Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2018 /Dostawa sprz臋tu komputerowego i innnych urz膮dze艅 elektronicznych dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn/
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn 27.11.2018 r.

  Znak sprawy: GPIR.271.1.25.2018

   

  POWIADOMIENIE 

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Szanowni Pa艅stwo,

  W zwi膮zku z zako艅czeniem post臋powania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
  w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p贸藕n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.
  ?Dostawa sprz臋tu komputerowego i innych urz膮dze艅 elektronicznych dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn? informujemy, i偶 najkorzystniejsz膮 ofert臋 z艂o偶y艂 ni偶ej wymieniony Wykonawca:

   

  Quatro Computers  Maciej Zachara

  ul. Matejki 2, 35-064 Rzesz贸w

   

  Cena oferty: 531 076,98 z艂

   

  Uzasadnienie wyboru: Zamawiaj膮cy wybra艂 najkorzystniejsz膮 ofert臋 zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert okre艣lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia, cena oferty - 60%, serwis posprzeda偶ny 40%.

   

  Streszczenie oceny i por贸wnania z艂o偶onych ofert

   

  Nazwa i adres wykonawcy

  Cena

  Serwis posprzeda偶ny  

  Razem

  Quatro Computers
  Maciej Zachara

  ul. Matejki 2, 35-064 Rzesz贸w

    60,00 pkt

    40,00 pkt

    100,00 pkt

  Infast sp. z o.o.

  ul. Legion贸w 31

  35-111 Rzesz贸w

    56,33 pkt

    40,00 pkt

    96,33 pkt

   

   

  Jednocze艣nie informujemy, 偶e umowa w spawie zam贸wienia publicznego mo偶e by膰 zawarta,
  z zastrze偶eniem art. 183 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych, w terminie nie kr贸tszym ni偶 5 dni od dnia przes艂ania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

  R贸wnocze艣nie zawiadamiamy, i偶 wy艂膮cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych czynno艣ci Zamawiaj膮cego podj臋tej w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany na podstawie ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminach i formie, okre艣lonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych.

   

   

  Zamawiaj膮cy

   

  Bogus艂aw Kr臋cisz  

  W贸jt Gminy  Rejestr zmian odwiedzin: 340
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja z otwarcia ofert


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

  Sko艂yszyn, dn. 2018-11-22

  znak sprawy: GPIR.271.1.25.2018

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  -Dostawa sprz臋tu komputerowego i innych urz膮dze艅 elektronicznych dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn-

  1.聽聽聽聽聽聽聽 Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia:
  527聽101,44 z艂.

  2.聽聽聽聽聽聽聽 Wykaz z艂o偶onych ofert:

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Oferta Nr 1: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2,
  35-064 Rzesz贸w. Cena oferty brutto: 531聽076,98 z艂. Serwis posprzeda偶ny:
  3 dni robocze.

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Oferta Nr 2: InFast Sp. z o.o., ul. Legion贸w 31, 35-111 Rzesz贸w. Cena oferty brutto: 565聽688,48 z艂. Serwis posprzeda偶ny: 3 dni robocze.

  Ponadto Zamawiaj膮cy informuje, 偶e Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci albo braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej Wykonawca sk艂ada wraz z o艣wiadczeniem dokumenty b膮d藕 informacje potwierdzaj膮ce, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 5 do SIWZ.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

  Bogus艂aw Kr臋cisz

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 364
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia


  Nowa strona 2

  Sko艂yszyn:


  OG艁OSZENIE O ZMIANIE OG艁OSZENIA

  OG艁OSZENIE DOTYCZY:

  Og艂oszenia o zam贸wieniu

  INFORMACJE O ZMIENIANYM OG艁OSZENIU

  Numer:聽644051-N-2018聽
  Data:聽05/11/2018聽

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Gmina Sko艂yszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn聽 12, 38242 聽 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .聽
  Adres strony internetowej (url):聽

