Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Dostawa fabrycznie nowej zasuwy no偶owej otwieranej elektrycznie i r臋cznie do kanalizacji fi 400 z聽mo偶liwo艣ci膮 zdalnego sterowania prac膮 zasuwy przez komputer/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 3

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 19-04-2017

  GPIR.271.2.12.2017

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: ?Dostawa fabrycznie nowej zasuwy no偶owej otwieranej elektrycznie i r臋cznie do kanalizacji fi 400 z mo偶liwo艣ci膮 zdalnego sterowania prac膮 zasuwy przez komputer?.

   

   

  W odpowiedzi na zapytanie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  oferty [z艂]

  Okres gwarancji

  Czas dostawy

  Ocena oferty

  Uwagi

  1

  JAFAR S.A. ul. Kadyiego 12 38-200 Jas艂o

  19 926,00

  [80 pkt]

  96 m-cy

  [10 pkt]

  70 dni

  [10 pkt]

  Oferta kpl.

  [100 pkt]

  -

   

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: JAFAR S.A. ul. Kadyiego 12 38-200 Jas艂o z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w (100 pkt) oraz cen膮 19 926,00 z艂 brutto.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Rejestr zmian odwiedzin: 721
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2017-04-10

  GPIR.271.2.12.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: ?Dostawa fabrycznie nowej zasuwy no偶owej otwieranej elektrycznie i r臋cznie do kanalizacji fi 400 z mo偶liwo艣ci膮 zdalnego sterowania prac膮 zasuwy przez komputer?.

  Zakres zam贸wienia obejmuje dostaw臋 fabrycznie nowej zasuwy no偶owej otwieranej elektrycznie i r臋cznie do kanalizacji Ø 400 z mo偶liwo艣ci膮 zdalnego sterowania prac膮 zasuwy przez komputer. Zasuwa b臋dzie montowana na g艂臋boko艣ci 6 m p.p.t w zbiorniku ? pompownia 艣ciek贸w okresowo zalewana 艣ciekami. Oferowana zasuwa winna by膰 dostosowana do zabudowy podziemnej, tj. posiada膰 ca艂kowit膮 zabudow臋 elementu odcinaj膮cego - no偶a przed penetracj膮 zanieczyszcze艅 z zewn膮trz.

  Parametry techniczne przedmiotu zam贸wienia:

  1) Ilo艣膰 sztuk : 1;

  2) Zasuwa przeznaczona do kanalizacji Æ 400 mm dostosowana do zabudowy podziemnej;

  3) Otwieranie elektryczne i r臋czne;

  4) Nap臋d elektryczny (preferowany firmy AUMA), wieloobrotowy ? ON/OFF, Zasilanie: 3ph/400V/50Hz, Re偶im pracy: S2-15 min ? wg normy PN-EN 60034-1:2011/ klasa A i B ? wyposa偶ony w sterownik nap臋du (preferowany firmy: AUMA MATIC) zdalnie sterowany przez komputer;

  5) Korpus zasuwy ? 偶eliwny malowany;

  6) Ca艂kowita zabudowa elementu odcinaj膮cego n贸偶 przed penetracj膮 zanieczyszcze艅
  z zewn膮trz.

  7) N贸偶 zasuwy ? kwasoodporny;

  8) Jednostronnie szczelna lub dwustronnie szczelna;

  9) Po艂膮czenie z armatur膮: ko艂nierz, zasprz臋glenie;

  10) Monta偶 nap臋du na stropie zbiornika;

  11) Przed艂u偶ka 艂膮cz膮ca zasuw臋 z kolumn膮 nap臋du elektrycznego powinna by膰 wykonana ze stali kwasoodpornej.

  12) Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny spe艂nia膰 odpowiednie normy oraz posiada膰 niezb臋dne certyfikaty.

  13) Okres gwarancji: min. 24 miesi膮ce.

  Przedmiot Zam贸wienia nale偶y dostarczy膰 we wskazane przez Zamawiaj膮cego miejsce (tj. Gminna Oczyszczalnia 艢ciek贸w w Przysiekach gm. Sko艂yszyn, 38-207 Przysieki 438).

  Termin wykonania zam贸wienia:

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 70 dni od podpisania umowy.

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 kart臋 katalogow膮 oraz deklaracj臋 zgodno艣ci oferowanej zasuwy.

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰

  ? parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  ? kart臋 katalogow膮 oraz deklaracj臋 zgodno艣ci oferowanej zasuwy.

  W ofercie nale偶y poda膰 konkretny typ, model oferowanej zasuwy oraz typ oferowanego sterownika nap臋du zasuwy.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w:

  ? cena ? 80% - oferta z najni偶sz膮 cen膮 wykonania przedmiotu zam贸wienia uzyska w tym kryterium 70 pkt, pozosta艂e oferty uzyskaj膮 ilo艣膰 punkt贸w wed艂ug wzoru: C= Cn/Cb x 100 x 80% (Cn cena najni偶szej oferty, Cb- cena oferty badanej);

  ? okres gwarancji na kompletn膮 zasuw臋 ? 10% (punktowany okres gwarancji od 24 do 96 m-cy) - oferta z najd艂u偶szym zaoferowanym okresem gwarancji otrzyma maksymaln膮 ilo艣膰 10 pkt, pozosta艂e oferty otrzymaj膮 punktacj臋 wg wzoru: G = Gb/Gn x 100 x 10% (Gb ? okres gwarancji badanej oferty, Gn ? najd艂u偶szy okres gwarancji z ofert podlegaj膮cych ocenie). Wykonawca nie mo偶e zaoferowa膰 okresu gwarancji poni偶ej 24 miesi臋cy.

  ? czas dostawy ? 10% - maksymalny czas dostawy zasuwy wynosi 70 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca, kt贸ry zaoferuje najkr贸tszy czas dostawy zasuwy otrzyma maksymaln膮 ilo艣膰 10 pkt. Pozosta艂e oferty otrzymaj膮 punktacj臋 wg wzoru: D = Dn/Db x 10% (Dn ? najkr贸tszy czas dostawy z ofert podlegaj膮cych ocenie; Db ?czas dostawy badanej oferty). Wykonawca nie mo偶e zaoferowa膰 terminu dostawy powy偶ej 70 dni.

  Brak zaoferowania w ofercie kt贸regokolwiek z w/w kryterium spowoduje odrzucenie oferty.

  Niekompletne oferty (bez projektu umowy, karty katalogowej zasuwy, deklaracji zgodno艣ci) nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych przez Wykonawc贸w.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.


  Rejestr zmian odwiedzin: 743
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.071 sekund