Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2018 /Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich/
  INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA


  Nowa strona 2
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-04-17

  znak sprawy: GPIR.271.1.4.2018

   

   

   

   

  INFORMACJE O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

   

  dotyczy post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich?

   

   

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) - informuj臋, 偶e post臋powanie zostaje uniewa偶nione ze wzgl臋du na to, 偶e cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 625
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja z otwarcia ofert


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

  Sko艂yszyn, dn. 2018-04-06

  znak sprawy: GPIR.271.1.4.2018

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich?

  1.聽聽聽聽聽聽聽 Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia:
  5聽018聽124,90 z艂.

  2.聽聽聽聽聽聽聽 Wykaz z艂o偶onych ofert:

  1)聽聽聽聽聽聽 Oferta Nr 1: REMOST Sp. z o.o., ul. Przemys艂owa 10 39-200 D臋bica. Cena oferty brutto: 5聽799聽450,36 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 120 m-cy. Termin wykonania:
  30.11.2018 r. Termin p艂atno艣ci faktury: 30 dni.

  2)聽聽聽聽聽聽 Oferta Nr 2: AARSLEFF Sp. z o.o. Al.Wy艣cigowa 6 02-681 Warszawa. Cena oferty brutto: 5聽515聽478,90 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 120 m-cy. Termin wykonania: 30.11.2018 r. Termin p艂atno艣ci faktury: 30 dni.

  Ponadto Zamawiaj膮cy informuje, 偶e Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci albo braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej Wykonawca sk艂ada wraz z o艣wiadczeniem dokumenty b膮d藕 informacje potwierdzaj膮ce, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia ? zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8 do SIWZ.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 726
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 3

  Zamawiaj膮cy:

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel. /fax 13 4491062-64

  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl gmina@skolyszyn.pl

  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-04-03

  znak: GPIR.271.1.4.2018

                                

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ?Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich?

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ? przekazuj臋 odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawc贸w dotycz膮ce w/w zam贸wienia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

                                

  Tre艣膰 zapyta艅:

   

  Pytanie Nr 1:

  Prosimy o zmian臋 tre艣ci warunku udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cego do艣wiadczenia Wykonawcy poprzez zast膮pienie s艂贸w:

  ?zrealizowali co najmniej dwie roboty polegaj膮ce na likwidacji, stabilizacji, zabezpieczeniu osuwiska o warto艣ci co najmniej 2 500 000,00 z艂 ? ka偶da?

  s艂owami:

  ?zrealizowali co najmniej dwie roboty polegaj膮ce na likwidacji, stabilizacji, zabezpieczeniu osuwiska, w tym co najmniej jedn膮 o warto艣ci co najmniej 2 500 000,00 z艂?

  Warunek sformu艂owany w SIWZ jest warunkiem nadmiernym, gdy偶 Wykonawca, kt贸ry wykona艂 kilka podobnych zada艅 o mniejszej warto艣ci posiada wystarczaj膮ce do艣wiadczenie, aby wykona膰 zadanie b臋d膮ce przedmiotem niniejszego post臋powania. Dodatkowo nale偶y zauwa偶y膰, 偶e inwestycje polegaj膮ce na stabilizacji osuwisk maj膮 najcz臋艣ciej warto艣膰 od ok. 0,5 do ok. 1,5 mln z艂. Nadmierne zawy偶enie wymaganych rob贸t stanowi ograniczenie konkurencji poprzez uniemo偶liwienie udzia艂u w post臋powaniu Wykonawcom, kt贸rzy wykonali zadania
  o podobnym stopniu skomplikowania, lecz o mniejszej warto艣ci.

   

  Tre艣膰 odpowiedzi:

   

  Ad. 1.

  Zamawiaj膮cy przychyla si臋 do pro艣by Wykonawcy i dokonuje zmiany warunku dotycz膮cego zdolno艣ci technicznej lub zawodowej (Rozdzia艂 VII pkt 2.3 SIWZ), kt贸ry otrzymuje brzmienie:

   

  ?         w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy ? w tym okresie, wykonali (zrealizowali) roboty odpowiadaj膮ce swoim rodzajem robotom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, tj. zrealizowali co najmniej dwie roboty polegaj膮ce na likwidacji, stabilizacji, zabezpieczeniu osuwiska, w tym co najmniej jedn膮 o warto艣ci minimum
  2 500 000,00 z艂. 

  Powy偶sza zmiana powoduje konieczno艣膰 zmiany og艂oszenia o zam贸wieniu.

  Pozosta艂e warunki zam贸wienia nie ulegaj膮 zmianie.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  1. Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia  Rejestr zmian odwiedzin: 774
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 2

  Zamawiaj膮cy:

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel. /fax 13 4491062-64

  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-03-28

  znak: GPIR.271.1.4.2018

                                

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ?Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich?

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ? przekazuj臋 odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawc贸w dotycz膮ce w/w zam贸wienia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

                                

  Tre艣膰 zapyta艅:

   

  Pytanie Nr 1:

  Prosimy o informacj臋 dotycz膮c膮 zagospodarowania 艣ci臋tych drzew. Czy 艣ci臋te drzewa przechodz膮 na w艂asno艣膰 wykonawcy, kt贸ry obni偶y warto艣膰 pozycji kosztorysowych o warto艣膰 pozyskanego drewna? Czy wykonawca musi przekaza膰 pozyskane drewno w艂a艣cicielom dzia艂ek?

  Pytanie Nr 2:

  Czy Zamawiaj膮cy posiada zgod臋 na wycink臋 drzew w okresie l臋gowym ptak贸w, kt贸ry zaczyna si臋 1 marca i trwa do 15 pa藕dziernika?

