Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa parkingu w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego w miejscowo艣ci 艢wi臋cany przy drodze gminnej nr G-1, gm. Sko艂yszyn/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn.13-06-2017

   

  GPIR.271.2.15.2017

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: ?Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ?Budowa parkingu w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego w miejscowo艣ci 艢wi臋cany przy drodze gminnej nr G-1, gm. Sko艂yszyn?

   

   

   

  W odpowiedzi na zapytanie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  Liczba pkt

  1

  ?Projektowanie Konstrukcyjno ? In偶ynieryjne? Bronis艂aw Waluga ul. H. Modrzejewskiej 16/15

  41-712 Ruda 艢l膮ska

  37 884,00

  Oferta kpl.

  2

  Geo - Projekt Invest Sp. z o.o. ul. Urz臋dowska 139 23-200 Kra艣nik

  40 000,00

  Oferta kpl.

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez: ?Projektowanie Konstrukcyjno ? In偶ynieryjne? Bronis艂aw Waluga ul. H. Modrzejewskiej 16/15 41-712 Ruda 艢l膮ska z najni偶sz膮 cen膮: 37 884,00 z艂 brutto.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 705
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-05-26

  GPIR.271.2.15.2017

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: ?Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ?Budowa parkingu w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego w miejscowo艣ci 艢wi臋cany przy drodze gminnej nr G-1, gm. Sko艂yszyn?

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dotycz膮cej budowy parkingu w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego pw. 艢w. Anny w 艢wi臋canach wraz z systemem odwodnienia kanalizacj膮 deszczow膮, budow膮 o艣wietlenia ulicznego, oraz przebudow膮 sieci uzbrojenia podziemnego (w tym  przebudowy gazoci膮gu) koliduj膮c膮 z projektowanym parkingiem przy drodze gminnej nr G-1, zlokalizowanego na dzia艂kach nr. ewid. 1590/1, 1590/2 oraz 1590/4 w miejscowo艣ci 艢wi臋cany.

   

  Dokumentacj臋 projektowo ? kosztorysow膮 nale偶y wykona膰 w oparciu o posiadan膮 przez Gmin臋 Sko艂yszyn ?Koncepcj臋 Budowy parkingu w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego pw. 艢w. Anny w 艢wi臋canach przy drodze gminnej Nr G-1 z wrze艣nia 2016 r., zgodnie z wybranym wariantem B -  stanowi膮c膮 za艂膮cznik nr 3 do zapytania ofertowego.

   

  Wytyczne dla projektant贸w:

  ?         Gmina Sko艂yszyn posiada decyzj臋 o lokalizacji inwestycji celu publicznego (za艂膮cznik nr 4);

  ?         Gmina Sko艂yszyn posiada tytu艂 w艂asno艣ci dzia艂ek o nr ewid. 1590/1, 1590/2 i 1590/4 zlokalizowanych w okolicy Ko艣cio艂a Parafialnego w 艢wi臋canach z przeznaczeniem pod planowany parking;

  ?         Dla dzia艂ek obj臋tych inwestycj膮 Gmina Sko艂yszyn nie posiada obowi膮zuj膮cego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

  ?         Dzia艂ki przeznaczone pod inwestycje znajduj膮 si臋 poza strefa zagro偶enia powodziowego.

  ?         Wykonawca zobowi膮zany jest uzyska膰 wszelkie uzgodnienia oraz uzyska膰 decyzj臋 pozwolenia na budow臋 - dzia艂aj膮c w oparciu o upowa偶nienie W贸jta Gminy Sko艂yszyn do reprezentowania Zamawiaj膮cego;

  ?         Koszty zwi膮zane z uzyskaniem uzgodnie艅, decyzji pozwolenia na budow臋 pokrywa Wykonawca.

   

  Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa niezb臋dna do zrealizowania w/w zada艅 powinna obejmowa膰:

  1.      Wykonanie wszelkich pomiar贸w, ekspertyz niezb臋dnych dla prawid艂owego wykonania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej.

  2.      Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zamierzenia obj臋tego zam贸wieniem.

  3.      Wykonanie projektu zagospodarowania dzia艂ek dla realizacji inwestycji na aktualnym podk艂adzie sytuacyjno - wysoko艣ciowym.

