Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r. /Wykonanie projekt贸w sta艂ej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Sko艂yszyn/
  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, 7.05.2018

  GPIR.271.2.23.2018

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym realizacji zadania pn.: ?Wykonanie projekt贸w sta艂ej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Sko艂yszyn?.

   

  1.        Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie projekt贸w sta艂ej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Sko艂yszyn, zgodnie z wymogami okre艣lonymi w nw. przepisach:

  ?     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

  ?     Rozporz膮dzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze艣nia 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz膮dzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 12098 z 14 pa藕dziernika 2003 r.);

  ?     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

  ?     Rozporz膮dzenie Ministr贸w Infrastruktury oraz Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znak贸w i sygna艂贸w drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393);

  ?     Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach;

  ?     Za艂膮cznik nr 1-4 do rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach.

  ?     Projekty musz膮 uwzgl臋dnia膰 stan prawny na dzie艅 przekazania dokumentacji Zamawiaj膮cemu.

  2.        Wykonawca zobowi膮zany jest wszystkie projekty uzgodni膰 z odpowiednimi organami takimi jak Komenda Powiatowa Policji w Ja艣le, Zarz膮dca dr贸g wy偶szej kategorii (je艣li jest wymagane) itp. Przed przekazaniem projekt贸w do zatwierdzenia przez odpowiednie organy nale偶y przedstawi膰 je do zaakceptowania przez Zamawiaj膮cego.

  3.        Wykonawca zobowi膮zany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zdobycia wszelkich informacji, kt贸re mog膮 by膰 konieczne do prawid艂owej wyceny warto艣ci prac, gdy偶 wyklucza si臋 mo偶liwo艣膰 roszcze艅 oferenta zwi膮zanych z b艂臋dnym skalkulowaniem ceny lub pomini臋ciem element贸w niezb臋dnych do prawid艂owego wykonania zam贸wienia.

  4.        Ka偶dy projekt organizacji ruchu winien zawiera膰 oznakowanie pionowe, urz膮dzenia bezpiecze艅stwa ruchu drogowego oraz uwzgl臋dnia膰 istniej膮ce oznakowanie dr贸g.

  5.        Wykonawca jest zobowi膮zany do uwzgl臋dnienia uwag Zamawiaj膮cego w projekcie organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarz膮dzaj膮cy ruchem przed i w trakcie jego opracowania.

  6.        Zawarto艣膰 opracowania:

  1)       Plany orientacyjne w skali 1:25 000 z zaznaczeniem drogi kt贸rej dotyczy;

  2)       Plany sytuacyjne w skali 1:1 000;

  3)       Opis techniczny, zawieraj膮cy cel i zakres opracowania, charakterystyk臋 drogi i ruchu na drodze, uzasadnienie wprowadzonych zmian w organizacji ruchu;

  4)       Zbiorcze zestawienie znak贸w pionowych (szt.), urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu zawartych w sporz膮dzanych projektach, podzielonych na poszczeg贸lne kategorie oraz ilo艣膰 znak贸w w danej kategorii z podzia艂em na projektowane, istniej膮ce, likwidowane , przeniesione.

  5)       Karta uzgodnie艅.

  6)       Przewidywany termin wprowadzenia nowej sta艂ej organizacji ruchu;

  7)       Do projektowania nale偶y stosowa膰 materia艂y geodezyjne w postaci kopi map sytuacyjno- wysoko艣ciowych lub zasadniczych w skali 1:1000.

  7.        Projekty nale偶y sporz膮dzi膰 w postaci:

  1)       Graficznej: wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania z艂o偶y膰 do formatu A-4 umie艣ci膰 w segregatorach, b膮d藕 te偶 innych sztywnych ok艂adkach umo偶liwiaj膮cych wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na ka偶dym z arkuszy winna znale藕膰 si臋 legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skal膮 rysunku.

  2)       Zamawiaj膮cemu nale偶y przed艂o偶y膰 po 2 zatwierdzone egzemplarze dla ka偶dego projektu organizacji ruchu oraz p艂yt臋 DVD z edytowaln膮 wersj膮 elektroniczn膮 (pliki z rozszerzeniem .dwg oraz pdf.).

  3)       Na planie sytuacyjnym nale偶y nanie艣膰:

  ?         Istniej膮ce oraz projektowane oznakowanie pionowe wraz z kilometra偶em;

  ?         Urz膮dzenia bezpiecze艅stwa ruchu drogowego;

  ?         Zjazdy indywidualne i publiczne;

  ?         Obiekty generuj膮ce ruch takie jak szko艂y, ko艣cio艂y, budynki u偶yteczno艣ci publicznej itd.

  ?         Obiekty i urz膮dzenia w pasie drogowym ograniczaj膮ce widoczno艣膰 na 艂ukach i w rejonie skrzy偶owa艅;

  8.        Wykaz dr贸g gminnych:

  1)       G000001          113651R 艢wi臋cany - Pogwizdo艂 l - Pogwizdo艂 ll;

  2)       G000002          113652R Siepietnica Kru偶geo;

  3)       G000003          113653R 艢wi臋cany Kurpiel;

  4)       G000004          113654R Siepietnica przez wie艣 ? za las;

  5)       G000005          113655R Jab艂onica - 艢wi臋cany - "B膮k贸wki;

  6)       G000006          113656R Jab艂onica ? Zadebina;

  7)       G000007          113657R Dworki ? krzy偶贸wka szko艂a G贸rki;

