Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Konkurs ofert 2017 /Gminny O艣rodek Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie; 38-242 Sko艂yszyn 283 og艂asza konkurs ofert na realizacj臋 kompleksowej obs艂ugi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych) i rozrywkowo - rekreacyjnej w strefie wy艂膮czno艣ci podczas imprezy plenerowej, kt贸ra b臋dzie mia艂a w miejsce w dniu 13 sierpnia 2017 roku (Gwiazda Wieczoru - zesp贸艂 Czerwone Gitary)./
  Konkurs ofert


  Nowa strona 2

  Sko艂yszyn, 12  kwietnia 2017 r.

   

  KONKURS OFERT

  na wy艂膮czn膮 realizacj臋 kompleksowej obs艂ugi gastronomiczno - handlowej

  (w tym sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych)  i rozrywkowo - rekreacyjnej

  podczas imprezy plenerowej

  na placu targowym w Sko艂yszynie,

  13 sierpnia 2017 r.

   

  Gminny O艣rodek Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie; 38-242 Sko艂yszyn 283 og艂asza konkurs ofert na realizacj臋 kompleksowej obs艂ugi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych) i rozrywkowo - rekreacyjnej w strefie wy艂膮czno艣ci podczas imprezy plenerowej, kt贸ra b臋dzie mia艂a w miejsce w dniu 13 sierpnia 2017 roku (Gwiazda Wieczoru - zesp贸艂 Czerwone Gitary).

  Stref臋 wy艂膮czno艣ci stanowi膰 b臋dzie wyznaczony przez Organizatora imprezy teren na dzia艂kach o nr ew. 669/15 i 667/47 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Sko艂yszyn.

   

  Oczekiwania wobec Oferenta / Wykonawcy:

  Wykonawca  na czas imprez ma obowi膮zek zabezpieczy膰

  ?        min. 3 punkty  sprzeda偶y piwa,

  ?        min. 3 stoiska gastronomiczne oferuj膮ce  min: szasz艂yk, kie艂bas臋, frytki, hamburgery, pizze i inne,

  ?        min. 4 stoisk ma艂ej gastronomii typu: popcorn, wata cukrowa, kukurydza gotowana, lody, pra偶ynki i inne,

  ?        min. 5 stoisk z obs艂ug膮 handlow膮 typu: zabawki, balony, upominki i inne,

  ?        minimum 6 urz膮dze艅 rekreacyjnych (zamki dmuchane, trampoliny, gokarty,  itp.,)

  ?        namioty, stoliki parasole i miejsca siedz膮ce dla ok. 500 os贸b w tym cz臋艣膰 pod zadaszeniem,

   

  Oferent/Wykonawca zobowi膮zany jest do posiadania wszelkich prawem wymaganych pozwole艅 na prowadzenie tego typu dzia艂alno艣ci oraz pozwolenia na sprzeda偶 piwa w trakcie trwania imprez i obowi膮zany b臋dzie je okaza膰 Organizatorowi imprezy na ka偶de jego 偶膮danie.

  W przypadku nie posiadania takich pozwole艅 lub nie okazania ich Organizatorowi imprezy umowa ulegnie rozwi膮zaniu.

   

  Oferent/Wykonawca zobowi膮zany jest do monta偶u i demonta偶u na w艂asny koszt i w艂asnym staraniem stoisk gastronomicznych, handlowych i rozrywkowo - rekreacyjnych, zadbanie o estetyk臋 stanowisk sprzeda偶y, utrzymania na wyznaczonym terenie porz膮dku i czysto艣ci zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

   

  Oferent/Wykonawca zapewni bezpieczn膮 obs艂ug臋 w/w urz膮dze艅.

   

  Oferent/Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie do spe艂nienia wszelkich wymaga艅 sanitarnych oraz z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy zwi膮zanych w wykonaniem przedmiotu umowy. W przypadku naruszenie tych wymaga艅 i powstania z tego tytu艂u szkody u osoby trzeciej wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 ponosi膰 b臋dzie Oferent/Wykonawca.

   

  Oferent/Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do  podpisania o艣wiadczenia  stwierdzaj膮cego, 偶e posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia dzia艂alno艣ci b臋d膮cej przedmiotem oferty oraz posiada wiedz臋, do艣wiadczenie, niezb臋dne atesty, ubezpieczenie OC oraz dysponuje odpowiednim potencja艂em osobowym i technicznym, umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 przedmiotu umowy.

