Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Wykonanie instalacji c.o. oraz cwu w budynku Domu Ludowego w Harklowej/
  Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-10-20

   

  GPIR.271.2.52.2017

   

   

  INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

   

  Dotyczy zadania pn.: ?Wykonanie instalacji c.o. oraz cwu w budynku Domu Ludowego w Harklowej?.

   

   

  Ze wzgl臋du na wyst膮pienie okoliczno艣ci uniemo偶liwiaj膮cych udzielenie zam贸wienia post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 588
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 3

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-10-17

   

  GPIR.271.2.52.2017

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: ?Wykonanie instalacji c.o. oraz cwu w budynku Domu Ludowego w Harklowej?.

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji ciep艂ej wody u偶ytkowej oraz przebudowy instalacji gazu w budynku Domu Ludowego
  w Harklowej (dz. nr ew. 534)  w ramach prac termomodernizacyjnych budynku.

   

  W ramach zam贸wienia nale偶y m.in. wykona膰:

  1)       Instalacja ciep艂ej wody u偶ytkowej:

  ?         likwidacj臋 istniej膮cego podgrzewacza elektrycznego;

  ?         wymian臋 instalacji rurowej izolowanej termicznie, armatury (instalacj臋 docelowo nale偶y zala膰 p艂ynem niezamarzaj膮cym o temp. zamarzania minimum:  -15˚C);

  ?         monta偶 zbiornik贸w ciep艂ej wody u偶ytkowej o pojemno艣ci 150 l i 50 l zasilanych
  z kot艂a gazowego.

  2)       Instalacja gazowa:

  ?         demonta偶 istniej膮cej instalacji gazowej zasilaj膮cej piecyki gazowe;

  ?         wykonanie nowej instalacji gazowej do projektowanego kot艂a c.o.

  3)       Instalacja centralnego ogrzewania:

  ?         wykonanie instalacji dwururowej z rozprowadzeniem g贸rnym wykonanej z rur miedzianych izolowanych termicznie izolacj膮 o wsp贸艂czynniku 0,035 W/mK (instalacj臋 docelowo nale偶y zala膰 p艂ynem niezamarzaj膮cym o temp. zamarzania minimum:  -15˚C);

  ?         monta偶 grzejnik贸w z zaworami termostatycznymi wed艂ug zestawienia w projekcie budowlanym;

  ?         monta偶 kot艂a gazowego c.o., kondensacyjnego z zamkni臋t膮 komor膮 spalania
  o mocy cieplnej 25,0 kW wraz z wykonaniem przewodu powietrzno-spalinowego ze stali nierdzewnej w istniej膮cym przewodzie kominowym oraz wykonaniem  wentylacji i kana艂u nawiewnego (w pomieszczeniu kot艂owni nale偶y dostosowa膰 instalacj臋 elektryczn膮 do potrzeb kot艂a gazowego i osprz臋tu).

  Zadanie nale偶y wykona膰 w oparciu o projekt budowlany instalacji c.o., cwu i gazu i decyzj臋 pozwolenia na budow臋

  Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia zawiera za艂膮czony do niniejszego zapytania projekt budowlany (za艂. nr 4), przedmiar rob贸t (za艂. Nr 5).

   

  Termin wykonania zam贸wienia: 

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 5 grudzie艅 2017 r.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰:

  ?       wype艂niony i podpisany wykaz cen (za艂. nr 3);

  ?       parafowany projekt umowy (za艂. nr 2).

  Zamawiaj膮cy nie wymaga z艂o偶enia kosztorysu ofertowego.

  Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany zapewni膰 obj臋cie kierownictwa budowy przez osob臋 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno艣ci zgodnie z warunkami pozwolenia na budow臋.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej  do dnia:  26 pa藕dziernik 2017 r. 

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie
  w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30.

  Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y sk艂ada膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl . W przypadku sk艂adania oferty w formie elektronicznej nale偶y za艂膮czy膰 skan podpisanych dokument贸w (formularz ofertowy, wykaz cen, projekt umowy).

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty (nie z艂o偶one na formularzu, bez projektu umowy, wykazu cen). lub nie podpisane przez Wykonawc臋 -  zostan膮 odrzucone.

  Wyb贸r oferty nast膮pi do dnia:  31 pa藕dziernik 2017 r.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p贸藕n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.

  3.        Wykaz cen.

  4.        Projekt budowlany.

  5.        Przedmiar rob贸t.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 615
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.143 sekund