Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2018 /Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Sko艂yszyn - I etap/
  Informacja z otwarcia ofert


  Nowa strona 2
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-05-04

  znak sprawy: GPIR.271.1.5.2018

   

   

   

   

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

   

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Sko艂yszyn ? I etap?

   

   

  1)       Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia:

  ?         Cz臋艣膰 I ? 283 052,00 z艂.

  ?         Cz臋艣膰 II ? 134 474,00 z艂

  ?         Cz臋艣膰 III ? 669 665,00 z艂

  2)       Wykaz z艂o偶onych ofert:

  ?            Cz臋艣膰 I: Oferta Nr 1: Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Ja艣le, 38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30. Cena oferty brutto: 264 740,53 z艂. Okres gwarancji: 24 m-ce. Termin wykonania: 30 dni.

  ?            Cz臋艣膰 II: Oferta Nr 1: Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Ja艣le, 38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30. Cena oferty brutto:
  129 537,59 z艂.
  Okres gwarancji: 24 m-ce. Termin wykonania: 30 dni.

  ?            Cz臋艣膰 III: Oferta Nr 1: Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Ja艣le, 38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30. Cena oferty brutto:
  654 900,86 z艂. Okres gwarancji: 24 m-ce. Termin wykonania: 40 dni.

                 

  Ponadto Zamawiaj膮cy informuje, 偶e Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci albo braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej Wykonawca sk艂ada wraz z o艣wiadczeniem dokumenty b膮d藕 informacje potwierdzaj膮ce, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia ? zgodnie z za艂膮cznikiem nr 6 do SIWZ.

                 

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 425
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 1

  Zamawiaj膮cy:

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel. /fax 13 4491062-64

  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl gmina@skolyszyn.pl

  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-04-26

  znak: GPIR.271.1.5.2018

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

     

  dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ?Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Sko艂yszyn ? I etap?

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ? przekazuj臋 odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawc贸w dotycz膮ce w/w zam贸wienia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

   

  Tre艣膰 zapyta艅:

   

  Pytanie Nr 1:

  Prosimy o wyja艣nienie rozbie偶no艣ci pomi臋dzy przedmiarem rob贸t dot. ?Przebudowy drogi Pniaki w kier. Wypaska? a za艂膮cznikiem Nr 1a do SIWZ.

  W podanym za艂膮czniku jest informacja o nawierzchni 艣cieralnej w ilo艣ci 2 881,80 m2, a brak jej w przedmiarze.

  Pytanie Nr 2:

  Prosimy o wyja艣nienie ilo艣ci nawierzchni 艣cieralnej podanej w przedmiarze dot. ?Przebudowa drogi gminnej Osiedle w kier. Lis贸wka w Sko艂yszynie? w ilo艣ci 1 664,00 m2 a podan膮 w za艂膮czniku Nr 1b do SIWZ w ilo艣ci 1 676,50 m2.

   

  Tre艣膰 odpowiedzi:

   

  Ad. 1.

  Zamawiaj膮cy uzupe艂nia brakuj膮c膮 stron臋 przedmiaru rob贸t dotycz膮cego drogi ?Pniaki w kier. Wypaska?.

   

  Ad. 2.

  Prawid艂ow膮 ilo艣膰 nawierzchni 艣cieralnej podano w przedmiarze rob贸t. Zamawiaj膮cy dokonuje poprawy ilo艣ci w pozosta艂ych za艂膮cznikach.

   

   

  Powy偶sza zmiana powoduje konieczno艣膰 zmiany og艂oszenia o zam贸wieniu.

  Pozosta艂e warunki zam贸wienia nie ulegaj膮 zmianie.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Za艂膮czniki:

  Og艂oszenie  o zmianie og艂oszenia nr 500092649

  Za艂.Nr 1b do SIWZ - Wykaz cen ? modyfikacja

  Za艂.Nr 2b do SIWZ - projekt umowy ?modyfikacja

  Za艂.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar dr. Pniaki w Jab艂onicy i Lipnicy G - popr.  Rejestr zmian odwiedzin: 465
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu z dn. 17.04.2018


  Nowa strona 1

  Og艂oszenie nr 545938-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

  Gmina Sko艂yszyn: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Sko艂yszyn - I etap
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Nie

  Nazwa projektu lub programu
  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn 12 , 38242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

  Nie
  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

  Nie
  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php-mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=69
  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Nie
  Inny spos贸b:
  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Tak
  Inny spos贸b:
  Sk艂adanie oferty odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca
  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  Nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Sko艂yszyn - I etap
  Numer referencyjny: GPIR.271.1.5.2018
  Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie
  II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
  Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
  wszystkich cz臋艣ci

