Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na sprzeda偶 20 sztuk drzew ?na pniu" z dzia艂ki Nr ewid. 240/2 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Siepietnica, gm. Sko艂yszyn stanowi膮cej w艂asno艣膰 Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-08-23

  GPIR.k.6131.16.2017

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

   

  Dotyczy og艂oszonego przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn, pisemnego przetargu ofertowego na sprzeda偶: ?20 sztuk drzew ?na pniu? z dzia艂ki Nr ewid. 240/2 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Siepietnica, gm. Sko艂yszyn stanowi膮cej w艂asno艣膰 Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn?

   

   

  Gmina Sko艂yszyn informuje, 偶e po dokonaniu oceny z艂o偶onych ofert w oparciu o zapis pkt VI ppkt 6 ? w/w og艂oszenia, ze wzgl臋du na zbyt niskie zaoferowane ceny brutto za sprzeda偶 przedmiotu og艂oszenia post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

   

   

  Wykaz z艂o偶onych ofert:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  Liczba pkt

  1

  Firma Budownictwa i Us艂ug Melioracji Wodnych ?Wodnik? B膮czal G贸rny 2, 38-242 Sko艂yszyn.

  2 460,00

  Oferta kpl.

  2

  Tartak Produkcja Handel Us艂ugi Wojciech Balwierz Kunowa 79, 38-243 Harklowa

  3 198,00

  Oferta kpl.

   

   

   

   

   

  z powa偶aniem      

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 600
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, 14 sierpnia 2017r.

  GPIR.k.6131.16.2017

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN OG艁ASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

   

  na sprzeda偶 20 sztuk drzew ?na pniu" z dzia艂ki Nr ewid. 240/2 po艂o偶onej

  w miejscowo艣ci Siepietnica, gm. Sko艂yszyn stanowi膮cej w艂asno艣膰 Mienia

  Komunalnego Gminy Sko艂yszyn

  (wg za艂膮cznika Nr 1).

   

  I. OPIS PRZEDMUIOTU ZAM脫WIENIA:

   

  1.         Ilo艣膰, wielko艣膰 (obw贸d pnia) i numery drzew przeznaczonych do wycinki z w/w dzia艂ki okre艣la za艂膮cznik nr 1 - na wyci臋cie tych drzew Gmina Sko艂yszyn posiada prawomocn膮 decyzj臋 Starosty Jasielskiego z dnia 24-07-2017 r. znak: OS.613.80.2017

  2.         Koszty zwi膮zane z pozyskaniem zakupionego drewna (kloc贸w) ponosi Kupuj膮cy

  tj.: koszt wycinki drzew, oporz膮dzenia kloc贸w poprzez obci臋cie konar贸w i ga艂臋zi na d艂ugo艣ci przeznaczonej do zakupu z ich pozostawieniem na miejscu wykonania prac, jego za艂adunku, transportu i roz艂adunku, zabezpieczenie i oznakowanie bezpiecznej strefy wycinki drzew, wyp艂ata ewentualnych odszkodowa艅 za wszelkie nieprzewidziane szkody wyrz膮dzone podczas pozyskiwania drewna, w szczeg贸lno艣ci na gruntach przyleg艂ych, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i 偶yciu os贸b.

  3.         Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zawarcia umowy (za艂. Nr 2) w terminie 3 dni licz膮c od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.

  4.         Do wycinki drzew b臋dzie mo偶na przyst膮pi膰 z chwil膮 przekazania Kupuj膮cemu placu rob贸t przez Sprzedaj膮cego

   

  II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1.   Oferta zostanie sporz膮dzona na formularzu stanowi膮cym za艂膮cznik nr 3 i uwzgl臋dnia膰 ma koszty zakupu wszystkich 20 -stu sztuk drzew okre艣lonych w za艂膮czniku Nr 1

  2.       Kryterium wyboru oferty b臋dzie maksymalna zaoferowana cena brutto.

  3    Cena powinna zawiera膰 wszystkie koszty zwi膮zane z wykonaniem przedmiotu zam贸wienia opisanymi w punkcie 2 Opisu przedmiotu zam贸wienia

  4.   Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

  5.   W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Kupuj膮cy, kt贸rzy akceptuj膮 warunki zawarte w niniejszym og艂oszeniu oraz umowie,

  6.   Sprzedaj膮cy nie wyra偶a zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

   

  III. TERMIN REALIZACJI ZAM脫WIENIA

  Zam贸wienie b臋dzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 wrze艣nia 2017r.

   

  IVKRYTERIUM WYBORU OFERTY:

  Przy wyborze oferty Sprzedaj膮cy b臋dzie kierowa艂 si臋 kryterium najwy偶szej ceny brutto.

   

  V.  TERMIN, MIEJSCE SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT:

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie zaadresowanej na adres Sprzedaj膮cego: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 , osobi艣cie w sekretariacie Urz臋du Gminy, faxem na nr /l 3/ 4491062 do 064 lub na adres e-mail: przetargi@skolyszyn.pl, w terminie do 22 sierpnia 2017 roku do godz. 11.00.

   

  VI.  INFORMACJE DODATKOWE:

  1.  . Dokumenty przetargowe mo偶na pobra膰 w siedzibie Sprzedaj膮cego pok贸j Nr 22 (II pi臋tro) lub ze strony internetowej Urz臋du: www.bip.skolyszyn.pl

  2.       Osob膮 upowa偶nion膮 ze strony Sprzedaj膮cego do porozumiewania si臋 z oferentami jest J贸zef Zabawa - inspektor Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie tek (13) 4491731, e-mail: zabawaj@skolyszyn.pl

  3.       Drzewa mo偶na ogl膮da膰 w obecno艣ci w/w przedstawiciela UG w

  4.   w dni robocze w godz. 7.30 -15.30 po wcze艣niejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

  5.       Oferenci zostan膮 powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez og艂oszenie na stronie internetowej Urz臋du.

  6. .  Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przys艂uguj膮 艣rodki ochrony prawnej, o kt贸rych mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164).

  7.       Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia od przetargu bez podania przyczyn.

   

  Za艂膮czniki:

  1.      Wykaz drzew do wycinki

  2.    Wz贸r umowy

  3.    Formularz oferty  Rejestr zmian odwiedzin: 655
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.103 sekund