Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Utylizacja pad艂ych zwierz膮t/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 3

  Sko艂yszyn, dnia  02.02.2017 r.

  GPIR.r.6142.1.2017

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Dotyczy 艣wiadczenia us艂ug w zakresie utylizacji pad艂ych zwierz膮t.

   

  W odpowiedzi na zapytanie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  1.      Od Firmy Saria Polska Sp. z.o.o. o/SARVAL 36-003 Przewrotne 323, kt贸ra nie spe艂nia warunk贸w postawionych w zapytaniu ofertowym poniewa偶 nie jest wskazana jednostkowa cena brutto uwzgl臋dniaj膮ca transport, zabranie i utylizacje pad艂ych zwierz膮t niezale偶nie od rodzaju padliny oraz jej wagi.

  2.      Od Firmy DANKON 38-307  S臋kowa 361 na kwot臋 150 z艂 brutto.

   

  Wybrano ofert臋 Nr 2 od Firmy DANKON 38-307  S臋kowa 361 jedyn膮 spe艂niaj膮c膮 wymogi postawione w zapytaniu ofertowym.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 915
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 3

  GMINA SKO艁YSZYN
  38-242 SKO艁YSZYN 12
  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie
  tel./fax (013) 4491062 聳 064
  www.bip.skolyszyn.pl e-mail:
  gmina@skolyszyn.pl
                 

  Sko艂yszyn, dn. 2017-01-04

  GPIR.r. 6142.1.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania polegaj膮cego na utylizacji pad艂ych zwierz膮t.

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje:

  1)                   Transport, zabranie i utylizacja pad艂ych zwierz膮t.

  Wszystkie prace musz膮 by膰 wykonane zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 z p贸聼. zmian oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 p. 250 z po聼n. zm.), po zasi臋gni臋ciu opinii Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ja艣le, oraz  na podstawie Uchwa艂y Nr XVII/111/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Sko艂yszyn.

  Niniejsze zam贸wienie jest realizowane ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy.

   

  II. Termin realizacji zam贸wienia:

  Nale偶no艣膰 za wykonanie us艂ugi b臋dzie p艂atna z konta Zlecaj膮cego na konto wskazane przez Wykonawc臋 w ci膮gu 30 dni od otrzymania faktur.               

  Umowa zawarta na podstawie oferty powinna obejmowa膰 okres od dnia zawarcia umowy   do 31.12 2017 roku.

  III. Warunki z艂o偶enia oferty:
  Ofert臋 w formie pisemnej wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 1 do zapytania - nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego (Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 聳 sekretariat) do dnia 25 stycznia 2017 r. godz.900.
  Dopuszcza si臋 z艂o偶enia oferty w formie elektronicznej pod warunkiem z艂o偶enia skanu podpisanej przez Wykonawc臋 oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiaj膮cego nw. dokumentami.

  IV. Wyb贸r najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
  Zamawiaj膮cy wybierze najkorzystniejsz膮 ofert臋 spo艣r贸d ofert z艂o偶onych w w/w terminie, kt贸re spe艂niaj膮 wymagania okre艣lone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie powiadomi wszystkich Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli oferty - e-mailem, faksem lub listownie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej gminy Sko艂yszyn: www.bip.skolyszyn.pl w zak艂adce 聞Zam.do 30 tys. euro聰.
  W przypadku odmowy podpisania umowy przez wy艂onionego Wykonawc臋, Zamawiaj膮cy zawiera umow臋 z kolejnym Wykonawc膮, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 i spe艂nia warunki okre艣lone w zapytaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od zawarcia umowy, je偶eli:

           cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwot臋, jak膮 Zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na realizacj臋 zam贸wienia;

           wyst膮pi艂a istotna zmiana okoliczno艣ci powoduj膮ca, 偶e prowadzenie post臋powania lub wykonanie zam贸wienia nie le偶y w interesie publicznym;

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z p贸聼n. zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

  Szczeg贸艂owych informacji udziela Pani Klaudia Mitoraj tel. 13 4491731

   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Za艂膮czniki:
  1. Formularz oferty.

     Rejestr zmian odwiedzin: 1064
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂膮cznik Nr 1 - Formularz
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.098 sekund