  Pytanie Nr 3:

  Czy na czas wykonywania stabilizacji osuwiska b臋dzie mo偶na ca艂kowicie zamkn膮膰 drog臋 dla ruchu samochodowego? Czy jest mo偶liwo艣膰 skierowania ruchu na drog臋 objazdow膮?

   

  Tre艣膰 odpowiedzi:

   

   

  Ad. 1.

  艢ci臋te drzewa nale偶y przekaza膰 w艂a艣cicielom dzia艂ek.

  W ramach wycinki Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do:

  ?       艣ci臋cia drzew;

  ?       obci臋cia ga艂臋zi i poci臋cia pni na kawa艂ki (od 1 do 4 m);

  ?       transport poci臋tych pni na posesje w艂a艣cicieli dzia艂ek (transport do 1 km);

  ?       uprz膮tni臋cie i utylizacja ga艂臋zi.

   

  Ad. 2.

  Zamawiaj膮cy obecnie jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycink臋 drzew.

  Po dokonaniu przegl膮du drzew do wycinki stwierdzono, 偶e na drzewach nie znajduj膮 si臋 obecnie gniazda ptak贸w.

   

  Ad. 3.

  Mieszka艅cy, kt贸rzy posiadaj膮 nieruchomo艣ci poni偶ej osuwiska musz膮 mie膰 umo偶liwiony dojazd obecn膮 drog膮 nr ew. 68 w kierunku drogi krajowej. Natomiast mieszka艅cy posiadaj膮cy nieruchomo艣ci powy偶ej osuwiska b臋d膮 mie膰 mo偶liwo艣膰 dojazdu od drogi nr ew. 15
  w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich po wykonaniu przez Gmin臋 Sko艂yszyn remontu drogi .

  Zamkn膮膰 drog臋 dla ruchu samochodowego Wykonawca b臋dzie m贸g艂 jedynie na odcinku drogi obj臋tym stabilizacj膮 osuwiska.

   

   

  Zamawiaj膮cy uwzgl臋dniaj膮c telefoniczne uwagi Wykonawc贸w dotycz膮ce opisu warunku zdolno艣ci technicznej lub zawodowej (Rozdzia艂 VII pkt 2.3 SIWZ) precyzuje opis warunku, kt贸ry otrzymuje nowe brzmienie:

  ?         w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
  a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy ? w tym okresie, wykonali (zrealizowali) roboty odpowiadaj膮ce swoim rodzajem robotom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, tj. zrealizowali co najmniej dwie roboty polegaj膮ce na likwidacji, stabilizacji, zabezpieczeniu osuwiska
  o warto艣ci co najmniej 2 500 000,00 z艂 - ka偶da.

   

  Powy偶sza zmiana powoduje konieczno艣膰 zmiany og艂oszenia o zam贸wieniu.

  Pozosta艂e warunki zam贸wienia nie ulegaj膮 zmianie.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  1.   Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia  Rejestr zmian odwiedzin: 843
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  Og艂oszenie nr 534440-N-2018 z dnia 2018-03-21 r.

  Gmina Sko艂yszyn: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Nie

  Nazwa projektu lub programu
  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej ? maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn聽 12 , 38242 聽 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

  Nie
  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

  Tak
  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=69

  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Nie
  Inny spos贸b:
  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Tak
  Inny spos贸b:
  Sk艂adanie oferty odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca
  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  Nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich
  Numer referencyjny: GPIR.271.1.4.2018
  Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie

  II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
  Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:
  Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiot zam贸wienia obejmuje roboty polegaj膮ce na stabilizacji cz臋艣ci osuwiska wraz z zabezpieczeniem odcinka drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich przed dalsz膮 kontynuacj膮 proces贸w geodynamicznych. W ramach zadania nale偶y wykona膰 m.in. nast臋puj膮ce roboty: ? wycinka drzew i krzew贸w koliduj膮cych z inwestycj膮; ? odbudowa uszkodzonej drogi gminnej na odcinku oko艂o 100 m; ? poprawa stateczno艣ci skarpy drogowej poprzez wykonanie konstrukcji oporowej, tj. rusztu 偶elbetowego podbieraj膮cego zbocze, zespolonego z projektowanymi kotwami gruntowymi oraz palisad膮 z mikropali wierconych; ? budowa systemu odprowadzenia w贸d do potoku poprzez wykonanie kana艂u odprowadzaj膮cego, koryta otwartego, studni, wylotu oraz remont istniej膮cego lewostronnego rowu drogowego; ? przebudowa i zabezpieczenie istniej膮cego ruroci膮gu kablowego Orange Polska S.A.

  wi臋cej...

  SIWZ -Stabilizacja osuwiska w Siedliskach S艂
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen-osuwisko Siedliska S艂.
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 3.1 do SIWZ -Dokument. geolog. in偶

  Za艂.Nr 3.2 do SIWZ - Projekt geotechniczny+opinia
  Za艂.Nr 3.3 do SIWZ - Projekt budowlany
  Za艂.Nr 3.4 do SIWZ - Projekt budowl.wycinki
  Za艂.Nr 3.5 do SIWZ - Projekt wyk.
  Za艂.Nr 3.6 do SIWZ - Projekt wyk.Teletechnika
  Za艂.Nr 3.7 do SIWZ - Pozwolenie na budow臋
  Za艂.Nr 3.8 do SIWZ - STWIORB
  Za艂.Nr 3.9 do SIWZ - Przedmiar Rob贸t

  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - wykaz rob贸t
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - wykaz os贸b
  Za艂.Nr 8 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej  Rejestr zmian odwiedzin: 1053
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.133 sekund