Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r. /Dostawa pomocy dydaktycznych dla szk贸艂 w ramach Programu - Aktywna tablica/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-11-21

  GPIR.271.2.69.2017

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: ,, Dostawa pomocy dydaktycznych dla szk贸艂 w ramach Programu ?Aktywna tablica ?.

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

   

  1

  PPHU Vika Renata Musielska Luban贸w 28b 98-235 B艂aszki

  65 555,00

  (SP Lis贸w ? 12797,00;

  SP 艢wi臋cany, SP B膮czal D., SP Sko艂yszyn ? 3 x 17586,00)

  Brak opisu statywu, brak deklaracji CE

  2

  INFOEDU Krzysztof Rogowski Lis贸w 177 38-242 Sko艂yszyn

  63 500,00

  (SP Lis贸w ? 12920,00;

  SP 艢wi臋cany, SP B膮czal D., SP Sko艂yszyn ? 3 x 16860,00)

  Oferta kpl

   

   

   

  Wybrano ofert臋 nr 2 z艂o偶on膮 przez: INFOEDU Krzysztof Rogowski Lis贸w 177 38-242 Sko艂yszyn z cen膮 63 500,00 z艂 brutto.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 466
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski聽聽聽聽 wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 - 064

  www.bip.skolyszyn.pl聽聽聽 e-mail: gmina@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2017-11-16

  GPIR.271.2.69.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: - Dostawa pomocy dydaktycznych dla szk贸艂 w ramach Programu "Aktywna tablica".

  Zakres zam贸wienia obejmuje dostaw臋 do siedziby Zamawiaj膮cego kompletnych, fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne, monitory) w ramach Rz膮dowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczni贸w i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

  1.聽聽聽 Wykaz pomocy dydaktycznych obj臋tych zam贸wieniem dla poszczeg贸lnych jednostek:

  1)聽聽聽聽 SZKO艁A PODSTAWOWA W LISOWIE Lis贸w 76 38-242 Sko艂yszyn - St贸艂 multimedialny przewo藕ny myBoard LED 55` z Androidem + komputer OPS + statyw elektryczny -
  1 kpl.

  2)聽聽聽聽 SZKO艁A PODSTAWOWA W 艢WI臉CANACH 艢wi臋cany 529 38-242 Sko艂yszyn - Monitor interaktywny myBoard LED 65` z Androidem - 2 kpl.

  3)聽聽聽聽 SZKO艁A PODSTAWOWA W B膭CZALU DOLNYM B膮czal Dolny 101 38-242 Sko艂yszyn - Monitor interaktywny myBoard LED 65` z Androidem - 2 kpl.

  4)聽聽聽聽 SZKO艁A PODSTAWOWA W SKO艁YSZYNIE 38-242 Sko艂yszyn 222 - Monitor interaktywny myBoard LED 65` z Androidem - 2 kpl.

  2.聽聽聽 Sprz臋t b臋d膮cy przedmiotem zam贸wienia Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany dostarczy膰 na w艂asny koszt do poszczeg贸lnych szk贸艂, wed艂ug powy偶szego zestawienia.

  3.聽聽聽 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany do uruchomienia, instalacji oraz zintegrowania zakupionego sprz臋tu i oprogramowania z infrastruktur膮 szkoln膮 w ka偶dej w/w szkole, a tak偶e do przeszkolenia wskazanych pracownik贸w szko艂y z obs艂ugi sprz臋tu.

  4.聽聽聽 Szczeg贸艂ow膮 specyfikacj臋 techniczn膮 i minimalne parametry sprz臋tu zawiera za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania.

  5.聽聽聽 Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne danego rodzaju musz膮 pochodzi膰 od jednego producenta, posiada膰 deklaracj臋 CE oraz certyfikat ISO 9001 dla producenta.

  6.聽聽聽 Zakup i dostawa sprz臋tu realizowana jest na podstawie zawartej w ramach Programu "Aktywna tablica" umowy o udzielenie dotacji, pomi臋dzy Wojewod膮 Podkarpackim a Gmin膮 Sko艂yszyn. Wszelkie nie opisane w zapytaniu parametry sprz臋tu i warunki jego dostawy zawiera Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w, form i trybu realizacji Rz膮dowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczni贸w i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" (Dz.U. z 2017 r. poz. 1401).

  Termin wykonania zam贸wienia:

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 (dostarczy膰 do poszczeg贸lnych szk贸艂, zainstalowa膰 i przeszkoli膰 personel) w terminie: do 14 grudnia 2017 r.

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 specyfikacj臋 techniczn膮 oferowanego sprz臋tu dla poszczeg贸lnych szk贸艂 z uwzgl臋dnieniem opisu wszystkich parametr贸w wymienionych w za艂膮czniku nr 3 do zapytania.

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 deklaracj臋 CE oraz certyfikat ISO 9001 dla producenta oferowanego sprz臋tu

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 20 listopada 2017 r. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania, specyfikacj臋 techniczn膮 oferowanego sprz臋tu dla poszczeg贸lnych szk贸艂 oraz deklaracj臋 CE oraz certyfikat ISO 9001 dla producenta oferowanego sprz臋tu. Specyfikacja techniczna oferowanego sprz臋tu musi spe艂nia膰 minimalne wymagania i parametry okre艣lone w za艂. nr 3 do zapytania. W przypadku nie spe艂niania okre艣lonych parametr贸w - oferta zostanie odrzucona.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi2@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy 艂膮czny koszt dostawy sprz臋tu dla wszystkich szk贸艂 obj臋tych zam贸wieniem.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu. Nie dopuszcza si臋 uzupe艂niania ofert po terminie ich z艂o偶enia.

  Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych przez Wykonawc贸w.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  1.聽聽聽 Formularz ofertowy.

  2.聽聽聽 Projekt umowy.

  3.聽聽 Specyfikacja sprz臋tu.  Rejestr zmian odwiedzin: 533
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.108 sekund