Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2018 /Dostawa zestaw贸w edukacyjnych do nauki programowania dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn/
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


  Nowa strona 1

   

  Sko艂yszyn  03.09.2018 r.

  Znak sprawy: GPIR.271.1.15.2018

   

   

  POWIADOMIENIE 

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Szanowni Pa艅stwo,

  W zwi膮zku z zako艅czeniem post臋powania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p贸藕n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.  ?Dostawa zestaw贸w edukacyjnych do nauki programowania dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn?  informujemy, i偶 najkorzystniejsz膮 ofert臋 z艂o偶y艂  ni偶ej wymieniony Wykonawca:

   

  PART ? AD Artur Dyrda

  Grzechynia 635, 34-220 Mak贸w Podhala艅ski

   

  Cena oferty: 80 928,48 z艂

   

  Uzasadnienie wyboru: Zamawiaj膮cy wybra艂 najkorzystniejsz膮 ofert臋 zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert okre艣lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia, cena oferty - 60%, termin wykonania 40%.

   

  Streszczenie oceny i por贸wnania z艂o偶onych ofert

   

  Nazwa i adres wykonawcy

   

  Cena

  Termin wykonania

  Razem

   

  PART ? AD Artur Dyrda

  Grzechynia 635, 34-220 Mak贸w Podhala艅ski

   

    60,00 pkt

    40,00 pkt

    100,00 pkt

   

  Cybernetyczne Technologie CYBERTECH

  Ryszard Solecki

  ul. Armii Krajowej 49, 38-406 Odrzyko艅

   

    58,40 pkt

  40,00 pkt

  98,40 pkt

   

  BLUEPRINT Sp. z o.o.

  ul. Che艂mo艅skiego 130E/2

  31-340 Kark贸w

   

    57,10 pkt

  40,00 pkt

  97,10 pkt

   

  Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski

  ul. Jagiello艅ska 2, 37-200 Przeworsk

   

    56,20 pkt

  40,00 pkt

  96,20 pkt

   

   

  Jednocze艣nie informujemy, 偶e umowa w spawie zam贸wienia publicznego mo偶e by膰 zawarta,
  z zastrze偶eniem art. 183 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych, w terminie nie kr贸tszym ni偶 5 dni od dnia przes艂ania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

  R贸wnocze艣nie zawiadamiamy, i偶 wy艂膮cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych czynno艣ci Zamawiaj膮cego podj臋tej w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany na podstawie ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminach i formie, okre艣lonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych.

   

   

  Zamawiaj膮cy

   

  Zenon Szura  

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 352
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja z otwarcia ofert


  Nowa strona 2
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-08-03

  znak sprawy: GPIR.271.1.15.2018

   

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

   

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Dostawa zestaw贸w edukacyjnych do nauki programowania dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn?

   

   

  1)       Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia:
  77 772,00 z艂.

  2)       Wykaz z艂o偶onych ofert:

  ?            Oferta Nr 1: PART-AD Artur Dyrda, Grzechynia 635 34-220 Mak贸w Podhala艅ski. Cena oferty brutto: 80 928,48 z艂. Termin realizacji dostawy: 8 dni.

  ?            Oferta Nr 2: BLUEPRINT Sp. z o.o. ul. Che艂mo艅skiego 130E/2 31-340 Krak贸w Cena oferty brutto: 85 040,00 z艂. Termin realizacji dostawy: 9 dni.

  ?            Oferta Nr 3: FIRMA HANDLOWA Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiello艅ska 2
  37-200 Przeworsk Cena oferty brutto: 86 400,00 z艂. Termin realizacji dostawy: 9 dni.

  ?            Oferta Nr 4: Cybernetyczne Technologie CYBERTECH Ryszard Solecki, 38-406 Odrzyko艅, ul. A.Krajowej 49. Cena oferty brutto: 83 144,00 z艂. Termin realizacji dostawy: 7 dni.

   

   

  Ponadto Zamawiaj膮cy informuje, 偶e Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci albo braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej Wykonawca sk艂ada wraz z o艣wiadczeniem dokumenty b膮d藕 informacje potwierdzaj膮ce, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia ? zgodnie z za艂膮cznikiem nr 5 do SIWZ.

   

                 

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 428
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Og艂oszenie nr 595165-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

  Gmina Sko艂yszyn: Dostawa zestaw贸w edukacyjnych do nauki programowania dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  Projekt pn. ?Nowa jako艣膰 kszta艂cenia w Gminie Sko艂yszyn? realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 O艣 priorytetowa: IX Jako艣膰 edukacji i kompetencji w regionie. Dzia艂anie: 9.2. Poprawa jako艣ci kszta艂cenia og贸lnego

  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej ? maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn  12 , 38242   Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja rz膮dowa centralna
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

  Nie

  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

  Tak
  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=69


  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Nie
  Inny spos贸b:
  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Tak
  Inny spos贸b:
  Sk艂adanie oferty odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca
  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  Nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa zestaw贸w edukacyjnych do nauki programowania dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn
  Numer referencyjny: GPIR.271.1.15.2018
  Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie

  II.2) Rodzaj zam贸wienia: Dostawy
  II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
  Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:
  Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa zestaw贸w edukacyjnych do nauki programowania dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn w tym: Szko艂y Podstawowej w B膮czalu Dolnym, Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach, Szko艂y Podstawowej w Jab艂onicy, Szko艂y Podstawowej w Harklowej, Szko艂y Podstawowej Przysiekach, Szko艂y Podstawowej w Kunowej, Szko艂y Podstawowej w Sko艂yszynie, Szko艂y Podstawowej w Lisowie w ramach projektu ?Nowa jako艣膰 kszta艂cenia w Gminie Sko艂yszyn? wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zosta艂 zawarty w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowi膮cym za艂膮cznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca winien udzieli膰 gwarancji na dostarczony asortyment na okres: min. 12 miesi臋cy
  II.5) G艂贸wny kod CPV: 39162100-6
  Dodatkowe kody CPV:
  II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
  Warto艣膰 bez VAT:
  Waluta:

   (w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w ? szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)
  Rejestr zmian odwiedzin: 474
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.120 sekund