Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r. /Utylizacja pad艂ych zwierz膮t/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 11

  Sko艂yszyn, dnia聽 06.02.2018 r.

  GPIR.r.6142.2.2018

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dotyczy 艣wiadczenia us艂ug w zakresie utylizacji pad艂ych zwierz膮t.

  W odpowiedzi na zapytanie wp艂yn臋艂a jedna oferta od Pana Konrada Krupczak, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcza pod nazw膮 Konrad Krupczak ?DANKON? z siedzib膮 S臋kowa 361, 38-307 S臋kowa. Cena brutto oferty przedstawionej przez Pana Konrada Krupczak wynosi 151,20 z艂, spe艂nia wymogi postawione w zapytaniu ofertowym i zosta艂a wybrana do realizacji zadania.

  z up w贸jta z-ca w贸jta
  Stanis艂aw Pawlu艣  Rejestr zmian odwiedzin: 242
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 6

  GMINA SKO艁YSZYN
  38-242 SKO艁YSZYN 12
  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie
  tel./fax (013) 4491062 ? 064
  www.bip.skolyszyn.pl e-mail:
  gmina@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2018-01-15

  GPIR.r. 6142.2.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania polegaj膮cego na utylizacji pad艂ych zwierz膮t.

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje:

  I. Transport, zabranie i utylizacja pad艂ych zwierz膮t.

  Wszystkie prace musz膮 by膰 wykonane zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 z p贸藕. zmian oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 p. 250 z po藕n. zm.), po zasi臋gni臋ciu opinii Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ja艣le, oraz na podstawie Uchwa艂y Nr XVII/111/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Sko艂yszyn.

  Niniejsze zam贸wienie jest realizowane ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy.


  II. Termin realizacji zam贸wienia:

  Nale偶no艣膰 za wykonanie us艂ugi b臋dzie p艂atna z konta Zlecaj膮cego na konto wskazane przez Wykonawc臋 w ci膮gu 30 dni od otrzymania faktur.

  Umowa zawarta na podstawie oferty powinna obejmowa膰 okres od dnia zawarcia umowy do 31.12 2018 roku.

  III. Warunki z艂o偶enia oferty:
  Ofert臋 w formie pisemnej wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 1 do zapytania - nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego (Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 ? sekretariat) do dnia 5 luty 2018 r. godz.900.
  Dopuszcza si臋 z艂o偶enia oferty w formie elektronicznej pod warunkiem z艂o偶enia skanu podpisanej przez Wykonawc臋 oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiaj膮cego nw. dokumentami.

  IV. Wyb贸r najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
  Zamawiaj膮cy wybierze najkorzystniejsz膮 ofert臋 spo艣r贸d ofert z艂o偶onych w w/w terminie, kt贸re spe艂niaj膮 wymagania okre艣lone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie powiadomi wszystkich Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli oferty -
  e-mailem, faksem lub listownie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej gminy Sko艂yszyn: www.bip.skolyszyn.pl w zak艂adce ?Zam.do 30 tys. euro?.
  W przypadku odmowy podpisania umowy przez wy艂onionego Wykonawc臋, Zamawiaj膮cy zawiera umow臋 z kolejnym Wykonawc膮, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 i spe艂nia warunki okre艣lone w zapytaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od zawarcia umowy, je偶eli:

  ? cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwot臋, jak膮 Zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na realizacj臋 zam贸wienia;

  ? wyst膮pi艂a istotna zmiana okoliczno艣ci powoduj膮ca, 偶e prowadzenie post臋powania lub wykonanie zam贸wienia nie le偶y w interesie publicznym;

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych Dz.U. z 2017 r. poz.1579) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

  Szczeg贸艂owych informacji udziela Pani Klaudia Mitoraj tel. 13 4491731
  Za艂膮czniki:

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura

  1. Formularz oferty.  Rejestr zmian odwiedzin: 301
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.366 sekund