Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Monta偶 zasuwy no偶owej wraz z nap臋dem w istniej膮cej pompowni 艣ciek贸w oraz nadbudowy studni betonowej na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach/
  informacja o uniewa偶nieiu postepowania


  Nowa strona 3

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 20-06-2017

  GPIR.271.2.18.2017

   

   

   

  INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

   

  Dotyczy zadania pn.: ?Monta偶 zasuwy no偶owej wraz z nap臋dem w istniej膮cej pompowni 艣ciek贸w oraz nadbudowy studni betonowej na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach?.

   

   

  Ze wzgl臋du na brak z艂o偶onych ofert post臋powania zostaje uniewa偶nione.

   

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 633
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 - 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl 

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-06-05

   

  GPIR.271.2.18.2017

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym monta偶u zasuwy no偶owej wraz z nap臋dem w istniej膮cej pompowni 艣ciek贸w oraz nadbudowy studni betonowej na terenie Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach

   

  Zakres prac obejmuje dwa etapy z uwagi na fakt dostarczenia przez producenta zasuwy przed艂u偶acza do nap臋du o okre艣lonej dok艂adnej d艂ugo艣ci, kt贸ra zostanie zmierzona po zainstalowaniu zasuwy:

   

  I etap:

  1)       nadbudowa istniej膮cej studni betonowej fi 1500 mm za pomoc膮 kr臋g贸w betonowych fi 1500 mm o 1,5 m od stanu istniej膮cego, nie licz膮c pokrywy betonowej studni oraz zamontowanie istniej膮cej pokrywy betonowej.

  2)       wykonanie i zamontowanie drabinki ze stali kwasoodpornej wewn膮trz studni na odcinku ok. 3 m, tak aby zamontowana drabinka mia艂a kontynuacj臋 z istniej膮cymi stopniami.

  3)       wykonanie i zamontowanie drabinki ze stali kwasoodpornej na zewn膮trz studni na d艂ugo艣ci ok. 1,75 m.

  4)       zamkni臋cie kana艂u za pomoc膮 korka pneumatycznego.

  5)       wykonanie i zamontowanie podpory pod zasuw臋 ze stali kwasoodpornej.

  6)       monta偶 zasuwy no偶owej mi臋dzyko艂nierzowej do zabudowy podziemnej Fabryki Armatur Jafar S.A. typ 2006 na ruroci膮gu DN 400 w istniej膮cej pompowni g艂贸wnej 艣ciek贸w.

  7)       dok艂adny pomiar odleg艂o艣ci od zamontowanej zasuwy do stropu pompowni 艣ciek贸w wraz z wykonaniem otworu w stropie pompowni 艣ciek贸w celem wyprowadzenia przed艂u偶acza do nap臋du.

  8)       otwarcie kana艂u.

   

  II etap:

  1)       zamkni臋cie kana艂u za pomoc膮 korka pneumatycznego.

  2)       monta偶 przed艂u偶acza pomi臋dzy zasuw膮 a nap臋dem.

  3)       monta偶 na stropie pompowni g艂贸wnej stojaka Fabryki Armatur Jafar S.A typ 9114 pod nap臋d oraz nap臋du elektrycznego Firmy Auma.

  4)       pod艂膮czenie zasilania nap臋du zasuwy z istniej膮cej skrzynki rozdzielczej pompowni g艂贸wnej.

  5)       wykonanie rozruchu zasuwy.

  6)       otwarcie kana艂u.

  Wykonanie automatyki dla przedmiotowej zasuwy zostanie zrealizowane na podstawie odr臋bnego zlecenia.

  Termin wykonania zam贸wienia: 

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 15 lipca 2017 r., z tym, 偶e winno by膰 ono zaplanowane do wykonania w okresie bezdeszczowym, w godzinach porannych, o niskim nat臋偶eniu dop艂ywu  艣ciek贸w do oczyszczalni z uwagi na konieczno艣膰 zmagazynowania 艣ciek贸w w sieci kanalizacyjnej. Czas monta偶u podpory i zasuwy ? zadania z I etapu oraz przed艂u偶acza i nap臋du ? zadania z II etapu nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 4 godziny dla ka偶dego etapu.

   

  Z uwagi, 偶e zadania obj臋te przedmiotowym zapytaniem ofertowym dotycz膮 prac szczeg贸lnie niebezpiecznych osoba nadzoruj膮ca wykonanie tych prac winna obligatoryjnie przeszkoli膰 z zakresu BHP pracownik贸w wykonuj膮cych zadania w zbiornikach zamkni臋tych oraz wyposa偶y膰 w niezb臋dny sprz臋t taki jak: kaski, liny, szelki, odzie偶 ochronn膮, maski z filtrami do szkodliwych gaz贸w, tlenowe, detektor gaz贸w (tlenu, siarkowodoru i metanu), wentylator do wdmuchiwania 艣wie偶ego powietrza do zbiornika.

  Wykonawca nie posiadaj膮cy sprz臋tu BHP nie zostanie dopuszczony przez Zamawiaj膮cego do realizacji prac w zbiorniku zamkni臋tym.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Przed z艂o偶eniem oferty Zamawiaj膮cy wymaga obligatoryjnych ogl臋dzin miejsca wykonania rob贸t (Gminna Oczyszczalnia 艢ciek贸w w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438). Ogl臋dziny mo偶liwe w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8 do 12, po wcze艣niejszym um贸wieniu si臋 telefoniczne pod nr tel. 13 42 41 206.

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  13 czerwca 2017 r
  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie
  w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres:
  przetargi@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p贸藕n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.  Formularz ofertowy.

  2.  Projekt umowy.

  3.  Skan dokumentacji zasuwy i nap臋du

  4.  Orientacyjne schematy monta偶u zasuwy i podniesienia studni

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 805
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.104 sekund