Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2017 /Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo ga艣niczego w ramach zadania publicznego pn.: Przygotowanie jednostek ochotniczych stra偶y po偶arnych do dzia艂a艅 ratowniczo-ga艣niczych/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 2
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-08-18

  znak sprawy: GPIR.271.1.7.2017

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo ? ga艣niczego dla OSP w B膮czalu Dolnym w ramach zadania publicznego pn.: ?Przygotowanie jednostek ochotniczych stra偶y po偶arnych do dzia艂a艅 ratowniczo-ga艣niczych?

   

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  2

  Liczba ofert odrzuconych: 0

   

  Wykaz z艂o偶onych ofert:

   

  1)       DRAGON Sp贸艂ka Cywilna ul. Kazd臋bie 121 42-530 D膮browa G贸rnicza.

  Punktacja: Cena ? 59,61 pkt; Okres gwarancji i r臋kojmi: 30,00 pkt; 艢rednie zu偶ycie paliwa oferowanego pojazdu: 10 pkt. Og贸艂em: 99,61 pkt.

   

  2) Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe BIBMOT BIK Sp贸艂ka Jawna ul. Drzewieckiego 1 39-300
        Mielec. Punktacja: Cena ? 60,00 pkt; Okres gwarancji i r臋kojmi: 30,00 pkt; 艢rednie zu偶ycie paliwa
        oferowanego pojazdu: 10 pkt. Og贸艂em: 100 pkt.

   

  Wybrano ofert臋 Nr 2 z艂o偶on膮 przez: Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe BIBMOT BIK Sp贸艂ka Jawna ul. Drzewieckiego 1 39-300 Mielec.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n.zm.).

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 957
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacje z otwarcia ofert


  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

  Sko艂yszyn, dn. 2017-08-11

  znak sprawy: GPIR.271.1.7.2017


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-ga艣niczego dla OSP w B膮czalu Dolnym w ramach zadania publicznego pn.: Przygotowanie jednostek ochotniczych stra偶y po偶arnych do dzia艂a艅 ratowniczo-ga艣niczych

  1)聽聽聽聽 Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia: 234聽000,00 z艂.

  2)聽聽聽聽 Wykaz z艂o偶onych ofert:

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Oferta Nr 1:

  DRAGON Sp贸艂ka Cywilna ul. Kazd臋bie 121 42-530 D膮browa G贸rnicza.

  Cena oferty brutto: 227 796,00 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 96 m-cy. Termin dostawy: 30.11.2017 r. Termin p艂atno艣ci: do 30 dni po przed艂o偶eniu faktury. Oferowany pojazd: Opel Movano. 艢rednie zu偶ycie paliwa oferowanego pojazdu: 8,2 l/100 km.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Oferta Nr 2:

  Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe BIBMOT BIK Sp贸艂ka Jawna.

  Cena oferty brutto: 226 300,00 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 96 m-cy. Termin dostawy: 30.11.2017 r. Termin p艂atno艣ci: do 30 dni po przed艂o偶eniu faktury. Oferowany pojazd: Renault Master. 艢rednie zu偶ycie paliwa oferowanego pojazdu: 8,2 l/100 km.

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z p贸藕n.zm.).

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 989
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 12

  Og艂oszenie nr 562085-N-2017 z dnia 2017-08-02 r.

  Gmina Sko艂yszyn: Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo ? ga艣niczego w ramach zadania publicznego pn.: ?Przygotowanie jednostek ochotniczych stra偶y po偶arnych do dzia艂a艅 ratowniczo-ga艣niczych
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Nie

  Nazwa projektu lub programu
  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Tak

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania: Gmina Sko艂yszyn przeprowadza post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego w imieniu jednostki Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w B膮czalu Dolnym, z siedzib膮 B膮czal Dolny 38-242 Sko艂yszyn, gm. Sko艂yszyn, Nr KRS: 0000031755 - na podstawie zawartego porozumienia.
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej ? maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn  12 , 38242   Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, , e-mail przetargi@skolyszyn.pl, , faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

   

  wi臋cej...

  Za艂膮czniki:

  SIWZ -Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gasniczego dla OSP B膮czal.D

  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

  Za艂.Nr 1a do SIWZ - szczeg贸艂owy opis dostawy

  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy

  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu

  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw

  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej  Rejestr zmian odwiedzin: 1083
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.053 sekund