Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2018 /Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Sko艂yszyn/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 2
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-10-01

  znak sprawy: GPIR.271.1.20.2018

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  Cz臋艣膰 I:  2; Cz臋艣膰 II: 2

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert:

   

  Cz臋艣膰 I : Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Przysieki przysi贸艂ek Zawodzie

  ?         Oferta Nr 1: TRANS-ALLEN Piotr Kozio艂, ul. Floria艅ska 58 38-200 Jas艂o. Punktacja: cena ? 48,08 pkt; okres gwarancji i r臋kojmi: 25,00 pkt. Og贸艂em: 73,08 pkt.

  ?         Oferta Nr 2: P.P.U.H. HEAN Sp贸艂ka z o.o. ul. Biecka 23c 38-300 Gorlice.  Punktacja: cena ? 60,00 pkt; okres gwarancji i r臋kojmi: 40,00 pkt. Og贸艂em: 100 pkt.

  Cz臋艣膰 II: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Jab艂onica, przy drodze powiatowej Nr DP1829R

  ?         Oferta Nr 1: TRANS-ALLEN Piotr Kozio艂, ul. Floria艅ska 58 38-200 Jas艂o. Punktacja: cena ? 55,66 pkt; okres gwarancji i r臋kojmi: 25,00 pkt. Og贸艂em: 80,66 pkt.

  ?         Oferta Nr 2: P.P.U.H. HEAN Sp贸艂ka z o.o. ul. Biecka 23c 38-300 Gorlice. Punktacja: cena ? 60,00 pkt; okres gwarancji i r臋kojmi: 40,00 pkt. Og贸艂em: 100 pkt.

                 

  W cz臋艣ci I i w cz臋艣ci II post臋powania wybrano ofert臋 Nr 2 z艂o偶on膮 przez: P.P.U.H. HEAN Sp贸艂ka
  z o.o. ul. Biecka 23c 38-300 Gorlice
  .

   

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z p贸藕n.zm.).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 346
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacje z otwarcia ofert


  Nowa strona 4
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-09-26

  znak sprawy: GPIR.271.1.20.2018

   

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

   

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Sko艂yszyn?

   

   

  1)       Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia:
  220 000,00 z艂, w tym:

  ?         Cz臋艣膰 I ? Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Przysieki przysi贸艂ek Zawodzie ? 95 000,00 z艂.

  ?         Cz臋艣膰 II ? Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Jab艂onica, przy drodze powiatowej Nr DP1829R ? 125 000,00 z艂.

  2)       Wykaz z艂o偶onych ofert:

  ?            Cz臋艣膰 I:

          Oferta Nr 1: TRANS-ALLEN Piotr Kozio艂, ul. Floria艅ska 58 38-200 Jas艂o. Cena oferty brutto: 96 385,97 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 60 m-cy. Termin wykonania: 50 dni.

          Oferta Nr 2: P.P.U.H. HEAN Sp贸艂ka z o.o. ul. Biecka 23c 38-300 Gorlice. Cena oferty brutto: 77 244,00 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 96 m-cy. Termin wykonania: 50 dni.

  ?            Cz臋艣膰 II:

          Oferta Nr 1: TRANS-ALLEN Piotr Kozio艂, ul. Floria艅ska 58 38-200 Jas艂o. Cena oferty brutto: 128 341,95 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 60 m-cy. Termin wykonania: 60 dni.

          Oferta Nr 2: P.P.U.H. HEAN Sp贸艂ka z o.o. ul. Biecka 23c 38-300 Gorlice. Cena oferty brutto: 119 064,00 z艂. Okres gwarancji i r臋kojmi: 96 m-cy. Termin wykonania: 60 dni.

   

  Ponadto Zamawiaj膮cy informuje, 偶e Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie                o przynale偶no艣ci albo braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej Wykonawca sk艂ada wraz z o艣wiadczeniem dokumenty b膮d藕 informacje potwierdzaj膮ce, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu               o udzielenie zam贸wienia ? zgodnie z za艂膮cznikiem nr 6 do SIWZ.

                 

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z p贸藕n.zm.).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 374
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 2

  Og艂oszenie nr 615423-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.

  Gmina Sko艂yszyn: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Sko艂yszyn
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Nie

  Nazwa projektu lub programu
  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie

  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie

  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn聽 12 , 38242 聽 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

  Nie
  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

  Tak
  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php-mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=69

  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

  Nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Nie
  Inny spos贸b:
  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Tak
  Inny spos贸b:
  Sk艂adanie oferty odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca
  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  Nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Sko艂yszyn
  Numer referencyjny: GPIR.271.1.20.2018
  Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie

  II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
  Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
  wszystkich cz臋艣ci

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:
  Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Zam贸wienie obejmuje budow臋 o艣wietlenia w dw贸ch lokalizacjach podzielonych na poszczeg贸lne cz臋艣ci zam贸wienia. 1) Pierwsza lokalizacja - Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Przysieki przysi贸艂ek Zawodzie, w ramach kt贸rej zaprojektowano budow臋 16 lamp na nowoprojektowanych s艂upach linii napowietrznej z wykonaniem zestawu z艂膮czowo - pomiarowego, szafy o艣wietlenia ulicznego. 2) Druga lokalizacja - Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Jab艂onica, przy drodze powiatowej Nr DP1829R, w ramach kt贸rej zaprojektowano budow臋 26 lamp na nowoprojektowanych s艂upach linii napowietrznej z wykonaniem dw贸ch zestaw贸w z艂膮czowo - pomiarowych, dw贸ch szaf o艣wietlenia ulicznego.
  II.5) G艂贸wny kod CPV: 45232210-7

  wi臋cej...

  SIWZ - Budowa o艣w.ulicznego w Gm.Sko艂yszyn
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen cz臋艣膰 I
  Za艂.Nr 1b do SIWZ - Wykaz cen cz臋艣膰 II
  Za艂.Nr 2a do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 2b do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 3.1 do SIWZ - Projekt o艣w. Przysieki Zawodzie
  Za艂.Nr 3.2 do SIWZ - Projekt o艣w.Jab艂onica
  Za艂.Nr 3.3 do SIWZ - SST o艣w. Przysieki
  Za艂.Nr 3.4 do SIWZ - SST o艣w. Jab艂onica
  Za艂.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar o艣w.Przysieki Zawodzie
  Za艂.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar o艣w. Jab艂onica
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej  Rejestr zmian odwiedzin: 504
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.091 sekund