Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Zakup i monta偶 klimatyzacji w Domu Ludowym w Pustej Woli/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-05-08

  GPIR.271.2.13.2017

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: ?Zakup i monta偶 klimatyzacji w Domu Ludowym w Pustej Woli?

  W odpowiedzi na zaproszenie do z艂o偶enia ofert wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  oferty z艂

  Uwagi

  1

  ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT ul. Niemodli艅ska 58 A, 45- 865 Opole

  19 680,00

  Oferta kpl.

  2

  TERMO-INSTAL S.C. Firma Us艂ugowo ? Handlowa ul. Krzyska 9, 33-100 Tarn贸w

  27 060,00

  Oferta kpl.

  3

  Firma Handlowo Us艂ugowa INVENTOR 艁ukasz Daszke Pobiedno 152, 38-505 Bukowsko

  14 760,00

  Oferta kpl.

  4

  GOBOX Sp. z o.o. Oddzia艂 Rzesz贸w Al. 呕o艂nierzy 1 Armii Wojska Polskiego 22, 35- 301 Rzesz贸w

  17 945,70

  Oferta kpl.

  5

  VENTE KLIMA Jaros艂aw Szpinda ul. Starzy艅skiego 6/6, 35-508 Rzesz贸w

  18 265,50

  Oferta kpl.

  6

  NORWENT Norbert Brodzikowski 38-247 O艂piny 490

  16 605,00

  Oferta kpl.

  7

  Firma Handlowo Us艂ugowa TELNET Ryszard Nocek Wr贸blowa 65 B, 38-212 Brzyska

  14 698,50

  Oferta kpl.

  8

  ETIS CONSTRUCTION Sp. z o.o. S. Komandytowa Plac Europejski 3 lok. 73, 00-844 Warszawa

  33 210,00

  Oferta kpl.

  9

  TERMAR Sp. z o.o. ul. Wyspia艅skiego 18 D, 35-111 Rzesz贸w

  22 386,00

  Oferta kpl.

  10

  INWENTECH GROUP Sp. z o.o. ul. Podkarpacka 26, 38-400 Krosno

  17 712,00

  Oferta kpl.

  11

  PALMER Witold Kocio艂ek ul. My艣lenicka 95 30-698 Krak贸w

  26 475,75

  Oferta kpl.

   

  Wybrano ofert臋 Nr 7 z艂o偶on膮 przez: F.H.U. TELNET Ryszard Nocek Wr贸blowa 65B 38-212 Brzyska, z cen膮: 14 698,50 brutto.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 828
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-04-25

  GPIR.271.2.13.2017

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: ?Zakup
  i monta偶 klimatyzacji w Domu Ludowym w Pustej Woli?

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje zakup i monta偶 klimatyzacji w budynku Domu Ludowego
  w Pustej Woli.

  Zamawiaj膮cy przewiduje monta偶 klimatyzacji na du偶ej sali tanecznej na pi臋trze budynku
  o ni偶ej wymienionych wymiarach:

  ?        powierzchnia ok. 160 m2 ;

  ?        wysoko艣膰 sali: od 3,50 m przy 艣cianach no艣nych do 5 m na 艣rodku sali;

  ?        maksymalna ilo艣膰 os贸b korzystaj膮cych z sali: 150.

   

  Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia i minimalne wymagania Zamawiaj膮cego:

  1)  Zamontowanie trzech kompletnych klimatyzator贸w typu ?SPLIT? o minimalnych parametrach:

  ?      minimalna moc klimatyzatora (1 szt.): moc ch艂. 7,0kW, moc grz. 7,3kW,

  ?      ch艂odzone powietrzem, zasilanie 230V (jednofazowe), klasa energetyczna A lub wy偶sza; atest higieniczny, oznakowanie CE, filtr antybakteryjny, sterowanie pilotem.

  2)  Zakres niezb臋dnych prac do wykonania:

  ?      monta偶  trzech jednostek zewn臋trznych, 艣ciana budynku - do uzgodnienia z Zamawiaj膮cym,

  ?      monta偶 trzech jednostek wewn臋trznych w pomieszczeniu sali,

  ?      poprowadzenie w maskownicach instalacji czynnika ch艂odz膮cego w rurkach miedzianych
  w otulinie;

  ?       wykonanie odprowadzenia skroplin przez 艣ciany zewn臋trzne w pomieszczeniach na zewn膮trz budynku;

  ?      wykonanie niezb臋dnych pod艂膮cze艅 elektrycznych, tj.: instalacji elektrycznej od tablicy g艂贸wnej do zasilania jednostek zewn臋trznych i wewn臋trznych (podtynkowo lub w rurkach instalacyjnych z przej艣ciem przez 艣ciany, stropy) ? 3 obwody x ok.
  30 mb (kabel min. 25 mm2);

  ?      monta偶 w tablicy g艂贸wnej zabezpieczenia przeciwprzepi臋ciowego oraz wy艂膮cznika ka偶dego
  z obwod贸w zasilaj膮cych klimatyzatory;

  ?      sprawdzenie szczelno艣ci wykonanej instalacji (zgodnie z EN-378-2);

  ?      nape艂nienie instalacji czynnikiem ch艂odz膮cym;

  ?      sprawdzenie poprawno艣ci dzia艂ania uk艂adu (funkcji ch艂odzenia, grzania, sterowania);

  ?      przeszkolenie u偶ytkownik贸w w zakresie obs艂ugi i konserwacji klimatyzator贸w.

   

  Termin wykonania rob贸t: do 3 tygodni od podpisania umowy.

  Warunki gwarancji i obs艂ugi serwisowej wykonanych klimatyzator贸w:

  ?           minimalny okres gwarancji na wykonan膮 klimatyzacj臋: 60 miesi臋cy od daty odbioru ko艅cowego;

  ?           w ramach oferty i zawartej umowy Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek dokonywa膰 bezp艂atnych przegl膮d贸w instalacji raz na 6 miesi臋cy (jednostek zewn臋trznych i wewn臋trznych, funkcji ch艂odzenia, funkcji grzania, sterowania, instalacji odprowadzania skroplin), uzupe艂nienia czynnika ch艂odz膮cego, czyszczenie i dezynfekcj臋 jednostek wewn臋trznych oraz zewn臋trznych, w tym wymian臋 niezb臋dnych filtr贸w;

  ?           Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do bezp艂atnego usuwania wszelkich usterek wykonanej klimatyzacji w terminie nie d艂u偶szym ni偶 72 godziny od momentu zg艂oszenia usterki telefonicznie, faksem lub e-mailem.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  5 maja 2017 r.  do godz. 15:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie (pok. Nr 8)
  w godzinach pracy Urz臋du. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan podpisanego formularza ofertowego (za艂. Nr 1) oraz projektu umowy (za艂. Nr 2).

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy  za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 oferty.

   

  Niekompletne oferty (bez podpisu, projektu umowy nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy najni偶szy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc贸w - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p贸藕n.zm.).

   

   

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 935
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.100 sekund