  SEKCJA II: ZMIANY W OG艁OSZENIU

  II.1) Tekst, kt贸ry nale偶y zmieni膰:

  Miejsce, w kt贸rym znajduje si臋 zmieniany tekst:

  Numer sekcji:聽IV聽

  Punkt:聽6.2聽

  W og艂oszeniu jest:聽Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: Data: 2018-11-20, godzina: 09:30,聽

  W og艂oszeniu powinno by膰:聽Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: Data: 2018-11-22, godzina: 9:30

  Rejestr zmian odwiedzin: 450
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowied藕 na pytania


  Nowa strona 2

  Sko艂yszyn, dn. 15.11.2018 r.

  Znak sprawy: GPIR.271.1.25.2018

   

  O D P O W I E D 殴

  na pytania

   

  Szanowni Pa艅stwo,

   

          uprzejmie informujemy, i偶 do Zamawiaj膮cego wp艂yn臋艂y pytania dotycz膮ce zapis贸w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w post臋powaniu prowadzonym na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p贸藕n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn. ?Dostawa sprz臋tu komputerowego i innych urz膮dze艅 elektronicznych dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn?.

   

  Tre艣膰 ww. pyta艅 jest nast臋puj膮ca:

   

  Pytanie

  Prosimy o dopuszczenie test贸w SysMark? 2014 v1.5 wykonanego w min. 3 iteracjach. Ilo艣膰 iteracji nie wp艂ywa na wydajno艣膰 laptopa a jednie s艂u偶y utrudnieniu z艂o偶enia oferty przez wykonawc贸w.

  Odpowied藕:

  Zamawiaj膮cy oczekuje wykonania test贸w w co najmniej 10 iterakcjach. Bior膮c pod uwag臋, 偶e pierwsze iterakcje zawsze charakteryzuj膮 si臋 ni偶szym wynikiem od kolejnych Zamawiaj膮cy artyku艂uj膮c wymaganie 10 iterakcji mia艂 na celu zbadanie stabilno艣ci wydajno艣ci zaoferowanej platformy oraz wykluczenie mo偶liwo艣ci manipulacji przy osi膮ganych wynikach. Skoro oferent dysponuje testem 3-iterakcyjnym wykonanie testu 10 iterakcyjnego nie powinno stanowi膰 偶adnego problemu i nie stanowi utrudnienia w z艂o偶eniu oferty przez wykonawc贸w.

   

  Pytanie

  Prosimy o dopuszczenie laptopa wyposa偶onego w min. 4GB RAM z mo偶liwo艣ci膮 rozbudowy do min. 20 GB RAM. Drugi slot wolny na dalsz膮 rozbudow臋.

  Odpowied藕.

  Zamawiaj膮cy dopuszcza dostaw臋 laptopa wyposa偶onego w min. 4GB RAM z mo偶liwo艣ci膮 rozbudowy do min. 20 GB RAM. Drugi slot wolny na dalsz膮 rozbudow臋.

   

  Pytanie

  Prosimy o dopuszczenie laptopa wyposa偶onego w klawiatur臋, z wbudowanym touchpadem (zamiast joystika) umo偶liwiaj膮cym obs艂ug臋 wska藕nika myszy z dedykowanymi 3 klawiszami.

  Odpowied藕

  Zamawiaj膮cy dopuszcza dostarczenie laptopa wyposa偶onego w klawiatur臋 z wbudowanym touchpadem (zamiast joystika) umo偶liwiaj膮cym obs艂ug臋 wska藕nika myszy z dedykowanymi 3 klawiszami uznaj膮c za r贸wnowa偶ne rozwi膮zanie polegaj膮ce na dostarczeniu urz膮dzenia zewn臋trznego, kt贸re to zapewni p艂ynne manipulowanie kursorem ( np: joysticka lub trackballa)

   

  Jednocze艣nie informujemy, i偶 w odpowiedzi na pytania opublikowanej na stronie internetowej Zamawiaj膮cego w dniu 09.11.2018 r. b艂臋dnie podano nr referencyjny post臋powania oraz dat臋 pisma:

  Powinno by膰:

  Znak sprawy: GPIR.271.1.25.2018                                                         

  Data pisma: Sko艂yszyn, dn. 09.11.2018 r.

