje nie b臋d膮 rozpatrywane.  Rejestr zmian odwiedzin: 1645
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.112 sekund