Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Modernizacja podestu ruchomego samojezdnego PH 184/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-02-09

  GPIR.271.2.3.2017

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: 聞Modernizacja podestu ruchomego samojezdnego PH 184聰.

   

   

  W odpowiedzi na zapytanie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto z艂

  Uwagi

  1

  FUH Elmart Marek Lenik

  Potok 418B 38-404 Krosno

  12 915,00

  Oferta kpl

  2

  PPUH Elektroinstal Anna Kosteczko LLC

  11 Fairway Lakes Dr, e12, 19904 Dover, Delaware, USA

  18 388,50

  Oferta kpl

   

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez: FUH Elmart Marek Lenik Potok 418B 38-404 Krosno z cen膮 12 915,00 z艂 brutto.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1156
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

  GPIR.271.2.3.2017

  Sko艂yszyn, dn. 2017-01-30

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Modernizacja podestu ruchomego samojezdnego PH 184聰

   

   

  Zakres zam贸wienia obejmuje wykonanie modernizacji posiadanego przez Zamawiaj膮cego podestu ruchomego samojezdnego PH 184 zamontowanego obecnie na podwoziu Star 29.

  Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do wykonania nast臋puj膮cych prac:

  1)     Demonta偶 podestu z podwozia Star 29.

  2)     Monta偶 podestu na posiadane przez Zamawiaj膮cego podwozie Star 244 (rama zakonserwowana, kabina odnowiona, na podwoziu zamontowana przystawka - wyj艣cie ze skrzyni do nap臋du pompy hydraulicznej podestu, podwozie zarejestrowane jako pojazd specjalny). Zam贸wienie nie obejmuje lakierowania podestu i podwozia.

  3)     Monta偶 bloku hydraulicznego STOP w uk艂adzie hydraulicznym.

  4)     Monta偶 艂膮cznika STOP na obu stanowiskach sterowniczych oraz przycisku gaszenia i startu silnika.

  5)     Sporz膮dzenie pe艂nej dokumentacji modernizacyjnej okre艣lonej Rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 29 pa聼dziernika 2003 r. w sprawie warunk贸w technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niekt贸rych urz膮dze艅 transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193, poz. 1890) oraz dostosowanie urz膮dzenia do minimalnych wymaga艅 dyrektywy maszynowej w celu  wydania decyzji zezwalaj膮cej na eksploatacj臋 podestu przez UDT.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 60 dni od podpisania umowy.

  Zamawiaj膮cy dostarczy  pojazdy we w艂asnym zakresie do siedziby Wykonawcy (oba pojazdy s膮 sprawne techniczne umo偶liwiaj膮ce transport na ko艂ach).

  Wykonawca po wykonaniu zam贸wienia b臋dzie zobowi膮zany dostarczy膰 oba pojazdy na w艂asny koszt do siedziby Zamawiaj膮cego, w celu dokonania odbioru technicznego pojazdu wraz
  z odbiorem podestu przez UDT.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  8 luty 2017 r.  do godz. 15:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.


  Rejestr zmian odwiedzin: 1091
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - Projekt umowy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.085 sekund