Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn ?Pa艅skie pola? gm. Sko艂yszyn/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn.18-07-2017

  GPIR.271.2.22.2017

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn ?Pa艅skie pola? gm. Sko艂yszyn?.

   

   

  W odpowiedzi na zapytanie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  Liczba pkt

  1

  Firma Projektowo ? Us艂ugowa AMPER 艁ukasz Mr贸wka Biecka 23C 38-300 Gorlice

  11 685,00

  Oferta kpl.

  2

  Firma Projektowo ? Wykonawcza 4MAT ul. Kasztanowa 60       44-330 Jastrz臋bie ? Zdr贸j

  14 900,00

  Oferta kpl.

   

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez: Firma Projektowo ? Us艂ugowa AMPER 艁ukasz Mr贸wka Biecka 23C 38-300 Gorlice z cen膮: 11 685,00 z艂 brutto.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1033
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2017-07-05

  GPIR.271.2.22.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dot. realizacji zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn ?Pa艅skie pola? gm. Sko艂yszyn?.

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dotycz膮cej wykonania napowietrznej linii o艣wietlenia ulicznego przy drodze gminnej stanowi膮cej mienie komunalne Gminy Sko艂yszyn (dzia艂ka nr ewid. 703 w miejscowo艣ci Sko艂yszyn gm. Sko艂yszyn) wraz z drogami dojazdowymi ? szacunkowa ilo艣膰 lamp ? 15 - 20. Zakres opracowania zaznaczono na mapie pogl膮dowej stanowi膮cej za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania.

  Wytyczne dla projektant贸w:

  Uwaga: Teren obj臋ty inwestycj膮 znajduje si臋 w obszarze obowi膮zuj膮cego MPZP dla miejscowo艣ci Sko艂yszyn, st膮d uzyskanie decyzji LICP nie jest wymagane

  1. O艣wietlenie uliczne kablowo - s艂upowe.

  2. Oprawy o艣wietleniowe w technologii LED;

  3. Oszcz臋dno艣膰 energii elektrycznej przy uzyskaniu maksymalnych efekt贸w o艣wietleniowych;

  4. Niskie nak艂ady inwestycyjne oraz 艂atwo艣膰 i niskie koszty konserwacji i eksploatacji;

  5. Wykonawca w imieniu Zamawiaj膮cego winien uzyska膰 warunki techniczne dotycz膮ce dostawy energii elektrycznej oraz sposobu jej opomiarowania;

  6. Przed oddaniem dokumentacji, projekt budowlany musi by膰 zatwierdzony przez PGE Dystrybucja Oddzia艂 Rzesz贸w ? Rejon Energetyczny Krosno.

  7. Projektowana linia o艣wietlenia ulicznego winna spe艂nia膰 wszystkie normy o艣wietlenia ulicznego drogi publicznej;

  8. Wykonawca zobowi膮zany jest uzyska膰 wszelkie uzgodnienia oraz uzyska膰 decyzj臋 pozwolenia na budow臋 - dzia艂aj膮c w oparciu o upowa偶nienie W贸jta Gminy Sko艂yszyn do reprezentowania Zamawiaj膮cego;

  9. Koszty zwi膮zane z uzyskaniem uzgodnie艅 (w tym opracowania mapy do cel贸w projektowych, narady koordynacyjnej (ZUDP), w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budow臋 pokrywa Wykonawca.

  Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa niezb臋dna do zrealizowania w/w zada艅 powinna obejmowa膰:

  1. Wykonanie wszelkich pomiar贸w, ekspertyz niezb臋dnych dla prawid艂owego wykonania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej.

  2. Wykonanie projektu budowlanego, z艂o偶enia odpowiednich wniosk贸w oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiaj膮cego wszelkich decyzji administracyjnych (w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego), warunk贸w, uzgodnie艅 niezb臋dnych do realizacji rob贸t budowlanych, opracowanie informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.

  3. Uzyskanie pisemnych zg贸d mieszka艅c贸w, na kt贸rych planowana jest inwestycja z zaznaczeniem przebiegu projektowanej trasy.

  4. Uzyskanie w imieniu Zamawiaj膮cego decyzji o pozwoleniu na budow臋 oraz w razie konieczno艣ci dokonywanie wszelkich zmian, uzupe艂nie艅, wyja艣nie艅 itp. dokumentacji projektowej w trakcie post臋powania administracyjnego zwi膮zanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow臋.

  5. Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, uwzgl臋dniaj膮cego koszty rob贸t budowlanych.

  6. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  7. Opracowanie opisu przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych. Dokumentacja winna by膰 kompletna z punktu widzenia celu, kt贸remu ma s艂u偶y膰 oraz w przypadku dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust. 2 tak偶e skoordynowana mi臋dzybran偶owo.

  8. Projekt budowlany, przedmiar rob贸t a tak偶e specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p贸藕n. zm.).

  9. Kosztorys inwestorski nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporz膮dzaniu kosztorysu nale偶y uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 podzia艂u wykonania zada艅 na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiaj膮cego 艣rodk贸w finansowych.

  10. Opis przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych, dostaw臋, monta偶 i uruchomienie instalacji nale偶y wykona膰 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych
  (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z p贸藕n.zm.) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 29 ? 31 ustawy.

  11. Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyn tel. 13 4491742.

  12. Przed przyst膮pieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu do zaakceptowania projektowane rozwi膮zanie techniczne wraz z szacunkow膮 wycen膮 realizacji zadania. /do 30 dni od dnia podpisania umowy/.

  13. Dokumentacj臋 projektow膮 Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar rob贸t, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 projektowo ? kosztorysow膮 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

  Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budow臋: do 15 grudnia 2017 r.

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 17 lipca 2017 r.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie (pok. Nr 8)
  w godzinach pracy Urz臋du. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi2@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan podpisanego formularza ofertowego (za艂. Nr 1) oraz projektu umowy (za艂. Nr 2).

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla poszczeg贸lnych zada艅, uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji oraz koszt brutto ca艂o艣ci zam贸wienia.

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania wszystkich dokumentacji obj臋tych zam贸wieniem.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, koszt贸w realizacji zam贸wienia, projektu umowy) nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n. zm).

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.

  2. Projekt umowy.

  3. Mapa pogl膮dowa.  Rejestr zmian odwiedzin: 1193
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.113 sekund