Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oceniaj膮cej stan zdrowotny, statyk臋 i bezpiecze艅stwo w otoczeniu pomnika przyrody zlokalizowanego na dzia艂ce nr. ewid. 416/1 w miejscowo艣ci 艢wi臋cany gmina Sko艂yszyn woj. podkarpackie/
  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-09-06

  GPIR.271.2.9.2017

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: ?Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oceniaj膮cej stan zdrowotny, statyk臋 i bezpiecze艅stwo w otoczeniu pomnika przyrody zlokalizowanego na dzia艂ce nr. ewid. 416/1 w miejscowo艣ci 艢wi臋cany gmina Sko艂yszyn woj. podkarpackie?.

   

  Zakres zam贸wienia obejmuje wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa gatunku D膮b szypu艂kowy uznanego za pomnik przyrody na podstawie Og艂oszenia Wojewody Kro艣nie艅skiego z dnia 10 grudnia 1990 r. znak RL.VI-II/1/P/109.59 z dnia 10.III.1959 r. (Dz.U wojew贸dztwa kro艣nie艅skiego z dnia 27 grudnia 1990r. Nr 27, poz.248, Dz.U woj. kr. Z 1984 r. Nr 4, poz. 15) rosn膮cego w miejscowo艣ci 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn na dzia艂ce o nr. ewid. 416/1 stanowi膮cej w艂asno艣膰 Pani Katarzyny W臋drychowicz, zam. 艢wi臋cany 465, 38-242 Sko艂yszyn.

   

  Opis drzewa stanowi膮cego pomnik przyrody:

  ?         Gatunek: D膮b szypu艂kowy;

  ?         Obw贸d pnia: ok. 600 cm;

  ?         Wysoko艣膰: ponad 30 m;

  ?         Wiek drzewa: ponad 500 lat;

  Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia:

  1.       Ekspertyza dendrologiczna drzewa powinna obejmowa膰:

  ?          okre艣lenie wieku i podstawowych parametr贸w (wysoko艣膰, pier艣nica, grubo艣膰 kory, 艣rednica i zasi臋g korony, jej sylwetka);

  ?          ocen臋 stanu zdrowotnego, statyki;

  ?          ocen臋 warto艣ci przyrodniczych;

  ?          analiz臋 zagro偶e艅 dla bezpiecze艅stwa powszechnego (dla ludzi, obiekt贸w budowlanych, u偶ytkownik贸w drogi);

  ?          okrelenie szczeg贸艂owego zakresu zabieg贸w pielgnacyjnych, w tym przycinki ga艂臋zi, wykonania zabezpiecze艅 a tak偶e okre艣lenie pilnoci wykonania tych zada艅;

  ?          kosztorys dla wskazanego zakresu prac piel臋gnacyjnych wynikaj膮cych z wykonanej ekspertyzy dendrologicznej;

  ?          ocen臋 stanu wn臋trza pnia drzewa wykonan膮 metod膮 nieinwazyjn膮;

  ?          wykonanie test贸w obci膮偶eniowych ga艂臋zi zagra偶aj膮cych budynkom oraz u偶ytkownikom drogi  zlokalizowanej w bezpo艣rednim s膮siedztwie drzewa;

  ?          wykonanie dokumentacji fotograficznej;

  ?          sporz膮dzenie dokumentacji dla drzewa w postaci metryki-konspektu,

  2.       Ekspertyza powinna by膰 wykonana przy u偶yciu wizualnej metody oceny stanu drzew przy wsparciu sprz臋tu specjalistycznego przeznaczonego do diagnostyki drzew.

  3.       Wykonawca powinien zdecydowa膰 o zastosowaniu odpowiedniej metody badania po ogl臋dzinach drzewa w terenie. Wybrana metoda i zastosowany sprz臋t powinien by膰 odpowiedni do specyfiki ocenianej cz臋艣ci drzewa i jego uszkodzenia.

  4.       Drzewo przeznaczone do bada艅 zostanie wskazane przez pracownika terenowego wyznaczonego przez Zamawiaj膮cego.

  5.       Szczeg贸艂owy zakres ekspertyzy b臋dzie konsultowany z Zamawiaj膮cym na wszystkich etapach przygotowania i realizacji.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania oraz aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 13 wrzesie艅 2017 r. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania oraz aktualny odpis
  z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania przedmiotu zam贸wienia.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych przez Wykonawc贸w.

  Wykonawca podejmuj膮cy si臋 wykonania zadania musi prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.

   

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z p贸藕n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.  Rejestr zmian odwiedzin: 911
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.113 sekund