  4.      Wykonanie opinii geotechnicznej dla projektowanego parkingu.

  5.      Wykonanie projektu budowlanego bran偶owego przebudowy gazoci膮gu w oparciu o posiadane przez Zamawiaj膮cego warunki techniczne Nr PSG6VI/ZTI/18W/438330/16-266/1/16 oraz Porozumienie z dnia 08.09.2016 r., kt贸ry nale偶y uzgodni膰 w PSG Oddzia艂 w Tarnowie, ZG w Ja艣le.

  6.      Wykonanie projektu budowlanego bran偶owego o艣wietlenia parkingu w oparciu o warunki przy艂膮czenia do sieci dystrybucyjnej z dnia 14.10.2016 r., znak: RE6/RP/448/J/1238/2016.
  Projekt nale偶y uzgodni膰 w RE Krosno.

  7.      Wykonanie projektu budowlanego bran偶owego kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem w贸d opadowych przez istniej膮cy kana艂 deszczowy do potoku Olszynka, w oparciu o zgod臋 Podkarpackiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych w Rzeszowie (pismo IJs.506.125.2016). Projekt musi obejmowa膰 remont wylotu z kanalizacji deszczowej na skarpie potoku. Na powy偶sze zamierzenie Wykonawca musi uzyska膰 pozwolenie wodnoprawne.

  8.      Wykonanie projektu budowlanego bran偶owego przebudowy wodoci膮gu, w oparciu warunki techniczne z Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie (znak: GZGK.4310.33.2016 z dnia 16.09.2016 r.), kt贸ry nale偶y uzgodni膰 w GZGK w Sko艂yszynie.

  9.      Wykonanie projektu budowlanego bran偶owego zabezpieczenia i przebudowy istniej膮cego kabla telefonicznego ziemnego eksploatowanego przez Orange Polska S.A. w oparciu o warunki techniczne z dnia 25.10.2016 r. Nr pisma: TODDKKU/69318/BC/2016. Projekt nale偶y uzgodni膰 w Orange Polska S.A. Wydzia艂 Utrzymania Us艂ug i Infrastruktury w Rzeszowie.

  10.  Wykonanie projektu wykonawczego obejmuj膮cego wszystkie bran偶e opracowania.

  11.  Z艂o偶enie odpowiednich wniosk贸w oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiaj膮cego wszelkich decyzji administracyjnych (w tym decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ? je艣li b臋dzie ona wymagana przepisami szczeg贸艂owymi) decyzji na lokalizacj臋 i warunki techniczne zjazdu z drogi gminnej.

  12.  Uzyskanie w imieniu Zamawiaj膮cego uzgodnienia projektu w ZUDP w Starostwie Powiatowym
  w Ja艣le.

  13.  Uzyskanie w imieniu Zamawiaj膮cego decyzji o pozwoleniu na budow臋 oraz w razie konieczno艣ci dokonywanie wszelkich zmian, uzupe艂nie艅, wyja艣nie艅 itp. dokumentacji projektowej w trakcie post臋powania administracyjnego zwi膮zanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow臋.

  14.  Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, uwzgl臋dniaj膮cego koszty rob贸t budowlanych.

  15.  Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  16.  Projekt budowlany, przedmiar rob贸t a tak偶e specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p贸藕n. zm.).

  17.  Kosztorys inwestorski nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

  18.  Opis przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych nale偶y wykona膰 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164, z p贸藕n.zm.) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 29 ? 31 ustawy.

  19.  Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyn tel. 13 4491742.

  20.  Przed przyst膮pieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu do zaakceptowania projektowane rozwi膮zanie techniczne wraz z szacunkow膮 wycen膮 realizacji zadania.

  21.  Dokumentacj臋 projektow膮 Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar rob贸t, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 projektowo ? kosztorysow膮 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

   

  Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budow臋: do 31 pa藕dziernika 2017 r.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 6 czerwiec 2017 r.   

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie (pok. Nr 8)
  w godzinach pracy Urz臋du. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan podpisanego formularza ofertowego (za艂. Nr 1) oraz projektu umowy (za艂. Nr 2).

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji, pozwolenia na budow臋. Wszystkie wymienione w zapytaniu warunki wykonania projekt贸w bran偶owych zawiera koncepcja jako za艂膮cznik nr 3 do zapytania.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania dokumentacji.

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia z艂o偶onych ofert.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, projektu umowy) lub z艂o偶one po terminie - nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n.zm.).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Za艂膮czniki:

  1.       Formularz ofertowy.

  2.       Projekt umowy.

  3.       Koncepcja.

  4.       Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Rejestr zmian odwiedzin: 916
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.105 sekund