   

  Oferent/Wykonawca zobowi膮zany jest do zabezpieczania w艂asnym staraniem i kosztem swojego sprz臋tu podczas trwania imprezy oraz w nocy. W przypadku powstania szk贸d w tym maj膮tku, z przyczyn niezale偶nych od Organizatora imprezy, odpowiedzialno艣膰 Organizatora b臋dzie wy艂膮czona.

   

  Oferent/Wykonawca odpowiada za bezpiecze艅stwo ludzi i mienia oraz spe艂nienia wymog贸w higieniczno ? sanitarnych serwowanych posi艂k贸w i napoj贸w na wynaj臋tym terenie.

   

  Wykonawca powinien posiada膰 do艣wiadczenie w obs艂udze du偶ych imprez plenerowych. Na okoliczno艣膰 posiadanego do艣wiadczenia Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie czy prowadzi艂 obs艂ug臋 tego typu imprez i jakich imprez to dotyczy艂o.

   

  Informacja o przedmiocie i warunkach przetargu:

  Teren na dzia艂kach o nr ew. 669/15 i 667/47 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Sko艂yszyn, kt贸ry zostanie u偶yczony dla Oferenta/Wykonawcy na czas trwania imprezy w dniu 13 sierpnia 2017 le偶y w centrum miejscowo艣ci Sko艂yszyn.

   

  GOKiCz udost臋pni przedmiotowe tereny na realizacj臋 kompleksowej obs艂ugi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych) i rozrywkowo ? rekreacyjnej wy艂onionemu Wykonawcy.

   

  呕膮dany termin rozpocz臋cia 艣wiadczenia w/w us艂ug ?

  dnia 13 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00. do godz. -01.00. (14 sierpnia 2017 r.)

   

  Wy艂oniony, w drodze konkursu Oferent/Wykonawca, wyst膮pi z wnioskiem i uzyska wymagane zezwolenie W贸jta Gminy Sko艂yszyn na prowadzenie sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych (wy艂膮cznie piwa podawanego w kubeczkach plastykowych i opakowaniach aluminiowych), tak by w dniu organizacji imprezy posiada艂 wymagane zezwolenie. Brak posiadania takiego zezwolenia stanowi膰 b臋dzie dla Organizatora przes艂ank臋 do rozwi膮zania umowy z przyczyn zale偶nych od Wykonawcy.

   

  Wy艂oniony Wykonawca b臋dzie posiada艂 wy艂膮czn膮 zgod臋 na prowadzenie obs艂ugi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych) i rozrywkowo ? rekreacyjnej, na terenie imprezy. Inni wykonawcy b臋d膮 mogli si臋 znale藕膰 po uzyskaniu uprzedniej zgody zar贸wno Organizatora, jak i Wykonawcy.

   

  Zalecane jest, wcze艣niejsze zapoznanie si臋 z terenem i planem lokalizacji punkt贸w gastronomicznych i handlowych oraz rekreacyjnych, kt贸ry zostanie sporz膮dzony przez Organizatora imprezy. Organizator nie zapewnia podczas trwania imprez dost臋pu do pr膮du dla Oferenta / Wykonawcy

   

  Szczeg贸艂owe warunki realizacji zamierzenia okre艣li umowa spisana z Oferentem/Wykonawc膮, kt贸ry wygra konkurs ofert. Umowa winna zawiera膰 co najmniej wymagani okre艣lone w niniejszym og艂oszeniu o konkursie.

   

  Pozosta艂e informacje:

  Oferty nale偶y przes艂a膰 do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00 w zamkni臋tych kopertach z dopiskiem ?Impreza plenerowa; 13 sierpnia 2017 r.? lub sk艂ada膰 osobi艣cie Gminny O艣rodek Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie; 38-242 Sko艂yszyn 283. Ponadto na kopercie nale偶y poda膰 nazw臋 i dok艂adny adres wraz z numerami telefon贸w i adresami e-mailowymi. O terminie wp艂ywu oferty Wykonawcy decyduje data wp艂ywu oferty do siedziby Organizatora.