  8)       G000008          113658R B膮czal G贸rny - Jab艂onica Nowiny;

  9)       G000009          113659R B膮czal Dolny - Szko艂a ? Sklep;

  10)    G000010          113660R B膮czal G贸rny Jesionka;

  11)    G000011          113661R Sko艂yszyn droga przez wie艣;

  12)    G000012          113662R Lis贸w ? Dutkowice;

  13)    G000013          113663R Droga Osiedle w Sko艂yszynie;

  14)    G000014          113664R Sko艂yszyn - Pa艅skie Pola;

  15)    G000015          113665R S艂aw臋cin 呕yckie;

  16)    G000016          113666R S艂aw臋cin "Babis";

  17)    G000017          113667R Siedliska S艂aw臋c. K. Pawlu艣 w kier Rzepy - Siedliska S艂awec. R贸wnie ? Przysieki;

  18)    G000018          113668R Pusta Wola - Przysieki ? Zawodzie;

  19)    G000019          113669R Przysieki ? Granice;

  20)    G000020          113670R Przysieki - Zawodzie - Pusta Wola;

  21)    G000021          113671R Przysieki ? Zawodzie;

  22)    G000022          113672R Kunowa na ska艂臋;

  23)    G000023          113673R Kunowa ? Jagielonka;

  24)    G000024          113674R Harklowa - Kopalnia Ropita;

  25)    G000025          113675R Harklowa - "Raciochy" D贸艂;

  26)    G000026          113676R Harklowa ? Gancarz贸wka;

  27)    G000027          113677R Harklowa - Za lasem ? Do艂ki;

  28)    G000028          113678R Droga "Granice";

  29)    G000029          113679R Droga "Kr膮gi";

  30)    G000030          113680R Droga "R臋dziny" - kier. Piotrowski, Dziedzic;

  31)    G000031          113681R Droga w kierunku centrum wsi;

  32)    G000032          113682R Droga "Nadole" w kier. Ko艣ka;

  33)    G000033          113683R Droga "Zaj膮c贸wka" od drogi "Nadole";

  34)    G000034          113684R Droga "Betlejem";

  35)    G000035          113685R Droga "Czermianka - Do艂em";

  36)    G000036          113686R Droga "Czerminka K臋dzior - Filipiak";

  37)    G000037          113687R Droga "Ryczak";

  38)    G000038          113688R Droga "D臋bczak";

  39)    G000039          113689R Lis贸w droga w kier. Maziarza;

  40)    G000040          113690R Lis贸w droga w kier. Bochenka;

  41)    G000041          113691R Lis贸w Zagumnie;

  42)    G000042          113692R Droga "G贸ry" k. Szko艂y;

  43)    G000043          113693R Droga "G贸ry" k. Ko艣cio艂a;

  44)    G000044          113694R Droga "Pniaki" w kier. Bani;

  45)    G000045          113695R Droga Liwocz;

  46)    G000046          113696R Droga Guminy;

  47)    G000047          113697R Droga k. Starego Cmentarza;

  48)    G000048          113698R Droga Wymiarki w kier. B膮ba艣;

  49)    G000049          113699R Droga k. Dachowskiego;

  50)    G000050          113700R Droga Osiedle S艂oneczne ? Potera;

  51)    G000051          113701R Droga Zamczysko;

  52)    G000052          113702R Droga do Przepompowni;

  53)    G000053          113703R Droga Granice pod lasem k.Labuta w kier Siedlisk (Rzepa);

  54)    G000054          113704R Przysieki Barzyk贸wka;

  55)    G000055          113705R Droga "Zawodzie" w kier. Gole艅;

  56)    G000056          113706R Droga Osiedle w kier. Cmentarza;

  57)    G000057          113707R Droga Stygar贸wka w kier. Osiedle;

  58)    G000058          113708R Droga Osiedle w kier. Czochary;

  59)    G000059          113709R Droga k. Wanata;

  60)    G000060          b.n.  Droga Czermianka "Pod lasem";

  61)    G000061          b.n.  Droga "B臋si贸wka";

  62)    G000062          b.n.  Droga k. Bajczarni;

  Wykaz i przebieg dr贸g gminnych zawiera r贸wnie偶 za艂膮czona mapa z wykazem dr贸g, jako za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania.

   

  9.        Termin wykonania przedmiotu zam贸wienia: 30 listopada 2018 r.

   

  10.     Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub poczt膮 e-mail, do dnia: 14 maja 2018 r. do godz. 15:00. W ofercie nale偶y poda膰 kwot臋 brutto za wykonanie ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia. Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godz. od 7:30 do 15:00. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan podpisanej oferty.

   

  11.     Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania.

  Wykonawca zobowi膮zany jest z艂o偶y膰 o艣wiadczenie, 偶e w okresie ostatnich 3 lat przed up艂ywem sk艂adania ofert wykona艂 min. 1 projekt organizacji ruchu dla odcinka min. 1 km drogi, uzyska艂 zatwierdzenie w艂a艣ciwego organu zarz膮dzaj膮cego ruchem wraz z podaniem jego warto艣ci, przedmiotu i daty wykonania oraz za艂膮czy dow贸d 偶e zosta艂a wykonana nale偶ycie.

   

  12.     Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania okresowego przegl膮du (rocznego) wszystkich dr贸g gminnych obj臋tych zam贸wieniem.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania przegl膮du przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.
   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.

          3.     Wykaz dr贸g gminnych.

  Rejestr zmian odwiedzin: 525
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.054 sekund