   

  W zwi膮zku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, aby zapewni膰 Wykonawcom czasu na prawid艂owe przygotowanie ofert, Zamawiaj膮cy  na postawie art. 38 ust 6 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p贸藕n. zm.) przed艂u偶a termin ich sk艂adania:

  Pkt 14.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  Ofert臋 oraz pozosta艂e dokumenty i o艣wiadczenia nale偶y z艂o偶y膰 w zamkni臋tym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemo偶liwiaj膮cym odczytanie jego zawarto艣ci, oznaczonym nazw膮 i adresem Zamawiaj膮cego oraz opisanym w nast臋puj膮cy spos贸b: ?Oferta na: Dostawa sprz臋tu komputerowego i innych urz膮dze艅 elektronicznych dla szk贸艂 podstawowych
  w Gminie Sko艂yszyn. Znak sprawy GPIR.271.1.25.2018. Nie otwiera膰 przed 22.11.2018 r. godz. 10:00?.

   

  Pkt 15.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego Urz膮d Gminy Sko艂yszyn, 38-242 Sko艂yszyn 12 - sekretariat do dnia 22.11.2018 r. do godz. 09:30.

   

  Pkt 15.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu: 22.11.2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiaj膮cego, Urz膮d Gminy Sko艂yszyn, 38-242 Sko艂yszyn 12, pok贸j 7.

   

  Zamawiaj膮cy
  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 528
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zamianie go艂oszenia


  Nowa strona 1

   

  OG艁OSZENIE O ZMIANIE OG艁OSZENIA

   

  OG艁OSZENIE DOTYCZY:

  Og艂oszenia o zam贸wieniu

   

  INFORMACJE O ZMIENIANYM OG艁OSZENIU

  Numer: 644051-N-2018 
  Data: 05/11/2018 

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Gmina Sko艂yszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn  12, 38242   Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks . 
  Adres strony internetowej (url): 

   

  SEKCJA II: ZMIANY W OG艁OSZENIU

   

  II.1) Tekst, kt贸ry nale偶y zmieni膰: 

   

  Miejsce, w kt贸rym znajduje si臋 zmieniany tekst: 

   

  Numer sekcji: IV 

   

  Punkt: 6.2 

   

  W og艂oszeniu jest: Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: Data: 2018-11-15, godzina: 09:30, 

   

  W og艂oszeniu powinno by膰: Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu: Data: 2018-11-20, godzina: 09:30, 

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 506
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowied藕 na pytania


  Nowa strona 2

  Sko艂yszyn, dn. 28.08.2018 r.

  Znak sprawy: GPIR.271.1.18.2018聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  O D P O W I E D 殴

  na pytania

  Szanowni Pa艅stwo,

  聽聽聽聽聽聽聽 Uprzejmie informujemy, i偶 do Zamawiaj膮cego wp艂yn臋艂y pytania dotycz膮ce zapis贸w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w post臋powaniu prowadzonym na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p贸藕n. zm.)
  w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprz臋tu komputerowego i innych urz膮dze艅 elektronicznych dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn".

  Tre艣膰 ww. pyta艅 jest nast臋puj膮ca:

  Pytanie

  W zwi膮zku z faktem, 偶e przedmiot zam贸wienia przeznaczony jest dla u偶ytkownika dzia艂aj膮cego w obszarze edukacyjnym, zwracamy si臋 z pytaniem, czy Zamawiaj膮cy zaakceptuje聽 w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF聽 (" Shape The Future"), kt贸ry jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szko艂y podstawowe, zawodowe, 艣rednie oraz szko艂y policealne-

  Odpowied藕:

  Zamawiaj膮cy zaakceptuje w zamawianych komputerach ka偶dy system operacyjny niezale偶nie od producenta oprogramowania, pod warunkiem, 偶e spe艂nia on minimalne wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego w szczeg贸艂owym opisie przedmiotu zam贸wienia.

