Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r. /Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na dzia艂ce nr ewid. 233 po艂o偶onej w Pustej Woli gm. Sko艂yszyn - etap 1/
  Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2018-09-07

  znak sprawy: GPIR.271.1.58.2018

   

   

   

   

  INFORMACJE O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

   

  dotyczy post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli

  o sanitariaty na dzia艂ce nr ewid. 233 po艂o偶onej w Pustej Woli gm. Sko艂yszyn

  ? etap 1?

   

   

   

   

  Zamawiaj膮cy informuj臋, 偶e post臋powanie zostaje uniewa偶nione ze wzgl臋du na to, 偶e cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 223
  Wersja do druku Wersja do druku  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 5

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 ? 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 30.08.2018

  GPIR.271.2.58.2018

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym wykonania zadania pn.: ?Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na dzia艂ce nr ewid. 233 po艂o偶onej w Pustej Woli gm. Sko艂yszyn ? etap 1?.

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych
  na rozbudowie budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty.

   

  Zakres zam贸wienia obejmuje wykonanie m.in nast臋puj膮cych rob贸t:

  1.        Roboty ziemne i wykonanie fundament贸w przybud贸wki;

  2.        Murowanie 艣cian oraz wykonanie 偶elbetowych strop贸w nad parterem i pi臋trem;

  3.        Wykonanie wi臋藕by dachowej wraz z pokryciem;

  4.        Wykonanie odwodnienia dachu i obr贸bek blacharskich;

  5.        Monta偶 stolarki okiennej i drzwiowej;

   

  Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera:

  ?         Przedmiar rob贸t ? za艂膮cznik nr 3 do zapytania ofertowego,

  ?         Projekt budowlany ? za艂膮cznik nr 4 do zapytania ofertowego,

  ?         Skan pozwolenia na budow臋 ? za艂膮cznik nr 5 do zapytania ofertowego.

   

  W Przedmiarze rob贸t podane s膮 orientacyjne warto艣ci, zaleca si臋 aby Wykonawca dokona艂 w艂asnych pomiar贸w przed z艂o偶eniem oferty.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 30 listopada 2018 r.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem nr 2 do zapytania. Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 w oparciu o za艂膮czony przedmiar rob贸t, projekt budowlany oraz skan pozwolenia na budow臋 b臋d膮ce za艂膮cznikiem nr 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 6 wrze艣nia 2018 r. Nale偶y poda膰 艂膮czn膮 kwot臋 brutto za wykonanie ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia.
  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania. Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku, gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany wyznaczy膰 kierownika budowy posiadaj膮cego odpowiednie uprawnienia dla za艂膮czonego pozwolenia na budow臋 oraz dostarczy膰 kopie nadania uprawnie艅 budowlanych wraz z aktualnym za艣wiadczeniem
  o przynale偶no艣ci do odpowiedniej Izby In偶ynier贸w przed podpisaniem umowy.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.

  3.        Przedmiar rob贸t.

  4.        Projekt budowlany.

  5.        Skan pozwolenia na budow臋.  Rejestr zmian odwiedzin: 301
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.182 sekund