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:
  Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zam贸wienia obejmuje przebudow臋 艂膮cznie czternastu odcink贸w dr贸g gminnych o nawierzchni 偶wirowej i bitumicznej. Zakres zam贸wienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z wykonaniem podbudowy oraz robotami towarzysz膮cymi. 2. Wykaz odcink贸w dr贸g obj臋tych zam贸wieniem: 1) Przebudowa drogi gminnej -Od Waflarni w kier. Trzcinicy-, dz. nr ew. 1035 i 1073 w B膮czalu Dolnym - odcinek o d艂ugo艣ci 380 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 1 140 m2. 2) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej w kier. P.Szafra艅skiego w Harklowej - odcinek o d艂ugo艣ci 107 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 284 m2. 3) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej "Pniaki" w kier. P.Wypaska, dz. Nr ew. 277/1, 286/1, 634, 287/5, 205/1 w Jab艂onicy oraz nr ew. 325/3, 324, 22/2, 20/2, 16/2, 17/2 w Lipnicy G贸rnej- odcinek o d艂ugo艣ci 963 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 2 881,80 m2. 4) Przebudowa drogi gminnej k.Centrum w Sko艂yszynie w kier. Tarcz 艣ciernych w Kunowej - odcinek o d艂ugo艣ci 350 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 1523,25 m2. 5) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej k.P.Zi臋ba w Lisowie - odcinek o d艂ugo艣ci 220 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 572 m2. 6) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej k.PKP w Przysiekach - odcinek o d艂ugo艣ci 200 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 735,75 m2. 7) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej "T艂oki" w kier. P.Kielar w Przysiekach - odcinek o d艂ugo艣ci 160 m + rozjazdy. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 489,50 m2. 8) Przebudowa drogi gminnej Nr 113654R "Za las" w kier. P.Mazurkiewicz w Siepietnicy - odcinek o d艂ugo艣ci 275 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 907,50 m2. 9) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej w kier. P.Alibo偶ka, dz. Nr ew. 205/4, 205/6, 206/12, 206/3, 231/1 w Sko艂yszynie - odcinek o d艂ugo艣ci 252 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 684,60 m2. 10) Przebudowa drogi gminnej Osiedle w kier. Lis贸wka w Sko艂yszynie - odcinek o d艂ugo艣ci 540 m + rozjazdy. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 1 676,50 m2. 11) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej k.P.Zwoli艅skiego w B膮czalu Dolnym - odcinek o d艂ugo艣ci 76 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 228,00 m2 (Fundusz So艂ecki). 12) Przebudowa drogi gminnej D臋bczak w Siepietnicy - odcinek o d艂ugo艣ci 33 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 85,80 m2 (Fundusz So艂ecki). 13) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej nr ew. 68 w kier. P.Czajki w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich - odcinek o d艂ugo艣ci 110 m. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 286,00 m2 (Fundusz So艂ecki). 14) Przebudowa drogi gminnej wewn臋trznej w kier. P.Nabo偶nego w S艂aw臋cinie - odcinek o d艂ugo艣ci 86 m + rozjazdy. Powierzchnia nawierzchni 艣cieralnej: 268,20 m2 (Fundusz So艂ecki). 3. Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia znajduje si臋 w dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w sk艂ad kt贸rej wchodzi: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, wymagania techniczne nawierzchni bitumicznej WT-2 2010, przedmiary rob贸t) oraz projekcie umowy.
  II.5) G艂贸wny kod CPV: 45233220-7

  wi臋cej...

  SIWZ - Wykonanie nawierzchni bitumicznych gm. Sko艂yszyn I etap
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen
  Za艂.Nr 1b do SIWZ - Wykaz cen
  Za艂.Nr 1c do SIWZ - Wykaz cen
  Za艂.Nr 2a do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 2b do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 2c do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 3.1 do SIWZ - STWIORB
  Za艂.Nr 3.2 do SIWZ - Wymagania techniczne nawierzchni WT.2.2010
  Za艂.Nr 3.3 do SIWZ - Przedmiar dr. Od waflarni w B膮czalu D.
  Za艂.Nr 3.4 do SIWZ - Przedmiar - dr.w kier. Szafra艅skiego w Harklowej
  Za艂.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar dr. Pniaki w Jab艂onicy i Lipnicy G.
  Za艂.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar dr. k.centrum w Sko艂yszynie
  Za艂.Nr 3.7 do SIWZ - Przedmiar dr.k.Zi臋ba w Lisowie
  Za艂.Nr 3.8 do SIWZ - Przedmiar dr. k.PKP w Przysiekach
  Za艂.Nr 3.9 do SIWZ - Przedmiar dr.T艂oki w Przysiekach
  Za艂.Nr 3.10 do SIWZ - Przedmiar dr.Za las w Siepietnicy

  Za艂.Nr 3.11 do SIWZ - Przedmiar dr. w kier.Alibo偶ka w Sko艂yszynie
  Za艂.Nr 3.12 do SIWZ - Przedmiar dr.Osiedle w Sko艂yszynie
  Za艂.Nr 3.13 do SIWZ - Przedmiar dr.k.Zwoli艅skiego w B膮czalu D
  Za艂.Nr 3.14 do SIWZ - Przedmiar dr.D臋bczak w Siepietnicy
  Za艂.Nr 3.15 do SIWZ - Przedmiar dr. w kier.Czajki w Siedliskach S艂.
  Za艂.Nr 3.16 do SIWZ - Przedmiar dr. w kier.Nabo偶nego w S艂aw臋cinie
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej  Rejestr zmian odwiedzin: 539
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.103 sekund