  Pytanie

  Zamawiaj膮cy opisuj膮c projektor kr贸tkoogniskowy sugeruje si臋 konkretnym modelem projektora, co ogranicza mo偶liwo艣膰 zaoferowania produkt贸w r贸wnowa偶nych. Koniunkcja parametr贸w takich jak moc g艂o艣nika czy wielko艣膰 obrazu oraz wymagane porty uniemo偶liwiaj膮 zachowanie zasady uczciwej konkurencji, natomiast inne produkty tak偶e spe艂ni膮 wymagania funkcjonalne Zamawiaj膮cego bior膮c pod uwag臋 przeznaczenie sprz臋tu. Wobec tego, wnosz臋 do Zamawiaj膮cego o dopuszczenie jako r贸wnowa偶nych projektor贸w kr贸tkoogniskowych o nast臋puj膮cych parametrach:

  聽Klasa produktu: Projektor multimedialny DLP
  Rozdzielczo艣膰 rzeczywista聽聽聽聽 min. 1024 x 768 (XGA) pikseli
  Korekcja zniekszta艂ce艅 trapezowych (Keystone)聽聽聽聽聽聽 min. - 30 (w pionie) stopni
  Moc lampy聽聽聽聽聽 max. 210 Wat
  呕ywotno艣膰 lampy (tryb normalny)聽聽聽聽 min. 3500 godz.
  呕ywotno艣膰 lampy (tryb edukacyjny)聽 min. 8000 godz.
  Jasno艣膰 (tryb normalny)聽聽聽聽聽聽聽聽 min. 3300 ANSI lumen
  Kontrast (tryb normalny)聽聽聽聽聽聽聽 min. 10000:1
  Wielko艣膰 obrazu聽聽聽聽聽聽聽聽 min. w przedziale 60-100 cali
  Moc g艂o艣nika聽聽 min. 10 Wat
  Z艂膮cza (wej艣cia) Minimalna ilo艣膰:

  -
  聽聽聽聽聽聽聽聽 2 x D-sub 15-pin
  -
  聽聽聽聽聽聽聽聽 1 x HDMI
  -
  聽聽聽聽聽聽聽聽 1 x RS-232
  -
  聽聽聽聽聽聽聽聽 1 x RJ45
  -
  聽聽聽聽聽聽聽聽 1 x USB typ B
  -
  聽聽聽聽聽聽聽聽 1 x wej艣cie zasilania (DC-in)
  Z艂膮cza (wyj艣cia) minimalna ilo艣膰:

  -
  聽聽聽聽聽聽聽聽 1 x D-sub 15-pin
  -
  聽聽聽聽聽聽聽聽 1 x stereo mini-jack
  Pilot w zestawie: Tak
  Gwarancja min. 36 miesi臋cy na projektor oraz lamp臋 projektora

  Odpowied藕.

  Zamawiaj膮cy dopuszcza dostaw臋 projektora spe艂niaj膮ce ww. parametry techniczne.

  wi臋cej...  Rejestr zmian odwiedzin: 495
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  Og艂oszenie o zam贸wieniu
  Dostawa sprz臋tu komputerowego i innych urz膮dze艅 dla szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn

  - wi臋cej...

  Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
  Za艂膮cznik nr 1. Wz贸r formularza oferty
  Za艂膮cznik nr 2. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia
  Za艂膮cznik nr 3. O艣wiadczenie o braku podstaw do wyklucz. oraz o spe艂nianiu warunk贸w
  Za艂膮cznik nr 4. Wz贸r umowy
  Za艂膮cznik nr 5. O艣wiadczenie dotycz膮ce przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej
  Za艂膮cznik nr 6. O艣wiadczenie o obowi膮zku podatkowym u Zamawiaj膮cego  Rejestr zmian odwiedzin: 652
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.117 sekund