Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r. /Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I/
  Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski,  wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-07-04

   

  GPIR.271.2.35.2018

   

   

   

  INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

                 

  Dotyczy zadania pn.: ?Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? Gmina Sko艂yszyn ? etap I?.

   

   

  Z powodu braku z艂o偶onych ofert post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 218
  Wersja do druku Wersja do druku  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 - 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: przetargi@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2018-06-25

  GPIR.271.2.35.2018

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym pn.: ?Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? Gmina Sko艂yszyn ? etap I?.

   

  Zadanie jest dofinansowane z programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020
  w ramach poddzia艂ania: ?Wsparcie inwestycji zwi膮zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow膮 wszystkich rodzaj贸w ma艂ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi臋 odnawialn膮
  i w oszcz臋dzanie energii?.

   

  I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

  1.       Zam贸wienie obejmuje pe艂nienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  ?Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? Gmina Sko艂yszyn ? etap I? ? realizowanego w systemie ?zaprojektuj i wybuduj?.

  2.       Zakres prac, nad kt贸rymi sprawowany ma by膰 nadz贸r inwestorski:

  a)       opiniowanie dokumentacji budowlanej;

  b)       bran偶a budowlana;

  c)       bran偶a sanitarna;

  d)       bran偶a elektryczna.

  3.       Zam贸wienie obj臋te nadzorem inwestorskim obejmuje:

  1)     Pierwsza faza: zaprojektowanie i wykonanie uj臋cia wody, tj.

  ?         wykonanie odwiert贸w pr贸bnych poszukiwawczych niezb臋dnych do potwierdzenia przez Wykonawc臋 mo偶liwo艣ci osi膮gni臋cia poboru wody w ilo艣ci docelowo co najmniej 330 m3/dob臋 (w oparciu o opini臋 hydrogeologiczn膮);

  W terenie obj臋tym inwestycj膮 Zamawiaj膮cy posiada nast臋puj膮ce w艂asne studnie, kt贸re Wykonawca mo偶e wykorzysta膰 do zapewnienia wymaganej ilo艣ci wody (po ich pog艂臋bieniu):

        studnia wiercona k.P.Balwierza ? g艂. 50 m, Q=1,0 m3/h;

        studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Kunowej -  g艂. 50 m, Q=2,1 m3/h (nieeksploatowana);

        studnia kopana przy Szkole Podstawowej w Kunowej ? g艂. 10 m, Q= 3,0 m3/h.

  ?         pobranie i zbadanie pr贸bek wody w celu poznania jej sk艂adu oraz celem ewentualnego doboru (na podstawie uzyskanych wynik贸w bada艅) ? odpowiedniej stacji uzdatniania wody (zaprojektowanej i wykonanej w drugiej fazie zam贸wienia) w celu wyeliminowania z jej sk艂adu substancji niepo偶膮danych;

  ?         zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich zg贸d wymaganych prawem i zezwole艅 na wykonanie uj臋膰 w贸d podziemnych z pe艂nym uzbrojeniem (ok. 4?6 szt. studni g艂臋binowych o g艂臋boko艣ci do 100 m);

  ?         zaprojektowanie i wykonanie zasilania studni w energi臋 elektryczn膮 wraz z uzyskaniem warunk贸w technicznych przez zak艂ad energetyczny.

  Koszt wykupu niezb臋dnych grunt贸w pod lokalizacj臋 studni i ewentualnie stacji uzdatniania wody pokrywa膰 b臋dzie Zamawiaj膮cy, po wcze艣niejszym uzgodnieniu lokalizacji i wst臋pnych koszt贸w z Wykonawc膮 i w艂a艣cicielami grunt贸w.

