Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2017 /Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn w I p贸艂roczu 2018 r./
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 3

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-12-04

  znak sprawy: GPIR.271.1.10.2017

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn w I p贸艂roczu 2018 r.?

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Kryteria oceny: cena ? 60%, Termin p艂atno艣ci faktury: 40%

  1)       Produkcja Handel Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka
  28. Punktacja: cena ? 60 pkt; Termin p艂atno艣ci faktury: 40 pkt. Og贸艂em: 100 pkt.

   

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Produkcja Handel Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 743
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja z otwarcia ofert


  Nowa strona 3
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-11-24

  znak sprawy: GPIR.271.1.10.2017

   

   

   

   

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

   

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn
  w I p贸艂roczu 2018 r.
  ?

   

   

  1)       Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia: 390 000,00 z艂.

  2)       Wykaz z艂o偶onych ofert:

  ?            Oferta Nr 1: Produkcja Handel Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28. Cena oferty brutto: 416 890,80 z艂. Termin p艂atno艣ci faktury: 30 dni.

                 

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 802
  Wersja do druku Wersja do druku  Modyfikacja zam贸wienia


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2017-11-17

   

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  GPIR.271.1.10.2017

   

   

   

  MODYFIKACJA SIWZ

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ?Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn w I p贸艂roczu 2018 r?


   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiaj膮cy dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia oraz za艂膮cznika Nr 1, Nr 2 i Nr 8 do SIWZ. Modyfikacja dotyczy zmiany b艂臋dnie podanego kodu dla popio艂u paleniskowego z gospodarstw domowych.  Pozosta艂e za艂膮czniki nie ulegaj膮 zmianie.

  W zwi膮zku z dokonan膮 modyfikacj膮 zmianie ulega og艂oszenie o zam贸wieniu.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia

  SIWZ - Wyw贸z i zagospodarowanie odpad贸w I p贸艂r.2018r ? modyfikacja

  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy

  Za艂.Nr 8 do SIWZ - o艣wiadczenie o zagospodarowaniu odpad贸w  Rejestr zmian odwiedzin: 845
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  Og艂oszenie nr 615554-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.

  Gmina Sko艂yszyn: Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn w I p贸艂roczu 2018 r.
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Nie

  Nazwa projektu lub programu
  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej ? maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn  12 , 38242   Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

   

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

  Nie
  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

  Tak
  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=66

  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Nie
  Inny spos贸b:
  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Tak
  Inny spos贸b:
  Sk艂adanie oferty odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca
  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  Nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn w I p贸艂roczu 2018 r.
  Numer referencyjny: GPIR.271.1.10.2017
  Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie

  II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi
  II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
  Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:
  Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiot zam贸wienia obejmuje odbieranie odpad贸w komunalnych od wszystkich mieszka艅c贸w wytwarzaj膮cych odpady na terenie gminy Sko艂yszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) i zagospodarowanie odebranych odpad贸w, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, na uprawnionych instalacjach przetwarzaj膮cych odpady komunalne w spos贸b zapewniaj膮cy osi膮gni臋cie odpowiednich poziom贸w recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), zwanej dalej ustaw膮 o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach. Przedmiot zam贸wienia obejmuje okres I p贸艂rocza 2018 r., tj. od dnia 01.01 do 30.06.2018 r. Szacowana ilo艣膰 odpad贸w komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania umowy wyniesie oko艂o 800 Mg (ton) odpad贸w komunalnych, z czego: ? 470 Mg (ton) - to niesegregowane zmieszane odpady komunalne i pozosta艂o艣ci po segregacji odpad贸w komunalnych (kod 200301); ? 250 Mg (ton) ? to selektywnie zebrane odpady komunalne typu: papier, szk艂o, tworzywa sztuczne/metal/, opakowania wielomateria艂owe, tekstylia; ? 20 Mg (ton) ? to odpady powstaj膮ce na terenach cmentarnych oraz inne odpady nie ulegaj膮ce biodegradacji (kod 200203); ? 40 Mg (ton) ? to odpady wielkogabarytowe, meble, zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny, zu偶yte opony (kod 200307) , ? 9 Mg (ton) ? to odpady ulegaj膮ce biodegradacji, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem bioodpad贸w (kod 200201); ? 5 Mg (ton) ? to popi贸艂 paleniskowy (kod 100101), ? 5 Mg (ton) ? to odpady budowlane i rozbi贸rkowe (kod 170107), ? 1 Mg (tona) ? to odpady niebezpieczne, zu偶yte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia. Podane ilo艣ci odpad贸w komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Sko艂yszyn w okresie trwania zam贸wienia s膮 ilo艣ci膮 szacunkow膮, przy czym Zamawiaj膮cy nie zapewnia realizacji zam贸wienia w tej ilo艣ci. W ramach niniejszego post臋powania Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia ilo艣ci odbieranych odpad贸w komunalnych ka偶dego rodzaju odpad贸w. Zakres zam贸wienia obejmuje odbi贸r wszystkich odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych z terenu Gminy Sko艂yszyn oraz podmiot贸w gospodarczych, w tym: 1) Odbi贸r, transport i zagospodarowanie odebranych odpad贸w segregowanych (zbieranych w spos贸b selektywny), tj. odzysk lub unieszkodliwienie, na uprawnionej instalacji przetwarzaj膮cej odpady komunalne w spos贸b zapewniaj膮cy osi膮gni臋cie odpowiednich poziom贸w recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), z zachowaniem hierarchii post臋powania z odpadami, o kt贸rej mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z p贸藕n.zm.). 2) Odbi贸r, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpad贸w komunalnych oraz odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji na Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpad贸w Komunalnych ? (zwanej dalej RIPOK), przewidzianej do obs艂ugi Regionu Po艂udniowego, zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Wojew贸dztwa Podkarpackiego lub w przypadkach okre艣lonych w ustawie z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach oraz w/w planie - do instalacji zast臋pczych. Koszt zagospodarowania odpad贸w w RIPOK ponosi膰 b臋dzie w pe艂nej wysoko艣ci Wykonawca. Gmina Sko艂yszyn na 2018 r. nie zawar艂a umowy, porozumienia na odbi贸r odpad贸w z RIPOK. 3) Odbi贸r, transport i zagospodarowanie odpad贸w wielkogabarytowych, zu偶ytych opon, popio艂u, odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych, odpad贸w niebezpiecznych oraz odpad贸w biodegradowalnych do instalacji uprawnionej do zagospodarowania w/w odpad贸w. 4) Odbi贸r, transport i zagospodarowanie odpad贸w powstaj膮ce na terenach cmentarnych oraz innych odpad贸w nie ulegaj膮cych biodegradacji na uprawnionej instalacji przetwarzaj膮cej odpady komunalne zgodnie z ustaw膮 z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach. 5) Wykonawca jest zobowi膮zany do post臋powania z odpadami w spos贸b zgodny z zasadami gospodarowania okre艣lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), ustawie z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p贸藕n. zm.) zgodnymi z wymaganiami ochrony 艣rodowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Wojew贸dztwa Podkarpackiego. z zachowaniem hierarchii post臋powania z odpadami, o kt贸rej mowa w art. 17 ustawy. Wykonawca jest zobowi膮zany przekazywa膰 zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegaj膮ce biodegradacji do uprawnionej instalacji wskazanej do przetwarzania odpad贸w komunalnych z Gminy Sko艂yszyn, chyba 偶e wyst膮pi膮 okoliczno艣ci wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach, uprawniaj膮ce do przekazania tych odpad贸w do instalacji zast臋pczej. Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia wraz z za艂膮cznikami.

  wi臋cej...

  Za艂膮czniki:

  SIWZ - Wyw贸z i zagospodarowanie odpad贸w I p贸艂r.2018 r.
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych us艂ug
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - wykaz narz臋dzi, wyposa偶.,
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej
  Za艂.Nr 8 do SIWZ - o艣wiadczenie o zagospodarowaniu odpad贸w
     Rejestr zmian odwiedzin: 994
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.119 sekund