   

  Oferta powinna zawiera膰:

  a) nazw臋 firmy, adres, NIP, telefon,
  b) rodzaj asortymentu,
  c) ilo艣膰 stanowisk handlowych i gastronomicznych i rekreacyjnych,
  d) ilo艣膰 zabezpieczonych miejsc dla uczestnik贸w imprezy,

  e) cennik menu i us艂ug korzystania z poszczeg贸lnych urz膮dze艅 rekreacyjnych,
  f) o艣wiadczenia o:

  • posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnie艅 do prowadzenia dzia艂alno艣ci handlowo -gastronomicznej zgodnie z wymogami ustawowymi,
  • posiadaniu niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowaniu przez Oferenta potencja艂u technicznego i osobowego zdolnego do obs艂ugi wy艂膮czno艣ci handlowej,
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej przyj臋cie i realizacj臋 obs艂ugi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych) i rozrywkowo - rekreacyjnej przez Oferenta.

  g) Podpisane o艣wiadczenie, 偶e Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki wsp贸艂pracy ustalone w og艂oszeniu o konkursie .

   

  O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje Komisja powo艂ana przez dyrektora GOKiCZ w Sko艂yszynie, bior膮c pod uwag臋 przedstawiony w ofercie zakres 艣wiadczonych us艂ug, do艣wiadczenie w obs艂udze imprez plenerowych oraz zadeklarowan膮 kwot臋, kt贸r膮 oferent wp艂aci na konto GOKiCz w Sko艂yszynie na poczet organizacji imprez plenerowych.

   

  Rozstrzygni臋cie konkursu ofert nast膮pi w terminie do dnia 9 maja 2017 r.

   

  Komisja dokona wyboru oferty najlepiej s艂u偶膮cej realizacji us艂ugi oraz zaprosi jednego Wykonawc臋 do dalszych negocjacji, kt贸rych celem b臋dzie zawarcie stosownej umowy (z uwzgl臋dnieniem

  warunk贸w niniejszego og艂oszenia i z艂o偶onej oferty)

   

  Organizator imprezy pisemnie lub telefonicznie powiadomi Wykonawc臋 o wyborze jego oferty, miejscu                         i terminie podpisania umowy.

  Organizator poinformuje r贸wnie偶 pozosta艂ych Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli oferty o wynikach konkursu.

   

  Organizator przewiduje zawrze膰 umow臋 w terminie do dnia 16 maja 2017 r. z Oferentem/Wykonawc膮, kt贸ry z艂o偶y艂 najkorzystniejsz膮 ofert臋.

   

  60 % zadeklarowanej kwoty Oferent wp艂aci 14 dni przed dat膮 planowanej imprezy (28 lipca 2017 r.). Pozosta艂膮 cz臋艣膰 (40 %) deklarowanej kwoty Oferent zobowi膮zuje si臋 wp艂aci膰 do 5 dni po imprezie.

  W przypadku odst膮pienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy, Organizatorowi przys艂uguje prawo zachowania wp艂aconej zaliczki.

  W przypadku odst膮pienia od umowy z winy Wykonawcy przed terminem wp艂aty zaliczki, Wykonawca zobowi膮zuje si臋 zap艂aci膰 Wykonawcy kar臋 umown膮 w wysoko艣ci r贸wnowarto艣ci zaliczki.

   

  W przypadku identycznych ofert, Organizator przeprowadzi ustne negocjacje z udzia艂em Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli najkorzystniejsze oferty. W takim przypadku o wyborze Wykonawcy zdecyduje, kt贸ry z Wykonawc贸w z艂o偶y korzystniejsz膮 ofert臋 w trybie negocjacji.

   

  Je偶eli 偶adna z ofert nie b臋dzie spe艂nia艂a oczekiwa艅 Organizatora, lub wymaga艅 okre艣lonych w niniejszym konkursie, Organizator zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zamkni臋cia konkursu bez wybrania oferty lub og艂oszenie nowego konkursu.

  Organizator zastrzega sobie r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 zmiany warunk贸w udzia艂u w konkursie.

   

  Dodatkowych informacji nt. konkursu oraz programu imprezy udziela:

  Marta G膮siorowska; GOKiCZ; 13 449 10 17.  Rejestr zmian odwiedzin: 736
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.061 sekund