  2)         Druga faza: zaprojektowanie i wykonanie zbiornika magazynowego wody, tj.:

  ?         zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezb臋dnych wymaganych prawem zg贸d
  i zezwole艅 oraz wykonanie zbiornika retencyjnego wody o pojemno艣ci minimum 200 m3 wraz z uk艂adem zasuw w celu obs艂ugi projektowanej sieci wodoci膮gowej;

  ?         przewidywana lokalizacja zbiornika ? w najwy偶szym miejscu wsi Kunowa (przysi贸艂ek Dzio艂), przy drodze powiatowej Nr 1865R relacji Harklowa ? Kunowa;

  ?         przy zbiorniku nale偶y zlokalizowa膰 budynek stacji pomp i chlorowni oraz w przypadku konieczno艣ci - r贸wnie偶 stacj臋 uzdatniania wody.

  3)         Trzecia faza: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci wodoci膮gowej rozdzielczej, tj.:

  ?         zaprojektowanie oraz wykonanie wraz sieci wodoci膮gowej rozdzielczej wraz
  z odga艂臋zieniami typu PEHD PN16 do granic posesji (bez przy艂膮czy) w zakresie 艣rednic 50 ? 160 mm na terenie so艂ectw Kunowa i Harklowa o 艂膮cznej d艂ugo艣ci oko艂o 7 000 mb (?5%);

  ?         zaprojektowana sie膰 wodoci膮gowa winna zapewni膰 mo偶liwo艣膰 jej rozbudowy (etap II) w celu zaopatrzenia w wod臋 pozosta艂ej cz臋艣ci miejscowo艣ci Harklowa i Kunowa oraz miejscowo艣ci Pusta Wola;

  ?         Wykonawca jest zobowi膮zany do sporz膮dzenia dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnie艅, za艣wiadcze艅 i pozwole艅 na u偶ytkowanie wybudowanej sieci wodoci膮gowej, studni, zbiornika na wod臋, stacji pomp, chlorowni, stacji uzdatniania wody;

  ?         zaprojektowanie i wykonanie przy艂膮czy wodoci膮gowych nie wchodzi w zakres zam贸wienia, realizowane b臋dzie po wykonaniu sieci rozdzielczej na podstawie odr臋bnego post臋powania.

  4)         Czwarta faza:  monitoring i sterowanie gminnym systemem zaopatrzenia w wod臋, tj.:

  ?         zaprojektowanie systemu sterowania i monitoringu dla gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? gmina Sko艂yszyn wraz z niezb臋dnymi uzgodnieniami;

  ?         wykonanie systemu monitoringu dla gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola w oparciu o wykonany projekt.

  4.       Szczeg贸艂owy opis rob贸t budowlanych, dostaw i us艂ug b臋d膮cych przedmiotem nadzoru inwestorskiego okre艣lono w dokumentacji przetargowej (SIWZ, program funkcjonalno-u偶ytkowy). Powy偶sze dokumenty znajduj膮 si臋 do wgl膮du w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl w zak艂adce ?Zam贸wienia publiczne 2018? (pod og艂oszonym przetargiem na roboty budowlane).

  5.       Zam贸wienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad ca艂ym zadaniem.

  6.       Obowi膮zkiem Inspektora nadzoru b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w okre艣lonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p贸藕n.zm.), a w szczeg贸lno艣ci:

  1)          Zapoznanie si臋 z opracowan膮 przez Wykonawc臋 dokumentacj膮 techniczn膮 (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami rob贸t, dokumentacj膮 prawn膮, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem i jej opiniowanie na ka偶dym etapie realizacji.

  2)          Udzia艂 w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

  3)          Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodno艣ci jej realizacji z  przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  4)          Ustanowienie Inspektor贸w Nadzoru we wszystkich bran偶ach wyst臋puj膮cych
  w realizowanym zadaniu ze wskazaniem Inspektora Nadzoru koordynatora.

  5)          Sprawdzanie jako艣ci wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w  budowlanych,
  a w szczeg贸lno艣ci zapobieganie zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych, nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych
  z dokumentacj膮 projektow膮.

  6)          Sprawdzanie i odbieranie rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie  w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  7)          Organizacja prac zwi膮zanych z nadzorem w celu unikni臋cia zb臋dnych przerw
  w realizacji rob贸t przez Wykonawc臋.

