Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Sprzeda偶 16 sztuk drzew "na pniu" z dzia艂ek Nr ewid. 667/7, 698/2, 697/1, 697/4, 669/18 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Sko艂yszyn, gm. Sko艂yszyn/
  Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania


  Nowa strona 4

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-10-17

  GPIR.271.2.47.2017

   

   

   

  INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

                 

  Dotyczy zadania pn.: ?Sprzeda偶 16 sztuk drzew ?na pniu" z dzia艂ek Nr ewid. 667/7, 698/2, 697/1, 697/4, 669/18 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Sko艂yszyn, gm. Sko艂yszyn?.

   

   

  Ze wzgl臋du na brak z艂o偶onych ofert post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

   

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 562
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-10-06

  GPIR.271.2.47.2017

   

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym pn: ?Sprzeda偶 16 sztuk drzew ?na pniu" z dzia艂ek Nr ewid. 667/7, 698/2, 697/1, 697/4, 669/18 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Sko艂yszyn, gm. Sko艂yszyn?.

   

   

  Opis przedmiotu sprzeda偶y:

  Drzewa zlokalizowane na dzia艂kach nr ewid. 667/7, 698/2, 697/1, 697/4, 669/18 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Sko艂yszyn, gm. Sko艂yszyn stanowi膮cych w艂asno艣膰 Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.

  ?         6 szt. drzew gatunku ? Klon zwyczajny (obw贸d pnia od 110 do 228 cm);

  ?         4 szt. drzew gatunku ? Grab pospolity (obw贸d pnia od 110 do 228 cm);

  ?         1 szt. drzewa gatunku ? Robinia akacjowa (obw贸d pnia 285 cm);

  ?         1 szt. drzewa gatunku ? Topola bia艂a (obw贸d pnia 240 cm);

  ?         1 szt. drzewa gatunku ? Jesion wynios艂y (obw贸d pnia 180 cm);

  ?         1 szt. drzewa gatunku ? Klon jawor (obw贸d pnia 364 cm);

  ?         2 szt. drzew gatunku ? Czeremcha zwyczajna (obw贸d pnia od 117 do 130 cm);

  ?         Szczeg贸艂owy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki z w/w dzia艂ki okre艣la za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania.

  ?         Wszystkie koszty zwi膮zane z wycink膮 drzew tj. oporz膮dzenia kloc贸w poprzez obci臋cie konar贸w i ga艂臋zi na d艂ugo艣ci przeznaczonej do zakupu (konary i ga艂臋zie nale偶y pozostawi膰 na miejscu wykonania prac), za艂adunkiem drewna, transportem i roz艂adunkiem, zabezpieczeniem i oznakowaniem bezpiecznej strefy wycinki drzew, wyp艂at膮 ewentualnych odszkodowa艅 za wszelkie nieprzewidziane szkody wyrz膮dzone podczas pozyskiwania drewna (w szczeg贸lno艣ci na gruntach przyleg艂ych do dzia艂ki Sprzedaj膮cego, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i 偶yciu os贸b) - ponosi Kupuj膮cy;

  ?                  Do wycinki drzew b臋dzie mo偶na przyst膮pi膰 z chwil膮 przekazania Kupuj膮cemu placu rob贸t przez Sprzedaj膮cego;

  ?         Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zawarcia umowy w terminie trzech dni licz膮c od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.

  ?         Na wyci臋cie przedmiotowych drzew Gmina Sko艂yszyn posiada prawomocn膮 decyzj臋 Starosty Jasielskiego z dnia 21-02-2017 r. znak: OS.613.9.2017;

   

  Osob膮 upowa偶nion膮 ze strony Sprzedaj膮cego do porozumiewania si臋 z oferentami jest Pani Ma艂gorzata W膮sacz - pracownik Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie tel.: (13) 4491729. Drzewa mo偶na ogl膮da膰 w obecno艣ci w/w przedstawiciela UG w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 po wcze艣niejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

   

  Termin wykonania prac:  

  Wszystkie prace zwi膮zane z pozyskaniem drewna nale偶y wykona膰 w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

   

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym do dnia: 16 pa藕dziernika 2017 r. do godz. 15:00. Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najwy偶sz膮 cen臋 brutto za przedmiot sprzeda偶y.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty lub uniewa偶nienia post臋powania, ze wzgl臋du na zbyt nisk膮 zaoferowan膮 cen臋 brutto za sprzeda偶 przedmiotu zam贸wienia.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.     Projekt umowy.

  3.        Wykaz drzew.  Rejestr zmian odwiedzin: 584
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.062 sekund