  8)          Nadzorowanie terminowego wykonania rob贸t przez Wykonawc臋 rob贸t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym rob贸t.

  9)          Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawc臋 zasad BHP, akceptacja urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych rejon rob贸t, tablic informacyjnych, odcink贸w wy艂膮czonych w ruchu.

  10)       Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad,
  a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  11)       Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  12)       Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 2 razy w tygodniu. Cz臋stsze pobyty na budowie w zale偶no艣ci od potrzeb, 偶yczenia Zamawiaj膮cego, kierownika budowy Inspektor Nadzoru zobowi膮zany jest do bezpo艣redniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla w艂a艣ciwej realizacji element贸w rob贸t. Inspektor nadzoru jest zobowi膮zany do zg艂oszenia si臋 na budowie
  w celu odbioru lub kontroli rob贸t nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawc臋 rob贸t lub Zamawiaj膮cego lub niezw艂ocznie w nag艂ych przypadkach lub zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu na budowie. W celu weryfikacji obecno艣ci na budowie Zamawiaj膮cy ma prawo do 偶膮dania podpisywania list obecno艣ci lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczno艣膰 pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popo艂udniowych, wieczornych nie mo偶e by膰 podstaw膮 do jakichkolwiek roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego.  

  13)       Uczestniczenie w czynno艣ciach odbior贸w cz臋艣ciowych, a tak偶e odbiorach specjalistycznych (PIS, PIP, PSP), dostawc贸w medi贸w, rozruchu technologicznym.

  14)       Przygotowanie i udzia艂 w czynno艣ciach odbioru ko艅cowego, sporz膮dzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usuni臋cia oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z warunkami kontraktu.

  15)       Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletno艣ci przedstawionych przez Wykonawc臋 dokument贸w, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋, wype艂nianie i podpisywanie dokument贸w rozliczeniowych po zako艅czeniu rob贸t.

  16)       Opiniowanie projekt贸w aneks贸w do umowy w Wykonawc膮 rob贸t za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protoko艂贸w konieczno艣ci i negocjacji, weryfikacja kosztorys贸w na ewentualne roboty dodatkowe.

  17)       Udzia艂 w organizowanych przez Zamawiaj膮cego przegl膮dach okresowych
  i gwarancyjnych w ca艂ym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawc臋 rob贸t oraz potwierdzanie wykonania prac maj膮cych na celu usuni臋cie wad i nieprawid艂owo艣ci stwierdzonych przy realizacji rob贸t oraz ich usuni臋cia w ramach przegl膮d贸w okresowych w ca艂ym okresie gwarancji/r臋kojmi.

  7.       Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych lub wariantowych.

   

  II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

  1.       Rozpocz臋cie rob贸t (przewidywane):  czerwiec - lipiec 2018 r.

  2.       Planowany termin zako艅czenia rob贸t obj臋tych nadzorem: 30 listopad 2019 r.,  w tym:

  ?         pierwsza faza (uj臋cie wody)  ? do 30 pa藕dziernik 2018 r.

  ?         druga faza (budowa zbiornika) - do 30 czerwiec 2019 r.

  ?         trzecia faza (budowa sieci wodoci膮gowej rozdzielczej) - do 30 pa藕dziernik 2019 r.

  ?         czwarta faza (monitoring i sterowanie) ? do 30 listopad 2019 r.

  Obowi膮zek pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna si臋 z dniem podpisania umowy, a ko艅czy z dniem ca艂kowitego rozliczenia finansowego zako艅czonych rob贸t budowlanych z Wykonawc膮 rob贸t.

  wi臋cej...

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.

  2. Projekt umowy.

  3. Wykaz wykonanych (wykonywanych) us艂ug.

  4. Wykaz os贸b.

  5. O艣wiadczenie o braku powi膮za艅.  Rejestr zmian odwiedzin: 271
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.072 sekund